Navodila za oblikovanje domačega branja

Comments

Transcription

Navodila za oblikovanje domačega branja
NAVODILA ZA DOMAČE BRANJE
Pred pisanjem:
Natančno prebereš knjigo,
Sproti si izpisuješ potrebne informacije, da
bo pisanje naloge potekalo hitreje
Oblikujemo nalogo: vsebina, videz
Deli naloge:
Naslovna stran
Kazalo
Uvod
Jedro
Zaključek
Literatura
Izgled naslovne strani in podatki, ki
jih vsebuje:
OŠ Božidarja Jakca
Nusdorferjeva 10
1000 Ljubljana
AVTOR in NASLOV knjige
Domače branje
Mentorici:
Avtor:
Ljubljana, 2010
Kazalo
Je na začetku naloge, takoj za naslovno
stranjo.
V njem navedemo naslove in podnaslove
posameznih poglavij z označenimi stranmi.
Številke poglavij so označene z arabskimi
številkami.
Kazalo oblikujemo že med pisanjem
naloge.
Uvod:
Praviloma je kratek.
Pri bralcu naj zbudi zanimanje.
Navedemo podatke o knjigi (ime založbe
in kraj leto izdaje, ilustratorja ….)
Jedro je glavni del naloge
Razdeljeno je na poglavja in podpoglavja.
Poglavja si sledijo v logičnem zaporedju.
Poglavja in podpoglavja so oštevilčena.
Vsebuje: dogajalni prostor in čas (kje in
kdaj se pripoved dogaja), kratka vsebina
knjige (le bistvo), predstavitev glavnih oseb
(vse opiši), predstavitev stranskih oseb
(eno izmed njih opiši)
Zaključek
V njem napišemo svoje lastno mnenje o
prebrani knjigi in ga utemeljimo.
Zapišemo, kaj smo se novega spoznali;
popestrimo s kakšno zanimivostjo.
Literatura
Je navedena na posebni strani, po abecedi
priimkov avtorjev.
Oštevilčimo.
Navedemo po navodilih
Naloga je opremljena s sprotnim
naslovom
Napisan je na vrhu strani.
Vsebuje naslednje podatke:
PRIIMEK, I. Naslov naloge. Tip naloge.
Kraj, šola, leto.
PRIMER, P. Moj kraj. Domače branje.
Ljubljana, OŠ Božidarja Jakca, 2010
Številčenje strani
V desnem zgornjem kotu.
Z arabskimi številkami.
Naslovna stran ni oštevilčena.
Pisava
Velikost pisave 12 pt.
Tip pisave lahko poljuben, naj bo čitljiv.
Razmik med vrsticami 1,5.
Tekst obojestransko poravnamo.
Robovi:
Datoteka Priprava strani Robovi:
Zgoraj: 2 cm
Na dnu: 2,9 cm
Levo: 2,5 cm
Desno: 3 cm
Vprašanja
[email protected]
V knjižnici: vsaj tri dni pred rokom za
oddajo v času predure oz. po pouku v
času med 14.00 in 14.30 (razen ob
petkih).

Similar documents