PRIJAVNICA ZA PRO 2016

Comments

Transcription

PRIJAVNICA ZA PRO 2016
ZVEZA NOGOMETNIH TRENERJEV SLOVENIJE PRIJAVNICA ZA SEMINAR PRO/A Prijavljam se na licenčni seminar Zveze nogometnih trenerjev Slovenije PRO A (ustrezno obkroži) ki bo 09. in 10. januarja 2016 v hotelu »BERNARDIN« v Portorožu. Ime in priimek: ________________________________________________________ Datum in mesto rojstva_______________________________________________________ Naslov, kraj in poštna številka:_________________________________________________ DNT:______________________________Licenca in številka licence:__________________ Trenerska izobrazba/usposobljenost____________________________________________ Telefon:_______________ E-­‐mail (obvezno) ________________________________ ___________________ lastnoročni podpis POŠILJANJE •
•
•
•
Izpolnjeno Prijavnico za seminar je potrebno poslati najkasneje do 22. 12. 2015 na naslov: NZS (seminar ZNTS), Predoslje 40 a -­‐ p.p 130, 4000 KRANJ Prijavnice, ki bodo prispele po roku se ne bodo upoštevale ! Na podlagi izpolnjene prijave, vam bo izstavljen račun za kotizacijo, ki ga poravnate obvezno med 03. in 07. januarjem 2016. Kopijo potrdila o plačilu kotizacije seminarja in članarine, morate obvezno oddati ob akreditaciji na seminarju v Portorožu. Pogoji za udeležbo na seminarju so obrazloženi v razpisu seminarja -­‐ brez dokazil o vplačilu ne bo možno prisostvovati seminarju. PLAČILO Račun za kotizacijo vam bo izstavljen v višini 24,00 eur z vključenim ddv na naslov v Prijavnici. V ceni kotizacije so poleg predavanj, zajeti tudi stroški kosila v soboto ter didaktični pripomočki. V kolikor bo kotizacijo poravnal kdo drug prosimo, da izpolnite spodnje podatke plačnika: Naziv (klub, društvo ali drugo):_________________________________________________________ Naslov, kraj in poštna številka: _________________________________________________________ Davčna številka plačnika (če je plačnik davčni zavezanec)____________________________________ S tiskanimi črkami napisano ime in podpis odgovorne osebe in pečat kluba oz. drugega plačnika, služi kot dokazilo, da se strinja z plačilom: ime in priimek: _____________________ pečat lastnoročni podpis SEMINAR PRO in A, Portorož 9. In 10. januar 2016