PRAVLJIČNI TABOR V LOGARSKI DOLINI od 22. 5. 13 do 24. 5. 13

Comments

Transcription

PRAVLJIČNI TABOR V LOGARSKI DOLINI od 22. 5. 13 do 24. 5. 13
Kamnik, 22. 3. 2013
PRAVLJIČNI TABOR V LOGARSKI DOLINI
od 22. 5. 13 do 24. 5. 13
Vaše otroke vabimo, da vstopijo v svet kjer le tišina šepeta in pravljice resnično živijo svoje življenje.
Popeljali jih bomo v skrite kotičke Logarske doline. V prijetnem penzionu »Na Razpotju«, Logarska dolina 14,
imajo izjemno prijetno urejene prostore, ki so prijazni otrokom oz. družinam.
V Pravljični tabor vabimo otroke rojene:

leta 2008.
Dajte vašemu otroku priložnost, da pokaže sebi in vam, da zmore ločitev od staršev, da želi biti samostojen.
PRAVLJIČNI TABOR 2012/13
Čas izvedbe: 22., 23. in 24. 5. 2013 (dve nočitvi).
Kraj: Logarska dolina
Predvideno število otrok - udeležencev: 40 otrok.
Koordinatorici tabora: Edvarda Čadež in Jelka Golob.
Spremljevalci na taboru: zagotovili bomo spremstvo v skladu s prvim odstavkom 44. člena Pravilnika o
normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Ur. l. RS, št. 75/05 in
naknadne spremembe). En strokovni delavec vodi in spremlja skupino 8 otrok.
Okvirna cena tabora: okvirna cena tabora je 125 €.
Dinamika plačila: znesek bo plačljiv v treh obrokih; 1. obrok bo prištet na položnici v maju (oskrbnina za
mesec april), 2. obrok bo prištet na položnici v juniju (oskrbnina za mesec maj) in 3. obrok na položnici v
juliju (oskrbnina za mesec junij).
Kako v primeru odjave otroka?
Plačilo ob morebitni odpovedi storitve:
 odpoved do 30 dni pred odhodom, se zaračuna 15% od skupne cene, sicer pa najmanj 15€.
 odpoved od 29 do 22 dni pred odhodom, se zaračuna 30% od skupne cene.
 odpoved od 21 do 15 dni pred odhodom, se zaračuna 40% od skupne cene.
 odpoved od 14 do 8 dni pred odhodom, se zaračuna 60% od skupne cene.
 odpoved od 7 do 0 dni pred odhodom, se zaračuna 100%, brez manipulativnih stroškov.
 odpoved na dan odhoda ali neudeležba brez odpovedi, se zaračuna 100%, brez manipulativnih
stroškov.
Ob odpovedi do določenega datuma bodo zaračunani manipulativni stroški, v vrednosti 15€.
Ob dostavi zdravniškega potrdila se gornji zneski prepolovijo.
Pomembno!
V času bivanja na taboru otrokom odštejemo strošek nakupa surovih živil v vrednosti 2,20 * 3 dni = 6,60 €.
Znesek bo odštet na položnici v juniju (oskrbnina za mesec maj), v skladu z dohodkovnim razredom oz.
odstotkom plačila cene programa vrtca.
Za vse starše prijavljenih otrok bo pred odhodom otrok, organiziran sestanek, na katerem, bomo posredovali
vse informacije. O datumu sestanka boste obveščeni po zaključku zbiranja prijav.
Roditeljski sestanek je v vrtcih vedno organiziran po prijavi otrok, ko lahko konkretno obravnavamo
posamezno izvedbo tabora.
Vaša vprašanja pred prijavo lahko posredujete na naslednja naslova:
[email protected],
[email protected] in
[email protected]
Lahko se tudi osebno oglasite v tajništvu vrtca.
Izpolnjene prijavnice lahko oddate vzgojiteljici vašega otroka ali v tajništvu vrtca najkasneje
do srede, 17. 4. 2013 oz. do zapolnitve prostih mest.
Direktorica vrtca:
Jelka Golob l.r.
------------------------------------------------------------- obrnite -------------------------------------------------------------
Kamnik, 22. 3. 2013
V primeru premajhnega števila prijavljenih otrok, Pravljičnega tabora ne bomo izvedli!
Okvirni plan aktivnosti na Pravljičnem taboru:
1. dan – 22. 5. 2013, sreda
 9.00 Odhod iz Kamnika v Logarsko dolino
 10.30 Prihod in nastanitev
 12.00 Kosilo in počitek
 14.00 Ogled in sprehod po okolici
 16.00 Malica
 16.30 Igra ter druženje na travniku ob
penzionu
 18.30 Večerja
 19.30 Družabni večer
 20.00 Priprava na spanje, večerna
pravljica in spanje
 Opomba 1
2. dan – 23. 5. 2013, četrtek
 7.30 Vstajanje in razgibavanje na
prostem
 8.30 Zajtrk
 9.30 Senzorični obisk Pravljičnega gozda.
 12.30 Kosilo in počitek
 14.00 Iskanje skritega zaklada v
Pravljičnem gozdu (zaklad je malica, ki so
jo pripravili škratje).
 16.00 Malica
 16.30 Umetniško ustvarjanje na prostem
in igra ter druženje na travniku ob
penzionu.
 18.30 Večerja
 19.30 Otroci predstavijo (izberejo
najljubše) pravljice
Alternativa – taborni ogenj
 20.30 Priprava na spanje, večerna
pravljica in spanje
 Opomba 1
3. dan – 24. 5. 2013, petek
 7.30 Vstajanje in razgibavanje na
prostem
 8.30 Zajtrk
 9.30 Obisk najljubših – izbranih pravljic v
Pravljičnem gozdu; obnova vsebin,
podoživljanje..., ustvarjanje in malica na
prostem.
 12.00 Pakiranje
 12.30 Kosilo
 13.30 Odhod domov
 15.00 Prihod v Kamnik
 Opomba 1
 Opomba 1: Ob penzionu je na voljo pokrit
kozolec z ustrezno opremo, ki omogoča dejavnosti otrok na prostem
tudi ob manj ugodnih vremenskih razmerah.
Prijavnico oddajte v tajništvo ali vzgojiteljici vašega otroka, najkasneje do srede, 17. 4. 2013 oz. do
zapolnitve prostih mest.
Vaša vprašanja pred prijavo lahko posredujete na naslednja naslova:
[email protected],
[email protected] in
[email protected]
Lahko se tudi osebno oglasite v tajništvu vrtca.
------------------------------------------------ odrežite --------------------------------------------
Kamnik, 22. 3. 2013
PRIJAVNICA na PRAVLJIČNI TABOR 2013
Ime in priimek starša, skrbnika
Naslov, telefon
Ime in priimek otroka – prijavljenega na tabor
Datum rojstva otroka
Oddelek, vzgojiteljica
Opombe, zdravstvene težave
Datum:
Podpis starša, skrbnika:

Similar documents