Mojca Pokrajculja - OŠ Radlje o Dravi

Comments

Transcription

Mojca Pokrajculja - OŠ Radlje o Dravi
Lutkovne delavnice izvirne slovenske koroške pripovedke Mojca Pokrajculja
Učiteljice: IRENA KOŠIR
JELKA SAFRAN
MARIJA ROGINA
Šolsko leto: 2013/2014
Država: Švica, Avstrija, Liechtenstein
VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PROJEKTA
V vseh prejšnjih letih sodelovanja, ob obiskih in v skupnih šolah v naravi so učenci naše šole
navezali dokaj tesne in prijateljske stike s sovrstniki – Slovenci, ki živijo izven meja
Slovenije, v Švici. Seveda jih želimo obdržati in še razvijati; tudi s pomočjo pisane besede.
V novem projektu v šol. letu 2013/14 smo potovali s pripovedko o Mojci Pokrajculji, ki
sporoča, kako lepo je, da smo med seboj prijatelji, da si med seboj pomagamo in
razveseljujemo drug drugega.
Pripovedka pripoveduje o dobrosrčnosti in pripravljenosti pomagati, pa tudi o tem, kako lahko
pri še tako vsakdanji situaciji doživimo negativen odnos. Predvsem je pripovedka poučna, ima
pa še toliko večjo vrednost, ker so jo otroci zaigrali s pomočjo lutk, ki so jih v lutkovni
delavnici sami izdelali.
Kratka predstavitev poteka dela
Že v novembru poteka sodelovanje med vzgojiteljico in učiteljico, OŠ Radlje ob Dravi
in učiteljico Dopolnilnega pouka slovenščine v Švici, Lichtenstein in na Predarlskem o
vsebini projekta – koroške pripovedke »Mojca Pokrajculja«.
Učiteljica Dopolnilnega pouka slovenščine v Švici, Lichtenstein in na Predarlskem
bere otrokom in učencem vsebino pripovedke in se igrajo igro vlog.
Učenci in učitelji OŠ Radlje pripravljajo sceno in kostume za igro z vlogami in
material za izvedbo lutkovnih delavnic.
V mesecu februarju se izvedejo delavnice petkrat v različnih krajih v Švici.
URNIK DELA
Še zadnji skupni dogovor pred
pričetkom delavnic
Delo v delavnicah
1. skupina: PONEDELJEK od 16.00 – 19.00
2. Skupina: TOREK od 16.00 do 18.00
3. Skupina: TOREK od 18.30 do 20.00
4. Skupina: SREDA, od 13.45 do 16.00
5. Skupina: SREDA od 17.00 do 19.00
DIDAKTIČNI MATERIAL – LUTKE in RAZLIČNE IGRE
Lutke na kuhalnici
Lutke iz odpadnega materiala
Telesne lutke
Dlančne lutke
strip, pobarvanka, sestavljenka,
spomin, karte, razglednice
in Mojčine sladke metle