ALERGENI – tabela - Osnovna Šola Majde Vrhovnik

Comments

Transcription

ALERGENI – tabela - Osnovna Šola Majde Vrhovnik
OSNOVNA ŠOLA MAJDE VRHOVNIK
Gregorčičeva 16, Ljubljana
ALERGENI – tabela
ŠTEVILKA ALERGEN
1.
Žita. ki vsebujejo gluten (pšenica, rž, ječmen, oves, pira, kamut,
ali njihove križane vrste.
2.
Raki in proizvodi z njih.
3.
Jajca in proizvodi z nji.
4.
Ribe in proizvodi z njih.
5.
Arašidi in proizvodi z njih.
6.
Zrnje soje in proizvodi z njih.
7.
Mleko n mlečni proizvodi, ki vsebujejo laktozo.
8.
Oreščki – mandeljni, orehi, lešniki, indijski oreščki, ameriški
orehi, brazilski oreščki, pistacija, makadamija in proizvodi z
njih.
9.
Listna zelena in proizvodi z njih.
10.
Gorčično seme in proizvodi z njih.
11.
Sezamovo seme in proizvodi z njih.
12.
Žveplov dioksid in sulfiti (v koncentraciji več kot 100 mg/kg al
10 mg/L, izraženi kot SO2.
13.
Volčji bob in proizvodi z njih.
14.
Mehkužci in proizvodi z njih.
S 13. decembrom 2014 se začne uporabljati Uredba ( EU ) št. 1169/2011 o označevanju
snovi, ki povzročajo alergije ali preobčutljivosti. Na strani "Prehrana" so v tabeli pojasnjene
posamezne snovi, ki lahko povzročijo alergijo. Na jedilnikih bodo zraven jedi navedene
oznake alergenov z velikimi in malimi črkami. Če je alergen označen z v veliko črko je v živilu
kot sestavina. V kolikor je v jedilniku alergen označen z malimi črkami, pomeni, da so v živilu
lahko prisotne sledi tega alergena. Jedilnik je namenjen učencem brez prehranskih alergij.
TABELA 14. ALERGENOV IN NJIHOVE OZNAKE
ŠT. OZNAKA ALERGEN
1. G
ŽITA, KI VSEBUJEJO GLUTEN ( pšenica, rž, ječmen, oves, pira, kamut
ali njihove križane vrste ali proizvodi iz njih)
2. R1 RAKI IN PROIZVODI IZ NJIH
3. J JAJCA IN PROIZVODI IZ NJIH
4. R2 RIBE IN PROZVODI IZ NJIH
5. A ARAŠIDI IN PROIZVODI Z NJIH
6. S ZRNJE SOJE IN PROIZVODI IZ NJIH
7. L MLEKO IN MLEČNI PROIZVODI, KI VSEBUJEJO LAKTOZO
8. O
OREŠKI - mandeljni, orehi, lešniki, indijski oreščki, ameriški orehi,
brazilski oreščki, pistacija, makadamija) IN PROIZVODI IZ NJIH
9. Z LISTNA ZELENA IN PROIZVODI IZ NJIH
10. GS GORČIČNO SEME IN PROIZVODI IZ NJIH
11. SS SEZAMOVO SEME IN PROIZVODI IZ NJIH
12. Ž
ŽVEPLOV DIOKSID IN SULFITI ((v koncentraciji več kot 100mg/kg ali
10mg/l, izraženi kot SO2)
13. V VOLČJI BOB IN PROIZVODI IZ NJIH

Similar documents