Program

Comments

Transcription

Program
Trajnostna mobilnost v slovenskih občinah in regijah
Posvet ob napovedi Evropskega tedna mobilnosti 2015
četrtek, 2. april 2015
Velika sejna dvorana Mestne hiše MOL (1. nadstropje), Mestni trg 1, Ljubljana
PROGRAM
08.45 – 09.00
Registracija udeležencev
09.00 - 09.15
Uvodni nagovor
Zoran Janković, župan, Mestna občina Ljubljana
dr. Peter Gašperšič, minister, Ministrstvo za infrastrukturo
09.15 - 09.30
Uspešna izvedba ETM 2014 v Ljubljani, evropski zmagovalki ETM 2013
Vita Kontić, Mestna občina Ljubljana
09.30 - 09.45
Izvedba ETM v Mestni občini Velenje, slovenski zmagovalki ETM 2014
Špela Šeliga, Mestna občina Velenje
09.45 - 10.05
Pomen trajnostne mobilnosti za zdravje
mag. Janja Križman Miklavčič, Ministrstvo za zdravje
asist. Janet Klara Djomba, dr. med., spec. javnega zdravja in Andrea Backovič
Juričan, Nacionalna promotorka zdravja, Nacionalni inštitut za javno zdravje
10.05 - 10.20
Priprave na ETM 2015
mag. Polona Demšar Mitrovič, Ministrstvo za infrastrukturo
10.20 – 10.35
Razprava
10.35 - 11.00
Odmor za kavo
11.00 - 11.15
Kolesarjenje na delo kot poudarek v ETM 2015
dr. Aljaž Plevnik, Urbanistični inštitut Republike Slovenije
11.15 – 11.30
Izkušnje s koordinacijo ETM na regionalni ravni
Uroš Rozman in Peter Zajc, Regionalna razvojna agencija Koroška
11.30 – 12.00
Razprava o regionalnem vidiku organizacije ETM in zaključek
Prijava na posvet