pravila - pomurska kartaska snops liga

Comments

Transcription

pravila - pomurska kartaska snops liga
PRAVILA POMURSKE KARTAŠKE ŠNOPS LIGE

Namen Pomurske kartaške šnops lige (v nadaljevanju Liga) je druženje članov Lige in zabava.
PRAVILA EKIP, KI SODELUJEJO V POMURSKI KARTAŠKI ŠNOPS LIGI:
 Ekipa se v Ligo lahko prijavi osebno pri vodstvu Lige.
 Ekipo prijavi vodja ekipe. Ob tem podpiše obrazec, da se strinja s pravili Lige in da bo s pravili seznanil
vse člane svoje ekipe.
 Ekipa med tekmovanjem trenutne sezone ne more izstopiti iz tekmovanja tekoče sezone.
 Če ekipa izstopi iz tekmovanja tekoče sezone, se vsi njeni rezultati izničijo (do tedaj odigrane in
bodoče tekme se vodijo z rezultatom 0:0). Naknadni pristop v Ligo v trenutni sezoni v tem primeru ni
več mogoč.
 Vodja ekipe je dolžan priskrbeti vsaj pet registriranih igralcev, ki se bodo udeleževali tekem Lige.
 Ekipa mora ob organizaciji turnirja v šnopsu (pri katerikoli ekipi iz Lige) priskrbeti vsaj dva
tekmovalce, ki se bodo udeležili turnirja, v nasprotnem primeru ekipa zgubi 0,1 točke na lestvici lige.
 V posamezni ekipi je lahko poljubno mnogo igralcev, ki morajo biti registrirani.
 Vsak registriran igralec ob prvem pristopu dobi člansko izkaznico, ki jo lahko uporablja šest sezon,
kolikor je tudi mesta za nalepke za podaljševanje članstva.
 Strošek izdelave članske izkaznice poravna vodja ekipe ob njenem prejemu.
 Za vsako sezono dobi vsak registriran igralec nalepko za podaljšanje članstva, ki je brezplačna.
 Če igralec izgubi člansko izkaznico, mora to sporočiti vodstvu Lige (oziroma vodji ekipe), ki naroči zanj
novo člansko izkaznico.
 Sodelovanje na katerikoli tekmi Lige je možno le z veljavno člansko izkaznico.
 V primeru, da vodja ekipe zahteva od nasprotne ekipe predložitev veljavnih članskih izkaznic, mu jih
mora vodja nasprotne ekipe zagotoviti na vpogled. V nasprotnem primeru vsak izmed igralcev, ki nima
(veljavne) članske izkaznice, ne sme odigrati tekoče tekme Lige. Predložitev članske izkaznice je
obvezna tudi, če to zahteva vodja Lige, ki lahko kadarkoli pride na ogled katerekoli tekme Lige.
 Prestop igralcev med ekipami in registracija novih igralcev je možna samo v prestopnem roku (polovica
sezone in začetek nove sezone).
 Na posamezni tekmi v Ligi tekmuje za vsako ekipo pet tekmovalcev.
 Na tekmi ima lahko ekipa največ pet rezerv.
 Rezervni igralec lahko nadomesti poljubnega igralca iz svoje ekipe kadarkoli med tekmo, vendar samo
takrat, ko je igralec, ki ga bo rezervni igralec zamenjal, do konca odigral partijo, ki jo je začel.
 V posamezni tekmi ima ekipa pravico do največ pet menjav.
 Rezervni igralec, ki je vstopil v igro, mora tekmo odigrati do konca (vse preostale partije) in ga ni možno
zamenjati.
 Igralec, ki je bil zamenjan s strani rezervnega igralca, do konca odigrane tekme ne more več vstopiti v
igro.
 Za igralce, ki so navedeni na prijavni listi (tekoče) tekme, mora domača ekipa zagotoviti brezplačni
obrok hrane.
 Vsi vodje ekip so dolžni sporočiti rezultat vodstvu Lige najkasneje naslednji dan po končani tekmi preko
spletnega obrazca ali preko SMS sporočila.
 Vsaj enkrat na mesec mora vodja ekipe dostaviti podpisane (s strani obeh vodij ekip) rezultate tekem v
papirni obliki vodstvu Lige.
 Zmagovalna ekipa mora ob koncu tekoče sezone pripraviti zaključni piknik, na katerega so povabljeni
vsi tekmovalci Lige. Na zaključnem pikniku se opravi tudi podelitev priznanj (nagrad) sodelujočim
ekipam. Lokacijo zaključnega piknika določi vodja zmagovalne ekipe v dogovoru z lastnikom
gostinskega lokala zmagovalne ekipe.
 Če ekipe, ki ji pripada priznanje (nagrada), na podelitev ni, ji naknadna vročitev ni možna. V tem
primeru ostane priznanje (nagrada) pri vodstvu Lige.
PRAVILA POSAMEZNIH TEKEM:
 Če ekipa nima dovolj igralcev (pet), lahko kljub temu odigra tekmo, vendar se za igralce, ki manjkajo,
šteje kakor če bi igrali in izgubili z rezultatom 0:2.
 Pred začetkom vsake igre oba igralca iz kupa 20 šnops kart privzdigneta po eno karto. Igro prične tisti, ki
privzdigne višjo karto.
 Dovoljeno je normalno mešanje kart. Posamezno mešanje kart ne sme trajati več kot 1 minuto.
 Nasprotnik mora natanko enkrat prevzdigniti kup kart, ki jih je nasprotnik premešal. »Udarjanje« brez
prevzdigovanja ni dovoljeno.
 Vsaka napoved igre (20 ali 40) mora biti napovedana z dvema ustreznima kartama, drugače napoved ne
velja.
 Svoje štihe lahko vsak igralec vsak čas (neomejeno) pregleduje in prešteva.
 Igralec ni dolžan nasprotniku kazati svoje štihe.
 Zapiranje in menjava aduta pod talonom je dovoljeno do zadnje karte v talonu.
 Štihi nasprotnika štejejo tudi po zapiranju.
 Pri napaki mešanja, oz. napaki razdeljevanja kart piše nasprotnik dve točki, razen če se igralca pred
začetkom partije drugače dogovorita.
 Posamezna igra dveh igralcev se konča, ko eden od igralcev doseže sedem točk. Igralec, ki je izgubil,
pri tem dobi »bunko«.
 Vsaka partija se igra na dve dobljeni igri.
 V kolikor se ugotovi, da eden od igralcev goljufa, se le-tega diskvalificira oz. izloči iz tekoče partije.
Nasprotnik pri tem piše dve točki za zmago ekipi z rezultatom 7:0 in 7:0 v bunkah, izločeni igralec pa,
ne glede na rezultat, nič točk.
 Igralca, za katerega se ugotovi, da je goljufal, mora za vse preostale partije tekme obvezno zamenjati
rezervni igralec. Če ekipa nima rezervnega igralca, se za vse preostale partije šteje, kot da bi jih izgubil z
rezultatom 0:2.
 Goljufanje se mora nemudoma prijaviti vodjem obeh ekip, ki sta navzoča na tekmi.
 Posamezna igra dveh igralcev je časovno omejena na 60 minut. Pri tem obvelja rezultat, ki sta ga igralca
do tedaj dosegla. Igralec, ki je po preteku 60 minut boljši, se mu piše zmaga za tekočo igro.
 Po koncu vsake igre se oba igralca javita pri sodniku – zapisovalcu rezultatov.
 Ob koncu partije dveh igralcev poraženec dvoboja plača pijačo nasprotniku.
 Ekipe igrajo med seboj dvokrožni igralni sistem, tako da v času trajanja Lige vsak z vsakim odigra dve
tekmi (eno doma in eno v gosteh).
 Vse morebitne spore »na licu mesta« rešujeta vodji ekip. Če spora ne moreta rešiti, rešuje spor vodstvo
Lige. Proti odločitvam vodstva Lige ugovor ni možen.
 Tekme se načeloma igrajo vsak petek (po vnaprej narejenem urniku) ob 18.00 uri, ali ob uri, ki jo
določita vodji ekip. Če katere od ekip iz neopravičljivih razlogov ni na dogovorjeno mesto, se šteje
zmaga za ekipo, ki je na tekmo prišla in sicer z rezultatom 25:0 in sicer vsako partijo z rezultatom 2:0
(brez drugačnega dogovora se čaka največ 60 minut).
 V primeru preložitve tekme ima pravico do določitve novega datuma vodja ekipe, ki je bil zaprošen za
preložitev tekme. V primeru, da se ekipi ne dogovorita, mora biti tekma odigrana najkasneje do srede
naslednjega tedna.
 Najboljša ekipa je tista ekipa, ki ima največ zmag.
 V primeru, da imata več ekip isto število zmag, se najprej gledajo medsebojni rezultati odigranih tekem.
Boljša je ekipa, ki je večkrat zmagala.
 V primeru, da je rezultat še zmeraj izenačen, se štejejo rezultati posameznih tekem. Boljša ekipa je tista,
ki ima večjo razliko (v tabeli z rezultati označeno z R) med dobljenimi in izgubljenimi igrami. V
primeru, da bi več ekip tudi v tem primeru imelo tudi enako razliko, se šteje razlika med danimi in
dobljenimi bunkami (v tabeli označeno s + in -).

Similar documents