Obvestilo sodišča

Comments

Transcription

Obvestilo sodišča
Nepravdni in zapuščinski oddelek
Miklošičeva 10
1000 Ljubljana
Številka:
Datum:
N 409/2009
29.08.2012
Na podlagi 21. člena Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe
in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi (Ur. l. RS, št. 45/2008, v nadaljevanju: ZVEtL), vam
naslovno sodišče, po uradni dolžnosti podaja
OBVESTILO O POSTOPKU
za določitev pripadajočega zemljišča
k stavbam na naslovu Koroška ulica 2, 2a, 2b, 2c, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18a, 20, 22, 24 in 26, id. št.
stavbe:
– Koroška ulica 2, id št. stavbe 2636-1086, parc. št. 327/0, k.o. 2636 – Bežigrad;
– Koroška ulica 2a in 2b, id št. stavbe 2636-1068, parc. št. 328/0 in 329/0, k.o. 2636 – Bežigrad;
– Koroška ulica 2c, id. št. stavbe 2636-913, parc. št. 330/0, k.o. 2636-Bežigrad;
– Koroška ulica 10, 12 in 14, id. št. stavbe 2636-893, parc. št. 320/0, k.o. 2636-Bežigrad;
– Koroška ulica 16, id. št. stavbe 2636-1049, parc. št. 318/0, k.o. 2636-Bežigrad;
– Koroška ulica 18, id. št. stavbe 2636-1034, parc. št. 317/1, k.o. 2636-Bežigrad;
– Koroška ulica 18A, id. št. stavbe 2636-3832, parc. št. 317/2, k.o. 2636-Bežigrad;
– Koroška ulica 20, id. št. stavbe 2636-1022, parc. št. 316/0, k.o. 2636-Bežigrad;
– Koroška ulica 22, id. št. stavbe 2636-992, parc. št. 315/0, k.o. 2636-Bežigrad;
– Koroška ulica 24 in 26, id. št. stavbe 2636-885, prc. št. 314/0, k.o. 2636-Bežigrad;
ki se vodi pred naslovnim sodiščem, v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Matjaž Lasič, 2. Goran Krajnc,
3. Helena Kosec Lukič, 4. Romana Marolt, vsi Koroška ulica 2, 5. Franc Kovačič, Pot v Hrastovec 8a,
Ljubljana, 6. Marija Stergar, Podmilščakova 14, Ljubljana, 7. Gorazd Stergar, Soseska 6, Prebold, 8.
Samo Jakopič, Zvezda 4, Ljubljana, 9. Darinka Rozi Omahen, 10. Ven Jemeršič, 11. Sonja Tancar, 12.
Siniša Laban, vsi Koroška ulica 2a, Ljubljana, 13. Uroš Hrovat, Koroška ulica 2b, Ljubljana, 14. Ana
Žagar, Podlipa 9F, Vrhnika, 15. Franc Slana, Koroška ulica 2c, Ljubljana, 16. Katja Špiler, Južna cesta
105, Izola, 17. Zvonka Slavec, Kebetova 10, Kranj, 18. Marija Kovačič, Koroška ulica 2c, Ljubljana,
19. Josip Blaževič, 20. Aleksander Jan, 21. Maja Berčič Milohnoja, 22. Branka Čebohin, vsi Koroška
ulica 4, Ljubljana, 23. Luka Pipp, 24. Matija Gabrovšek, 25. Marjeta Polc, 26. Tanja Kranjac, 27.
Branka Kočar, 28. Peter Schuster, 29. Anže Burnik, vsi Koroška ulica 6, Ljubljana, 30. Špela Sevšek
Šramel, 31. Tomaž Sevšek Šramel, 32. Matjaž Sivec, 33. Natalija Hrastnik, 34. Igor Škafar, 35. Mateja
Stran 1 od 2
Okrajno sodišče v Ljubljani, Miklošičeva 10, 1000 Ljubljana
Nepravdni in zapuščinski oddelek, tel: (01) 47 47 600, faks: (01) 47 47 745, e-pošta: [email protected]
Babič, vsi Koroška ulica 8, Ljubljana, 36. Cvetka Bogovčič, Koroška ulica 4, Ljubljana, 37. Nermin
Mujić, 38. Janez Aljančič, 39. Viljem Kozinc, 40. Marija Koznic, 41. Bojan Turel, 42. Borut Vertačnik,
43. Rajko Bošnjak, vsi Koroška ulica 10, Ljubljana, 44. Vesna Gombač Poženel, 45. Miha Smole, 46.
Vlasta Kunej, 47. Zorko Roter, 48. Stanko Filipovič, 49. Slavka Zupančič, 50. Rihard Gerbec, vsi
Koroška ulica 12, Ljubljana, 51. Reza Blažinovič, 52. Ivan Blažinovič, 53. Teodor Ivanić, 54. Vidosava
(Vida), Ivanić, 55. Andreja Pečkaj, 56. Dejan Burnik, 57. Barbara Hanuš, 58. Sabina Tamše, 59. Jelka
Pogačnik, vsi Koroška ulica 14, Ljubljana, 60. Andrej Capuder, Koroška ulica 16, Ljubljana, 61. Marija
Ana Klampfer, Koroška ulica 14, Ljubljana, 62. Rudolf Sollner, 63. Katarina Bajželj Žvokelj, 64. Urška
Trojar, 65. Marjana Farčnik, 66. Iztok Šubic, vsi Koroška ulica 16, Ljubljana, 67. Jadran Ožbolt, 68.
Mirijana Ožbolt, 69. Manca Rezar, 70. Danijel Urbanc, 71. Jana Debevec, 72. Lucija Rozman, 73.
Snežana Manojlović, 74. Ranko Marić, vsi Koroška ulica 18, Ljubljana, 75. Karmen Dešman, 76. Vesna
Dolenc, 77. Marta Mavsar, 78. Andrej Mavsar, 79. Aleš Repina, 80. Darjo Debernardi, Koroška ulica
18a, Ljubljana, 81. Bogoslav Brezigar, 82. Marjeta Eiselt Zorko, 83. Milojka Božič, 84. Matej Mlakar,
85. Marija Bertoncelj Osana, 86. Božo Osana, 87. Zarja Božič, 88. Jurko Tušar, 89. Irena Tušar, vsi
Koroška ulica 20, Ljubljana, 90. Mateja Minić Debernardi, 91. Bahra Karalić, 92. Božo Leščanec, 93.
Zlata Leščanec, 94. Ljubica Šuen, 95. Urška Šuen, 96. Mila Uršič, 97. Sonja Pogačnik, 98. dušan
Gorše, 99. Neva Jejčič, 100. Darja Klemenčič, vsi Koroška ulica 22, Ljubljana, 101. Peter Rondaij, 102.
Ariana Krizmanić, 103. Dragica Rovšek, 104. Marija Opara Mueller, 105. Aleksander Kavs, 106.
Bojana Ajdič, 107. Said Hukanović, vsi Koroška ulica 24, Ljubljana, 108. Tomaž Čibej, 109. Vida
butina, 110. Zvonimir Grošelj, 111. Tatjana Mastnak, vsi Koroška ulica 26, Ljubljana, ki jih vse zastopa
Odvetniška pisarna Marija Bele Vatovec d.o.o. iz Ljubljane, zoper nasprotna udeleženca: 1. Mestna občina
Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška družba Kozinc in partnerji o.p. d.o.o. Iz
Ljubljane in 2. Bežigrajski športni park, športni marketing, d.o.o., Ljubljana, Dunajska cesta 119,
Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška družba Tatjana Markelj o.p., d.o.o. iz Domžal, zaradi določitve
pripadajočega zemljišča.
Naslovno sodišče vas obvešča, da lahko v roku 60 dni od objave tega obvestila na spletni strani sodišča
prijavite udeležbo v predmetnem postopku skladno s 16. členom ZVEtL v zvezi s 26. členom ZVEtL.
Okrajna sodnica:
Lea Stegne, l.r.
-2-