POMURSKA KARTAŠKA ŠNOPS LIGA

Comments

Transcription

POMURSKA KARTAŠKA ŠNOPS LIGA
PRAVILA POMURSKE KARTAŠKE ŠNOPS LIGE

Namen Pomurske kartaške šnops lige (v nadaljevanju liga) je druženje članov lige in zabava.
PRAVILA EKIP, KI SODELUJEJO V POMURSKI KARTAŠKI ŠNOPS LIGI:
 Ekipa se v ligo lahko prijavi v Okrepčevalnici Krnci, kjer je tudi sedež lige.
 Ekipo prijavi vodja ekipe. Ob tem podpiše obrazec, da se strinja s pravili lige in da bo s pravili
seznanil vse člane svoje ekipe.
 Ekipa med tekmovanjem (predvidoma od oktobra do marca naslednjega leta) ne more izstopiti
iz tekmovanja tekoče sezone.
 Če ekipa izstopi iz tekmovanja tekoče sezone, se jo do konca sezone vodi, kot da bi igrala vse
tekme in le-te tudi z izgubila z rezultatom 25:0 (50:0 v bunkah).
 Vodja ekipe je dolžan priskrbeti vsaj pet registriranih igralcev, ki se bodo udeleževali tekem
lige.
 V posamezni ekipi je lahko poljubno mnogo igralcev, ki morajo biti registrirani.
 Vsak registriran igralec ob prvem pristopu dobi člansko izkaznico, ki jo lahko uporablja šest
sezon (kolikor je tudi mesta za nalepke za podaljševanje članstva), oziroma dokler igra v isti
ekipi.
 Za vsako sezono dobi vsak registriran igralec nalepko za podaljšanje članstva.
 Če igralec izgubi člansko izkaznico, mora to sporočiti vodji lige, kateri naroči zanj novo člansko
izkaznico.
 Ob prestopu igralca v drugo ekipo (ob koncu sezone) mora igralec vrniti člansko izkaznico vodji
lige, kateri zanj naroči novo člansko izkaznico za drugo ekipo.
 Na posamezni tekmi v ligi tekmuje za vsako ekipo pet tekmovalcev.
 Na tekmi ima lahko ekipa največ pet rezerv.
 Rezervni igralec lahko nadomesti poljubnega igralca iz svoje ekipe kadarkoli med tekmo,
vendar samo takrat, ko je igralec, ki ga bo rezervni igralec zamenjal, do konca odigral partijo, ki
jo je začel.
 V posamezni tekmi ima ekipa pravico do največ pet menjav.
 Rezervni igralec, ki je vstopil v igro, mora tekmo odigrati do konca (vse preostale partije) in ga
ni možno zamenjati.
 Igralec, ki izstopi iz igre (zamenja ga rezervni igralec), tisto tekmo več ne sme igrati.
 Vsi vodje ekip so dolžni sporočiti rezultat vodstvu lige najkasneje naslednji dan po končani
tekmi osebno v okrepčevalnici Krnci, na spletni strani http://www.kartanje.si preko ustreznega
obrazca, preko elektronske pošte [email protected] ali [email protected], ali preko SMS
sporočila na telefonsko številko 068 169 107.
 Vsaj enkrat na mesec mora vodja ekipe dostaviti podpisane (s strani obeh vodij ekip) rezultate
tekem v papirni obliki vodstvu lige.
 Zmagovalna ekipa mora ob koncu lige (predvidoma konec meseca marca) pripraviti zaključni
piknik, na katerega so povabljeni vsi tekmovalci lige. Na zaključnem pikniku se opravi tudi
podelitev priznanj sodelujočim ekipam. Lokacijo zaključnega piknika določi vodja zmagovalne
ekipe v dogovoru z lastnikom gostinskega lokala zmagovalne ekipe.
PRAVILA POSAMEZNIH TEKEM:
 Če ekipa nima dovolj igralcev (pet), lahko kljub temu odigra tekmo, vendar se za igralce, ki
manjkajo, šteje kakor če bi igrali in izgubili z rezultatom 0:2.
 Pred začetkom vsake igre oba igralca iz kupa 20 šnops kart privzdigneta po eno karto. Igro
prične tisti, ki privzdigne višjo karto.
 Dovoljeno je normalno mešanje kart. Posamezno mešanje kart ne sme trajati več kot 1 minuto.
 Nasprotnik mora natanko enkrat prevzdigniti kup kart, ki jih je nasprotnik premešal.
»Udarjanje« brez prevzdigovanja ni dovoljeno.
 Vsaka napoved igre (20 ali 40) mora biti napovedana z dvema ustreznima kartama, drugače
napoved ne velja.
 Svoje štihe lahko vsak igralec vsak čas (neomejeno) pregleduje in prešteva.
 Igralec ni dolžan nasprotniku kazati svoje štihe.
 Zapiranje in menjava aduta pod talonom je dovoljeno do zadnje karte v talonu.
 Štihi nasprotnika štejejo tudi po zapiranju.
 Pri napaki mešanja, oz. napaki razdeljevanja kart piše nasprotnik dve točki, razen če se igralca
pred začetkom partije drugače dogovorita.
 Posamezna igra dveh igralcev se konča, ko eden od igralcev doseže sedem točk. Igralec, ki je
izgubil, pri tem dobi »bunko«.
 Vsaka partija se igra na dve dobljeni igri.
 V kolikor se ugotovi, da eden od igralcev goljufa, se le-tega diskvalificira oz. izloči iz tekoče
partije. Nasprotnik pri tem piše dve točki za zmago ekipi z rezultatom 7:0 in 7:0 v bunkah,
izločeni igralec pa, ne glede na rezultat, nič točk.
 Igralca, za katerega se ugotovi, da je goljufal, mora za vse preostale partije tekme obvezno
zamenjati rezervni igralec. Če ekipa nima rezervnega igralca, se za vse preostale partije šteje,
kot da bi jih izgubil z rezultatom 0:2.
 Goljufanje se mora nemudoma prijaviti vodjem obeh ekip, ki sta navzoča na tekmi.
 Posamezna igra dveh igralcev je časovno omejena na 60 minut. Pri tem obvelja rezultat, ki sta
ga igralca do tedaj dosegla. Igralec, ki je po preteku 60 minut boljši, se mu piše zmaga za tekočo
igro.
 Po koncu vsake igre se oba igralca javita pri sodniku – zapisovalcu rezultatov.
 Ob koncu partije dveh igralcev poraženec dvoboja plača pijačo nasprotniku.
 Ekipe igrajo med seboj dvokrožni igralni sistem, tako da v času trajanja lige vsak z vsakim
odigra dve tekmi (eno doma in eno v gosteh).
 Vse morebitne spore »na licu mesta« rešujeta vodji ekip. Če spora ne moreta rešiti, rešuje spor
vodja lige. Proti odločitvam vodje lige ugovor ni možen.
 Tekme se načeloma igrajo vsak petek (po vnaprej narejenem urniku) ob 18.00 uri, ali ob uri, ki
jo določita vodji ekip. Če katere od ekip iz neopravičljivih razlogov ni na dogovorjeno mesto, se
šteje zmaga za ekipo, ki je na tekmo prišla in sicer z rezultatom 25:0 in sicer vsako partijo z
rezultatom 2:0. Vsakemu od udeležencev ekipe (ki bi dejansko igrali tekmo) ki je prišla na
tekmo, se v tem primeru piše ustrezno število točk za zmage.
 Najboljša ekipa je tista ekipa, ki ima največ zmag. V primeru, da ima več ekip isto število
zmag, se štejejo rezultati posameznih tekem. Boljša ekipa je tista, ki ima večjo razliko (v tabeli
z rezultati označeno z R) med dobljenimi in izgubljenimi igrami. V primeru, da bi več ekip
tudi v tem primeru imelo tudi enako razliko, se šteje razlika med danimi in dobljenimi bunkami
(v tabeli označeno s + in -). V primeru, da bi tudi po tem kriteriju več ekip bilo izenačeno, se
gledajo medsebojni rezultati tekem, odigranih med temi ekipami.