• cilji in vsebina standardov serije ISO 900x, • osnove

Comments

Transcription

• cilji in vsebina standardov serije ISO 900x, • osnove
TÜV SÜD Sava d.o.o.
Likozarjeva ulica 14, 1000 Ljubljana
Tel: 01/300 61 40, faks: 01/231 37 52
TÜV SÜD Sava d.o.o., enota Maribor
Cesta XIV. Divizije 36, 2000 Maribor
Tel: 02/471 12 00, faks: 02/471 12 03
VODENJE KAKOVOSTI
Oznaka
141
Termin
po dogovoru (trajanje: 5 dni)
Namen
Na seminarju se boste seznanili s procesnim pristopom, metodami zagotavljanja kakovosti, zahtevami
standardov 900X, planiranjem in izvajanjem presoj.
Vsebina
• cilji in vsebina standardov serije ISO 900x,
• osnove akreditacije in certificiranja,
• procesni pristop, obvladovanje uspešnosti in kazalnikov uspešnosti,
• razvoj in vzdrževanje dokumentacije sistema vodenja
• osnove informacijsko-tehnološke podpore sistemov vodenja kakovosti,
• uporaba metod za planiranje kakovosti in zagotavljanje kakovosti,
• projektno vodenje,
• osnove merjenje in obvladovanje merilnih sredstev,
• osnove statistike,
• obvladovanje dobaviteljev,
• obvladovanje stroškov kakovosti, in
• planiranje in izvajanje presoj in poročanje o rezultatih presoj v skladu z ISO 19011:2011
Ciljna skupina
• Predstavniki vodstva za kakovost
• presojevalci sistema vodenja kakovosti
• lastniki procesov
Čas
8:30-17:30
Kotizacija brez DDV
[Eur]
1.500,00
Kraj
Maribor ali Ljubljana
Kontaktna oseba
Gordana Jokić
Področje
kakovost
Telefon
02-471-12-00
Mail
[email protected]
Predavatelj
Mitja Plos
Opombe
Po izvedenem seminarju lahko (ni obvezno) udeleženci opravijo izpit (ustni, pisni) in pridobijo certifikat o uspešno zaključenem
usposabljanju za presojevalca sistemov vodenja kakovosti. Kandidati, ki ne bodo bodo opravljali izpita ali ga ne bodo uspešno opravili,
bodo prejeli potrdilo o udeležbi.
Program usposabljanj Jan 2011_Rev 1
Stran 1 od 1

Similar documents