AVODILA ZA ŠOLSKO MALICO 2013/2014

Comments

Transcription

AVODILA ZA ŠOLSKO MALICO 2013/2014
AVODILA ZA ŠOLSKO MALICO 2013/2014
Prijava: preko spletne strani Gimnazije Jesenice www.gimjes.si (Malica / Malica - prijava) ali spletne
strani eAsistenta http://www.easistent.com/prijava vpišeš uporabniško ime ali svoj email naslova in
geslo.
POMEMBNO: S strani eAsistenta si avtomatsko prejel/a uporabniško ime in geslo, če je v sistem že
vnesen tvoj email naslov. Če je bil vnesen napačen email naslov in če gesla nisi dobil/a, moraš svoj
email naslov posredovati razredniku, da ga le ta vnese/popravi. Prvošolci prejmete uporabniško ime in
geslo od razrednika prvi dan pouka!
Na spletni strani lahko klikneš na Ste pozabili geslo?, vpišeš svoj email naslov in dobil/a boš navodila za nastavitev novega gesla.
Drugi korak: Ko se uspešno prijaviš v eAsistent, se ti prikaže tedenski pregled menijev. Z zeleno kljukico imaš označeno, kateri
meni imaš izbrano. Poleg kljukice je tudi podatek, da si naročen/a na izbrani meni in datum, ko je bilo naročilo zabeleženo. Če se
želiš za določen dan odjaviti od malice, moraš klikniti na Odjava in tako se boš odjavil/a od obroka. (PRAVOČASNA ODJAVA je
odjava danes do 9.00 ure za jutrišnji dan!; vse ostale odjave so NEPRAVOČASNE in se ti to izpiše na ekranu, poleg tega imaš na
položnici za nepravočasne odjave zaračunano polno ceno malice – 2,42€).
POMEMBNO: Dijake, ki bodo odsotni od pouka zaradi šolskih dejavnosti, odjavi Gimnazija Jesenice.
Če se želiš prijaviti na drug meni, klikni na Prijava pri meniju, katerega želiš izbrati. Meni lahko izbiraš za 7 delovnih dni vnaprej.
AVODILO ZA IZBIRO MEIJA
Vsi dijaki, ki ste oddali prijavo na malico, ste nanjo prijavljeni do konca šolskega leta.
Meni (mesni, brezmesni, priljubljeni, hladni<) izbiraš na spletnem portalu www.easistent.com/prijava (potem, ko vpišeš
uporabniško ime in geslo). Meni lahko izbiraš za sedem (7) delovnih dni vnaprej. V šolski restavraciji Župca vsak dan ob prejemu
obroka šolske malice z dijaško izkaznico preko čitalca potrdiš, da si obrok šolske malice prevzel.
POMEMBNO: če obroka šolske malice ne boš potrdili z dijaško izkaznico, bo le ta zaveden v programu kot neprevzet in
ga boš morali poravnati v celoti.
Če menija nimaš izbranega, si avtomatično prijavljen na 1. mesni oziroma 1. vegeterjanski meni!
ODJAVA ŠOLSKE MALICE
Poznamo tri vrste odjav šolske malice:

pravočasna odjava (do 9.00 ure zjutraj za naslednji dan) – v tem primeru se dijaku obrok malice NE
zaračuna,

nepravočasna odjava – v tem primeru se dijaku obrok malice zaračuna po polni ceni,

odjava Gimnazije Jesenice za odsotne dijake od pouka zaradi obveznosti povezanih s šolo – to odjavo naredi
Gimnazija Jesenice, dijaku se obrok malice NE zaračuna.
V primeru neodjavljene malice se dijaku zaračuna celotno ceno za obrok malice.

Similar documents