Katalog - OŠ Komen

Comments

Transcription

Katalog - OŠ Komen
PO
FABIANIJEVIH
POTEH
2. BIENALE OTROŠKEGA PROSTORSKEGA
OBLIKOVANJA – ŠTANJEL 2006
Na naslovni strani:
Domen Majkič, 8. r., OŠ Aleš Bebler Primož Hrvatini
Mia Matkovič in Maja Tavčar, 5. r., OŠ Dutovlje
Luka Stevanovski in Andraž Rončel, 8. r., OŠ Antona Šibelja – Stjenka Komen
Na drugi strani:
Matevž Sosič, 4. r., OŠ Dragomira Benčiča-Brkina Hrpelje
1
PO
FABIANIJEVIH
POTEH
ŠTANJEL, oktober 2006
2
LIKOVNI NATEČAJ PRIREJA:
Društvo likovnih pedagogov Primorja v sodelovanju z
OŠ Dutovlje
OŠ Antona Šibelja – Stjenka Komen in
Občino Komen
PRIPRAVLJALNI ODBOR:
Vlasta Markočič
Tanja Samec
Tina Jazbec
STROKOVNA ŽIRIJA:
Predsednica: dr. Beatriz Tomšič Čerkez - Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani
Matjaž Garzarolli, univ.dipl.inž.arh. - Ustanova Maks Fabiani
Andreja Kocjan - likovna pedagoginja
Dora Pečovnik - likovna pedagoginja
3
PO FABIANIJEVIH POTEH:
EDINSTVEN POGLED V SVET PROSTORSKEGA OBLIKOVANJA V ŠOLI
Sodobna arhitektura nam omogoča doživljanje novih izkušenj v zaznavanju prostora. Globoke sence doživljamo kot
posledico drugačne zasedbe prostora, izgublja se ideja o klasični fasadi ter jasnost in »berljivost« arhitekturnih načel,
po katerih je bila stavba zasnovana. Vse to zamenja zrcaljenje z »materialom-ogledalom«, ki preoblikuje pogoje v
notranjosti in zunanjosti arhitekturnega prostora v odnosu do človeškega telesa.
Tradicionalni prostor, oblikovan po meri človeškega telesa, počasi zamenjuje arhitekturni prostor brez meja, ki
postaja vedno bolj nepredvidljiv.
Prostor ni več stalnica, »posoda« za stvari in telesa, ampak je obarvan z dimenzijami relativnosti, gibanja, dinamike
... Pri naši percepciji stavbe so primarne vizualne impresije, podobe, ki jih proizvajajo razlike v svetlobi in barvah.
Človek empirično preoblikuje podobe in tako določa obliko notranjemu in zunanjemu prostoru, ki ga zaobjema.
Zaznavanje lastnega okolja in njegovih značilnosti zahteva človekovo aktivnost, produktivnost, prilagodljivost,
predvidljivost in družbeno integracijo. Zaznave so zelo pomembne tudi pri preoblikovanju masovne kulture in lahko
si priznamo, da je današnji gledalec, učenec, ravno zaradi izkušenj s tradicionalno in digitalno fotografijo, videom
ter televizijo dejansko spremenil način, kako gleda in vidi prostor.
V tako širokem kontekstu lahko vidimo smisel predstavljenih rezultatov likovnega natečaja s področja prostorskega
oblikovanja z naslovom Po Fabianijevih poteh. Velike spremembe v pojmovanju, zaznavi in vrednotenju dogodkov v
svetu arhitekture se dogajajo vzporedno z velikimi preobrati v šolskem prostoru, kjer nastopa nov »gledalec« učenec. V njegovem življenju se dogajajo hitre funkcionalne spremembe in mi smo kot starši in učitelji odgovorni
sooblikovalci (značilnosti) življenja, katerega nujen del je šola.
Društvo likovnih pedagogov Primorja je letos drugič priredilo dogodek, ki je edinstven zaradi več razlogov: je edini
na področju arhitekturnega oblikovanja v šoli, spodbuja učence in njihove mentorje k spoznavanju dela arhitekta
Maksa Fabianija, enega najbolj zanimivih predstavnikov slovenskega arhitekturnega ustvarjanja, jih spodbuja k
raziskovanju sedanje in pretekle arhitekturne produkcije v kraju, kjer živijo, s tem pa spodbuja tudi opazovanje,
4
analizo in kritično razmišljanje ter vrednotenje o odgovornem ravnanju z okoljem, arhitekturi in prostoru, o urbanem
prostoru in o bivanju v prostoru. Hkrati pa predstavlja zanimiv vpogled v svet prostorskega oblikovanja pri likovni
vzgoji v osnovni šoli.
Učenci so poglobili razumevanje arhitekturnega prostora in arhitekture kot področja prostora, v katerem se gibljemo,
ustvarjamo in razvijamo dejavnosti vsakdanjega življenja, imeli so možnost poglobiti znanje o likovno-teoretičnih
pojmih s področja oblikovanja prostora, poglobili so razumevanje povezav med likovnimi področji (prostorsko
oblikovanje, risanje, slikanje ter kiparstvo), razvijali so lastne likovnokreativne sposobnosti, zmožnosti lastnega
likovnega mišljenja in izražanja ter pozitiven odnos do arhitekturne kulturne dediščine.
V letošnjem natečaju so bile razpisane tri kategorije: fotografski natečaj Maks Fabiani, ustvarjalec prostora, likovni
natečaj s področja preoblikovanja urbanega prostora Moj kraj, naš skupni prostor in likovni natečaj s širšega
področja prostorskega oblikovanja Arhitekt lastnega prostora. Razpisane vsebine natečaja so dovolile raznolike
možnosti učiteljem in učencem in puščale izražanju prosto pot. To potrjuje tudi veliko število prispelih likovnih
izdelkov oz. sodelujočih učencev in njihovih mentorjev. Na natečaj je prispelo 323 izdelkov, ki jih je izdelalo 449
učencev iz 25 šol iz treh držav (Slovenija, Italija in Kanada). Na razstavi je predstavljenih 148 izdelkov, ki jih je
izdelalo 179 učencev iz 19 šol.
Učenci so se izražali z risbami, slikami, grafikami, fotografijami in z maketami v najrazličnejših likovnih tehnikah in
materialih. Likovni izdelki nas navdušujejo z idejami mladih ustvarjalcev, ki izražajo najrazličnejša doživetja in
izkušnje v arhitekturnem prostoru, hkrati pa tudi predstavljajo svet domišljije o prostoru; prostoru, ki bi ga želeli
»izkusiti«. Občudujemo lahko računalniške predelave motivov na fotografijah, občutljive kombinacije črtnega
izražanja z lepljenko, pri maketah pa uporabo materialov kot so glina, papir, karton, žice, odpadni material in tudi
zahtevnejše in manj običajne likovne tehnike in materiale.
Izbrani likovni izdelki nas znova, kot pred dvema letoma, presenetijo s svojo vsebinsko kvaliteto. Mladi ustvarjalci
na poseben način interpretirajo motive iz zunanjega sveta, lahko pa domišljijske prostorske motive razvijajo z
5
uporabo različnih likovnih izraznih sredstev in jih preoblikujejo v novi likovni govorici, ki je neposredna in
neponovljiva.
Predstavljeni likovni izdelki so tudi dokaz kakovostnega pedagoškega dela in ustvarjalnosti učiteljev. Izbrane in
predstavljene kolekcije pa so lep primer uspešnega in smiselnega načrtovanja dejavnosti za različne stopnje vzgoje in
izobraževanja na tako posebnem področju, kot je oblikovanje prostora.
Posebno pozornost velja nameniti delu nagrajenim avtoricam in avtorjem ter njihovim mentoricam in mentorjem, ki
so s svežimi idejami, zanimivim izborom tehnik in materialov in dosledno izdelavo likovnih izdelkov dokazali, kako
pomembna je likovna vzgoja za celosten razvoj slehernega otroka in mladostnika.
Prostorsko oblikovanje ponuja priložnost za predstavitev arhitekturnega in urbanega prostora kot nosilca različnih
družbenokulturnih pomenov in funkcij ter za seznanitev učencev z vlogo posameznika kot aktivnega uporabnika in
ustvarjalca v kraju, kjer živi. Na tak način omogočamo, da dobi okolje nov smisel v življenju učencev, da postane
izhodišče za ustvarjalno učenje in likovno izražanje.
Brez dvoma lahko trdimo, da likovna vzgoja podeli pomen »umetniškemu svetu« in definira način, kako ga bo
učenec v bodoče sprejemal in kaj bo v svojem življenju z njim počel. Če pa to trditev povežemo z znamenito mislijo
B. Zevija, da vsakdo po mili volji lahko obrne gumb pri radijskem sprejemniku, vsakdo se lahko izogne koncertom,
zamrzi film in gledališče, ali pa se odpove branju te ali one knjige, nihče pa ne more zapreti oči pred arhitekturo, ki
tvori prizorišče mestnega življenja in nosi znamenje človeka na deželi in v pokrajini 1, nam je tudi jasno, zakaj je
prostorsko oblikovanje tako pomembno, a žal še vedno zanemarjeno področje likovne vzgoje, in tudi zakaj je projekt
Po Fabianijevih poteh za nas in naše najmlajše tako pomemben…
1
Zevi, B. (1959). Pogledi na arhitekturo. Ljubljana, CZ, 20.
6
Urška Oberdank in Ana Lenščak, 8.r.
OŠ Šempas
Likovni pedagog: Lilijana Zalesjak Gerlica
NAGRAJENE KOLEKCIJE IN
NJIHOVI MENTORJI
Erik Michelizza,
OŠ Col
Likovni pedagog: Silva Karim
PREOBLIKOVANJE URBANEGA PROSTORA:
1.
2.
OŠ Danila Lokarja, Ajdovščina
Likovni pedagog: Lea Vidmar
OŠ Srečka Kosovela, Sežana
Likovni pedagog: Mateja Melan
Mojca Ovnič, 8.r.
OŠ Lucija
Likovni pedagog: Mojca Lenardič
Katarina Girandon in Valentina Pregarac
OŠ Lucija
Likovni pedagog: Mojca Lenardič
PROSTORSKO OBLIKOVANJE:
1.
2.
3.
Mia Matkovič in Maja Tavčar, 5. r.
OŠ Dutovlje
Likovni pedagog: Vlasta Markočič
OŠ Antona Šibelja – Stjenka, Komen
Likovni pedagog: Tanja Samec
OŠ Dutovlje
Likovni pedagog: Doroteja Kobal Černe
OŠ Dragomirja Benčiča Brkina, Hrpelje
Likovni pedagog: Vesna Marion in
Suzana Godina Jelušič
Katja Krstan in Julija Daolio, 5. r.
OŠ Dutovlje
Likovni pedagog: Vlasta Markočič
Blaž Tavčar, 4.r.
OŠ Dutovlje
Likovni pedagog: Vlasta Markočič
POSEBNO PRIZNANJE
OŠ Antona Janše, Radovljica
Likovni pedagog: Tadeja Rozman
Erik Bolčina, 7.r.
OŠ Otlica
Likovni pedagog: Silva Copič
Semolič Urška, 4. r.
OŠ Antona Šibelja – Stjenka, Komen
Likovni pedagog: Tanja Spačal
Demi Mohorčič, 4.r.
OŠ Antona Šibelja – Stjenka, Komen
POŠ Štanjel
Likovni pedagog: Vanda Mržek
NAGRAJENA DELA
Domen Majkič, 8.r.
OŠ Aleš Bebler Primož, Hrvatini
Likovni pedagog: Vasja Nanut
Matjaž Starec, Peter Ridolfi, Teo Chemelli in Jan Kraus
Državna Šola Igo Gruden – Nabrežina, Italija
Likovni pedagog: Nadia Doljak
7
Boštjan Prešeren, Gregor Benedik, Janez Tonejc, Črtomir Janša
OŠ Antona Janše Radovljica
8
Erik Bolčina, 7.r.
OŠ Otlica
9
Domen Majkič, 8. r.
OŠ Aleš Bebler Primož Hrvatini
10
Neža Bole, 8. r.
OŠ Dutovlje
11
Martin Gulič, 8. r.
OŠ Dutovlje
12
Semolič Urška, 4. r.
OŠ Antona Šibelja - Stjenka Komen
13
Erik Michelizza, 8.r.
OŠ Col
14
Nadja Righetti in Nina Pečelin, 8. r.
OŠ Srečka Kosovela Sežana
15
Mojca Ovnič, 8. r.
OŠ Lucija
16
Katarina Girandon in Valentina Pregarac, 8. r.
OŠ Lucija
17
Patrick Marc, 4. r.
OŠ Danila Lokarja Ajdovščina
POŠ Budanje
18
Demi Mohorčič, 4. r.
OŠ Antona Šibelja - Stjenka Komen
POŠ Štanjel
19
Urška Oberdank in Ana Lenščak, 8. r.
OŠ Šempas
20
Mia Matkovič in Maja Tavčar, 5. r.
OŠ Dutovlje
21
Katja Krstan in Julija Daolio, 5. r.
OŠ Dutovlje
22
Blaž Tavčar, 4. r.
OŠ Dutovlje
23
Črt Cergolj, 4. r.
OŠ Dragomirja Benčiča Brkina Hrpelje
24
Jan Oberstar in Dejan Vižintin, 8. r.
OŠ Antona Šibelja – Stjenka Komen
25
Rene Slavec, 8. r.
OŠ Antona Šibelja-Stjenka Komen
26
Matjaž Starec, Peter Ridolfi, Teo Chemelli in Jan Kraus
Državna šola Igo Gruden - Nabrežina, Italija
27
SEZNAM RAZSTAVLJALCEV IN NJIHOVIH
MENTORJEV
OŠ Istrskega odreda Gračišče
Likovni pedagog: Vasja Nanut
Patrik Franca, Alen Mahič, Aleš Levac
OŠ Col
Likovni pedagog: Silva Karim
Nejc Božič, Urban Koren, Domen Širca, Matic Koren,
Maja Vidmar, Karin Puc, Janez Koren C., Erik
Michelizza, Gregor Žvokelj, Petra Kobal
OŠ Dragomirja Benčiča Brkina, Hrpelje
Likovni pedagog: Vesna Marion
Kaja Šiškovič, Suzana Poplašič, Črt Cergolj, Andreja
Ivančič
Likovni pedagog: Suzana Godina Jelušič
Katja Stojnič, Urban Filipovič, Klemen Hribar, Matevž
Sošič
OŠ Danila Lokarja, Ajdovščina – POŠ Budanje
Likovni pedagog: Lea Vidmar
Klemen Fabčič, Monika Curk, Elizabeta Koren,
Rebeka Ukmar, Patrick Marc, Vesna Kovač, Staša
Vidic
OŠ dr. Bogomira Magajne, Divača
Likovni pedagog: Cvetka Oblak
Jan Fabiani, Sara Švagelj, Klemen Žvab, Igor Mezgec
Osnovna šola Hrvatini
Likovni pedagog: Vasja Nanut
Domen Majkič, Maša Toškan, Špela Rozman, Lina
Angelini, Tjaša Erjavec, Špela Eler, Aida Buljubašič
Osnovna šola Dutovlje
Likovni pedagog: Doroteja Kobal – Černe
Lana Nastja Anžur, Neža Bole, Neža Brezovec, Petra
Brne, Martina Durcik, Mojca Fajdiga, Domen Grmek,
Martin Gulič, Karmen Hočevar, Klemen Klančič,
Jure Krstan, Teo Masten, Žiga Pavlovič, Nina Petelin,
Sonja Pipan, Monika Renčel, Klemen Seražin, Tilen
Švagelj, Sara Švara- Gomolj, Martin Tavčar, Nina
Trobec, Rok Žvab
OŠ Antona Šibelja – Stjenka, Komen
Likovni pedagog: Tanja Samec
Domen Luin, Matej Fakin, Luka Stevanovski, Andraž
Rončel, Gregor Fakin, Tomaž Rogelja, Rene Slavec,
Blaž Rogelja, Andraž Kajtna, Dejan Vižintin, Jan
Oberstar
Likovni pedagog: Tanja Spačal
Urša Semolič
Osnovna šola Dutovlje
Likovni pedagog: Vlasta Markočič
Blaž Uhelj Grča, Andraž Tavčar, Simon Luvin, Aleks
Zorzut, Mia Matkovič, Maja Tavčar, Domen Mahne,
Jan Gulič, Aljaž Kukanja, Arjana Petrovčič, Luka
Lemut, Monika Samec, Eva Ravbar, Julija Jazbec,
Katja Krstan, Julija Daolio, Teo Vrabec, Tjaša Vrabec,
Tina Kavčič, Sara Stankovič, Kristjan Mesar, Davor
Gulič, Lara Trobec, Tamara Širca, Domen Gulič, Taša
Švagelj,
Klemen Petelin, Primož Durcik, Kristjan Ravbar, Nejc
Orel, Urška Bizjak, Maruša Bandelj, Kaja Vouk, Ana
Kosič, Tina Luvin, Tim Lazić Righetti , Špela Furlan,
Monika Grmek, Tim Matkovič, Blaž Tavčar
Fairmont Public School, Hamilton, London,
Kanada
Likovni pedagog: Carol Arkley
Luke Hessle, Tyler Carter, Kasia Cichecki, Sydney
Sims, Nabeel Syed
Osnovna šola Lucija
Likovni pedagog: Mojca Lenardič
Mojca Ovnič, Lea Frančeškin, Filip Matjaž ,
Dino Suljič, Ika Staniša, Alenka Mrakovčič, Urša
Radin, Aleksandr Alessio Mališ, Žiga Drgan, Nejc
Žužič, Danijel Ribeša, Andreja Tršavec, Marijan
28
Vencelj, Paolina Grčar, Valentina Brzuhalski, Klemen
Kravanja, Žiga Bahor, Katarina Girandon, Valentina
Pregarac, Marija Vencelj
OŠ Antona Šibelja Stjenka, Komen – POŠ Štanjel
Likovni pedagog: Vanda Mržek
Demi Mohorčič
Državna Šola Igo Gruden – Nabrežina, Italija
Likovni pedagog: Nadia Doljak
Daniel Doz, Denis Milic, Matjaž Starec, Peter Ridolfi,
Teo Chemelli, Jan Kraus
OŠ Trbovlje
Likovni pedagog: Miroslava Kovačič
Sara Belec, Romana Perkovič
OŠ Frana Erjavca, Nova Gorica
Likovni pedagog: Lea Gabrijelčič
Monika Stojanovski
Osnovna šola Otlica
Likovni pedagog: Silva Copič
Luka Vidmar, Robi Kodrič, Rebeka Kobal, Andrej
Krapež, Mojca Krapež, Nuša Vidmar, Erik Bolčina,
Nejc Likar
2. BIENALE OTROŠKEGA PROSTORSKEGA
OBLIKOVANJA PO FABIANIJEVIH POTEH
Izdalo: Društvo likovnih pedagogov Primorja
Tekst: dr. Beatriz Tomšič Čerkez
Lektoriranje: Sara Žagar
Fotografije: Vlasta Markočič, Tanja Samec, Vojko Franetič
Oblikovanje: Tanja Samec
Tisk: Print Luin Sveto
Število izvodov: 600
Štanjel, oktober 2006
Osnovna šola Prestranek
Likovni pedagog: Urša Tušar
Katarina Vukadinović
OŠ Antona Janše, Radovljica
Likovni pedagog: Tadeja Rozman
Boštjan Prešeren, Gregor Benedik, Janez Tonejc,
Črtomir Janša
CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
711:371.3-053.2(497.4 Štanjel)"20"(064)
OŠ Srečka Kosovela, Sežana
Likovni pedagog: Mateja Melan
Peter Okretič, Nina Pečelin, Dea Borjančič, Zala Likar,
Nadja Righetti, Ani Pustišek, Ajda Tuševski, Miha
Grgič, Marsel Pegan
BIENALE otroškega prostorskega oblikovanja (2 ;
2006 ; Štanjel)
Po Fabianijevih poteh / 2. bienale otroškega
prostorskega
oblikovanja, Štanjel, 2006 ; [tekst Beatriz Tomšič
Čerkez ;
fotografije Vlasta Markočič, Tanja Samec, Vojko
Franetič]. - Koper
: Društvo likovnih pedagogov Primorja, 2006
OŠ Šempas
Likovni pedagog: Lilijana Zalesjak Gerlica
Urška Oberdank, Ana Lenščak, Evelin Gruden,
Selvedina Miskič
ISBN-10 961-238-811-3
ISBN-13 978-961-238-811-9
1. Gl. stv. nasl.
229358592
29
Za pomoč pri izpeljavi projekta se zahvaljujemo županu
občine Komen g. Urošu Slamiču, ge. Liviji Fabjan,
ravnateljicama ge. Nadi Lozej in ge. Doris Orel ter vaški
skupnosti Štanjel. Brez pomoči sponzorjev projekta ne bi
izpeljali, zato se zahvaljujemo še:
30