Termodom navodila za uporabo in vzdrževanje

Comments

Transcription

Termodom navodila za uporabo in vzdrževanje
NAVODILA ZA UPORABO, VARNOSTNA NAVODILA
IN VZDRŽEVANJE
Okna, vrata in zimski vrtovi
2
UVOD
Spoštovana stranka,
zahvaljujemo se vam, ker ste se odločili za nakup izdelka FINSTRAL. Da bodo vaša okna in
vrata dolgo ostala privlačna in lepo ohranjena,
vas prosimo, da to brošuro skrbno preberete in
shranite. V njej boste našli pomembna varnostna
navodila in informacije o uporabi, vzdrževanju in
čiščenju oken, vrat in senčil.
Lep pozdrav
FINSTRAL
Kazalo
Sestavni deli okna
3
Okna in vrata
- Varnostna navodila
- Uporaba različnih načinov odpiranja
- Uporaba prezračevalnih funkcij
- Uporaba zaščitne mreže proti insektom
- Pravilno prezračevanje je pomembno
- Fizikalne lastnosti
4
5
8
9
10
12
Rolete
- Varnostna navodila
- Uporaba rolet
14
15
Žaluzije
- Varnostna navodila
- Uporaba žaluzij
16
17
Naoknice
- Varnostna navodila
- Uporaba naoknic
18
18
Čiščenje materialov
19
Letno vzdrževanje
22
Odpravljanje težav
24
Tehnična podpora
26
Izdelki FINSTRAL
27
3
Okna, vrata in zimski vrtovi
SESTAVNI DELI OKNA
Notranja stran
okvir
krilo
zaboj rolete
rolete
trak za odpiranje/
zapiranje rolete
letvice
steklo
kljuka
navijalnik traku
tečaj
stekelna tesnilna letev
Zunanja stran
zaboj rolete
rolete
roletno vodilo
krilo naoknice
tečaji
leb za odvajanje vode - odtok vode
4
OKNA IN VRATA
Varnostna navodila
- Okna in vrata uporabljajte samo za predvidene namene.
- Pri odpiranju, zapiranju, čiščenju ter vzdrževanju oken in vrat obstaja nevarnost padca.
Ne nagibajte se skozi okno.
- V bližini odprtih vrat in oken bodite vedno
previdni. Otrokom in osebam, ki ne znajo
oceniti nevarnosti, preprečite dostop do
nevarnega območja.
- Zaradi trdne konstrukcije so okna in vrata
težka. Pri neprevidni ali sunkoviti uporabi
obstaja nevarnost poškodb. Poskrbite, da se
na območju giba vratnega ali okenskega krila
ne bodo zadrževale osebe ali živali. Prav tako
na območju giba ne sme biti pohištva, zaves
ali drugih predmetov.
- Pri zapiranju oken ali vrat z rokami ali drugimi
deli telesa ne segajte med okenski okvir in
krilo, da ne boste utrpeli poškodb zaradi
stisnjenja.
- Pri močnem vetru okna in vrata odpirajte in
zapirajte zelo previdno.
- Zaprta okna in vrata vedno zapahnite.
- Pri močnem vetru okna in vrata zaprite in
zapahnite. Poskrbite, da tudi med vašo odsotnostjo ne bo prepiha. V primeru prepiha ali
močnega vetra se lahko odprta ali nezaklenjena okna in vrata samodejno sunkovito
odprejo ali zaprejo. Pri tem se lahko okna in
vrata poškodujejo. Prav tako lahko pri tem
poškodbe oz. škodo utrpijo osebe, živali ali
predmeti na območju hoda okenskega ali
vratnega krila.
- Ob zmrzali lahko okna ali vrata na zunanji
strani zamrznejo. Z okni in vrati ne ravnajte
na silo ter jih ne odpirajte, če so zamrznjena.
Uporabljate jih lahko ponovno, ko se odtalijo.
- Okenskih in vratnih kril ne naslanjajte na
okensko/vratno odprtino (špaleto).
- Okna in vrata ne smejo biti dodatno obremenjena.
- V odprtino med krilom in okvirjem ne vstavljajte ovir (klinov ali podobnih predmetov).
- V bližini oken in vrat ne uporabljajte odprtega ognja.
- Posredni toplotni viri morajo biti od oken in
vrat oddaljeni vsaj 50 cm.
- Navadno ravno steklo zlahka poči. Ostri
robovi in stekleni drobci, ki pri tem nastanejo,
predstavljajo nevarnost za poškodbe.
5
Okna, vrata in zimski vrtovi
Uporaba različnih načinov odpiranja
Pri vseh načinih odpiranja zagotovite, da boste
krilo po celotnem hodu do končnega odprtega/
zaprtega položaja počasi vodili z roko.
Okna z okovjem za krilno-nagibno odpiranje
zaprto
nagibno odpiranje
Kljuka z gumbom: med premikanjem kljuke
hkrati pritisnite in pridržite gumb.
Kljuka s ključem: pred premikanjem kljuke slednjo odklenite s ključem.
krilno odpiranje
6
Okna z okovjem za nagibno odpiranje pred krilnim s posebno kljuko z možnostjo zaklepanja
zaprto
nagibno odpiranje
krilno odpiranje - ključ
obrnite za 45° in
premaknite kljuko
v zgornji položaj
Balkonska vrata z možnostjo zaklepanja
Zaprto: zaklenjena
vrata najprej odklenite
s ključem in jih nato
odprite.
Krilno odpiranje:
kljuko obrnite
navzdol.
Zaklepanje: kljuko
obrnite navzgor in
jo nato zaklenite.
7
Okna, vrata in zimski vrtovi
Nagibno-drsna vrata
4
Nagibno-drsna vrata Comfort
4 položaj za premikanje vratnega krila
3
3 položaj za prezračevanje skozi režo
3
2 položaj za premikanje vratnega krila
3 odklepanje premikanja vratnega krila
2 položaj za nagibanje
2
2
1 zaprto
1 zaprto
1
1
Dvižno-drsna vrata
Drsna vrata Easy-Slide
1 zaprto
2 položaj za premikanje vratnega krila
1
3 položaj za prezračevanje
3
2 položaj za premikanje vratnega krila
2
1 zaprto
1
2
Zložljiva vrata
Vhodna vrata z okovjem Comfort
2 položaj za odpiranje
3
1 zaprto
2
1
Preden zložljivo krilo odprete in premaknete,
vse kljuke pomaknite v položaj za odpiranje.
3 položaj za dodatno zaklepanje
z nihajnim zapahom
1 zaprto
2
2 položaj za odpiranje
1
Vhodna vrata s kljuko
Ob zapiranju vhodih vrat se nihajni zapahi samodejno zapahnejo. Če
nihajni zapahi vrat ne zaklenejo povsem, lahko vrata ročno dodatno
zaklenete, tako da kljuko pomaknete v položaj 3 za dodatno zaklepanje.
1 zaprto
1
2 položaj za odpiranje
2
Vhodna vrata z ročajem
Za odpiranje vrat ključ do konca obrnite v nasprotni smeri zaklepanja.
Za zaklepanje vhodnih vrat ključ za dva obrata in pol obrnite v smeri zaklepanja.
Nezaklenjena okna in vrata, okenska in vratna
krila, ki so odprta v nagibni položaj in druge položaje za prezračevanje, ter zgolj zaprta vhodna
vrata ne zagotavljajo tesnjenja, zaščite pred nalivi, zvočne in toplotne izolacije ter zaščite pred
vlomom.
8
Uporaba prezračevalnih funkcij
Nagibno odpiranje za prezračevanje poleti in pozimi
položaj za
prezračevanje poleti
položaj za
prezračevanje pozimi
Prestavitev je možna z vleko in vrtenjem dela okovja.
Prezračevanje skozi režo
Dvostopenjsko krilno odpiranje
položaj kljuke za
prezračevanje skozi režo
položaj kljuke za dvostopenjsko
krilno odpiranje
položaj kljuke za
nagibno odpiranje
položaj kljuke za blokado okna pri
dvostopenjskem krilnem odpiranju
Okenski prezračevalnik Mini
Okenski prezračevalnik Midi
zaprto
odprto
odprto
zaprto
9
Okna, vrata in zimski vrtovi
Uporaba zaščitne mreže proti insektom
Okenska zaščitna mreža proti insektom
Vratna zaščitna mreža proti insektom
Za odklepanje spodnjo
letev obrnite nekoliko
naprej.
Zaščitna mreža proti insektom v vpenjalnem okvirju
Odstranjevanje zaščitne mreže:
s prsti povlecite zgornji zanki
na okvirju mreže in odstranite
zaščitno mrežo.
Vstavljanje zaščitne mreže:
okvir zaščitne mreže vstavite
v spodnji rob in ga potisnite,
dokler se ne zaskoči v okenski
okvir.
10
Pravilno prezračevanje je pomembno
Energijsko varčna gradnja in s tem izboljšana zatesnitev poslopij ter varčno ogrevanje lahko ob
nezadostnem prezračevanju v hladnem delu leta
povzročijo nastajanje kondenzata in plesni na
stenah. Vlaga v prostoru nastaja zaradi dihanja,
kuhanja, umivanja, prhanja in rastlin. V gospodinjstvu s tremi do štirimi osebami tako dnevno
nastane več litrov vlage.
Ko topel in vlažen zrak pride v stik s hladnimi
površinami, se na njih pojavi kondenzat. Slednji
pa lahko povzroči nastajanje plesni na stenah in
okenskih tesnilih.
hitro prezračevanje
navzkrižno prezračevanje
Zaradi svoje visokokakovostne konstrukcije izdelki FINSTRAL zagotavljajo odlično tesnjenje
bivalnih prostorov ter vrhunsko toplotno in
zvočno izolacijo. Za preprečevanje nastajanja
kondenzata in izboljšanje bivalnega udobja je
treba bivalne prostore redno prezračevati. Vsak
dan na široko odprite okna za 5–10 minut (hitro
prezračevanje). To je priporočljivo zlasti zjutraj.
Na ta način hlape in vlago učinkovito odstranimo
iz prostorov, izgube sobne toplote pa so majhne. V tako kratkem času se zidovi in pohištvo ne
ohladijo, zato energetske izgube niso velike.
11
Okna, vrata in zimski vrtovi
Pomnite, da lahko pri navzkrižnem prezračevanju nastane močan prepih, ki lahko sunkovito
zapre vrata in okna.
Novogradnje
Zaradi večje količine preostale vlage v stenah je
pri novogradnjah hitro prezračevanje priporočljivo večkrat dnevno.
Zamenjava oken
Pri zamenjavi bodite pozorni na to, da nova okna
in vrata tesnijo bolje kot stara, zato je pogostejše prezračevanje nujno potrebno. Kljub temu so
energetske izgube še vedno manjše kot pri starih
oknih in vratih s slabšim tesnjenjem.
dolgotrajnejše prezračevanje
Prostore lahko tudi delno prezračite, tako da
okna odprete v nagibni položaj. Pri tem se je
kot ugodna rešitev izkazalo okovje za energetsko varčno prezračevanje za zimske/poletne dni
FINSTRAL, ki ga lahko odprete na eno od dveh
stopenj nagiba. V prostorih z višjo vlažnostjo
(kuhinji, kopalnici, spalnici) oken ni priporočljivo
odpirati v nagibni položaj pri temperaturah pod
lediščem. S tem boste preprečili, da bi hladen zunanji zrak ohladil stene v neposredni bližini oken
in tako povzročil nastanek plesni. Okna in vrata v
nagibnem položaju ne zagotavljajo zaščite pred
vlomom.
12
Fizikalne lastnosti
- Zakaj se zunanja stekla rosijo?
Izolacijsko steklo z odlično toplotno izolacijo
bistveno zmanjša prenos energije od znotraj
navzven – nižja kot je vrednost koeficienta
prehajanja toplote Ug, manjše so energetske
izgube. S tem zunanje steklo ostaja hladno. Ko
odpremo okno, topel in vlažen zrak pride v stik
s hladno površino zunanjega stekla ter kondenzira. V jasnih in hladnih nočeh se zunanje
steklo ne ohlaja samo zaradi hladnega zraka,
temveč tudi zaradi dvigovanja zraka v primeru jasnega vremena. Če je zunanji zrak ravno
jeseni in spomladi zelo vlažen, lahko začne na
zunanjem steklu nastajati kondenzat tudi pri
zaprtih oknih.
Orošena zunanja stekla niso pomanjkljivost, temveč znak visokokakovostne toplotne izolacije sodobnih toplotnoizolacijskih
stekel. Takoj ko zunanja temperatura naraste,
se stekla osušijo in pogled skozi okno je ponovno neoviran.
Ti pojavi pa niso omejeni samo na steklo. Tudi
na drugih materialih lahko nastaja kondenzat,
vendar na njihovih površinah ta ni viden, razen
npr. na gladkih kovinskih fasadnih ploščah.
Steklo pa je prosojno, zato so ti pojavi na steklenih površinah precej opaznejši.
- Zakaj se na starih izolacijskih steklih nikoli
ne pojavi kondenzat?
Kakovost toplotne izolacije pri starejših izolacijskih oknih ali enojni zasteklitvi je bila bistveno slabša, zato je iz notranjih prostorov veliko
več toplote uhajalo na prosto. Zunanje steklo
se je pri tem v škodo stroškov ogrevanja prav
tako segrevalo. Toplejše zunanje steklo pa se
seveda ne orosi.
- Zakaj se pri vezanem oknu orosi vmesno
steklo?
V jasnih in hladnih nočeh se med prezračevanjem vmesnega prostora med stekli vmesno
steklo ne ohlaja samo zaradi hladnega zraka,
temveč tudi zaradi dvigovanja zraka v primeru jasnega vremena. Če je zunanji zrak ravno
jeseni in spomladi zelo vlažen, lahko začne na
vmesnem steklu vezanega okvirja nastajati
kondenzat.
Te zakonitosti vezanih oken so neizogibne,
vendar nikakor ne predstavljajo pomanjkljivosti. Takoj ko zunanja temperatura naraste, se stekla osušijo in pogled skozi okno je
spet neoviran.
- Kako nastaja kondenzacija na notranjem
steklu okna?
Kondenzacija na notranjih steklih je pri sodobnih toplotnoizolacijskih oknih v primerjavi s
starejšim izolacijskim steklom bistveno redkejši pojav. Zaradi izboljšane toplotne izolacije
ostane temperatura površine stekla skorajda
enaka sobni temperaturi. Ko je zrak v notranjih
prostorih zelo vlažen, npr. med kuhanjem ali
v kopalnici, se lahko notranja stekla na oknih
orosijo. Redno prezračevanje prostorov preprečuje nabiranje odvečne vlage na stenah in
vidno orositev steklenih površin. Na robovih
stekla je temperatura površine zaradi okenskega distančnika nižja kot na sredini stekel.
Zato se steklo vedno najprej orosi ob robovih.
V poslopjih s prezračevalnimi sistemi je torej
treba paziti, da bo zračna vlažnost nastavljena
na največ 50 %.
13
Okna, vrata in zimski vrtovi
- Zakaj so na steklu vidni odtisi vakuumskih
priseskov ali nalepk?
Zaradi nabiranja kondenzata, dežja ali vode za
čiščenje se lahko na orošenih steklenih površinah pojavijo vidni odtisi vakuumskih priseskov
ali nalepk. Odtisi izginejo, ko se vlaga posuši.
Vzrok za odtise je različna omočljivost površin
in je povsem fizikalne narave.
Med proizvodnjo izolacijskih stekel posamezna stekla temeljito očistimo v posebnem
čistilnem sistemu z namensko pripravljeno
vodo. Pri tem se steklene površine izjemno
temeljito očistijo ter postanejo kemično-fizikalno visoko aktivne. Ko pridejo te površine
v stik s tujkom (vakuumskim priseskom, maščobo, lepilom na nalepkah ipd.), se del zgoraj
navedenih lastnosti stekla uniči. Po čiščenju
ostanejo steklene površine v vmesnih prostorih med stekli nedotaknjene, medtem ko so
zunanje površine izolacijskega stekla zaradi
prevoza in nadaljnje obdelave še naprej izpostavljene vplivom okolice. Vsak stik s površino
stekla ustvari drugačno energijo in posledično
drugačno omočljivost. Razlike v omočljivosti
so neizogibne, vendar nikakor ne predstavljajo
pomanjkljivosti.
Stekla so pri normalni zračni vlažnosti povsem
čista. Sčasoma zaradi čiščenja stekel razlike v
omočljivosti v večji meri izginejo, kar pa je odvisno tudi od tega, s katerim čistilom za stekla
in na kakšen način čistimo steklene površine.
- Kako se pojavi termični lom stekla?
Če je steklena površina izpostavljena velikim
temperaturnim razlikam, lahko slednje povzroči termični lom. Možni vzroki za temperaturne razlike v steklu so:
delno senčenje zaradi senčil, ostra senca zaradi
dreves in napuščev, majhna razdalja od notranjih senčil, namestitev folij ali nanos barve na
steklo, toplotni viri v neposredni bližini stekla,
temni predmeti neposredno za zasteklitvijo,
kot so notranja dekoracija, pohištvo ali temne
zavese.
- Zakaj se lahko pojavijo razlike v barvnem
odtenku izolacijskega stekla?
Stekla imajo svojo lastno barvo. Ta barva se
lahko pri gledanju skozi ali na steklo razlikuje.
Nihanja barvnih odtenkov so lahko posledica
vsebnosti železovega oksida v steklu, postopka premazovanja, premazov, nihanja v debelini
stekla, zgradbe izolacijskega stekla in zornega
kota ter so neizogibna.
- Zakaj se lahko pojavi lom stekla?
Steklo kot podhlajena talina spada med krhke
materiale, ki so v primerjavi z materiali, kot so
kovine, povsem neprožni. Če je meja elastičnosti zaradi toplotnih ali mehanskih vplivov presežena, se steklo nemudoma zlomi.
Steklo se zlomi zaradi zunanjih vplivov, zato to
ni stvarna napaka. Morebitne napetosti v materialu na rezalnih robovih lahko pri nas izključimo kot vzrok za lomljenje stekla, saj vse robove
stekel po rezanju dodatno obdelamo.
14
ROLETE
Varnostna navodila
- Rolete uporabljajte samo za predvidene namene.
- Rolete so oprema, ki na vratih ali oknih deluje kot zastor in zaščita pred soncem, zato niso
primerne kot pripomoček za vzpenjanje ali za
zaščito pred padcem. Zaprte rolete ne morejo
preprečiti padca skozi okno ali vrata.
- Pri odpiranju, zapiranju, čiščenju ter vzdrževanju rolet obstaja nevarnost padca. Ne nagibajte
se skozi okno.
- Zaradi trdne konstrukcije so rolete težek element. Pri neprevidni uporabi obstaja nevarnost
poškodb.
- Pri močnem vetru okna zaprite. Poskrbite, da
tudi med vašo odsotnostjo ne bo prepiha. Spuščene rolete ob odprtih oknih ne prenesejo
vsakršne moči vetra. Pomnite, da lahko rolete
navedeno obremenitev zaradi vetra prenesejo
samo pri zaprtih oknih.
- Pri uporabi rolet za zaščito pred soncem je priporočljivo, da rolet ne zaprete povsem in tako
omogočite prehajanje zraka.
- V primeru zmrzali lahko rolete zamrznejo. Z roletami ne ravnajte s silo. Rolet ne zapirajte in odpirajte, če so zamrznjene. Uporabljate jih lahko
ponovno, ko se odtalijo.
Če obstaja nevarnost zmrzali, pri roletah z elektromotornim pogonom izklopite samodejno
upravljanje. Izjema: mini pogonske enote, ki so
opremljene z zaščito pred preobremenitvijo oz.
zaznavanjem ovir.
- Rolet med spuščanjem ne ovirajte. Prepričajte
se, da na območju pomika rolet ni ovir in da so
vodila rolet prosto prehodna.
- Pozor: pri odpiranju ali zapiranju rolet obstaja
nevarnost poškodb. Ne segajte na območje pomika rolet oz. v vodilo rolet. Poskrbite, da se na
območju pomika ne bodo zadrževale osebe. Rolet nikoli ne dvigujte brez uporabe predvidenega mehanizma, saj jih lahko s tem poškodujete.
- Rolete ne smejo biti dodatno obremenjene.
- Pomembna opomba za rolete z elektromotornim pogonom: ne dovolite, da bi se otroci igrali
z upravljalnimi elementi, npr. daljinskimi upravljalniki ali stikali rolet. Daljinske upravljalnike
shranite zunaj dosega otrok.
- Pomembna opomba za rolete z elektromotornim pogonom in samodejnim upravljanjem: če
imate na vratih, ki predstavljajo edini dostop na
balkon ali teraso, nameščene rolete s samodejnim upravljanjem, obstaja nevarnost, da obtičite zunaj. Zaradi tega vedno izklopite samodejno upravljanje, preden se odpravite na balkon
ali teraso.
15
Okna, vrata in zimski vrtovi
Uporaba rolet
Upravljanje s trakom
- Med odpiranjem rolet jih zadnjo tretjino premikajte počasi. Rolete se ob koncu pomika ne
smejo sunkovito zaustaviti. Tudi pri zapiranju
rolet jih zadnjo tretjino premikajte počasi. Trak
za upravljanje rolet se samodejno navije v navijalno ohišje. Med dvigovanjem/spuščanjem
rolet traku nikoli ne izpustite in z njim nikoli ne
ravnajte sunkovito.
- Trak za rolete iz navijalnega ohišja vedno vlecite enakomerno in v navpični smeri. V nasprotnem primeru se lahko trak razvleče ali zatakne in povzroči motnje v delovanju rolet.
Upravljanje z elektromotorno pogonsko enoto
- V zgornjem in spodnjem končnem položaju se
elektromotor samodejno izklopi.
- Vrtljivo stikalo ali tipkalo: ko pritisnete ustrezno
tipko (gor/dol) in jo pridržite oz. vrtljivo stikalo
zavrtite in pridržite (levo/desno), se rolete premaknejo v izbrano smer. Ko tipko oz. vrtljivo stikalo spustite, se rolete ustavijo.
- Zaskočno stikalo: ko pritisnete ustrezno tipko
(gor/dol) oz. vrtljivo stikalo zavrtite (levo/desno),
se rolete premaknejo v izbrano smer. Rolete se
ustavijo, ko pritisnete tipko za zaustavitev ali
tipko za pomik v nasprotno smer (odvisno od
različice stikala) oz. vrtljivo stikalo obrnete v nasprotno smer.
- Upravljanje z daljinskim upravljalnikom: ko pritisnete ustrezno tipko (gor/dol), se rolete premaknejo v izbrano smer. Rolete se ustavijo, ko
pritisnete tipko za zaustavitev ali tipko za pomik
v nasprotno smer.
16
ŽALUZIJE
Varnostna navodila
- Žaluzije uporabljajte samo za predvidene namene.
- Žaluzije so oprema, ki na vratih ali oknih deluje
kot zastor in zaščita pred soncem. Žaluzije ne
ščitijo pred vetrom ali vremenskimi vplivi in niso
primerne kot pripomoček za vzpenjanje ali za
zaščito pred padcem. Zaprte žaluzije ne morejo
preprečiti padca skozi okno ali vrata.
- Pri odpiranju, zapiranju, čiščenju ter vzdrževanju žaluzij obstaja nevarnost padca. Ne nagibajte se skozi okno.
- Zaradi trdne konstrukcije so žaluzije težek element. Pri neprevidni uporabi obstaja nevarnost
poškodb.
- Pri močnem vetru okna zaprite. Poskrbite, da
tudi med vašo odsotnostjo ne bo prepiha. Spuščene žaluzije ob odprtih oknih ne prenesejo
vsakršne moči vetra. Pomnite, da lahko žaluzije
navedeno obremenitev zaradi vetra prenesejo
samo pri zaprtih oknih. Ob močnem vetru lahko lamele žaluzij rožljajo, kar ne predstavlja napake. Pri hitrosti vetra več kot 50 km/h žaluzije
dvignite, da se ne poškodujejo.
- V primeru zmrzali lahko žaluzije zamrznejo. Z
žaluzijami ne ravnajte s silo. Žaluzij ne zapirajte
in odpirajte, če so zamrznjene. Uporabljate jih
lahko ponovno, ko se odtalijo. Če obstaja nevarnost zmrzali, pri žaluzijah z elektromotornim
pogonom izklopite samodejno upravljanje.
- Žaluzij med spuščanjem ne ovirajte. Prepričajte
se, da na območju pomika žaluzij ni ovir in da so
vodila žaluzij prosto prehodna.
- Pozor: pri odpiranju ali zapiranju žaluzij obstaja
nevarnost poškodb.
Ne segajte na območje pomika žaluzij oz. v vodilo žaluzij. Poskrbite, da se na območju pomika
ne bodo zadrževale osebe.
- Žaluzij nikoli ne dvigujte brez uporabe predvidenega mehanizma, saj jih lahko s tem poškodujete.
- Žaluzije ne smejo biti dodatno obremenjene.
- Pomembna opomba za žaluzije z elektromotornim pogonom: ne dovolite, da bi se otroci igrali
z upravljalnimi elementi, npr. daljinskimi upravljalniki ali stikali žaluzij. Daljinske upravljalnike
shranite zunaj dosega otrok.
- Pomembna opomba za žaluzije z elektromotornim pogonom in samodejnim upravljanjem:
če imate na vratih, ki predstavljajo edini dostop
na balkon ali teraso, nameščene žaluzije s samodejnim upravljanjem, obstaja nevarnost,
da obtičite zunaj. Zaradi tega vedno izklopite
samodejno upravljanje, preden se odpravite na
balkon ali teraso.
17
Okna, vrata in zimski vrtovi
Uporaba žaluzij
Upravljanje z elektromotorno pogonsko enoto
- V zgornjem in spodnjem končnem položaju se
elektromotor samodejno izklopi.
- Vrtljivo stikalo ali tipkalo: Ko pritisnete ustrezno tipko (gor/dol) in jo pridržite oz. vrtljivo
stikalo zavrtite in pridržite (levo/desno), se žaluzije premaknejo v izbrano smer. Ko tipko oz.
vrtljivo stikalo spustite, se žaluzije ustavijo.
- Zaskočno stikalo: Ko pritisnete ustrezno tipko
(gor/dol) oz. vrtljivo stikalo zavrtite (levo/desno), se žaluzije premaknejo v izbrano smer.
Žaluzije se ustavijo, ko pritisnete tipko za zaustavitev ali tipko za pomik v nasprotno smer
(odvisno od različice stikala) oz. vrtljivo stikalo
obrnete v nasprotno smer.
- Upravljanje z daljinskim upravljalnikom: ko
pritisnete ustrezno tipko (gor/dol), se žaluzije
premaknejo v izbrano smer. Žaluzije se ustavijo, ko pritisnete tipko za zaustavitev ali tipko za
pomik v nasprotno smer.
Na daljinskih upravljalnikih s kolescem za uravnavanje lahko z vrtenjem kolesca uravnavate
nagib žaluzij.
18
NAOKNICE
Varnostna navodila
- Naoknice uporabljajte samo za predvidene namene.
- Naoknice so oprema, ki na vratih ali oknih deluje kot zastor in zaščita pred soncem. Zato
niso primerne kot pripomoček za vzpenjanje
ali za zaščito pred padcem. Zaprte naoknice ne
morejo preprečiti padca skozi okno ali vrata.
- Pri odpiranju, zapiranju, čiščenju ter vzdrževanju naoknic obstaja nevarnost padca. Ne nagibajte se skozi okno.
- Zaradi trdne konstrukcije so naoknice težek
element. Pri neprevidni uporabi obstaja nevarnost poškodb. Naoknice ne smejo biti dodatno
obremenjene.
Uporaba naoknic
- Pri odpiranju in zapiranju pazite na vrstni red
premikanja kril naoknic. Pri zapiranju pazite, da
boste ustrezno zapahnili vse zapahe. Pred odpiranjem se prepričajte, da ste ustrezno odpahnili
vse zapahe. Pri odpiranju in zapiranju ne uporabljajte sile ali sunkovitih gibov.
- Pozor: pri odpiranju in zapiranju naoknic obstaja
nevarnost poškodb. Ne segajte na območja, kjer
obstaja nevarnost stisnjenja (npr. med vgradni
okvir in naoknico).
- V odprtem položaju naoknice pritrdite z držalom. V prostor med naoknico in okvirjem ne vstavljajte predmetov.
- Odpiranje in zapiranje naoknic mora potekati
neovirano. Prepričajte se, da na območju pomika
naoknic ni nobenih predmetov.
- Če je hitrost vetra višja od 40 km/h, je treba naoknice zapreti in zapahniti zelo previdno. Pri
močnem vetru zaprite okna in vrata. Poskrbite,
da tudi med vašo odsotnostjo ne bo prepiha. Naoknice lahko navedeno hitrost vetra prenesejo
samo pri zaprtih oknih/vratih.
- Če za zaščito pred soncem uporabljate naoknice
brez odprtin za prezračevanje, priporočamo, da v
prostoru med oknom/vrati in naoknicami omogočite ustrezno izmenjavo zraka.
- Zaprte naoknice ne zagotavljajo popolne zatemnitve.
- V primeru zmrzali lahko naoknice in okovje naoknic zamrznejo. Z naoknicami ne ravnajte s silo.
Naoknic ne zapirajte in odpirajte, če so zamrznjene. Uporabljate jih lahko ponovno, ko se odtalijo.
19
Okna, vrata in zimski vrtovi
CˇIŠCˇENJE MATERIALOV
Poleg vremenskih vplivov na sestavne dele elementov vplivajo tudi dim, izpušni plini, prah itd.
Tovrstna umazanija oz. obloge lahko v kombinaciji z deževnico in roso poškodujejo površino ter
okrnijo njen videz.
Izdelke FINSTRAL je mogoče očistiti preprosto in
hitro. Dolžina življenjske dobe elementov je odvisna tudi od rednega čiščenja. Elemente je treba
temeljito očistiti vsaj dvakrat letno. To zlasti velja za obalna območja in območja v bližini virov
prahu.
Po vgradnji
Po vgradnji novih oken in vrat izvedite naslednje:
1. Z oken odstranite tanko zaščitno folijo.
2. Nalepko odstranite s stekla in jo shranite.
POZOR
Na materialih izdelka ne uporabljajte močnih
čistil, topil, alkohola, kislin (npr. sredstva za odstranjevanje rje), strgal za kovino ali abrazivnih
sredstev, da ne poškodujete okvirja, krila, stekla
ali drugih sestavnih delov.
Čiščenje plastičnih okvirjev
Plastične okenske okvirje in naoknice na obeh
straneh očistite z milnico. Nato jih sperite s čisto
vodo. Še boljše rezultate čiščenja boste dosegli, če
boste površino naknadno osušili s suho krpo.
Za odstranjevanje trdovratne umazanije priporočamo uporabo kompleta za čiščenje in nego
FINSTRAL. Tesnila in stekla ne smejo priti v stik s
čistili. Če se to kljub temu zgodi, površino sperite
s čisto vodo. Naoknice, premazane z intenzivnimi
barvami, se lahko pri čiščenju nekoliko razbarvajo.
To nikakor ne predstavlja slabše kakovosti in ne
vpliva na obstojnost laka. Lakiranim plastičnim
površinam je treba vsaj enkrat letno posvetiti do-
datno posebno nego. V ta namen priporočamo
uporabo našega posebnega sredstva za nego lakiranih površin.
Čiščenje lesenih okvirjev
Lesene okvirje očistite z mokro krpo in po potrebi uporabite malce milnice. Za čiščenje ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo topila. Okvir sperite s
čisto vodo in ga nato osušite z mehko krpo. Na
splošno pazite, da zračna vlažnost v prostoru ne
presega 60 %. Če zračna vlažnost naraste, prostore prezračite večkrat dnevno.
Čiščenje aluminijastih okvirjev
Aluminijaste okenske okvirje na obeh straneh
očistite z milnico. Nato jih sperite s čisto vodo. Še
boljše rezultate čiščenja boste dosegli, če boste
površino naknadno osušili s suho krpo.
Tesnila in stekla ne smejo priti v stik s čistili. Če se
to kljub temu zgodi, površino sperite s čisto vodo.
Čiščenje tesnil
Tesnila čistite izključno z nežnim čistilom, dobavljivim v prosti prodaji.
Čiščenje kljuk
Kljuke očistite s toplo vodo in mehko krpo.
Čiščenje roletnih lamel
Lamele za rolete očistite z milnico, nato jih sperite s čisto vodo. Še boljše rezultate čiščenja boste
dosegli, če boste površino naknadno osušili s
suho krpo. Elemente je treba očistiti vsaj dvakrat
letno.
20
Čiščenje stekla
Ostri in grobi predmeti, kot so krtače, jeklena
volna, krpe za poliranje, strgala, tapetniški noži,
britvice ipd. lahko na površini povzročijo praske.
Za čiščenje steklenih površin nikoli ne uporabljajte bazičnih čistil, kislin, zlasti fluorovodikove
kisline, in čistil s fluoridom, saj lahko ta razžrejo
steklene površine in tako povzročijo nepopravljivo škodo.
ALC
Onesnaženje steklenih površin z malto, cementnimi mešanicami in drugimi gradbenimi materiali lahko razžre površino stekla in tako povzroči
nepopravljivo škodo. Umazanijo je treba s steklene površine nemudoma odstraniti.
Brusilno-rezalnih strojev ali varilnikov nikoli ne
uporabljajte v bližini steklenih površin, saj lahko
iskre in brizganje taline pri varjenju povzročijo
nepopravljivo škodo.
21
Okna, vrata in zimski vrtovi
Po vgradnji je priporočljivo v nekaj dneh z blagim
čistilom odstraniti ostanke nalepk in distančnikov
ter morebitne ostanke lepil.
Umazanijo, ki je z običajnim mokrim čiščenjem
s čisto vodo, gobo, strgalom, krpami za okna ali
običajnimi čistilnimi razpršili ni mogoče odstraniti, lahko odstranite z običajnimi gospodinjskimi
čistili.
Čiščenje žaluzij v vezanem okenskem okvirju
Za čiščenje žaluzij in steklenih površin v vmesnem prostoru med stekli lahko zunanje krilo odprete. V ta namen odprite zapahe med kriloma in
krili previdno razprite.
odprto
zaprto
22
LETNO VZDRŽEVANJE
Izdelki FINSTRAL zahtevajo zelo malo vzdrževanja in nege. Kljub temu pa je treba
izdelke enkrat letno pregledati.
1. Okovje
Za ohranjanje delovanja in neoviranega premikanja okovij oken, vrat in naoknic nujno enkrat
do dvakrat letno z majhnim čopičem očistite gibljive sestavne dele okovja ter jih nato namažite
z oljem. Nato element večkrat odprite in zaprite.
Pri tem ne uporabljajte maziv ali olj z vsebnostjo
kislin, ki lahko poškodujejo material (npr. razpršil
za odstranjevanje rje). Maziva nanesite samo na
sestavne dele okovja in pri tem pazite, da ne pridejo v stik s površino profila.
2. Žleb za odvajanje vode
Redno pregledujte žleb za odvajanje vode. Morebitne zamašitve odstranite z majhnim čopičem.
3. Tesnila
Tesnila očistite enkrat letno. Svojo elastičnost
bodo ohranila, če jih vsaki dve do tri leta temeljito
obrišete s krpo, namočeno v vazelin.
23
Okna, vrata in zimski vrtovi
Komplet za čiščenje in nego
Pri prodajnih predstavnikih družbe FINSTRAL
(oglejte si zadnjo stran) so na voljo posebni kompleti za čiščenje in nego FINSTRAL. Slednji vključujejo posebno čistilo za okenske okvirje, posebno
negovalno sredstvo za tesnila in posebno olje za
vzdrževanje sestavnih delov okovja.
Oken, vrat, rolet, žaluzij ali naoknic ne uporabljajte, če je potrebno popravilo. Pregled ali vzdrževanje električnih komponent lahko izvaja samo
ustrezno usposobljen strokovnjak.
POMEMBNO
Vse embalažne materiale izdelkov in namestitvenih elementov družbe FINSTRAL je mogoče reciklirati, zato jih je treba zbirati in odstraniti ločeno.
Redno pregledujte okna, vrata, rolete, žaluzije
in naoknice ter njihove upravljalne elemente in
bodite pozorni na znake obrabe in poškodb ter
trdnost elementov.
Svetujemo vam, da redne preglede in vzdrževalna
dela vseh sestavnih delov okovja opravi strokovnjak. V primeru poškodb lahko pri zamenjavi uporabite izključno originalne nadomestne dele. Redno pregledujte zlasti nosilce in pritrdilne vijake
naoknic zaradi morebitnih sledi obrabe, poškodb
ali zlomov, in sicer v zaprtem in odprtem položaju.
Vsa vzdrževalna dela, ki presegajo običajno letno
vzdrževanje, ter popravila in razstavljanje elementov lahko izvaja samo ustrezno usposobljeno strokovno osebje. Zlasti v primeru poškodb sestavnih
delov okovja je treba uporabiti izključno originalne nadomestne dele. Ne izvajajte samovoljnih
sprememb na izdelku.
24
ODPRAVLJANJE TEŽAV
1. primer
Okno se ne zapira.
Okno se ne zapira; zdi se, kot bi bila na zgornjem
delu krila prisotna ovira.
Možni vzroki
- nepravilna uporaba kljuke - napačen gib kljuke
2. primer
Okno se ne zapira.
Okno se ne zapre pravilno.
Možni vzroki
a) Enokrilno okno: prepričajte se, da med okvirjem in
krilom ni ovir.
b) Dvo- ali večkrilno okno: vzvod za blokiranje drugega okenskega krila ni pomaknjen navzdol.
c) Sestavni deli okovja niso očiščeni in namazani.
Vdor vode na notranji strani
Na okenski polici oz. na tleh se nabira voda.
Možni vzroki
- Žlebi za odvajanje vode so zamašeni.
Nabiranje kondenzata na oknu
Na oknu ali steklu se nabira kondenzat.
Možni vzroki
- Zračna vlažnost je previsoka.
- Notranji prostori niso zadostno prezračeni.
- V bližini okna je preveč rastlin.
Nabiranje plesni okoli okna
Okoli okna ali v kotih na steni se nabira plesen.
Možni vzroki
- Nova okna zagotavljajo boljše tesnjenje od starih.
- Zračna vlažnost v prostoru je visoka, prostori pa
niso dovolj prezračeni.
- Poslopje je novo, zato je konstrukcija še vedno
vlažna.
25
Okna, vrata in zimski vrtovi
Rešitev
Kljuko obrnite v položaj za nagibno odpiranje. Z roko okensko krilo potisnite
ob okvir, dokler se mu povsem ne prilega. Po potrebi močneje pritisnite. Mali
vzvod na robu okenskega krila pritisnite navzdol proti krilu (oglejte si sliko) in
hkrati kljuko obrnite v vodoravni položaj (za odpiranje). Če postopek prvič ne
bo uspešen, ga ponovite dva- ali trikrat.
Rešitev
a) Enokrilno okno: odstranite oviro, nežno privzdignite krilo in ga pritisnite.
b) Dvokrilno okno: prepričajte se, da je vzvod za odpiranje/zapiranje drugega krila v navpičnem
položaju. Preverite, ali je drugo krilo dobro zaprto, in ga po potrebi z roko nežno potisnite.
c) Oglejte si 22. stran »Letno vzdrževanje okovja«.
Rešitev
- Notranjo in zunanjo stran žleba za odvajanje vode očistite z majhnim čopičem ali sesalnikom.
Rešitev
- Prostor prezračite čim pogosteje (oglejte si 10. in 11. stran).
- Rastline odmaknite od okna.
- Preverite zunanje dejavnike: svež omet, kakovost zidov, lego prostora itd.
- Pogosteje preverjajte zračno vlažnost.
Rešitev
- Prostor prezračite čim pogosteje in odpravite vzroke nabiranja vlage v zraku
(oglejte si 10. in 11. stran).
- Mesto, kjer je prisotna plesen, osušite s toplim zrakom in ga očistite s krpo, navlaženo z
razkužilnim čistilnim sredstvom.
- Če je novogradnja še vedno vlažna, notranje prostore večkrat prezračite in nekoliko zvišajte
temperaturo ogrevanja. Pri tem pustite notranja vrata odprta, da lahko zrak kroži po vseh prostorih.
26
TEHNICˇNA PODPORA
Naše delo poteka skladno s smernicami za kakovost RAL, vse elemente pa preverimo s svojim notranjim nadzorom kakovosti, tako da je
končni izdelek, ki ga prejmete, povsem brezhiben.
Če bi kljub temu potrebovali našo tehnično podporo, se obrnite na najbližjega prodajalca. Svoje
težave z izdelkom mu čim natančneje opišite
in mu posredujte podatke svojega naročila. Na
vsakem oknu in vratih je nalepka z identifikacijsko številko. Te nalepke tudi po vgradnji elementa ne odstranite. Da bo lahko vaš prodajalec čim
hitreje pregledal podatke o izdelku, mu posredujte identifikacijsko številko.
okno/vrata
drsna vrata
primer nalepke z
identifikacijsko številko
27
Okna, vrata in zimski vrtovi
IZDELKI FINSTRAL:
Vse v eni potezi: stroškovna učinkovitost za trajnostne gradnje in prenove, varčevanje z energijo in
visoka kakovost bivanja.
-
PVC in PVC-aluminijasta okna in vrata
aluminijasta okna in vrata
lesena-PVC in lesena-aluminijasta okna in vrata
naoknice
rolo, zunanje žaluzije
notranje žaluzije, komarniki
dvižno-drsna vrata HST
zimski vrtovi in zasteklitve
PVC in PVC-aluminijasta vhodna vrata
aluminijasta vhodna vrata
Barve in barvni odtenki lahko odstopajo od odtenkov samega proizvoda. To je posledica tiska. Pridržujemo si
pravico do tehničnih sprememb iz naslova razvoja proizvoda. Izgled in opisi proizvoda v katalogu imajo samo
indikativno vrednost. Morebitna odstopanja dobavljenega proizvoda od tistega v katalogu ne predstavljajo
osnove za reklamacijo, saj je le naročilo edini parameter za primerjavo.
© FINSTRAL AG – Vse pravice pridržane
Best. Nr. 60-0301-00-13 - 01/2014
www.effektiv.it
FINSTRAL AG
Gastererweg 1
39054 Unterinn/Ritten (BZ)
ITALIJA
T +39 0471 296611
F +39 0471 359086
[email protected]
www.finstral.com

Similar documents