klinična študija

Comments

Transcription

klinična študija
PREIZKUS KLINIČNE UČINKOVITOSTI DINAMIČNE ELEKTRONEVRO STIMULACIJE PRI
BOLNIKIH Z ESENCIALNO HIPERTENZIJO 2. – 3. STOPNJE
N. V. Kireeva, M. V. Umnikova, S. V. Tabashnikova, E. V. Fedorova,
A. V. Kruglikova, A. V. Zotov, E. V. Mikhailova
Diagnostični center klinične bolnišnice v Chelyabinsku, Rusija
Državna medicinska akademija Ural, Ekaterinburg, Rusija
Zdravstveni center korporacije DENAS MC, Ekaterinburg, Rusija
Velik pomen pri zmanjševanju krvnega tlaka ima tudi nemedikamentozna terapija. Specifična
nemedikamentozna terapija lahko predstavlja začetno fazo zdravljenja bolnikov z rahlo
hipertenzijo, hkrati pa preprečuje razvoj hipertenzije pri bolnikih z visokim tveganjem za srčno-žilne
zaplete. Poleg tega nemedikamentozna terapija omogoča tudi nadzor krvnega tlaka z nižjimi
odmerki hipotenzivnih pripravkov.
Namen raziskave: oceniti klinično učinkovitost dinamične elektronevro stimulacije (DENS) pri
kompleksnem zdravljenju bolnikov z esencialno hipertenzijo 2.-3. stopnje.
Bolniki in metode
Glavno skupino je sestavljalo 25 bolnikov, starih med 48 in 65 let, v povprečni starosti 53+1.7 let;
15 moških (60 %) in 10 žensk (40 %). Kontrolno skupino je prav tako sestavljalo 25 ljudi. Skupini sta
se ujemali po starosti, spolu in trajanju bolezni. Sočasne patologije v obeh skupinah: koronarne
srčne bolezni, angina pektoris 2.-3. funkcionalnega razreda; nekateri bolniki so v preteklosti imeli
koronarni stent ali transplantacijo koronarne arterije, diabetes tipa 2 – subkompenzirano v več kot
50 % primerov.
Vsi bolniki so imeli splošne klinične preiskave, EKG, dnevno spremljanje EKG in krvnega tlaka in
veloergometrijo (VEM) v skladu s standardom o vrstnem redu postopkov.
Bolniki iz obeh skupin so imeli osnovno hipotenzivno terapijo: APF zaviralce v srednjih terapevtskih
odmerkih, betablokerje in diuretike.
Poleg osnovne terapije je glavna skupina uporabljala tudi DENS s standardnimi metodami
(kombinacija telesnih con in avrikularnih točk). Zdravljenje je trajalo 10 dni.
Rezultati in diskusija
1. S podatki o dnevnem spremljanju glavne skupine, je vključenost DENS terapije v kompleksno
zdravljenje bolnikov z esencialno hipertenzijo povzročila zmanjšanje povprečnega krvnega tlaka
pri 88 % bolnikov, ne da bi spremenili osnovno terapijo. Stopnja zmanjšanja povprečnega
dnevnega tlaka pri bolnikih je bila od 10 mmHG do 20 mmHG in več. Rezultati so prikazani v
spodnji tabeli.
10 – 20 mmHG
Povprečni dnevni krvni pritisk
Sistolični krvni tlak
Diastolični krvni tlak
Glavna
skupina
20
15
19
Kontrolna
skupina
6
5
6
Več kot 20 mmHG
Glavna
skupina
2
5
1
Kontrolna
skupina
1
-
Brez sprememb
Glavna
skupina
3
5
5
Kontrolna
skupina
19
20
19
Večina bolnikov je med zdravljenjem povprečni krvni tlak stabilizirala v mejah do 20 mmHG. V
kontrolni skupini se pri 19 bolnikih niso zabeležile nobene spremembe, medtem ko se v glavni
skupini, ki se je zdravila tudi z DENS terapijo, spremembe niso zabeležile le pri treh bolnikih.
2.
Analiza podatkov o dnevnem spremljanju EKG je pokazala, da so bolniki, ki so bili deležni
dinamične elektronevro stimulacije (DENS) telesnih con in avrikularnih točk, zmanjšali število
motenj srečnega utripa za 56 %. V kontrolni skupini, ki je bila deležna le osnovne terapije, se je
število motenj zmanjšalo le v 24 % primerov.
3. Klinično so vsi bolniki beležili dobro toleranco do postopkov, zboljšanje splošnega
zdravstvenega stanja in spanja. Negativnih in stranskih učinkov ni bilo zabeleženih.
Z redno uporabo terapije DENS lahko dosežemo stabilizacijo poteka esencialne hipertenzije in
izboljšanje kakovosti življenja bolnika.
Želite več informacij o širokih možnostih zdravljenja s terapijo in aparati DENAS?
ZDRAV IN PIKA d.o.o.
Mariborska cesta 86  3000 Celje
T: 03 620 25 92  M: 051 413 902
E-: [email protected]  www.zdravinpika.si

Similar documents