razvojna pot podjetja TPV - Vladimir Gregor Bahč in Anton

Comments

Transcription

razvojna pot podjetja TPV - Vladimir Gregor Bahč in Anton
SISTEMI VODENJA IN POSLOVNA ODLIČNOST
Razvojna pot podjetja TPV d.d.
Vladimir Gregor Bahč
Predsednik uprave TPV d.d.
Anton Petrič
Direktor sektorja Sistemi vodenja
Novo mesto, 14.2.2012
Slovensko podjetje, ki deluje globalno …
Ciljno usmerjeni …
Ciljno usmerjeni …
Odgovornost za
trajnostno prihodnost …
Poslanstvo
Učinkovit in cenjen partner v
industriji vozil.
Vizija
Prisotni v vsakem avtomobilu.
Tradicija razvoja sistemov vodenja
2011: PRSPO
(EFQM)
2008: OHSAS
18001
2003: ISO TS
16949
2000: ISO 14001
1997: EAQF
1993: ISO 9001
Vrednote TPV
•
S kakovostjo, učinkovitostjo in partnerskim odnosom
SKRBIMO za zadovoljstvo kupcev
•
•
•
Konkurenčna prednost smo AMBICIOZNI in
PRIPADNI zaposleni
Skrbimo za INOVATIVNOST in stalni napredek
Delamo IZVIRNO, PROAKTIVNO in FLEKSIBILNO
•
SPOŠTUJEMO kulturo ljudi in okolje, v katerem
delamo
Strateško upravljanje
Strateška delavnica 2011
Strateška delavnica 2012
…
2007:
Strateška odločitev o implementaciji načel odličnosti v
delovanje podjetja TPV d.d. – vzpostavitev internega
projekta
Strategija
Implementiran
sistem vodenja
2008: 1. samoocena
2009: 2. samoocena
Želja po
odličnosti
Strateška
konferenca
Implementacija
načel odličnosti
2010: 1. vloga PRSPO
2011: 2. vloga PRSPO
Od procesnega k modelu odličnosti
+
…
?
Sprememba zornega kota …
VHODI (kaj,
kdo?)
PROCES
IZHODI (kaj,
komu?)
Opis
Ocenjevanje
in
izboljševanje
PRISTOP
Dokazi, ki so
na voljo
Doseženi
rezultati
Povezave na
ostale
pristope
RADAR logika
Dobro zasnovani
Merodajnost
PRISTOP
Merodajnost in
uporabnost
Vpet v strategijo
in povezan z
drugimi pristopi
Celovitost
Razčlenjenost
REZULTATI
Gibanja
UDEJANJENOST
in
RAZŠIRJENOST
Udejanjen
Sistematičen
Cilji
Merjenje
Končni rezultati
poslovanja
Primerjave
OCENJEVANJE in
IZBOLJŠEVANJE
Učenje in
ustvarjalnost
Vzroki
Izboljševanje in
inoviranje
Nenehno izboljševanje
Plan napredka
2009
• Rezultati
samoocene
po EFQM
2008
• Sistem
notranjih
presoj,
vodstveni
pregled,
analize in
ostali ukrepi
Plan napredka
2010
• Rezultati
samoocene
po EFQM
2009
• Sistem
notranjih
presoj,
vodstveni
pregled,
analize in
ostali ukrepi
Plan napredka
2011
• Poročilo
PRSPO 2010
• Sistem
notranjih
presoj,
vodstveni
pregled,
analize in
ostali ukrepi
Plan napredka
2012
• Poročilo
PRSPO 2011
• Sistem
notranjih
presoj,
vodstveni
pregled,
analize in
ostali ukrepi
Politika TPV d.d.
„V TPV smo odločni na poti
odličnosti.“
Mobilizacija – zaposleni osrednji dejavnik razvoja
RADAR > razmišljanje vzrok-posledica
Aktivno upravljanje in komuniciranje
Razvoj inovativnega okolja
Organizacijsko prilagajanje in informacijska podpora
Sodelovanje navznoter in navzven
Razvoj kulture odličnosti (2007-2010)
Zadovoljstvo
09%
Dodatno o sistemih
12%
Nagrajevanje
15%
Razvoj kariere
15%
Notranje komuniciranje in informiranje
17%
Organiziranost
12%
Poznavanje poslanstva, vizije in ciljev
17%
Strokovna usposobljenost in učenje
09%
Notranji odnosi
07%
Vodenje
10%
Pripadnost organizaciji
17%
Motivacija in zavzetost
11%
Inovativnost in iniciativnost
10%
Odnos do kakovosti
08%
00%
10%
20%

Similar documents