gledališki list

Comments

Transcription

gledališki list
AKADEMIJA OB MATRINSKEM DNEVU
Otroška igra
Berta Golob: NEKDO JE IMEL PRSTE VMES
Igra v petih dejanjih
Igralci:
TADEJ – Jakob Florjančič
SIMONA – Zala Zgaga
ČUVAJ – Doroteja Jeraj
SOSED – Maruša Žagar
OČKA – Ema Kolenko
MAMI – Mojca Prevodnik
ZAMORČEK – Tjaša Prevodnik
TADEJEV ANGEL VARUH – Neža Berce
SIMONIN ANGEL VARUH – Klara Prevodnik
VUJOV ANGEL VARUH – Manca Žagar
ZAMORČKOV ANGEL VARUH – Zala Eržen
BEGUNČEK VUJO – Zala Eržen
PRIPOVEDOVALKA – Jerca Berce
Kulturni program
Vezno besedilo:
Veronika Berce in Manca Beguš
Glas matere (branje iz dnevnika): Mojca Berce
Pevski zbor pod vodstvom Lucije Tozon:
H. F. Kimovec: Je angel Gospodov
Marija, hvala
F. Blažič: Jaz sem otrok Marijin
D. Markuš : Mati draga
I. Močnik: Hvala za starše
 klavirska spremljava:
Ambrož Demšar, Lucija Tozon
Instrumentaliski:
 Tajda Mohorič, kitara
G. B. Pergolesi / prir. F. Carulli:
Pesem o zlati roži
 Lucija Benedik , violina
W. A. Mozart: Pesem pastirčka
 Tajda Mohorič, Lucija Benedik
M. Pirnik / prir.M. Žgavec: Otrok poje
PROJEKCIJA, TON: Matjaž Košir
MOJSTER LUČI: Matjaž Košir
SCENA: Mojca Berce
KOSTUMOGRAFIJA: Marica Bogataj,
Mojca Berce
REŽIJA IGRE IN KULTURNEGA PROGRAMA:
Mojca Berce
Stara Loka, 24.3.2012