Kako je reka Nil omogočila nast

Comments

Transcription

Kako je reka Nil omogočila nast
































Asirski imperij.
Feničanski imperij.
Kako je izgledalo namakalno poljedelstvo?
Kako je reka Nil omogočila nastanek visoke kulture?
Kakšna so bila mesta prvih civilizacij?
Kakšno je bilo verovanje prvih civilizacij?
Kakšno je bilo življenje v kameni dobi?
Katera so bila najpomembnejša najdišča v Sloveniji, ki spadajo v starejšo kameno dobo?
Katere pisave so se razvile v času prvih civilizacij?
Katere znanosti so se razvile v času prvih civilizacij?
Kdo je bil Asurbanipal? Zakaj je pomemben?
Kdo je bil Hamurabij? Zakaj je pomemben?
Naštej in opiši prednike modernega človeka.
Naštej obdobja kamene dobe.
Ob katerih rekah so se razvile prve civilizacije? Zakaj?
Opiši babilonsko državo in mesto Babilon.
Opiši do kakšne delitve dela in ljudi je prišlo v dobi kovin. Zakaj?
Opiši koliščarje na ljubljanskem barju.
Opiši Mezopotamijo.
Opiši mlajšo kameno dobo.
Opiši namakalno poljedeljstvo.
Opiši združitev Egipta, kaj simbolizira to združitev in katero območje je obsegal Egipt?
Opiši železno dobo v JV Alpah.
Perzija.
Pojasni zakaj je bil Egipt tako pomemben.
Razloži kako razdelimo obdobja kovin. Zakaj?
Razloži kakšne obrti so se razvile v času prvih civilizacij.
Razloži piramido egipčanske družbe.
Razloži pojem civilizacija.
Razloži pojem menjalne trgovine.
Zakaj je pomemben Hamurabijev zakonik?
Zakaj pravimo, da je bilo življenje v mestih živahno?

Similar documents