Predstavitev / Gospodarska lokacija Koroške

Comments

Transcription

Predstavitev / Gospodarska lokacija Koroške
Gospodarska lokacija avstrijske
Koroške
Inovativna tehnološka lokacija
v južni Avstriji
Andreas Griessler
Mednarodni servis za vlagatelje
Entwicklungsagentur Kärnten GmbH
Koroška. V osrčju Regije Alpe-Jadran.
§  Koroška
–  Najbolj južna Zvezna dežela
Avstrije
–  Prebivalstvo: ~ 560.000
(Avstrija 8,400,000)
–  Glavno mesto: Celovec
–  BRP (2011): ca.17 mrd. Euro
(BDP Avstrija ca. 313 mrd.
Euro)
§  Euroregio „Senza Confini“
(Koroška – Slovenija – Furlanija
Julijska krajina, Hrvaška)
–  Prebivalstvo: ~ 9,000,000
–  BDP: 210 mrd. Euro
Koroška. Logistično stičišče bodočnosti
§  Ugodna lega na stičišču dveh
pomembnih Evropskih
prometnih osi: os Tauern,
Baltsko-Jadranska os
§  Pristanišča v bližini: Koper, Trst
Rijeka ,Benetke in Ravenna
§  Letališče (največ 1,5 ure
oddaljenosti) z direktnimi poleti
znotraj Evrope:
§  Celovec
§  Gradec
§  Salzburg
§  Ljubljana
§  Benetke (Italija)
§  München (Nemčija)
Koroška. Panoge prihodnosti
§  Obnovljivi viri energije in okolje (GreenOneTec, Kioto, AMSC,
Kohlbach, Urbas)
§  IKT (Infineon IT, Kapsch Traffic, Uniquare)
§  (Mikro-) elektronika (Infineon, Lam Research, Lantiq, Flextronics)
§  Umetne mase – plastika (Geba, Skyplastic, HOBAS, Kruschitz
GmbH)
§  Les in papir (Fundermax, Mondi, Stora Enso, Tilly)
§  Strojništvo (Kostwein, KRESTA, Springer, Geislinger)
§  Obdelava in predelava kovin (Ferrochema)
§  Logistika (Schenker, Gebr. Weiss)
§  Turizem (Falkensteiner Michaeler Tourism Group, Lindner Hotels &
Resorts)
Koroška. Inovativno in tehnološko
orientirana.
§  Raziskovalna kvota avstrijske Koroške (2013): 2,8 % BDP-ja (tretje
mesto v Avstriji)
§  Subvencije za investicije: do 20%
§  Podpora na področju raziskovanja in razvoja: do 60 %
§  Nepovratno sofinanciranje raziskav: 10%
Kompetenčni centri:
§  CTR Carinthian Tech Research AG: Raziskovalni center za
inteligentno senzoriko in fotovoltaiko
§  Lakeside Labs: Raziskovalni center za informacijsko in
komunikacijsko tehniko
§  W3C Wood Carinthian Competence Center: Raziskovalni center
na področju lesne industrije (tehnologije za lesne površine, logistika)
Koroška. Carinthian Tech Research.
Primeri projektov:
Laserski vžig za motorje: revolucionarna laserska vžigalna svečka: koncept in
razvoj laserja, ki omogoča vžig mešanice goriva in lahko nadomesti klasično
vžigalno svečko.
Diagnosticiranje bolezni: Molecular Imaging nudi podporo pri postavljanju
diagnoze in pri izvajanju terapije: prvi projekt, ki je omogočil pridobivanje
spektralnih informacij o tkivu v okviru izvajanja video-endoskopije in posledično
ponudil možnost prepoznavanja deformacij, tumorjev ipd. v realnem času.
Izboljšanje razvoja motorjev: Gradbeni elementi za pasivni prenos radijskih in
akustičnih površinskih valov, za uporabo motorjev v grobem okolju: lasten razvoj
identifikacijskih znamk senzorjev omogoča hitro odkrivanje in odpravljanje
vzrokov napak.
Koroška. Lakeside Labs
Primeri projektov:
Brezpilotna zračna plovila (UAV): razvoj platforme za multiplo kooperacijo
brezpilotnih letalnikov.
Videosenzorji: nadgradnja obstoječih senzorskih sistemov za nadzorovanje
prometa in okolja s pomočjo inteligentnih samoorganiziranih videosenzorjev, s
ciljem zagotoviti učinkovito in zanesljivo upravljanje prometa.
Smart Grid: integracija posamičnih obstoječih rešitev iz električnih &
komunikacijskih omrežjij v t.i. inteligentni microgrid, ob aktivnem vključevanju
potrošnikov in ob sočasni uporabi samoorganiziranih algoritmov in mehanizmov.
Koroška. Visoko kakovostna industrijska in
obrtna območja
§  Cenovno ugodna in infrastrukturno urejena zemljišča
(od 12 €/m²) in objekti
§  Ugodna prometna lega in visoko kakovostna
infrastruktura (ceste, železnice, zračni promet, širokopasovni
dostop)
§  Posamezne panožne ključne točke: npr. obnovljivi viri
energije, elektronika/mikroelektronika, umetne mase, IT,
logistika, obdelava in predelava kovin
§  Gradbeno dovoljenje: pribl. 1 mesec
§  Obratovalno dovoljenje: pribl. 2 meseca
Primer industrijskega parka:
Logistikzentrum ALPLOG
§  Ključne točke:
-  logistika
-  logistika povezana storitve
§  36 podjetij
-  GLS General Logistics Systems
-  Combi Cargo Terminal der Rail
Cargo Austria
§  Površina: ca. 160 ha
à Kooperacija NAPA
(Razvoj Dry Port)
Primer tehnološkega parka:
Tehnološki park Lakeside Park
§  Ključne točke:
- obnovljivi viri energije
- informacijske tehnologije
- telematika/ telematika za promet
§  40 podjetij
Med drugimi: Lakeside Labs, Infineon
Technologies, Kapsch TrafficCom
§  Površina: ca. 26.000 m²
Koroška. V celoti boljša
§  Splošna davčna stopnja za podjetja: 25 % po vsej
Avstriji
§  Brez davka na premoženje po vsej Avstriji
§  Ugodne cene za obrtna in industrijska zemljišča v
atraktivnih legah
§  Odlična izobrazba in razpoložljivost kvalificirane in
motivirane delovne sile
§  Visoka kvaliteta življenja
Koroška. Obširni servis za vlagatelje.
Brezplačen One-Stop-Shop-Servis za vlagatelje
§  Iskanje lokacij in identifikacija ustreznih zemljišč ter
nepremičnin
§  Usklajevanje postopkov za pridobitev potrebnih dovoljenj
§  Vzpostavitev in koordinacija stikov (uprave, skladi, banke
etc.)
§  Svetovanje pri iskanju sodelavcev, vzpostavitev stikov s
pristojnimi inštituti za subvencije
§  Podpora pri vstopu na trg Koroške npr. stiki z vodilnimi
podjetji
§  Učinkovita podpora po uspešni ustanovitvi podjetja /
podpora pri širitvi na Koroškem
Hvala za vašo pozornost
Thank you for your attention!
mag. Andreas Griessler
Mednarodni
servis za vlagatelje
Andreas Griessler
Projectmanager
Tel:
8254226
Tel: +43(0)664
+43(0)463/3875-127
[email protected]
www.madeinkaernten.at
www.madeinkaernten.at