BESEDA IN LUTKA - Vrtec Zarja Kamnik

Comments

Transcription

BESEDA IN LUTKA - Vrtec Zarja Kamnik
BESEDA IN
LUTKA
KDAJ:
Vsak 2. torek v mesecu
ob 17h, delavnica traja 60 min.
UVODNI SESTANEK: 2. 10. 2013 ob 17h.
KJE:
Lutke nas popeljejo v pravljični
Igralnica Oblaček (v pritličju vrtca Zarja)
svet. V tisti svet, ki ga je sodoben
Prijave so možne do 2. 10. 2013 oz. do zapolnitve
prostih mest. Prijave oddajte v tajništvu Zasebnega
vrtca Zarja.
način življenja potisnil nekam
daleč stran. Vzemimo si čas in
našim otrokom omogočimo
srečanje z lutko.
Vabljeni otroci od 3. do 6. leta starosti
Cena: posamezna delavnica stane cca 9 € z DDV
Delavnico vodita:
Vodja dejavnosti: Vera Piskar, vzg. pred. otrok
in strokovna sodelavka: Urška Furlan, vzg. pred. otrok
ZASEBNI VRTEC ZARJA predšolska vzgoja d.o.o.
tel. 059.075.300 l
l Perovo 28
faks 059.075.305 l [email protected]
l 1241 Kamnik
l www.vrteczarja.si
vpis v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, številka vložka 2008/33124
ID za DDV SI54594839
l MŠ 3410927
l
TRR (NLB d.d.) SI56 0292 4025 8812 193
osnovni kapital 120.096,92 EUR, ni nevplačanih vložkov
Vabimo vas na kreativno preživljanje
prostega časa.
Dodatna dejavnost
Beseda in lutka
Na naših srečanjih bomo spoznavali različne pravljične
junake in njihove zgodbe, v katere se bomo vživeli s
»Naj lutka zaživi, naj bo otroku prija-
pomočjo lutk. Sami bomo izdelovali različne vrste lutk
teljica, naj mu privzgaja pozitiven
in ob tem razvijali svoje kreativne sposobnosti in si
odnos do življenja, uči naj ga spošto-
nabirali izkušnje pri rokovanju z različnimi materiali in
vanja, spoznavanja, ljubezni … «
orodji. Nato bomo z igro lutkam vdahnili življenje, se z
njimi poistovetili in pogovarjali.
Skozi igro bomo bogatili besedni zaklad, se učili sodelovanja v skupini, izgubljali strah pred nastopanjem in
obenem zadovoljevali potrebo po uveljavljanju.
Prijavnica za delavnico
Beseda in lutka
Ime in priimek otroka: ___________________
______________________________________
Datum rojstva:__________________________
Zdravstvene posebnosti otroka: ____________
______________________________________
______________________________________
Ime in priimek mame/očeta: ______________
______________________________________
Ob igri z lutko zaživijo
čustva in domišlija.
Kontaktne številke staršev:
______________________________________
______________________________________
Podpis:
Odreži in me vrni v tajništvo Zasebnega vrtca Zarja.

Similar documents