Rod Kraških J`rt Sežana

Comments

Transcription

Rod Kraških J`rt Sežana
DRUŠTVO TABORNIKOV
R OD KR A Š KI H J `R T
Kosovelova 6a, 6210 Sežana
e-naslov: [email protected]
www.rkjsezana.si
za…
ZADEVA: Prošnja za pridobitev sponzorskih sredstev za mladinski projekt Misija Sicilija
Spoštovani,
Društvo tabornikov Rod Kraških J`rt letos organizira projekt Misija Sicilija. Društvo deluje na
območju občine Sežana, od leta 1999. V Zvezo tabornikov Slovenije smo polnopravno vstopili leta
2002. Rod Kraških J`rt je prostovoljna, nepolitična, vzgojna in izobraževalna organizacija mladih ljudi,
ki je odprta vsem, ne glede na njihovo poreklo, raso ali versko prepričanje in deluje skladno z
namenom, načeli in metodo skavtskega gibanja.
Projekt Misija Sicilija je mladinska izmenjava in ponovno srečanje Sežanskih tabornikov in skavtov iz
Messine. Tema projekta je spoznavanje in soočanje s stereotipi o tamkajšnjih prebivalcih in
spodbujanje medkulturne strpnosti in dialoga. Cilji projekta so ovreči oziroma potrditi stereotipe in
razviti strpnost do drugačnosti, preko skupnih aktivnosti pa še bolj okrepiti medsebojno
razumevanje in solidarnost med mladimi udeleženci ter spodbuditi razmišljanje o evropskem
državljanstvu. Projekt bo potekal od 1.8. do 10.8.2011 in se ga bo udeležilo 37 tabornikov (17
Slovencev in 20 Italijanov).
Za organizacijo takega projekta je potrebno veliko finančnih sredstev, ki jih pa kot študentje in člani
prostovoljne organizacije nimamo. Predvsem predstavlja velik strošek prevoz do Sicilije in hrana. Da
bi nam uspelo projekt izvesti kar se da optimalno, se s prošnjo obračamo na Vas.
Veseli bomo vsakega denarnega prispevka ali prispevkov v obliki nepokvarljivih živil (testenine, suhe
mesnine, konzervirana hrana…). V zameno za sponzorstvo smo pripravljeni objaviti Vaš logotip na
naši spletni strani in naših majčkah, prav tako lahko posnamemo tudi reklamno fotografijo z vidnim
logotipom (oz. donirano hrano).
Za več informacij smo za vsa vprašanja na voljo na elektronskem naslovu [email protected], ali
na tel. številki 041908979. Dodatne informacije o društvu in projektu dobite na spletni strani:
www.rkjsezana.si.
Z željo po sodelovanju Vas lepo pozdravljamo!
Vodja projekta: Urša Može
Predsednica društva: Mojca Volk
TRR: banka Koper 101000046961963 PE Sežana, davčna številka: 92030793; matična številka: 1138553,
šifra podrazreda: 91.330 – dejavnosti drugih članskih organizacij, pod številko 210 smo vpisani v register društev Upravne enote Sežana

Similar documents