EKO AKCIJSKI NAČRT

Comments

Transcription

EKO AKCIJSKI NAČRT
EKO AKCIJSKI NAČRT za šolsko leto 2014/15
1. CILJI:



Vzgoja za okoljsko odgovornost,
vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju,
spodbujanje kreativnosti, inovativnosti in izmenjava idej,
 učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki)
2. TEMATSKI SKLOP
Tematski sklop
Zgodnje naravoslovje
SKRIVNOSTI NAŠEGA GOZDA
Vodja
Jasna Amon
2.1 NAMEN IN CILJI TEMATSKEGA SKLOPA
ZGODNJE NARAVOSLOVJE - SKRIVNOSTI NAŠEGA GOZDA
Cilji projekta:
- otrok spoznava, da je gozd del narave in okolja v katerem živimo,
- načrtovane naravoslovne vsebine izvajati v naravnem okolju, ekosistemu, ki povezuje
rastlinstvo, živalstvo,človeka in neživo naravo,
- doživljanje in spoznavanje žive narave v njeni raznolikosti, povezanosti, stalnem
spreminjanju in estetskih razsežnosti
DEJAVNOSTI:
-
v gozdu si poiskati kotiček, katerega bomo opazovali v različnih letnih časih, ga fotografirali,
beležili spremembe, primerjali – jesen:zima
spoznavali in ugotavljali razlike med drevesnimi skorjami, listi in si naredili odtise drevesnih
skorij, listov z likovno tehniko frotaž,
spoznavali plodove v gozdu, jih nabirali in zbirali v kotičku, spoznavali pomen plodov za
prehrano, si jih tudi pripravili,
popisovanje živali in rastlin v določenem naravnem okolju,
iskanje in opazovanje majhnih živali v gozdu z lupami,
spoznavanje živali v gozdu; kdo zimo prespi ali le predremlje, opazovanje in iskanje sledi živali,
izdelava učne poti z otroki, markiranje, naredimo zemljevid,
prepoznavanje gozda z vsemi čutili (prisluhnemo zvokom in šumom, tipamo drevesa, listje,
mah…)
3. PROJEKTI
Projekt
ODPADKI
VODA
FESTIVAL ALTERMED
Vodja
Olga Cesarec
Suzana Zdovc
Lucija Poslek
3.1 NAMEN IN CILJI PROJEKTOV
1. ODPADKI
Cilji projekta:
- V vrtcu, igralnici otroke navajati na ločeno odlaganje odpadkov:
o papir
o ostali odpadki
- otroci spoznavajo različne vrste odpadkov in možnost njihove predelave ter ponovne
uporabe,
- navajati otroke na razvrščanje, prepoznavanje zabojnikov za ločeno zbiranje
odpadkov
- redna skrb za snažni vrtec in okolico vrtca
DEJAVNOSTI:
-
-
V mesecu oktobru: igra z odpadno embalažo v času sklopa trgovina, po končanem sklopu je
potrebno to embalažo pospraviti, zato jo odnesemo v ustrezne zabojnike (otroci na sprehodu
predhodno opazujejo zabojnike ter jim preberemo kaj na njih piše-vrsta odpadkov),
igramo se z odpadno embalažo: trgovina, izdelujemo robote, stolpe- tehnična vzgoja
1x mesečno (v določenem tednu )zbiramo papir in zamaške in nastavimo velik zaboj v
predprostor vrtca
v igralnici si izdelamo eko-košek v katerega mečejo otroci res samo ostanke papirja, kolaža…..
opremimo si glasbeni kotiček iz instrumentov, ki jih izdelamo iz odpadne embalaže
(ropotulje, bobni, brenkala…)
izdelava didaktičnih igrač iz odpadne embalaže,
dejavnosti lahko potekajo priložnostno n a sprehodih, bivanju zunaj pri pobiranju smeti in
ločevanje v zabojnike, opazovanje smetarjev pri odvozu smeti
2.
VODAin cilji projekta:
Namen
 navajati otroke na pitje vode in jih seznanjati s pomenom vode za vsakdanje življenje
 otrok spoznava lastnosti vode in prepoznava slikopise v umivalnici pri pipi,
 otrok odkriva in spoznava kako se snovi mešajo in kako se pri tem spreminjajo,
 otrok z lastno aktivnostjo pride do novih spoznanj
DEJAVNOSTI:
- spoznavanje kroženje vode( dež- luže- sonce- oblak…),
- primerjanje pri umivanju zob (primerjava porabe vode v lončku – voda teče iz pipe)
- pomen vode za telo – pitje vode
- pravilno umivanje rok ,zaščita, pred epidemijami, okužbami …
- igramo se z vodo, delamo poskuse z vodo: kaj plava in kaj se potopi, mešamo snovi in tekočine,
brišemo vodo- vpojnost, kuhamo čaj, raztapljamo snovi v topli in mrzli vodi
- priprava vode z okusom (meta, pomaranča, limona …)
- primerjanje čiste in onesnažene vode (luža)
- opazovanje potoka – onesnaženost,
- eksperiment z rastlino in pomen vode (eno rastlino zalijemo – drugo ne zalijemo)
- slikopisi, ki opozarjajo na zapiranje in varčevanje vode
- preizkušanje vode v različnih agregatnih stanjih
3. FESTIVAL ALTERMED
V Celju bomo sodelovali na festivalu Altermed s temo ZDRAVA IN URAVNOTEŽENA
PREHRANA in se predstavili s stojnico , predstavili bomo albume s fotografijami dejavnosti in
kratkim opisom dejavnosti in didaktične igrače, vezane na temo Zdrava prehrana.
4. OSTALE AKTIVNOSTI:
- izvedba EKO dneva, redna skrb za čisto okolico vrtca in igrišča
5. EKOPROGRAMSKI SVET NAŠEGA VRTCA
Barbara Korez, Lucija Poslek, Lea Gregurec, Martina Žlof Jadek, Suzana Zdovc, Olga Cesarec,
Jasna Amon, Vesna Križanec, Marjeta Babič.
Članica ekoprogramskega sveta v zavodu: Lucija Poslek