Oznanila - Župnija svetega Martina Sežana

Comments

Transcription

Oznanila - Župnija svetega Martina Sežana
URNIK BOGOSLUŽJA
Tedenske večerne svete maše: v Sežani ob 18.30, Povir, Merče, Šmarje ob 17.30
ZAHVALNA NEDELJA
8. NOVEMBER 2015
Bogomir
Pon 9. 11.
Povir 9.00
v zahvalo MB in duhovne poklice
Sežana 10.30 v čast srcu Jezusovemu
Sežana 18.30 za župnijo
Posvetitev lateranske Povir
bazilike
Sežana
17.30 +Ivan Novak, 30 dan
18.30 +Bandelj, Kocjan, Stepan
Dom upok 9.00
Sežana
18.30
+Milan Vrabec, obletna
+Silva Slokar
Sre 11. 11. Martin iz Tura, škof
Šmarje
17.30
+Ladi, Sofi in Deli Filipčič
Čet 12 11.
Sežana
18.30
v zahvalo za ljubezen
Tor 10. 11. Leon Veliki Papež
Milan, spokornik
Po maši češčenje Najsvetejšega
Oznanila župnij Sežana in Povir
Leto XXXVIII/45
BOŽJA BESEDA ZA NAS
ZAHVALNA NEDELJA
8.11.2015 – 15.11.2015
1.berilo: 1 Kr 17,10-16; Psalm: 146
2.berilo: Heb 9,24-28; Evangelij: Mr 12,38-44
Pet 13.11. Stanislav Kostka
Povir
17.30
+Drago Sila, Povir 28
PREDLOG MOLITVE OD PRAZNIKU SV. MARTINA
Sob 14.11.
Sežana
18.30
v zahvalo Marijinemu Brez. Srcu
v nedeljo, 15. novembra 2015
10.30: sv. maša, po maši družine od 1. do 4. razreda verouka
Lovrenc, škof
ZAHVALNA NEDELJA
15. NOVEMBER 2015
Albert Veliki
Povir
9.00 +Emilija Kocjan, Merče 4, 10. obl.
Sežana 10.30 +Stanko Vovk, 10. obl.
Sežana 18.30 za župnijo
ZAHVALNA NEDELJA - 8. november.
Ob zahvalni nedelji okrasimo domačo
cerkev z darovi polja, vrta, sadovnjaka,
vinograda, gozda, pa tudi kar predela
živilska industrija, da lahko v primerni
obliki zaužijemo skozi vse leto! Darove
bomo potem darovali skupnosti Cenacolo
v Vremah.
*DAR ZA SVETE MAŠE ZA
POKOJNE. Ob blagoslovu grobov ste
nekateri namenili vaš dar za svete maše
za pokojne. Tako ste darovali v Merčah
za 6 svetih maš, v Šmarjah za 8 in v
Sežani za 6 svetih maš za pokojne.
*DAROVANJE ZA PASTORALNI
DOM – OFER. Pri mašah prihodnjo
nedeljo bomo imeli darovanje – ofer za
Pastoralni dom. Povabljeni smo, da ta dar
sami prinesemo in ga položimo v košaro
pred oltarjem Župnija Sežana se
priporoča za vaš velikodušni dar.
*KARITAS ima srečanje v ponedeljek
po večerni maši v Sežani. Povabljeni k
sveti maši.
*MISIJONSKA
SKUPINA
ima
srečanje v torek po večerni maši. Vabljeni
dosedanji člani kakor tudi novi. Pri
srečanju
spoznamo
npr.
enega
misijonarja ali eno deželo in potem
zmolimo misijonski rožni venec.
*ROMANJE MOŠKIH –v soboto 21.
novembra. „Po poteh 1. svetovne vojne":
Potek: ogled muzeja na Debeli griži hrib Svetega Mihaela, Sabotin - Park
miru, kaverne, kosilo. Kobarid-ogled
muzeja, kostnice in maša v cerkvi sv.
Antona. Degustacija vin na Slapu pri
Vipavi. Odhod: ob 8.30 h - povratek
okoli 20 h. Cena: 35€/osebo. Prijave pri
župniku, lahko tudi po telefonu in
pozneje oddate prispevek ob prijavi 10 €.
V Povirju se lahko prijavite pri gospe
Marici Šavli osebno ali na telefon: 031
455 789. Na mizi tiska je na razpolago
podroben opis romanja.
*NAŠI POKOJNI. Ob pogrebu Ane
Požar so svojci namenili dobrodelni dar
169 € za Pastoralni dom v Sežani. Hvala
za vaš dar.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Župnija Sežana, Trg 28. avgusta 4, 6210 Sežana; tel: 057344177;GSM 041/499-471,
Aleksander Skapin. Spletna stran župnije Sežana:http://zupnija-sezana.rkc.si/ Svoj
dar za župnijo Sežana lahko nakažemo na TRR SI56 6100 0000 5766 609. Hvala.
Priložnost za osebno molitev od 12. do 15. ure.
15.00: svetopisemska in misijonska skupina
15.30: zakonska skupina in zakonci
16.00: družine 5. in 9. razreda verouka + mladi
16.30: župnijski gospodarski svet in možje
17.00: župnijski pastoralni svet in žene
17.30: Karitas in molitvene skupine
18.00: pevski zbor
18.20: zaključek češčenja
18.30: sveta maša, ki jo daruje g. Krečič
NAŠ ZAVETNIK IN
VZORNIK – SVETI
MARTIN
Martinovanja so v polnem teku od tega pa do
prihodnjega vikenda. Veselju, da je trta dobro
obrodila in da so vinarji pridelali dobro vino se
pridružujemo tudi mi. V župljani Sežane vemo,
da s tem praznik sv. Martina še ni izčrpan.
Vino, če ga po pameti pijemo, razveseljuje telo
in srce, pravi Sveto pismo. A nekateri pozabijo
Prapor v sežanski cerkvi
na srce in ostajajo bolj ali manj pri pozunanjenem praznovanju. Mi tega ne
smemo. Veselimo se našega zavetnika sv. Martina, njegove dobrote, ko je
pomagal revežu. Ponižnosti, ko se je zavedal težke in odgovorne službe
škofa. Poslanstva, da je s službo sprejel. Delavnosti, da je to poslanstvo
izvrševal z vso ljubeznijo, z veliko bližino ljudem, ki jih je obiskoval,
nagovarjal, jim delil pomoč, jih tolažil in se z njimi veselil. Večerno mašo bo
daroval dr. Primož Krečič, ki je bil pred 30 leti diakon v Sežani.
KRAŠENJE IN ČIŠČENJE CERKVE
Vedno je lepo vstopiti v cerkev, ki je urejena, čista in lepo okrašena. Je
ogledalo vere in skrbi (vseh) vernikov za skupni dom. Hvala vsem ljudem, ki
čistite svoje cerkve. Hvala vsem, ki naredite to delo z veseljem in vam to ni v
breme, nasprotno; čeprav tudi vi nimate vedno časa, si ga vzamete in ga darujete
za vse ljudi, ki pridemo v cerkev.
Hvala staršem, ki ste sprejeli predlog, da tudi vi z
8. razred 21.11.15
vašimi družinami sodelujete pri vzdrževanju,
čiščenju in krašenju cerkve in veroučne učilnice
7. razred 27.11.15
nad zakristijo ter okolice.
6. razred 05.12.15
Dogovorili smo se, da pride vsak razred enkrat na
vrsto. Sodelovanje je obvezno za vsako družino!
5. razred 12.12.15
Vsekakor pridejo pomagati tudi vaši otroci,
veroučenci! Ko smo se pogovarjali na srečanjih,
4. razred 02.04.16
smo se dogovorili, da se z delom prične v soboto
ob 8.30. Prosili smo gospo Pavlo Kumše, da vas
3. razred 09.04.16
uvede v delo. Hvala za njeno pripravljenost za
2. razred 16.04.16
pomoč. Morda vsem določen datum ne bo najbolj
ustrezal, vendar prosim, da tokrat daste prednost
1. razred 07.05.16
temu delu. Na razporedu je označena sobota.
ZAHVALA ŠKOFA JURIJA
Lansko leto sem svojo zahvalo namenil predvsem dragim dušnim
pastirjem in vsem njihovim sodelavcem, ki zbirajo naše župnijske skupnosti,
vsem ljubečim očetom in materam, ki pomnožujejo in vzgajajo naše domače
Cerkve in papežu, ki tako pogumno stopa pred vso vesoljno Cerkvijo.
Letos pa bi se v imenu vseh naštetih rad na poseben način zahvalil vsem
ubogim vdovam, to je vsem tistim, ki se po zgledu še drugih svetih žena v
evangeliju (Lk 8,3) in svetih mož v Apostolskih delih
(Apd 2,45) žrtvujete za božje kraljestvo in dajete od
svoje uboštva vse kar imate, pogosto dobesedno tudi
vse svoje imetje in vse svoje premoženje.
S Kristusom tako tudi vi, kakor pravi današnje
drugo berilo, vstopate v svetišče samih nebes in se
pridružujete tistim, ki zaupno pričakujejo njegov drugi
prihod. Naj vam Gospod po svoji obljubi povrne
stokratno že v tem življenju, v prihodnjem veku pa
vam nakloni večno življenje. Hvala vam, hvala za vse.
ŠKOFIJSKI PASTORALNI DAN
Duhovnike, člane ŽPS, katehiste, člane zakonskih skupin, sodelavce
v župnijah in vse, ki jih tematika zanima, vabimo na škofijski pastoralni dan,
ki bo v soboto, 14. novembra 2015 v prostorih Škofijske gimnazije v Vipavi.
Geslo dneva je Družina – domača Cerkev. Ob predavanjih, ki bodo
osvetlila vlogo zakonske zveze in družine, bo tudi pogovor po skupinah in
predstavitev mnenj, ki se bodo oblikovala. Poskrbljeno je za varstvo otrok.
Začeli bomo ob 9h in končali ob 14h,
predvideno je tudi skromno okrepčilo. Vse člane
ŽPS v Sežani in Povirju povabim, da se
škofijskega pastoralnega dne udeležite. Ker
organizator želi vedeti vsaj približno število
udeležencev, vas prosim, da mi (župniku) do
nedelje zvečer - 8. novembra sporočite vašo
udeležbo - tisti, ki gre in kdor ne more.
MOŽA IN ŽENO JU JE STVARIL“ misli o družini
Kako ženske doživijo nezvestobo svojih mož?
Bolečina, o kateri se ne govori veliko, a mnogim pretrese in zamaje svet.
Najtežje je, da so osebe v njej pogosto povsem osamljene ...»Bila sem čisto
poklapana. Moj svet se je sesul. Če bi se lahko pred menoj odprla luknja, v
katero bi lahko padla, bi mi bilo to ljubše od situacije, v kateri sem se znašla,« o
svojih občutkih ob spoznanju moževe nezvestobe pravi Joi, ena od žensk, ki so
pomoč poiskale v programu Bloom.
In te občutke doživljajo mnogi v podobni situaciji. Danes sploh ni nujno,
da gre pri tem za dejansko prevaro s konkretno osebo, v mnoge zakone zareže
tudi odvisnost s spletno pornografijo ali druge oblike spolne zasvojenosti.
Partnerski odnos, v katerem sta partnerja intimno povezana in navezana
druga na drugega, predstavlja tisto temeljno bazo, varno izhodišče, iz katere se
lahko podajamo v življenje, se soočamo z izzivi, težavami, prevzemamo tveganja
in se vanjo vračamo po tolažbo, oporo, spodbudo, varnost. Močna navezanost v
tem odnosu je normalna, zdrava in potrebna. Prav zato pa nezvestoba, ki zamaje
temelj zaupanja, tako globoko zareže v človekovo bistvo in pretrese ves
njegov svet.
Markov evangelij 12,38-44
In govoril jim je v svojem nauku: »Varujte se pismoukov, ki radi hodijo v dolgih
oblačilih in imajo na trgih radi pozdrave in v shodnicah prve sedeže ter pri gostijah
prva mesta; ki vdovam hiše požirajo, medtem ko hinavsko opravljajo dolge molitve; te
bo zadela hujša obsodba.«In Jezus je sedel nasproti zakladnici in gledal, kako ljudje
mečejo denar v zakladnico. Mnogo bogatih je veliko vrglo. Ko pa je prišla neka uboga
vdova, je vrgla dva novčiča, kar je ena četrtinka. In poklical je svoje učence ter jim
rekel: »Resnično, povem vam: Ta uboga vdova je vrgla več ko vsi, kateri so metali v
zakladnico. Zakaj vsi so vrgli od tega, česar imajo v izobilju, ta pa je vrgla od svojega
uboštva vse, kar je imela, vse svoje premoženje.«
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OB BLAGOSLOVU GROBOV se je v Povirju za potrebe župnije zbralo 544,33 €.
Hvala za vaš dar za domačo župnijo.