8. 7. 2015 Razpis za najem šolske telovadnice

Comments

Transcription

8. 7. 2015 Razpis za najem šolske telovadnice
Srednja zdravstvena in kozmetična šola
Maribor, Trg Miloša Zidanška 3
Datum: 8. 7. 2015
Razpis za najem šolske telovadnice za šolsko leto 2015/2016
Spoštovani,
v skladu z Okrožnico MIZŠ št. 6035/16/2011/2, določili Zakona o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) ter Pravilnika o splošnih pogojih
oddajanja šolskih nepremičnin v najem Srednje zdravstvene in kozmetične šola Maribor,
objavljamo razpis za najem šolske telovadnice za šolsko leto 2015/2016.
Vsi zainteresirani za najem telovadnice izpolnite prijavnico, ki je priloga tega razpisa in jo
oddajte do 21. 8. 2015 v tajništvo šole.
Uporaba telovadnice bo možna od 7. 9. 2015 do 30. 6. 2016 oziroma po dogovoru.
Uporaba prostorov ne bo možna ob državnih praznikih oz. med počitnicami – takrat bo šola
zaprta.
Z najemniki bo sklenjena pogodba o najemu prostorov do 30. 6. 2015, oz. po dogovoru.
V primeru, da najemnik dvakrat zaporedoma ali dvakrat v zadnjih treh mesecih ne poravna
stroška uporabe telovadnice, je to razlog za takojšno odpoved najemne pogodbe.
Želimo vam prijetno počutje na naši šoli.
Priloga:
- prijavnica za najem telovadnice
Ravnateljica Srednje zdravstvene in kozmetična
šole Maribor, Trg Miloša Zidanška 3
Katja Rek
PRIJAVNICA ZA NAJEM TELOVADNICE
SREDNJE ZDRAVSTVENE IN KOZMETIČNE ŠOLE MARIBOR
ZA ŠOLSKO LETO 2015/2016
S prijavnico se prijavljate na razpis za najem telovadnice Srednje zdravstvene in
kozmetične šole Maribor za šolsko leto 2015/2016.
Športne aktivnosti bo možno izvajati od 7. 9. 2015 do 30. 6. 2016, oziroma po
dogovoru.
Izpolnjeno prijavnico oddajte ali pošljite v tajništvo šole najkasneje do
21. 8.2015.
Podatki o društvu, klubu oz. skupini:
Ime društva, kluba oz.
skupine
Priimek in ime predsednika
društva, kluba oz. vodje
skupine
Naslov in telefonska številka
predsednika društva, kluba oz.
skupine
Naziv in naslov plačnika
Ime in priimek,
telefonska številka in
e-naslov kontaktne osebe
Davčna številka
Vrsta športne dejavnosti
Prostor (ustrezno obkrožiti)
Želeni termin dejavnosti
Datum: ____________________
Telovadnica:
Fitnes
cela
polovica
Dan:
Ura:
Podpis: _____________________