TEMATSKI TABOR ZA NADARJENE UČENCE – ZAČUTIMO

Comments

Transcription

TEMATSKI TABOR ZA NADARJENE UČENCE – ZAČUTIMO
TEMATSKI TABOR ZA NADARJENE UČENCE – ZAČUTIMO NARAVO
MED POLETNIMI POČITNICAMI 2014
Na Zvezi prijateljev mladine Maribor smo se v okviru projekta "Omogočimo sanje!" in v sodelovanju z
zunanjimi sodelavci odločili v času poletnih počitnic pripraviti tematski tabor za nadarjene učence. Tabor bo
organiziran v skladu s cilji projekta, ki je namenjen nadarjenim otrokom, ne glede na socialni status družine,
pri izboru pa bodo kljub temu imeli prednost otroci iz družin, ki so v socialnih stiskah.
ZA KOGA?
(kriteriji)
ZA UČENCE od 5. do 9. RAZREDA,
- ki izkazujejo izjemne potenciale, motivacijo in interes na izbranem področju in
- imajo odločbo o nadarjenosti.
KJE?
NA DOMU MILOŠA ZIDANŠKA NA POHORJU
KAJ in KDAJ?
Tokrat pripravljamo tabor ZAČUTIMO NARAVO, ki je namenjen mladostnikom, ki so
radovedni in izkazujejo poseben interes za raziskovanje v naravi, so vztrajni, samostojni
ter imajo občutek za svoje okolje – imajo radi živali, gibanje v naravi in ustvarjanje.
Termin: 23. – 27. 8. 2014 (sobota - sreda): ZAČUTIMO NARAVO - NARAVOSLOVNI TABOR
Vodja tabora: Kornelija KAURIN
CENA?
140,00 EUR na udeleženca (cena zajema bivanje, prehrano, zavarovanje, prevoz iz Maribora
do Doma Miloša Zidanška in nazaj v Maribor, varstvo, organizacijo in izvedbo programa ter
ostalih aktivnosti).
Plačilo se izvede na osnovi računa oz. položnice (UPN), ki ga po prejemu prijave in
priloženih dokazil staršem oz. skrbnikom posreduje ZPM Maribor.
Plačilo mora biti izvedeno najkasneje do 20. 8. 2014.
PRIJAVA?
IZPOLNJENA PRIJAVNICA z motivacijskim pismom in ODLOČBA O NADARJENOSTI
UDELEŽENCA. PRIJAVE, skupaj s kopijami dokazil o dohodkih staršev, SPREJEMAMO NA
ZVEZI PRIJATELJEV MALDINE MARIBOR DO ČETRTKA, 14. 8. 2014.
Starši lahko uveljavljajo možnost subvencioniranja glede na prihodek na družinskega člana na osnovi
regresne lestvice za letovanje otrok v letu 2014 (objavljena v prilogi tega sporočila). Za uveljavljanje
subvencije je k prijavi potrebno priložiti KOPIJO ODLOČBE o odmeri OTROŠKEGA DODATKA ZA LETO 2014.
STARŠI OZ. SKRBNIKI POSKRBIJO ZA PREVOZ UDELEŽENCEV TABORA DO AVTOBUSNE POSTAJE V
MARIBORU prvi dan tabora ob 9. uri zjutraj in za prevoz domov ob zaključku tabora predvidoma ob 15.
uri iz Maribora.
Tabor bo izveden, če bo dovolj prijav (najmanj dvajset prijav). Dodatne informacije glede tabora boste
prejeli po pošti po prejemu prijave na ZPM Maribor. Vsaka morebitna odjava mora biti podana pisno s
strani staršev oz. skrbnikov, najkasneje do 21. 8. 2014.
Izvedbo tabora so omogočili:
PROGRAM TABORA – ZAČUTIMO NARAVO (23. – 27. 8. 2014, DOM MILOŠA ZIDANŠKA)
SOBOTA, 23. 8.: GOZD IN SPOZNAVANJE
Gozd okoli doma Miloša Zidanška bo v času tabora naša živa učilnica v naravi. Gozd se nam bo predstavil v
vsej svoji raznolikosti in veličini.
- Spoznavanje dreves.
- Življenje v gozdu.
- Kje je naše mesto v gozdu.
- Umetnost v gozdu.
- Pojdimo bosi na gozdno pot.
NEDELJA, 24. 8.: ŽUŽELKE, VREME IN ENERGIJA
Kdo so najštevilčnejši prebivalci gozda? Žuželke!
- Katera je najlepši med žuželkami, katera najbolj požrešna, katera se skrije, katera šopiri?
- Ali smo ljudje naredili napako, ko smo jih razdelili med koristne in škodljive? Kako vplivamo na
število žuželk v naravi? Je bil ugriz klopa že vedno strupen? Ali vreme vpliva na žuželke
- Zakaj proučujejo znanstveniki, ki se sicer ukvarjajo z raziskavami povezanimi z energijo in izdelavo
raznih materialov, prav žuželke?
- Kako je povezano varčevanje z energijo z ohranjanjem okolja?
- Izdelali bomo hotel za žuželke.
PONEDELJEK, 25. 8.: ZELIŠČA, DIŠAVNICE IN ZAČIMBE IN PTIČJE PETJE
Velike skrivnosti zdravilnih rastlin.
- Katere rastline so užitne, katere za čaj, katere za juho?
- Ali drži izrek, da je za vsako bolezen travca zrasla?
- Čaj iz rastlin, nabranih v naravi je okusen in zdravilen – sami nabrali, sami skuhali in sami popili –
morda, ga bo še kaj ostali za domov!
- Za Dom Miloša Zidanška bomo zasadili vrt z dišavnicami in trajnimi zelišči.
- Ko nabiramo zelišča poslušamo ptičje petje – katere ptice se oglašajo?
- Slišimo ptice tudi ponoči? – to bomo ugotovili na nočnem pohodu.
TOREK, 26. 8.: DVOŽIVKE IN PLAZILCI
Ste vedeli, da so zavarovane vse domorodne vrste dvoživk in plazilcev na območju Slovenije? Dvoživke in
plazilci sodijo med najbolj ogrožene živalske skupine pri nas in v Evropi.
- Spoznavanje dvoživk in plazilcev (živali iz narave, ki jih vrnemo v naravo)
- Kaj ogroža njihovo življenje?
- Kako dobro vidijo dvoživke in plazilci?
- Podali se bomo na slepo pot.
- Izdelali bomo vodni filter.
Sreda, 27. 8: ŠE ZADNJIČ BOMO POŽGEČKALI SVOJA ČUTILA, ZALILI VRT, SI SKUHALI ČAJ, POSPRAVILI IN
SE POSLOVILI.
Dovoljujemo si pravico do spremembe programa (vpliv vremena ali drugih nepredvidenih okoliščin).
KRITERIJI ZA SUBVENCIONIRANJE TEMATSKIH TABOROV ZA NADARJENE - POLETNE POČITNICE 2014
OSNOVA ZA IZRAČUN PRISPEVKA STARŠEV JE VELJAVNA ODLOČBA O OTROŠKEM DODATKU!
Regresni
razred
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
POVPREČNI MESEČNI DOHODEK NA ČLANA
DRUŽINE V LETU 2013 V EUR
OD
OD
OD
OD
OD
OD
177,74
296,23
355,47
414,71
523,33
631,94
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DALJE
177,73
296,22
355,46
414,70
523,32
631,93
PRISPEVEK STARŠEV*
% od cene
0,00%
15,00%
30,00%
45,00%
60,00%
75,00%
100,00%
140 €
0,00 €
21,00 €
42,00 €
63,00 €
84,00 €
105,00 €
140,00 €
OSNOVA ZA IZRAČUN PRISPEVKA STARŠEV JE ODLOČBA O ODMERI DOHODNINE ZA LETO 2013
PRISPEVEK STARŠEV*
BRUTO DOHODEK NA MESEC NA ČLANA
Regresni
DRUŽINE V LETU 2013 V EUR
% od cene
razred
140 €
0.
DO
242,72
0,00%
0,00 €
1.
OD
242,73
DO
314,17
7,00%
9,80 €
2.
OD
314,18
DO
365,49
14,30%
20,02 €
3.
OD
365,50
DO
447,14
17,50%
24,50 €
4.
OD
447,15
DO
496,15
21,90%
30,66 €
5.
OD
496,16
DO
555,43
27,40%
38,36 €
6.
OD
555,44
DO
622,53
34,10%
47,74 €
7.
OD
622,54
DO
697,08
42,70%
59,78 €
8.
OD
697,09
DO
779,21
53,40%
74,76 €
9.
OD
779,22
DO
872,16
66,80%
93,52 €
10.
OD
872,17
DO
995,85
78,50%
109,90 €
11.
OD
995,86 DALJE
100,00%
140,00 €
*Ugotavljanje upravičenosti do subvencije
Upravičenost do subvencioniranja se ugotavlja na osnovi veljavne odločbe o odmeri otroškega dodatka
ali odločbe o odmeri dohodnine za leto 2013.
DODATNE INFORMACIJE?
Zveza prijateljev mladine Maribor – Urša Žiger, 02 229 69 15
ali [email protected]
ZPM Maribor, Razlagova ulica 16, 2000 Maribor
 02/229 69 15, Fax: 02/229 69 20
Elektronski naslov: [email protected]
ID za DDV: SI91266831
Št. TRR pri Novi KBM: SI56 0451 5000 0405 095
Izvedbo tabora so omogočili: