Prenos dokumenta

Comments

Transcription

Prenos dokumenta
SEZNAMI OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV-PO RAZREDIH
2015/2016
Zap. Št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
IME
PRIIMEK
ŠT UR
IZB PREDMET 1
IZBIRNI PREDMET 2
6. razred
6. razred
6. razred
6. razred
Jan
Nejc
Tomaž
Tilen
Antolič
Bec
Bogša
Breznik
2
Šport za zdravje
Sodobna priprava hrane
2
Šport za zdravje
Sodobna priprava hrane
/
/
/
3
Oblikovanje gradiv les
Šport za zdravje
6. razred
6. razred
6. razred
6. razred
6. razred
6. razred
Sara
Monika
Tomi
Karin
Anže
Gabriela
Brumen
Čuš
Golob
Filipič
Horvat
Krajnc
2
Šport za zdravje
Vzgoja za medije
2
Gledališki klub
Šport za zdravje
2
Šport za zdravje
Oblikovanje gradiv les
2
Likovno snovanje
Sodobna priprava hrane
3
Oblikovanje gradiv les
Šport za zdravje
2
Gledališki klub
Sodobna priprava hrane
6. razred
6. razred
6. razred
6. razred
6. razred
6. razred
6. razred
6. razred
6. razred
6. razred
6. razred
6. razred
Benjamin
Natalija
Staša
Ela
Sara
Evelina
David
Nejc
Aljaž
Jana
Nika
Jan
Magdič
Majcen
Marin
Novak
Perko
Petek
Petrena
Pevec
Plohl
Slana
Šmid
Toplak
2
Vzgoja za medije
Likovno snovanje
2
Šport za zdravje
Gledališki klub
2
Likovno snovanje
Računalniška omrežja
2
Likovno snovanje
Računalniška omrežja
2
Likovno snovanje
Računalniška omrežja
2
Gledališki klub
Šport za zdravje
2
Šport za zdravje
Sodobna priprava hrane
2
Šport za zdravje
Sodobna priprava hrane
2
Šport za zdravje
Sodobna priprava hrane
2
Šport za zdravje
Gledališki klub
2
Gledališki klub
Šport za zdravje
3
Oblikovanje gradiv les
Računalniška omrežja
IZBIRNI PREDMET
/
Sodobna priprava
hrane
Računalniška omrežja
Sodobna priprava
hrane
24
25
26
6. razred
Anja
Trtanjek
6. razred
6. razred
Žiga
Janez
Vlašič
Weingartner
3
Likovno snovanje
Gledališki klub
2
Šport za zdravje
Oblikovanje gradiv les
2
Šport za zdravje
Oblikovanje gradiv les
Sodobna priprava
hrane
8. razred
IZBIRNI PREDMETI 2014/2015
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
PRIIMEK
IME
Maja
Klara
Blaž
Tinkara
Domen
Monika
Meta
Julijan
Jan
Nika
Špela
Kevin
Blaž
Matej
Marsel
Diana
Uroš
Alkara
ŠT. UR
IP
PREDMET 1
PREDMET 2
PREDMET
3
Gledališki klub
Vzgoja za medije
Likovno snovanje
Cvetko
2
Šport za sprostitev
Likovno snovanje
Emeršič
3
Šport za sprostitev
Vzgoja za medije
Kosi
2
Likovno snovanje
Šport za sprostitev
Lah
2
Šport za sprostitev
Vzgoja za medije
Lašič
3
Vzgoja za medije
Šport za sprostitev
Likovno snovanje
Majcen
3
Likovno snovanje
Gledališki klub
Vzgoja za medije
Matjašič
2
Vzgoja za medije
Šport za sprostitev
Obran
2
Šport za sprostitev
Vzgoja za medije
Obran
2
Šport za sprostitev
Likovno snovanje
Ozmec
3
Vzgoja za medije
Šport za sprostitev
Plejnšek
2
Računalniška omrežja
Šport za sprostitev
Plohl
3
Računalniška omrežja
Šport za sprostitev
Vzgoja za medije
Puc
3
Računalniška omrežja
Šport za sprostitev
Vzgoja za medije
Pučko
2
Vzgoja za medije
Šport za sprostitev
Rep
2
Vzgoja za medije
Likovno snovanje
Štuhec
2
Šport za sprostitev
Vzgoja za medije
Gledališki klub
Likovno snovanje
9. razred
Zap. št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
PRIIMEK
Belšak
Cizerl
Dimitrovski
Gašparič
Horvat
Klemenčič
Nidorfer
Pravdič
Rep
Rep
Sirc
Tkavc
Viher
Vnuk
Vočanec
IME
Urška
Ivana
Lea
Breda
Blaž
Nika
Alen
Tomaž
Pia
Žan
Laura
Minea
Luka
Mineja
Aleksander
ŠT.
UR IP
2
2
3
2
2
3
2
2
2
2
2
2
3
3
3
PREDMET 1
Izbrani šport rokomet
Vzgoja za medije
Nemščina 3
Vzgoja za medije
Oblikovanje gradiv les
Nemščina 3
Izbrani šport rokomet
Oblikovanje gradiv les
Nemščina 3
Izbrani šport rokomet
Nemščina 3
vzgoja za medije
Izbrani šport rokomet
Nemščina 3
Oblikovanje gradiv les
PREDMET 2
Vzgoja za medije
Izbrani šport rokomet
Izbrani šport rokomet
Izbrani šport rokomet
Vzgoja za medije
Vzgoja za medije
računalniška omrežja
Izbrani šport rokomet
PREDMET 3
Oblikovanje gradiv les
Izbrani šport rokomet
Nemščina 3
Vzgoja za medije
Izbrani šport rokomet
Računalniška omrežja
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET NEMŠČINA – 4. RAZRED
ZAP. ŠT.
IME
PRIIMEK
Št ur
1
Aljaž
Budja
2
2
Teja
Cizerl
2
3
Klara
Hebar
2
4
Vid
Horvat
2
5
Arabela
Kekec
2
6
Dominik
Kosi
2
7
Sara
Kosi
2
8
Matjaž
Obran
2
9
Niko
Obran
2
10
Taja
Rajh
2
11
Larisa
Šeruga
2
12
Sanela
Šeruga
2
13
Dejan
Veldin
2
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET šport – 5. RAZRED
Zap. št.
Ime
Priimek
Št. ur
1.
Miha
Antolič
1
2.
Luka
Bukovič
1
3.
Erik
Cizerl
1
4.
Eva
Dimitrovski
1
5.
Ema
Erjavec
1
6.
Mihael
Job
1
7.
Neja
Kaučič
1
8.
Lea
Kosi
1
9.
Matic
Kosi
1
10.
Amadeja Krajnc
11.
Minea
Lipovšek
1
12.
Žan
Obran
1
13.
Kevin
Perko
1
14.
Dora
Pintarič
1
15.
David
Rakuša
1
16.
Klemen
Tomanič
1
17.
Špela
Tomanič
1
1
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET NEMŠČINA- 7. RAZRED
Zap. Št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Priimek
Alkara
Antolič
Breznik
Čuš
Horvat
Krajnc
Magdič
Petek
Slana
Šmid
Tratnjek
Vlašič
Golob
Ime
Maja
Jan
Tilen
Monika
Anže
Gabriela
Benjamin
Evelina
Jana
Nika
Anja
Žiga
Tomi
Št. Ur
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET NEMŠČINA- 8. RAZRED
Zap. Št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Priimek
Majcen
Cvetko
Kosi
Obran
Obran
Plejnšek
Ime
Meta
Klara
Tinkara
Jan
Nika
Kevin
Št. ur
2
2
2
2
2
2