priloženem letaku

Comments

Transcription

priloženem letaku
NE PREZRITE
Izotech založba vabi na
6. TEHNIŠKO - TEHNOLOŠKI POSVET
“Od ideje do rešitve”
Posvet se bo odvijal 14. in 15. 11. 2014 na Osnovni šoli Sava Kladnika,
Trg svobode 42, 8290 Sevnica.
Pričetek posveta bo v petek, 14. 11. 2014, ob 15.00.
Nosilna tematika (teoretična in praktična) bo na
neobveznem izbirnem predmetu TEHNIKA.
Posvet se izvede BREZ kotizacije.
Na posvetu boste spoznali in uporabili gradivo TEHNIKA 1, ki sestoji iz
kompleta gradiv in navodil za izdelavo različnih izdelkov. To gradivo je
oblikovala in založila IZOTECH založba, za pouk pri neobveznem izbirnem
predmetu TEHNIKA v 4. razredu.
V delavnicah boste izdelovali izdelke iz papirja, lesa, umetnih snovi in
kovin. Predstavljene vam bodo tudi možnosti za konstruiranje s
sestavljankami Gigo.
Iz izkušenj lahko zatrdimo, da takšni posveti dajejo učiteljem tehnike in
tehnologije močno strokovno oporo pri njihovem poklicnem delu in
menimo, da bo tako tudi tokrat.
Prosimo Vas, da se prijavite najkasneje do 20. 10. 2014.
Dnevni red 6. Tehnično - tehnološkega posveta
Petek 14.11.2014
15.00 do 15.30: prihod udeležencev, registracija
15.30: prikaz programa, uvodni pozdravi
15.30 do 16.00: kratek kulturni program
16.00 do 16.30: odmor
16.30 do 19.00: plenarna predavanja (Kosta Dolenc, dr. Amand Papotnik, Janez
Virtič, Zdenko Puncer, Drago Slukan, prof.)
19.00 do 20.00: klepet ob kavi in ogled kotičkov
20.00 do 20.30: odmor
20.30 do 23.00: družabno srečanje
Sobota 15.11.2014
8.00 do 8.30: plenarni uvod in razdelitev v skupine
8.30 do 9.00: odmor (kavica in prigrizek)
9.00 do 13.30: delo v skupinah – delavnicah s kratkimi odmori (udeleženci bodo
deležni dela v vseh skupinah in bodo po 2 urah prehajali iz ene v drugo delavnico)
Delavnica 1: Izdelki iz papirnih gradiv in umetnih snovi (2 uri X 3 skupine)
Delavnica 2: Izdelki iz papirnih gradiv, umetnih snovi in kovin (2 uri X 3 kupine)
Delavnica 3: Izdelki iz lesnih gradiv (2 uri X 3 skupine)
13.30 do 14.00: kosilo ( nudi brezplačno Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica)
14.00 do 15.00: plenarni zaključek (razstava izdelkov udeležencev, poročila
moderatorjev, zaključne ugotovitve in predlogi, razdelitev potrdil o aktivni
udeležbi, dogovor o nadaljnjem skupnem delu.
15.00 do 15.30: odhod udeležencev
PRIJAVNICA
(Pošljite na faks 02/629 56 05)
Prijavljam se na 6. Tehnično - tehnološki posvet, ki se bo odvijal 14. in 15.11.2014 na osnovni šoli Sava Kladnika v
Sevnici.
NASLOV ŠOLE:
.................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA: .................................................... E-MAIL:............................................................
DATUM
PODPIS
....................................................................
.................................................................
Več informacije najdete na www.izotech-zalozba.si. Prijavnico pošljite na naslov IZOTECH ZALOŽBA d.o.o., ULICA KIRBIŠEVIH 52, 2204
MIKLAVŽ NA DRVASKEM POLJU, ali po faksu 02/629 56 05, ali po e-mailu: [email protected]

Similar documents