Program_Skupnostna skrb_19.12.2012.pdf

Comments

Transcription

Program_Skupnostna skrb_19.12.2012.pdf
ŠENTPRIMA – Zavod za svetovanje, usposabljanje in rehabilitacijo
invalidov
Brilejeva ulica 4, 1000 Ljubljana
http://www.sentprima.com
tel.: 01/53 00 714
faks: 01/530 07 16
PROGRAM IZOBRAŽEVANJA
OBRAVNAVA V SKUPNOSTI: PRAVICA IN PRAKSE DELA
9.00 – 9.20
PRAVICE TER POTREBE UPORABNIKOV
Andreja ŠTEPEC, predsednica sveta uporabnikov ŠENTa
9.20 – 9.30
vprašanja in razprava
9.30 – 9.50
NAČELA IN VREDNOTE ORGANIZACIJE SLUŽB NA PODROČJU DUŠEVNEGA
ZDRAVJA
Mag. Nace KOVAČ, izvršni direktor ŠENTa
9.50 – 10.00
vprašanja in razprava
10.00 – 10.20
NAČELA SKUPNOSTNE OBRAVNAVE
Doc. dr. Vesna ŠVAB, psihiatrinja
10.20 – 10.30
vprašanja in razprava
10.30 – 10.45
ODMOR ZA KAVO
10.45 – 11.45
PREDSTAVITEV PRIMEROV DOBRIH PRAKS V SLOVENIJI
15 min
15 min
15 min
15 min
Jurij BON, psihiater, Psihiatrična bolnica Begunje
Polona PULKO, koordinatorka obravnave v skupnosti, CSD Celje
mag. Tatjana SKOLIBER, višja medicinska sestra, Psihiatrična bolnišnica Ormož
Barbara ZUPANČIČ, vodja razvoja, Šentprima
11.45 – 12.00
vprašanja in razprava
ODMOR ZA KOSILO
12.45 – 13.15
MREŽA SKUPNOSTNE SKRBI V AVSTRIJI
Pro mente Avstrija
13.15 – 14.00
vprašanja in razprava
13.30 – 15.00
PRAKTIČNA DELAVNICA
v delavnici, katere osrednja vsebina bo uporabnik skupnostne skrbi, se bodo udeleženci z
moderatorji, učili timskega pristopa ter povezovanja v skupnosti z namenom čim bolj učinkovite in
kvalitetne obravnave posameznika. Z evalvacijo lastnega dela po načelih skupnostne skrbi bodo
podali kritike in možnosti izboljšave za boljše pogoje dela v skupnosti ter v okviru svojih organizacij.
Moderatorji: doc. dr. Vesna Švab, mag. Jana Ponikvar, Polona Pulko, Tatjana Skoliber, mag. Nace
Kovač
15.00 – 15.30
ZAKLJUČKI
Izobraževanje bo moderirala mag. Jana PONIKVAR, direktorica Zavoda Šentprima
Za prevajanje bo poskrbljeno.

Similar documents