Športna hiša Radlje ob Dravi

Comments

Transcription

Športna hiša Radlje ob Dravi
CENIK STORITEV - Športna hiša Radlje ob Dravi
(1) CENIK STORITEV ZA ŠPORTNO VADBENO DEJAVNOST
št.
opis storitve
storitve
A.
VELIKA ŠPORTNA DVORANA
uporaba CELE DVORANE za športno dejavnost - 60 min:
1.
vzgojno-izobraževalni zavod (Osnovna šola Radlje ob Dravi, Vrtec Radlje ob Dravi)
2.
športna društva s sedežem v občini (športna vzgoja otrok in mladine ter vadečih nad 21 let, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, športna rekreacija)
3.
drugi uporabniki športa
4.
5.
6.
B.
7.
8.
9.
C.
10.
11.
12.
D.
13.
14.
15.
E.
16.
17.
18.
cena brez
DDV v EUR
cena z
DDV v EUR
stopnja
DDV v %
13,87
22,19
39,63
15,19
24,30
43,40
9,5
9,5
9,5
uporaba 1/3 DVORANE za športno dejavnost - 60 min:
vzgojno-izobraževalni zavod (Osnovna šola Radlje ob Dravi, Vrtec Radlje ob Dravi)
športna društva s sedežem v občini (športna vzgoja otrok in mladine ter vadečih nad 21 let, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, športna rekreacija)
drugi uporabniki športa
6,54
8,92
14,87
7,16
9,77
16,28
9,5
9,5
9,5
VADBENI PROSTOR ZA TRIBUNAMI
uporaba za športno dejavnost - 60 min:
vzgojno-izobraževalni zavod (Osnovna šola Radlje ob Dravi, Vrtec Radlje ob Dravi)
športna društva s sedežem v občini (športna vzgoja otrok in mladine ter vadečih nad 21 let, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, športna rekreacija)
drugi uporabniki športa
6,54
7,53
8,92
7,16
8,25
9,77
9,5
9,5
9,5
PLESNA DVORANA
uporaba za športno dejavnost - 60 min:
vzgojno-izobraževalni zavod (Osnovna šola Radlje ob Dravi, Vrtec Radlje ob Dravi)
športna društva s sedežem v občini (športna vzgoja otrok in mladine ter vadečih nad 21 let, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, športna rekreacija)
drugi uporabniki športa
6,54
7,53
8,92
7,16
8,25
9,77
9,5
9,5
9,5
PLEZALNA STENA
uporaba za športno dejavnost - 60 min:
vzgojno-izobraževalni zavod (Osnovna šola Radlje ob Dravi, Vrtec Radlje ob Dravi)
športna društva s sedežem v občini (športna vzgoja otrok in mladine ter vadečih nad 21 let, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, športna rekreacija)
drugi uporabniki športa
7,93
10,70
14,87
8,68
11,72
16,28
9,5
9,5
9,5
PLEZALNA SOBA
uporaba za športno dejavnost - 60 min:
vzgojno-izobraževalni zavod (Osnovna šola Radlje ob Dravi, Vrtec Radlje ob Dravi)
športna društva s sedežem v občini (športna vzgoja otrok in mladine ter vadečih nad 21 let, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, športna rekreacija)
drugi uporabniki športa
6,54
7,53
8,92
7,16
8,25
9,77
9,5
9,5
9,5
(2) CENIK STORITEV ZA PRIREDITVE IN DRUGE STORITVE
št.
opis storitve
storitve
F.
VELIKA ŠPORTNA DVORANA
uporaba za prireditve in druge storitve - 60 min:
19.
1/3 dvorane za uporabnike - vzgojno izobraževalni zavod in društva s sedežem v občini (z uporabo vgradnih tribun)
2/3 dvorane za uporabnike - vzgojno izobraževalni zavod in društva s sedežem v občini (z uporabo vgradnih tribun)
20.
21.
cela dvorana za uporabnike - vzgojno izobraževalni zavod in društva s sedežem v občini (z uporabo vgradnih tribun)
22.
1/3 dvorane za druge uporabnike (z uporabo vgradnih tribun)
23.
2/3 dvorane za druge uporabnike (z uporabo vgradnih tribun)
24.
cela dvorana za druge uporabnike (z uporabo vgradnih tribun)
cena brez
DDV v EUR
cena z
DDV v EUR
stopnja
DDV v %
18,69
36,39
55,08
22,62
45,25
66,89
22,80
44,40
67,20
27,60
55,20
81,60
22
22
22
22
22
22
25.
26.
27.
priprava dvorane za prireditve in druge storitve:
priprava 1/3 dvorane
priprava 2/3 dvorane
priprava cele dvorane
68,85
137,70
206,56
84,00
168,00
252,00
22
22
22
28.
29.
30.
uporaba zaščitnih talnih plošč v dvorani - 1 dan:
uporaba zaščitnih talnih plošč v 1/3 dvorane
uporaba zaščitnih talnih plošč v 2/3 dvorane
uporaba zaščitnih talnih plošč v celi dvorani
98,36
192,79
285,25
120,00
235,20
348,00
22
22
22
31.
32.
uporaba teleskopskih tribun - 1 dan:
uporaba 1 teleskopske tribune
uporaba 2 teleskopskih tribun
41,31
82,62
50,40
100,80
22
22
33.
34.
35.
čiščenje dvorane (brez uporabe zaščitnih talnih plošč):
čiščenje 1/3 dvorane (brez uporabe zaščitnih talnih plošč)
čiščenje 2/3 dvorane (brez uporabe zaščitnih talnih plošč)
čiščenje cele dvorane (brez uporabe zaščitnih talnih plošč)
48,20
96,39
144,59
58,80
117,60
176,40
22
22
22
36.
37.
38.
čiščenje dvorane (z uporabo zaščitnih talnih plošč):
čiščenje 1/3 dvorane (z uporabo zaščitnih talnih plošč)
čiščenje 2/3 dvorane (z uporabo zaščitnih talnih plošč)
čiščenje cele dvorane (z uporabo zaščitnih talnih plošč)
68,85
137,70
206,56
84,00
168,00
252,00
22
22
22
39.
40.
čiščenje teleskopskih tribun:
čiščenje 1 teleskopske tribune
čiščenje 2 teleskopskih tribun
20,66
41,31
25,20
50,40
22
22
41.
42.
uporaba tehnične opreme - 1 dan:
uporaba semaforja za rezultate v veliki športni dvorani
uporaba ozvočenja in multimedijske postaje v veliki športni dvorani
31,48
59,02
38,40
72,00
22
22
G.
43.
44.
45.
DRUGE STORITVE
uporaba prireditvenega stola - 1 stol / 1 dan
uporaba prireditvene mize - 1 miza / 1 dan
uporaba prireditvenega odra / 1 dan
0,34
1,38
68,85
0,42
1,68
84,00
22
22
22

Similar documents