NIP Tehnika 1 in 2

Comments

Transcription

NIP Tehnika 1 in 2
dr. Amand Papotnik, Zdenko Puncer,
Drago Slukan, prof., Janez Virtič
TEHNIKA 1 in 2
Delovno gradivo in navodila za delo pri neobveznem
izbirnem predmetu tehnika v 4. in 5. razredu
NOVO
Izotech založba d.o.o. | Ulica Kirbiševih 52, 2204 Miklavž na Dravskem polju | telefon 02 614 00 97 | faks 02 614 00 98
NOVOST
TEHNIKA 1
Delovno gradivo in navodila za
neobvezni izbirni predmet TEHNIKA
v 4. razredu devetletne osnovne šole
Cena: 16,00 EUR
Komplet smo zasnovali in oblikovali
z namenom, da bodo učenci imeli
zbrano vse potrebno gradivo za
izdelke iz papirnih gradiv, lesnih
gradiv, umetnih snovi in kovin, kot
tudi z namenom, da bodo učenci
pridobivali nova teoretična in
praktična znanja, tehniško - fizikalne
izkušnje, spretnosti, delovne navade
in ustvarjalne sposobnosti.
Izdelki, ki jih je možno izdelati iz
priloženega gradiva, so:
• periskop,
• torbica iz valovite lepenke,
• žepna svetilka,
• ptičja krmilnica,
• peresnica iz moosgumija,
• leseno stojalo za knjige,
• lesena samokolnica,
• avto s propelerjem,
• stojalo iz žice za epruvete,
• ogrlica z obeskom.
DOBAVLJIVO V JUNIJU 2015
NOVOST
TEHNIKA 2
Delovno gradivo in navodila za
neobvezni izbirni predmet TEHNIKA
v 5. razredu devetletne osnovne šole
Cena: 16,00 EUR
Komplet smo zasnovali in oblikovali
z namenom, da bodo učenci imeli
zbrano vse potrebno gradivo za
izdelke iz papirnih gradiv, lesnih
gradiv, umetnih snovi in kovin, kot
tudi z namenom, da bodo učenci
pridobivali nova teoretična in
praktična znanja, tehniško - fizikalne
izkušnje, spretnosti, delovne navade
in ustvarjalne sposobnosti.
Izdelki, ki jih je možno izdelati iz
priloženega gradiva, so:
• namizna lučka,
• letalo,
• stojalo za svečko,
• stenska hišica,
• stojalo za pisalni pribor,
• etui za mobilni telefon,
• stojalo za mobilne naprave,
• vetrnica z repom,
• hanoiski stolp,
• zabojček.
DOBAVLJIVO V JUNIJU 2015
Osnove pri pripravljanju gradiva
TEHNIKA 1 in TEHNIKA 2 so bile
naslednje:
1. potrjeni učni načrt TEHNIKA izbirni predmet komplet je v celoti skladen s potrjenim učnim
načrtom TEHNIKA izbirni predmet,
2. razvojna in starostna stopnja otrok,
3. prijaznost in strokovnost zapisa navodil
s fotografijami zaporednosti delovnih
postopkov s 3D sestavnimi in eksplozijskimi
risbami,
4. nabor gradiv, ki jih otrok lahko oblikuje in
preoblikuje,
5. izkušnje piscev in posluh Izotech založbe za
potrebe prakse.
Kompleta omogočata naslednje
dejavnosti:
1. spoznavanje, razumevanje in uporabljanje
gradiv in obdelovalnih tehnik,
2. spoznavanje, razumevanje in uporabljanje
orodja, strojev, pripomočkov in naprav,
3. konstruiranje, razvijanje spretnosti, delovnih
navad in ustvarjalnih sposobnosti.
NAROČILNICA
(Pošljite na faks 02 629 56 05)
Naročamo komplet gradiv z navodili TEHNIKA 1, delovno gradivo za neobvezni izbirni
predmet v 4. razredu devetletne osnovne šole
NASLOV ŠOLE:
ŠTEVILO KOSOV:
IME IN PRIIMEK NAROČNIKA:
DATUMPODPIS
Prodajni pogoji: V ceno je vkljucen DDV. Pridružujemo si pravico do spremembe cen. Veljaven cenik in podrobnejše informacije najdete na
www.izotech-zalozba.si. Narocilnico pošljite na naslov IZOTECH ZALOŽBA d.o.o., ULICA KIRBIŠEVIH 52, 2204 MIKLAVŽ NA DRVASKEM POLJU, ali
po faksu 02 629 56 05, ali po e-mailu: [email protected]

Similar documents