Katalog

Comments

Transcription

Katalog
Prezračevanje
z regulacijo vlažnosti
Dantherm HCV / HCH / HRV / HXV
www.genera.si
Ugodno notranje okolje v vašem domu
Dobra kvaliteta zraka v vašem domu omogoča družini dobro počutje in zdravo bivalno okolje. Prezračevanje vašega doma je izredno pomembno, saj sodobne hiše postajajo vse bolj zrakotesne. Ob neprimerni stopnji vlažnosti znotraj doma je lahko ogroženo vaše zdravje in zdravje vaše družine in prav
tako lahko nastane škoda na pohištvu. Zato Dantherm proizvodi predstavljajo sodobno prezračevanje
z nizko rabo energije za katerekoli prostore.
Stanje notranjega okolja je izredno
pomembno
V zadnjih desetih oziroma petnajstih letih
so standardi in zahteve, ki določajo rabo
energije v stavbah, postali izredno strogi.
Sodobne hiše so postale tako zrakotesne,
da je vsakodnevno prezračevanje nujno
potrebno. Če to ni mogoče, bo dom izpostavljen škodljivim zračnim delcem in
nastanku plesni.
Izmenjava zraka
Dantherm izdelki za prezračevanje doma
predstavljajo rešitev mehanskega prezračevanja, saj dosegajo vse najnovejše
zahteve in standarde o rabi energije. Tako
so izdelki visoko učinkoviti in ustvarjajo
zdravo in prijetno notranje okolje v vašem
domu. So popolna rešitev za vse novogradnje in obstoječe stavbe, saj lahko pozabite na skrbi o prezračevanju vašega doma.
Nikogar ni doma – min. nivo prezračevanja
50 let izkušenj na področju prezračevanja
Dantherm je uporabil znanje in izkušnje,
ki jih je nabral v 50. letih delovanja na področju prezračevanja, da je ustvaril obstoječi sistem prezračevanja hiš in stanovanj.
Rezultat so inteligentni proizvodi, ki so
enostavni za montažo in uporabo, obenem pa zagotavljajo visoko učinkovitost
prezračevanja, nizko rabo energije in zanesljiv sistem, brez potrebnega stalnega
nadzora.
Prav je, da sodobna družina posveča prezračevanju prav toliko pozornosti kot izbiri
in izgledu lastnega doma.
Hiša polna gostov – maks. nivo prezračevanja
Normalna aktivnost v domu – normalen vtok zraka
Dantherm sistem prezračevanja vašega doma bo ne glede na razmere vedno zagotavljal kvalitetno stanje zraka v domu, saj bo relativna
vlažnost, ki predstavlja kvaliteto zraka, vedno v dopustni meji. Vgrajen senzor za vlago zagotovi, da se sistem hitro odzove na trenutno stanje
zraka v vašem domu – brez dodatne nepotrebne rabe energije.
www.klime-genera.si
Dantherm HCV/HCH prezračevanje s protitočnim
prenosnikom toplote
– odlična izbira tako za monterja kot uporabnika
Dantherm je vložil veliko znanja in izkušenj v izdelek, ki bi predstavljal popolno rešitev za prezračevalne
potrebe sodobnega doma. Že od začetka razvoja je bil eden izmed glavnih ciljev vizuelna enostavnost
in visoka učinkovitost – to velja za montažo in za vsakodnevno rabo.
Dantherm HCV/HCH naprave so prezračevalni sistem, ki je neslišen in neviden.
Sistem je razvit tako, da skrbi sam zase,
brez nepotrebnega nadzora uporabnika.
Je visoko učinkovit in energijsko nepotraten. Predstavlja rešitev za vse probleme
toplotnega ugodja v prostoru in zagotavlja prijetno okolje s kvalitetnim, čistim
zrakom tudi v primeru, ko je hiša polna
gostov.
Lahke enote, že vgrajeni tlačni vodi in krmiljenje pretoka zraka direkno na enoti
naredi upravljanje in montažo izredno
preprosto. Tako izdelki Dantherm HCH/
HCV predstavljajo visoko konkurenčne
produkte za novogradnje za prezračevanje in rekuperacijo toplote v že zgrajenih
domovih.
Certifikati
Izdelki Dantherm HCV/HCH so prejeli certifikat za uporabo v pasivnih hišah s strani
Passivhaus (Institut iz Darmstadta, Nemčija).
Prav tako imajo DIBt certifikat, ki ga podeljuje Deutsches Institut für Bautechnik v
Berlinu.
Dantherm HCH 3/HCH 5
Za vertikalno montažo v standardne
60 x 60 cm elemente.
Model
Največji pretok zraka (m3/h)*
Pretok zraka pri 150 Pa (m3/h)
Tip prenosnika
Učinkovitost (%)
Višina (mm)
Širina (mm)
Globina (mm)
Teža (kg)
Premer priključkov (mm)
Obvod
Dantherm HCH 5/HCH 8
Za horizontalno montažo.
HCV 3
330
225
1005
530
415
33
Ø125
Ne
HCV 5
520
290
protitočni
do 95
1055
590
566
45,5
Ø160
Da
HCH 5
HCH 8
520
290
820
425
600
1180
580
52
Ø160
Da
600
1180
780
70
Ø250
Da
* prosti vpih
Glavne značilosti
• Samodejno prezračevanje glede na
potrebe doma z vgrajenim senzorjem
vlage
• Visoka učinkovitost – do 95%
• Uporaba v pasivnih domovih
• EC motorji z nizko rabo energije
(nizek SFP)
• Hitra montaža s krmiljenjem zračnega
pretoka kar na enoti sami
• HCV enote se lahko vgradijo v elemente
standardne dimenzije 60 x 60 cm
Dodatki
• Brezžični upravljavec
• CO2 senzor
• Zunanji higrostat
• Vodni do/pred grelec/hladilec
• Električni do/pred grelec
• Filter razreda F7
• Sifon
• Krmiljenje loput
• Zunanji nadzor hlajenja
www.genera.si
HCV enota vgrajena v omaro.
HCH enota vgrajena na podstrešje.
Energijsko učinkovita tehnologija
V želji po zmanjšanju porabe energije v
domovih so se v preteklem obdobju izredno poostrile zahteve po učinkovitem
prezračevanju. To pomeni, da morajo biti
sistemi energijsko čimbolj učinkoviti.
Danthermovi najnovejši protitočni
prenosnik toplote
Dantherm je razvil nov prenosnik toplote
z namenom doseganja energetske učinkovitosti naprav. Rezultat razvoja je lahek
aluminijasti protitočni prenosnik toplote.
Nadzor vlažnosti prostora
Dantherm HCV/HCH izdelki imajo vgrajen senzor vlage, ki samodejno prilagaja
stopnjo prezračevanja v odvisnosti od relativne vlažnosti prostorov. To pomeni, da
enote ni potrebno povezati z dodatnimi
senzorji za merjenje vlage.
Dantherm HCV/HCH enote vsebujejo
najnovejšo tehnologijo za doseganje teh
strogih standardov. EC motorji so bili izbrani na osnovi nizke porabe energije. Poleg izredno pametno načrtovanih zračnih
kanalov oblečenih v lahek stiren omogoča
taka enota doseganje najnižje možne specifične rabe energije za pogon ventilatorjev (SFP).
Prenosnik tako izpolnjuje dve ključni zahtevi. Prva zahteva je rekuperacija toplote,
kar pomeni, da topel odtočni zrak ogreva
hladen vtočni zrak z učinkovitostjo prenosa toplote do 95%. Druga pa je zmanjšanje tlačnih uporov za doseganje nizke
rabe energije ventilatorjev za transport
zraka.
Ugodno notranje okolje pripomore k boljšemu počutju ljudi in tudi k daljši življenjski dobi materialov v vašem domu. Težave, ki bi se lahko pojavile, so največkrat
posledica neprimerne vlažnosti prostorov,
bodisi previsoke ali prenizke. Senzor vlage
prilagodi pretok zraka tako, da so vedno
dosežene trenutne potrebe prostora. Na
ta način je zagotovljeno dobro stanje
zraka v vašem domu brez dodatne rabe
energije.
Ko enkrat usposobljeni monter nastavi
sistem za vaš dom in vklopi samodejno
delovanje, uporabiku ni več potrebno prilagajati sistema in načina delovanja.
Možnost obvoda
HCV 5, HCH 5 in HCH 8 enote imajo vgrajen sistem obvoda, ki zagotovi samodejno
hlajenje vašega doma, kot recimo v hladni
poletni noči. Obvod deluje tako, da celoten vtok zunanjega hladnejšega zraka potuje mimo prenosnika v vaš dom.
www.klime-genera.si
Enostavna uporaba
– z vgrajeno nadzorno ploščo ali dodatnim brezžičnim krmilnikom
Dantherm HCV/HCH izdelki za prezračevanje doma imajo že vgrajen samodejni sistem delovanja,
ki zagotavlja najboljše stanje zraka v vašem domu in ga ni potrebno dodatno nastavljati. Po potrebi pa
lahko z nadzorno ploščo spreminjamo in krmilimo nastavitve delovanja, če bi uporabnik to želel.
Samodejno prezračevanje
S samodejnim prezračevanjem zagotavljamo kvalitetno notranje okolje ne glede na pogoje. Z vgrajenim senzorjem vlage bo sistem samodejno uravnaval nivo
prezračevanja tud takrat, ko bo hiša polna
gostov.
Hlajenje z obvodom
Samodejno hlajenje se vklopi z obvodom
mimo prenosnika toplote. Tak primer je
zajem zunanjega hladnejšega zraka, ko je
temperatura zraka nad 15°C, v prostoru pa
nad 24°C.
Upravljanje je izredno enostavno.
Brezžično daljinsko upravljanje
Kot dodatek je na voljo brezžični daljinski
krmilni panel, s katerim uporabnik dobi
dostop za:
• samodejno krmiljenje glede na potrebe
prostora,
• ročno delovanje,
• tedenski program delovanja,
• delovanje v vaši odsotnosti,
• nočno delovanje,
• način »kamin«.
Daljinski upravljavec ponuja tudi dodatne
informacije za monterja:
• aktivni način delovanja,
• spreminjanje nastavitev za samodejno
delovanje,
• spreminjanje programov za hlajenje,
ogrevanje in obvod,
• spreminjanje hitrosti prezračevanja.
Nadzorna plošča
Trije gumbi dajejo dostop za:
• ročno nastavljanje hitrosti,
• samodejno prezračevanje,
• ročni vklop/izklop obvoda.
Montaža
Nastavitve za pravilne zračne pretoke se
hitro spremenijo na zadnji strani nadzorne plošče.
Enostavno upravljanje s preprosto nadzorno ploščo.
Brezžični daljinski upravljavec (dodatek).
www.genera.si
Dantherm HRV 5 domače prezračevanje
z rotacijskim prenosnikom toplote
- daljinsko krmiljenje s tedenskim in poletnim programom delovanja
HRV je popolna rešitev za uporabnike, ki želijo prijetno toplo okolje brez skrbi zaradi presuhega zraka
v zimskem obdobju.
HRV 5 je popolna rešitev za uporabnike, ki
želijo energijsko učinkovit in neslišen prezračevalni sistem z vračanjem valge.
Z enoto HRV 5 komuniciramo preko
Dantherm brezžičnega upravljavca. Tedenski način delovanja se nastavi v dvajsetih uporabniku prijaznih korakih, kjer
nastavimo želene pretoke, čas delovanja
in datum. Trenutni način delovanja lahko
sproti preverjate na samem brezžičnem
upravljavcu.
V kolikor bi potrebovali samodejno krmiljenje enote glede na želene prednastavljene parametre, se na krmilnik poveže
higrostat, s katerim bo enota nivo vlažnosti vzdrževala vedno na dopustni meji.
Prenosnik toplote
HRV 5 prenaša toploto z notranjega toplega zraka na zunanji svež zrak preko rotacijskega prenosnika toplote z učinkovitostjo
do 80% .
Prednost teh prenosnikov toplote je v
tem, da se delež vlage vrne v prostor s svežim zrakom, kar v suhih zimskih mesecih
prepreči izsuševanje prostorov v vašem
domu.
Rotacijski prenosnik toplote je zelo enostavna in energijsko učinkovita rešitev,
ki preprečuje nastanek ledu na površini
prenosnika tudi takrat, ko so temperature pod -20°C. V ta namen predgrevanje v
normalnih pogojih ni potrebno. Prednost
teh prenosnikov je tudi v tem, da zrak ne
kondenzira, saj se celotna vlaga odvaja z
odvodnim zrakom iz prostora v prenosnik
toplote.
Ventilatorji imajo visoko učinkovite motorje, ki so zmožni dovajati različne zračne
volumne – odvisno od potreb. Največji
pretok zraka je 450 m3/h.
Delovanje poleti
Med poletjem HRV 5 enota izkoristi ponoči hladnejši zunanji zrak za ohlajanje
toplejšega notranjega zraka. V kolikor notranja temperatura preseže nastavljeno,
je hladnejši zunanji zrak preko obvoda direktno vpihovan v prostor.
Model
HRV 5
Največji pretok zraka (m /h)*
Pretok zraka pri 150 Pa (m3/h)
Tip prenosnika
Učinkovitost (%)
Višina (mm)
Širina (mm)
Globina (mm)
Teža (kg)
Premer priključkov (mm)
Možnost obvoda
3
* prosti vpih
450
340
Rotor
Do 80
822
593
612
55
Ø160
Da
Glavne značilnosti
• Visoka učinkovitost – do 80%
• EC motorji z nizko porabo električne
energije
• Nizka hrupnost
• Brezžično daljinsko krmiljenje z možnostjo
tedenskega programa prezračevanja ali
delovanja v poletnem obdobju
• Stalni pretok zraka z nizkimi tlačnimi
izgubami
Dodatki
•
•
•
•
Dodatni daljinski upravljalnik
Kabel za alarm
Električni dogrelnik
Higrostat
www.klime-genera.si
Dantherm HXV domače prezračevanje
s protitočnim prenosnikom toplote
- izredno prilagodljiva rešitev, ki se lahko prilagodi različnim mestom montaže
Najnovejše metode gradnje stavb botrujejo temu, da prezračevalne enote postajajo vse bolj kompaktne
in obenem ne izgubijo na učinkovitosti delovanja v sodobnih domovih in stanovanjih.
HXV 5 enota odvaja topel odpadni zrak iz
prostora in ga nadomešča s suhim in čistim zunanjim zrakom, ki se predgreje, ko
potuje skozi prenosnik toplote. Tako je zagotovljeno varčevanje z energijo, notranje ugodje in zaščita vašega doma pred
neželeno vlago.
HXV 5 – enostavna za uporabo
HXV 5 enota je idealna za uporabnika, ki
ceni nizko rabo energije, ki se prepleta z
nizko ceno sistema. Je kompaktna, lahka
in enostavna za vzdrževanje, kar predstavlja odlično izbiro za stanovanja in eno ali
dvodružinske hiše.
Model
HXV 5
Največji zračni pretok (m /h)*
Zračni pretok pri 150 Pa (m3/h)
Tip prenosnika toplote
Učinkovitost (%)
Višina (mm)
Širina (mm)
Globina (mm)
Teža (kg)
Premer priključkov (mm)
Možnost obvoda
* prosti vpih
3
450
360
protitočni
do 70
540
590
391
36,5
Ø125
Da
Glavne značilnosti
• Kompaktna izvedba, ki se lahko vgradi
v 60 x 60 cm omarice
• Protitočni prenosnik toplote
• Enostavna za uporabo in montažo
• Vgrajen električni grelnik za dovodni zrak
• Možnost vgradnje kanalov na levi ali
desni strani
Dodatki
• Visoko tehnološka nadzorna plošča
s senzorji za kvaliteto zraka
in vlago
• RJ-45 kabel, 12 metrov
• Vodni dogrelnik
• Higrostat
• Zračni kanali s parno zaščito
Visokotehnološka nadzorna plošča
Z nadzorno ploščo imate možnost spremljanja stanja v vašem domu in načinu
delovanja enote glede na relativno vlažnost zraka in kvaliteto zraka. Ko enkrat
vnesemo zahtevane pogoje, nadzorna
plošča samodejno prilagodi delovanje
enote tako, da so te zahteve izpolnjene.
Tako je omogočeno nemoteno delovanje,
ki stalno zagotavlja želene nivoje zraka v
vašem domu. S tem se tudi varčuje energija, saj bo nadzorna plošča znižala nivo
prezračevanja v primerih, ko je potreba po
menjavi zraka iz prostora majhna.
Študije so pokazale, da ima kvaliteta notranjega toplotnega okolja velik vpliv na
naše počutje v prostoru in na našo zmožnost osredotočenja in opravljanja del v
prostorih. Z Danthermovo nadzorno ploščo lahko lastniki domov zaupajo zaneslji regulaciji zraka v domu, saj bo HXV 5
delovala in uravnavala nivo prezračevanja
glede na potrebe prostora in aktivnosti.
Comfortable
surroundings
in anyv climate
Udobno notranje
toplotno okolje
vsakem podnebju
Že od leta 1958 Dantherm razvija in izdeluje
Since
Danthermtoplotnega
Air Handling
has
enote 1958
za uravnavanje
ugodja
developed
and
produced
climate
control
in prezračevanja, ki zagotavljajo najboljše
and
air za
handling
that ensure
pogoje
bivanje solutions
in za občutljivo
opremo.
Ni podnebja,
ki bi bilo prezahtevno
za
optimum
conditions
for people and
Danthermequipment
proizvode –alike.
od ekstremnega
sensitive
No climate is
mraza
na severnem
in južnem
dothe
too
extreme
for us to
handle polu,
– from
žgoče
vročine
Saharske
puščave.
bitter cold at the North and South Poles
Jedro
to
thepodjetja
searing predstavlja
heat of thepodročje
Sahara.
Dantherm Air Handling Holding A/S
Marienlystvej 65
DK-7800 Skive
Denmark
Tel.: +45 9614 3700
'BY
E-mail: [email protected]
www.dantherm-air-handling.com
Dantherm
Handling
je delofDanhterm
Dantherm
Air Air
Handling
is part
the
A/S
skupine.
Dantherm A/S group.
COMPANIES
Generalni zastopnik za Slovenijo
DENMARK Genera d.o.o
Dantherm AirPrevale
Handling
10A/S
Marienlystvej 65
1236 Trzin
DK-7800 Skive
Tel.: +386 (0)1 439 30 50
Denmark
Tel.: +45 9614Faks:
3700+386 (0)1 439 30 90
E-pošta: [email protected]
'BY
www.genera.si
E-mail: [email protected]
www.dantherm-air-handling.com
www.klime-genera.si
NORWAY
Dantherm Air Handling AS
Løkkeåsveien 26
N-3138 Skallestad
Norway
Tel: +47 33 35 16 00
'BY
E-mail: [email protected]
www.dantherm-air-handling.no
CHINA
%BOUIFSN"JS)BOEMJOH4V[IPV
$P-UE
#MEH/P;IV+JBOH3E
4V[IPV/FX%JTUSJDU+JBOHTV
4V[IPV
China
Tel.: +86 512 6667 8500
'BY
E-mail: [email protected]
www.dantherm-air-handling.com.cn
Pooblaščeni partner:
ENGLAND
Dantherm Air Handling Ltd.
12 Windmill Business Park
Windmill Road
Clevedon
North Somerset BS21 6SR
United Kingdom
Tel.: +44 (0) 1275 876851
'BY
E-mail: [email protected]
www.dantherm-air-handling.co.uk
USA
Dantherm Air Handling Inc.
0SDIBSE1BSL#MWE
Spartanburg
South Carolina 29303-4400
USA
Tel.: +1 864 595 9800
'BY
E-mail: [email protected]
www.dantherm-air-handling.us
SWEDEN
Dantherm Air Handling AB
Virkesgatan 5
SE-614 31 Söderköping
Sweden
Tel.: +46 (0) 121-130 40
'BY
E-mail: [email protected]
www.dantherm-air-handling.se
Thorvig Tryk, Skive
SEDEŽ PODJETJA
Sedež podjetja se nahaja na Danskem,
0VS)FBE0öDFJTMPDBUFEJO%FONBSL
podružnice pa so v številnih državah,
andmed
we have
companies
Denmark,
drugim
Norveška,inŠvedska,
Velika
Norway,
Sweden,
the
United
Kingdom,
Britanija, Združene države Amerike
in
the Kitajska,
United States
China,
with an
najboljand
pokrito
območje
pa je
prav Evropa.
extensive
European dealer network.
06.10.1000
Februar
2012
HEAD OFFICE
razvlaževanja, ogrevanja, prezračevanja,
0VSDPSFCVTJOFTTBSFBTBSFEFIVNJEJmvzpostavljanja toplotnega ugodja in hlajecation,
heating, vzdržljivi
air conditioning,
ventilanja. Inovativni,
in cenovno
ugodni
tion
and
electronics
cooling.
Innovative,
izdelki, so podjetje Dantherm postavili v
sam vrhand
svetovnih
proizvajalcev
mobilnih in
durable
cost-efficient
products
stacionarnih
enot
za pripravo
have
secured us
a position
as azraka.
leading
Podjetje
se je zavezalo,
da stalno razvija
global
manufacturer
of stationary
and in
nadgrajuje
znanje
in
tehniko,
ki
bi
izboljšala
mobile climate control units. And we are
rešitvepursuing
in končnenew
proizvode.
forever
techniques that
will improve our solutions and ultimately
your projects.

Similar documents