Odpadna embalaža

Comments

Transcription

Odpadna embalaža
Vojkova 1b, 1000 Ljubljana
T: 01 478 40 00
F: 01 478 40 52
E: [email protected]
www.arso.gov.si
Datum: 7. 12. 2015
1. SEZNAM DRUŽB ZA RAVNANJE Z ODPADNO EMBALAŽO:
-
SLOPAK d.o.o., Vodovodna cesta 100, 1000 Ljubljana, ima okoljevarstveno dovoljenje za ravnanje z odpadno embalažo z
veljavnostjo do 16. 1. 2023
-
INTERSEROH zbiranje in predelava odpadnih surovin d.o.o., Brnčičeva ulica 45, 1231 Ljubljana Črnuče, ima okoljevarstveno
dovoljenje za ravnanje z odpadno embalažo z veljavnostjo do 18. 01. 2023
-
GORENJE SUROVINA družba za predelavo odpadkov d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, ima okoljevarstveno
dovoljenje za ravnanje z odpadno embalažo z veljavnostjo do 1. 10. 2018
-
UNIREC, družba za gospodarjenje z odpadnimi materiali in snovmi, d.o.o., Brnčičeva ulica 15B, 1231 Ljubljana Črnuče, ima
okoljevarstveno dovoljenje za ravnanje z odpadno embalažo z veljavnostjo do 15. 11. 2021
-
RECIKEL, družba za ravnanje z odpadno embalažo, d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 11, 1000 Ljubljana, ima okoljevarstveno
dovoljenje za ravnanje z odpadno embalažo z veljavnostjo do 3.12. 2022
-
EMBAKOM d.o.o., Pod hrasti 33, 1218 Komenda, ima okoljevarstveno dovoljenje za ravnanje z odpadno embalažo z veljavnostjo
do 16. 7. 2023
1/3
2. Evidenca INDIVIDUALNIH SISTEMOV RAVNANJA Z ODPADNO EMBALAŽO
skladno s 27. členom Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06 110/07, 67/11 in 68/11)
Firma in sedež firme
ATOTECH Slovenija, proizvodnja
kemičnih izdelkov, d.d.
Podnart 43, 4244 Podnart
(količine dane na trg – predvideno v
letu 2011)
GOODYEAR DUNLOP SAVA TIRES
d.o.o.
Škofjeloška 6, 4000 Kranj
(količine dane na trg – predvideno v
letu 2013)
SAVATECH, družba za proizvodnjo in
trženje gumenotehničnih proizvodov in
pnevmatik, d.o.o.
Škofjeloška 6, 4000 Kranj
(količine dane na trg – predvideno v
letu 2013)
NIKO, d.o.o., Železniki
Otoki 16, 4228 Železniki
(količine dane na trg – predvideno v
letu 2013)
Veyance Technologies Europe d.o.o.,
Škofjeloška cesta 6,
4000 Kranj
(količine dane na trg – predvideno v
letu 2014)
Številka iz
evidence
1
2
3
4
5
papir in karton
Letna količina
embalaže, ki jo daje
v promet (t)
1
plastika
20
kovina
4
les
2
papir in karton
110
plastika
200
kovine
3
les
170
drugo
20
papir in karton
215
plastika
75
kovine
27
les
340
drugo
4
papir in karton
2,8
plastika
4,7
kovine
16,7
les
71
papir in karton
90
plastika
10
kovine
6
les
48
drugo
1,4
Vrsta embalaže
2/3
Vrsta dejavnosti firme
Datum vpisa v
evidenco
Veljavnost
embaler,
pridobitelj blaga,
pridobitelj embalaže,
končni uporabnik brez
predhodnega dobavitelja
12.1.2011
31. 1. 2016
končni uporabnik brez
predhodnega dobavitelja
16. 11. 2012
6. 12. 2017
končni uporabnik brez
predhodnega dobavitelja
19. 11. 2012
6. 12. 2017
končni uporabnik brez
predhodnega dobavitelja
13. 12. 2012
2. 1. 2018
23. 7. 2014
12. 8. 2019
končni uporabnik brez
predhodnega dobavitelja
Firma in sedež firme
Adria Mobil d.o.o., Straška cesta 50,
8000 Novo mesto
(količine dane na trg – predvideno v
letu 2014)
Palfinger d.o.o., Jaškova ulica 18,
2000 MARIBOR
(količine dane na trg – predvideno v
letu 2014)
Brumec Ručigaj, Testenova 55, 1234
Mengeš
(količine dane na trg – predvideno v
letu 2014)
Palfinger Marine d.o.o., Špelina ulica
22, 2000 Maribor
(količine dane na trg – predvideno v
letu 2014)
Messer d.o.o., Jugova ulica 20,
2342 Ruše
(količine dane na trg – predvideno v
letu 2015)
Številka iz
evidence
6
7
8
9
10
Vrsta embalaže
Letna količina
embalaže, ki jo daje
v promet (t)
papir in karton
162
plastika
67
kovine
1
les
80
drugo
11
papir in karton
40
plastika
22
kovine
55
les
137
drugo
0,1
plastika
4,0
papir in karton
12,9
plastika
16,9
kovine
1,3
les
56,0
drugo
15,4
kovine
60
drugo
10
3/3
Vrsta dejavnosti firme
Datum vpisa v
evidenco
Veljavnost
končni uporabnik brez
predhodnega dobavitelja
10.10.2014
30.10.2019
embaler, pridobitelj blaga,
pridobitelj embalaže,
proizvajalec, končni
uporabnik, ki nima
predhodnega dobavitelja
16.10.2014
8.11.2019
pridobitelj blaga
19.12.2014
6.1.2020
embaler, pridobitelj blaga,
uporabnik, ki nima
predhodnega dobavitelja
23.12.2014
13.1.2020
embaler, pridobitelj
embalaže
16.7.2015
4.8.2020