Več o maltah za zidanje in ometavanje

Comments

Transcription

Več o maltah za zidanje in ometavanje
Malte za zidanje in ometavanje
V gradnji eno- ali večstanovanjskih hiš še vedno prevladujejo klasični,
preverjeni materiali. Za zidanje se najpogosteje uporabijo opečni
zidaki različnih dimenzij, ki jih med seboj v konstrukcijsko celoto
povezuje malta na cementno apneni ali cementni osnovi.
Kombinacija zidakov in malte je enostavna, hitra in dokaj poceni
gradnja zidov, ki imajo dobro toplotno in zvočno izolacijo, ugodne
parodifuzijske lastnosti ter visoko nosilnost, prav tako pa nudijo
ugodne bivalne pogoje. Tako kot zidaki, mora tudi malta dosegati
potrebne lastnosti, med katerimi sta najpomembnejši trajnost
in visoka trdnost. V Sloveniji, ki je v celoti na potresnem področju,
je priporočljivo uporabljati le podaljšano in cementno malto. Za
izdelavo nenosilnih zidov se lahko uporabi malta s tlačno trdnostjo
vsaj 2.5 MPa, za močno obremenjene zidove pa cementna malta s
tlačno trdnostjo vsaj 10 MPa.
Zaradi spremenljive kakovosti surovin, predvsem peska, ki lahko
vsebuje glinene, humusne ali druge škodljive primesi, je praviloma
potrebno kakovost vsake mešanice preveriti s predhodnimi
preiskavami, kar pa je v praksi, torej na samem gradbišču, zelo težko
izvajati.
Določanje tlačne trdnosti
Kakovost malte oz. njeno tlačno trdnost je možno predvideti iz
razmerja posameznih sestavin, pri čemer pa je potrebno upoštevati,
da bodo vrednosti dosežene tlačne trdnosti odvisne od kakovosti
in vrste sestavin malte ter količine dodane vode, potrebne za njeno
pripravo.
Tlačna trdnost
malte
Volumski del
cementa
Volumski del
apna
Volumski
delpeska
2,5
1
3
9
5
1
2
6
10
1
0,5
5
Omalt malte za zidanje so industrijsko pripravljene suhe mešanice,
ki vsebujejo vsa potrebna visokokakovostna veziva, dodatke in
pesek točno določene granulacijske sestave. Njihovo kakovost
in skladnost s standardom EN 998 – 2 stalno preverjamo v lastnih
laboratorijih, priglašeni certifikacijski organ pa vrši stalni nadzor,
oceno in potrjevanje kontrole proizvodnje. Maltam v skladu s
standardom preverjamo predpisane lastnosti, ki so v okviru CE
oznake navedene na embalaži ali spremljajoči dokumentaciji. Na
ta način je uporabnikom naših malt za zidanje omogočena pravilna
izbira kakovostne suhe mešanice, ki z upoštevanjem smernic in
napotkov za pravilno izvedbo zagotavlja zanesljivo in kakovostno
opravljeno delo.
Omalt malte za zidanje odlikuje:
• stalna kakovost,
• enostavna in hitra vgradnja,
• dober izkoristek,
• konstantna tlačna in upogibna trdnost,
• dobra strižna trdnost,
• primeren proces strjevanja,
• možnost zidanja tudi v zimskih razmerah,
• racionalna uporaba.
Med naštetimi odlikami je največja posebnost racionalna uporaba.
Suhe mešanice so poleg vreč na voljo tudi v mobilnih silosih, ki
skupaj s pretočnimi mešalci pomenijo hitro in varčno izvedbo del.
Uporabnikom dostavimo suhe mešanice v silosih neposredno na
gradbišča po vsej Sloveniji, delovanje mešalcev pa je podkrepljeno s
hitro in strokovno servisno službo na terenu.
Z dodatki za zimsko zidanje
je možna izvedba del tudi
pri temperaturah do -5 ºC !
13
14
Malte za zidanje in ometavanje
Prednosti uporabe silosov in pretočnih mešalcev:
• za izvedbo del je potrebno manj delovne sile,
• malta je vedno na voljo v zadostni količini, praktično ni izgub,
• mešanica je zaščitena v vseh vremenskih razmerah,
• čisto in urejeno gradbišče, brez odvečnega odstranjevanja prazne
embalaže,
• silos z mešalcem zavzame na gradbišču le 4 m2.
Toplotno izolacijske lastnosti celotnega zidu so odvisne tako od
lastnosti uporabljenih zidakov kot tudi od malte, ki jih povezuje.
Klasična malta za zidanje je slabši izolator toplote kot opeka, zato
je priporočljiva uporaba malte s povečanimi toplotno izolacijskimi
lastnostmi. Še bolj je priporočljiva njena uporaba v kombinaciji z
zidaki s toplotnoizolacijskimi lastnostmi. Na ta način zmanjšamo
toplotne izgube (prehod toplote) skozi fuge v zidu. Omalt TM termo
malta je industrijsko pripravljena suha mešanica cementa, hidriranega
apna, perlita in dodatkov. Njena tlačna trdnost je 5 MPa, kar omogoča
pozidavo neobremenjenih in obremenjenih zidov.
Omalt TM termo malto odlikujejo:
• enostavna vgradnja, praktična uporaba v silosih,
• visoka izdatnost in dober izkoristek,
• odlična toplotna izolativnost (λ = 0,19 W/mK).
Rdeča območja na IR
posnetku predstavljajo
povečan prehod toplote
skozi klasično malto za
zidanje
Omalt MP za zidanje s
porobetonom
Zidanje klinker fasadne
opeke z Omalt KMF
Skupino malt za zidanje dopolnjujeta Omalt MP, bela tankoslojna
malta za zidanje in lepljenje porobetonskih elementov (plinobeton,
siporeks) ter Omalt KMF, malta za zidanje in fugiranje zidov iz klinker
opeke.
Pri porobetonskih in njim podobnih zidakih so zelo majhna
dimenzijska odstopanja, zato jih je med seboj moč enostavno lepiti
s tankoslojno malto. Malto Omalt MP nanašamo z zobato gladilko na
stične površine zidakov v debelini 1 do 3 mm, pri čemer pazimo, da
pokrijemo celotno površino. Zidaki lahko imajo na vertikalnih stičnih
površinah žepe, ki jih zapolnimo z malto, ali pa se med seboj prilegajo
po sistemu utor – pero. V tem primeru nanos malte na vertikalne
stične površine ni potreben.
Pri uporabi Omalt KMF vedno pripravimo malto takšne konsistence,
da med zidanjem opeka ne iztiska vode iz malte. Za zidanje moramo
uporabiti suho klinker opeko. Morebitne madeže na opeki sproti
dobro očistimo. Pri zidanju obvezno upoštevamo veljavne gradbene
predpise in navodila proizvajalca opeke.
Prednosti Omalt MP in Omalt KMF:
• enostavna vgradnja
• praktična uporaba v silosih
• visoka tlačna trdnost, optimalen korekcijski čas, dolg odprti čas
• dober oprijem
• majhna poraba
Malte za ometavanje
Za izvedbo klasičnih ročnih ometov sta na voljo groba in fina malta.
Pripravljeno površino, ki jo predhodno obdelamo z obrizgom,
ročno omečemo z Omalt GM grobo malto v debelini do 2 cm.
Debelina nanosa naj bo enakomerna. Pri močnem neposrednem
soncu in vetru podlago obvezno omočimo in zaščitimo z zaščitno
zaveso, priporočljivo je tudi vlaženje ometa še dva dni po vgradnji.
Ob potrebi po ogrevanju zagotovimo zadostno prezračevanje ter
preprečimo neposredno ogrevanje obdelanih površin. Za nadaljnjo
obdelavo mora biti omet popolnoma suh. Čas sušenja je odvisen
od debeline nanosa in letnega časa ter znaša 10 do 14 dni za vsak
centimeter debeline.
Posušen grobi omet nato obdelamo z Omalt FM fino malto. Malto
nanesemo na površino v debelini 3 mm in jo klasično zaribamo.