30 letnica pobratenja med PGD Komen in PGD Zgornja Kungota

Comments

Transcription

30 letnica pobratenja med PGD Komen in PGD Zgornja Kungota
30 letnica pobratenja med PGD Komen in
PGD Zgornja Kungota
V Komnu smo skupaj z gasilci iz Zgornje
Kungote praznovali jubilej.
31. maja 1981 sta v Komnu v Cerju,
predsednik GD Zg. Kungota Fluher Franc in
predsednik GD Komen Godnič Marjan,
podpisala listino o pobratenju. Trideset let je
letos od tega dogodka in ob tem je prav, da si
osvežimo nekaj kronologije .
Pobudnik o pobratenju Krajevnih skupnosti
(KS) je bil g. Sever Jože iz Zg. Kungote,
kateri je po II. svetovni vojni tudi deloval na
Primorskem, na katero je ohranil zelo lepe
spomine. Kot viden predstavnik v Krajevni
skupnosti Zg. Kungota se je povezoval tudi z Mariborsko občino kamor je takrat gravitirala
tudi Zg. Kungota. Slednja naj bi vzpostavila stike z eno izmed Primorskih občin, s ciljem
pobratenja dveh Krajevnih skupnosti. Tako je bila izbrana občina Sežana, kjer je g. Sever tudi
deloval. Pisalo se je leto 1977. V tem obdobju je bila KS
Komen kot policenter občine Sežana precej prepoznavna po
svojih aktivnostih, zato je tudi dobila pobudo Socialistične
zveze delavnega ljudstva (SZDL) Sežana, da bi se pobratila z
KS Zg. Kungota. V občini Sežana, ni bila do takrat pobratena
še nobena KS. Družbeno politične organizacije (DPO) in KS
Komen so sprejeli to pobudo in septembra leta 1978 ob priliki
veličastne vse-primorske proslave prispe prva pet-članska
delegacija iz Zg. Kungote v Komen. Decembra istega leta pa
komenska tri-članska delegacija vrne obisk. Tako so priprave
za pobratenje pričele potekati vse boj aktivno in julija 1979
predsednika skupščin KS g. Leber Franc in g. Marjan Godnič
v Zg. Kungoti podpišeta listini o pobratenju.
To pobratenje je navezalo stike in sodelovanje med šolama,
lovci, kulturniki, pevci, igralci in posameznimi družinami, še posebej pristno pa med gasilci,
kateri so do danes edini ohranili vezi.
Na Slovesnosti, ki je potekala konec meseca
maja v Kulturnem domu v Komnu, smo 30.
letnico utrdili z podpisom listine prijateljstva.
Na slovesnosti so nam spregovorili
predsednik iz PGD Komen Marko Adamič in
njegov kolega iz PGD Zgornja Kungota Franc
Markuš, predsednik Gasilske zveze Slovenske
Gorice Valentin Pohorec in predsednik
Kraške gasilske zveze Blaž Turk, podžupan
Občine Kungota Edi Urbancelj ter župan
Občine Komen Danijel Božič. V čast pa nam
je bilo, da sta na slovesnosti spregovorila
takratni predsednik GD Komen in podpisnik
listine o pobratenju Marjan Godnič, ter soudeleženec pri podpisu listine o pobratenju Ivan
Menhart iz Zgornje Kungote. Slovesnost sta nam polepšala oktet Rožmarin, kvartet
saksofonov Klarifem iz glasbene šole Sežana, podružnica Komen ter nepogrešljivi gasilec
Pepi. Program pa je odlično povezovala naša Ana Godnik. Sledilo je še druženje v gasilskem
domu.
Predsednik PGD Komen:
Marko Adamič

Similar documents