(Microsoft PowerPoint - 1. PREVERJANJE ZNANJA MED OBEMA

Comments

Transcription

(Microsoft PowerPoint - 1. PREVERJANJE ZNANJA MED OBEMA
PONAVLJANJE in
UTRJEVANJE
U/6––42;
U/6
46–
46–50
ZAKAJ SO POSLEDICE 1.
SVETOVNE VOJNE
PRETRESLE SVET
• Navedi in opiši socialne posledice 1.
SV!
• Navedi in opiši politične ter
gospodarske posledice 1. SV!
• Pariška mirovna konferenca (kdaj,
kdo, zakaj).
• Kakšna so bile naloge Društva
narodov?
• Navedi mirovne pogoje premagani
Nemčiji!
• Navedi novonastale/razpadle države
po pogodbi v St. Germainu!
KAKŠNE NOVOSTI JE
PRINESLA DOBA
NEGOTOVOSTI
• Kako je medvojno obdobje spremenilo
položaj žensk?
• Kaj je bilo značilno za medvojno
umetnost?
• Kdo so bili: Charles Lindbergh, Albert
Einstein, Sigmund Freud, Picasso,
Alexander Fleming …?
KAJ JE POVZROČILO
SVETOVNO GOSPODARSKO
KRIZO
• Zakaj je zlom borze na Wall Streetu
presenetil ZDA?
• Kako je bilo ameriško gospodarstvo
povezano s svetovnim?
• Kakšne posledice je imel črni petek
za banke, podjetja, trgovino,
kmetijstvo?
• Kdaj se je zgodila velika gospodarska
kriza?
• Navedi vzroke.
• Kako se je kriza kazala pri navadnih
državljanih?
• Kdaj se je pokazal prvi uspeh pri
reševanju krize?
• Kako se je predsednik Roosevelt lotil
problema bank in brezposelnosti?
• Pojasni, ali je bil uspešen.
KRIZA DEMOKRACIJE
• Razloži razlike med demokracijo in
totalitarizmom.
• Navedi tri totalitarizme 30. let 20.
stoletja.
• Na kakšen način je Stalin vodil
Sovjetsko zvezo?
• Opiši značilnosti komunizma.
• Opiši značilnosti fašizma.
• Zakaj je v Španiji izbruhnila
državljanska vojna?
• Poimenuj osebe na fotografijah.
• Kakšno vlogo sta imela kultura in
mediji v totalitarizmu?
• Dana simbola uvrsti v pravilna
totalitarizma.
KAKO SO NACISTI
NADZOROVALI NEMČIJO
• Katere okoliščine so Hitlerju
omogočile vzpon na oblast?
• Na kakšen način so nacisti prikazovali
moč države?
• Kakšna je bila vloga propagande v
nacistični Nemčiji?
• Razloži nacistično ideologijo.
• Proti komu je nacizem usmeril svoje
rasne ideje in načrte?
• Kaj je bilo skupnega nacizmu, fašizmu
in komunizmu?
ZAKAJ JE BIL MIR V
EVROPI IZGUBLJEN
• Katere so bile največje težave
Društva narodov?
• Zakaj so evropski politiki popuščali
zahtevam Hitlerja?
• Navedi zasedbe Hitlerja.
• Kaj je anšlus?
• Kdo so sile osi (cilj)?
• Kaj določa münchenski sporazum?
NAPETOSTI NA VZHODU
• Kaj je sporazum Hitler–Stalin?
• Kakšne posledice je povzročil
sporazum Hitler–Stalin?
• Kateri dejavniki so najbolj vplivali na
izgubo miru in izbruh druge svetovne
vojne v Evropi?

Similar documents