Področje znanstvenega raziskovanja Ime in priimek

Comments

Transcription

Področje znanstvenega raziskovanja Ime in priimek
Področje znanstvenega
raziskovanja
Ime in priimek
dr. Borut Bajc
dr. Vinko Bandelj
dr. Sara Bensi
dr. Carlo Bresciani
1. Naravoslovje
dr. Dunja Fabjan
Znanstvena veda
Fizika
Ustanova in kraj zaposlitve
Institut Jožef Stefan (Ljubljana, SLO)
Biologija, ekologija, oceanografija, morska
biologija
Računalništvo in informatika, zemlja in
okolje, geologija
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione centrale ambiente, energia e
politiche per la montagna - Servizio
Geologico (Trst, ITA)
Kemija
Astrofizika
Dejavnost
Mikropaleontologija
Andrea Sgarro
Računalništvo in informatika,
elektrotehnika, elektronika in informacijski Dipartimento di Matemetica e Geoscienze,
inženiring
Università degli Studi di Trieste (Trst, ITA)
Peter Suhadolc
Zemlja in okolje
Aljosa Volcic
Matematika
Zaposlena na Geološki službi avtonomne
dežele Furlanije Julijske krajine.
[email protected]
Upokojeni univerzitetni profesor.
Analiza industrijskih strupenih odpadkov v rekah,
analiza morja; priprava novih instrumentov za analizo
morske vode; klinične analize; raziskovanje statistike
obolenj na jetrih.
Doktorska študentka na Univerzi v Sieni.
Università degli Studi di Trieste (Trst, ITA)
Poučuje in/ali raziskuje na univerzi.
Seizmologija, geofizika.
Università della Calabria (Rende-Cosenza,
ITA)
Poučuje in/ali raziskuje na univerzi.
Teorija mere, topologija, konveksna geometrija,
enakomerno porazdeljena zaporedja delitev in točk.
Carlo Mucci (Mučič)
www.dmi.units.it
Ul.Weiss 4, Trst
Dipartimento di Matematica,
Università della Calabria, Ponte Bucci
cubo 30B, Arcavacata di Rende,
Cosenza
+39 040 5582122
[email protected]
www.units.it
+ 39 984496457
[email protected]
www.unical.it
Corso Bettini 31, 38068 Rovereto
+39 0464808711
www.scienceeurope.org
Robotika, Computer Vision.
Ed. U14, IRALab, Viale Sarca 336, 20126
Milan
Manjšine v Furlaniji Julijski krajini.
Ulica Pascoli 50, Trst
dr. Mitja Švab
Elektrotehnika, elektronika in informacijski
inženiring
Arctur d.o.o. (Nova Gorica, SLO)
Elektrotehnika, elektronika in informacijski
inženiring
Doktorski študent.
dr. Marko Verri
Arhitekturno in urbano oblikovanje in
kompozicija
Poučuje in/ali raziskuje na univerzi.
Dimitri Waltritsch
Gradbeništvo (splošno (civilno)
inženirstvo), arhitektura, urbanizem, razvoj
mesta in okolja
Waltritsch a+u Architetti Urbanisti (ITA)
Poučuje in/ali raziskuje na univerzi.
Pavel Fonda
Psihoanaliza
Učni analitik - direktor psihoanalitičnega
inštituta.
Stapljanje, psihoanalitični setting.
Ettore Jogan
Psihoterapija in nevroznanosti
Svobodni poklic.
Miloš Kalc
Kineziologija
Doktorski študent na Univerzi v Ljubljani.
Breda Kozina
Psihoanalitična psihoterapija
Podjetje za zdravstvene storitve in zasebna Konzulentka podjetja za zdravstvene
ambulanta (Trst, ITA)
storitve, svobodni poklic.
Psihoanalitična psihoterapija, psihoterapija otrok in
najstnikov, otroška psihologija in psihopatologija.
Androna del pane 5, Trst
dr. Martina Ozbič
Zdravstvene vede, logopedija in
surdopedagogika
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani
(Ljubljana, SLO)
Poučuje in/ali raziskuje na univerzi.
Fonološki razvoj, zapoznel fonološki razvoj, fonetika,
dvojezičnost, jezikovne motnje.
Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
Upokojena univerzitetna profesorica,
samozaposlena raziskovalka.
Pishoanalitične raziskave v pediatriji.
Piazzetta Forzate 5, Padova
Vlasta Polojaz
Psihoanaliza
www.iit.it
Astrofizika, breztežnostne aplikacije, opazovanje
Zemlje, okoljske problematike.
Elektronika, elektrotehnika, telekomunikacije in
krajevna zgodovina Slovencev v Laškem.
Ul. S. Rita 11/b, Tržič
Vzporedne računalniške arhitekture, paralelno
programiranje, znanstveno programiranje, strojno
učenje.
Learning & Digital Living, eLearning Systems and new
Tecnologies for eLearning.
Arhitekturno in urbano projektiranje in oblikovanje,
arhitektura Jožeta Plečnika, monumentalna arhitektura,
krajinska arhitektura, urbanistično načrtovanje,
prostorsko načrtovanje, oblikovanje interiera, dostopno
načrtovanje.
Kulturno usmerjene stavbe in revitalizacija starih
mestnih središč; revitalizacija degradiranih periferij;
urbanistična in arhitektonska pretvorba širših bivših
produktivnih območjih; urbanistično načrtovanje novih
mestnih četrti; podjetniški imidž in komunikacija in
arhitektonski interjer.
Ul. 30 ottobre 6, 34122 Trst
3. Medicina
[email protected]
[email protected]
Upokojeni univerzitetni profesor,
raziskovalec.
Dipartimento di Ingegneria e Architettura,
Università degli Studi di Trieste (Trst, ITA)
www.regione.fvg.it
+39 040 5582623
Elektrotehnika, elektronika in informacijski
inženiring, telekomunikacije
Mladi raziskovalec iz gospodarstva in
doktorski študent na Univerzi v Ljubljani.
www.ijs.si
[email protected]
Dipartimento di Matemetica e
Geoscienze,Università degli Studi di
Trieste, P.le Europa 1, 34100 Trst
Arhitektura in notranje oblikovanje.
mag. Martin Scarcia
Spletna stran
www.space.si
Gradbeni inšpektor.
2. Tehnika
+ 39 0481 530692
Diatomeje, paleoklimatologija in paleokologija, Arktika,
Antarktika.
Teorija informacije, kodiranje, soft computing,
matematična lingvistika.
Arhitektura in notranje oblikovanje
Ul. Lantieri 5, Gorica
Astrofizika jat galaksij (termodinamika jatnega plina,
kemična obogatitev plina), povratni učinek aktivnih
galaktičnih jeder in vpliv na jatni plin.
Poučuje in/ali raziskuje na univerzi.
Inšpektorat Republike Slovenije za promet,
energetiko in prostor (Koper, SLO)
[email protected]
[email protected]
Adriana Janežič
Axel Furlan
+386 1 4773781
E-pošta
Zemeljski plazovi in podori, hidrogeologija, prostorsko
načrtovanje, Geographic Information system (GIS),
geološko kartiranje.
dr. Marko Korošic
dr. Vojko Bratina
Institut J. Stefan, Jamova 39, 1000
Ljubljana
Telefon
Raziskovalec v neakademski ustanovi.
Center for Neuroscience and Cognitive
Systems, Istituto Italiano di Tecnologia (IIT)
Vedenjska in kognitivna nevroznanost
(Rovereto, ITA)
Raziskovalec v neakademski ustanovi.
Raziskovalec pri neakademski ustanovi
Optična inštrumentacija za uporabo iz
(CNR), trenutno napoten k mednarodni
vesolja
organizaciji v Bruslju.
Science Europe (Bruselj, BE)
Elektrotehnika, elektronika in informacijski
Doktorski študent na Univerzi Milano inženiring
Bicocca.
Slovenski raziskovalni inštitut SLORI (Trst,
ITA)
Società
Filologica Friulana (Videm, ITA)
Raziskovalka pri neakademski ustanovi.
Statistika
dr. Robert Volcic
Kontaktni naslov
Analiza multivariatnih okoljskih podatkov iz morskih
ekosistemov, s poudarkom na Severnem Jadranu,
obalnih morjih in lagunah. Bioenergetsko modeliranje
rasti morskih vrst živali. Habitat suitability models.
Raziskovalka pri neakademski ustanovi in
Center odličnosti Vesolje-SI (Ljubljana, SLO) delno zaposlena na univerzi.
Karin Mezgec
Raziskovalne teme
Raziskovalec na Inštitutu J. Stefan; poučuje
na Fakulteti za matematiko in fiziko na
Teoretska fizika osnovnih delcev, predvsem teorije
Univerzi v Ljubljani.
poenotenja.
[email protected]
+386 40 261979
[email protected]
www.slori.org
[email protected]
www.ipep.gov.si
[email protected]
www.arctur.si
[email protected]
[email protected]s.it
www.units.it
+39 040 660164
[email protected]
www.wapu.it
+39 040 370276
[email protected]
Terapija težkih psihičnih patologij.
+39 040 412680
[email protected]
Vpliv vadbe na živčno-mišični sistem.
00386 40 680 264
[email protected]
+39 040 360003
[email protected]
Ul. Sv. Frančiška, 12 Trst
[email protected]
+39 498756337
[email protected]
www.pef.uni-lj.si
www.dicar.units.it
Tanja Princi
Temeljna medicina, klinična medicina,
medicinska biotehnologija
Norina Bogatec
Izobraževanje
dr. Sara Brezigar
Ekonomija in poslovne vede, sociologija,
politične vede, narodno vprašanje
Annamaria Carli
Tanja Colja
Izobraževanje
Manjšinsko vprašanje
mag. Goran Floridan
Politične vede
Rado Fonda
Sociologija, politične vede, mediji in
komunikacija
RAI-Radiotelevisione Italiana (Trst, ITA)
SWG s.p.a. (ITA)
Ekonomija in poslovne vede
Kardiovaskularni sistem, fiziologija avtonomnega
živčevja v kardiovaskularnem sistemu, variabilnost
srčne frekvence, baroreceptorji.
Ul. Moreri 13/1, 34135 Trst
+39 348 2584797
[email protected]
[email protected]
Raziskovalka v neakademski ustanovi.
Izobraževanje v manjšinskih jezikih, večkulturni in
večjezični razredi, medkulturna vzgoja.
Ul. Beccaria 6, 34133 Trst
+39 040 636663
[email protected]
www.slori.org
Poučuje in/ali raziskuje na univerzi.
Varstvo etničnih in jezikovnih manjšin, diskriminacija na
etnični osnovi v delovnem okolju, upravljanje s
človeškimi viri.
Prezid 67, 1460 Vrhnika
00386 51 415 404
[email protected]
http://www.inv.si
Upokojena.
Pianificazione integrata dei servizi sociali, infanzia,
adolescienza.
+39 040 212998
+39 348 3063633
[email protected]
Občasno raziskovalka v neakademski
ustanovi.
Kulturna identiteta otrok iz mešanih zakonov, pristopi
poučevanja slovenščine kot drugi jezik ali tuji jezik,
dvojezična porajajoča se pismenost.
+39 328 7070020
[email protected]
Novinar, ki ob službi končuje magisterij.
Etnični odnosi, slovenska narodna manjšina v Kanalski
dolini.
0039-335-6238235
[email protected] , [email protected] www.rai.it
Doktorski študent na Univerzi v Ljubljani.
Politike EU, politike UE na področju energetike.
Raziskovalec v neakademski ustanovi.
Politični premiki v Italiji, šolstvo, politike dela, javne
storitve, podjetništvo, lokalni razvoj.
Upokojena univerzitetna profesorica.
Ekonomika poslovnih organizacij, računovodstvo,
analiza bilanc, ekonomija in etika, družbeno odgovorno
in trajnostno računovodstvo ter poročanje.
Raziskovalec v neakademski ustanovi.
Medskupinski odnosi na obmejnih in jezikovno mešanih
območjih, sociolingvistični vidiki jezikovnih skupnosti v
stiku, manjšinska in obmejna vprašanja.
Ul. Beccaria 6, 34100 Trst
Ul. Peonie 1, Opčine, Trst
Ul. Toscanini 6, Trst
[email protected]
Ul. Lavareto 32, 34136 Trst
Slovenski raziskovalni inštitut SLORI (Trst,
ITA)
Daniel Jarc
Urbanizem in prostorsko načrtovanje
Regione Friuli Venezia Giulia, Direzione
infrastrutture, mobilità, pianificazione
territoriale e lavori pubblici, Servizio
pianificazione territoriale (Trst, ITA)
dr. Marija Jurić Pahor
Sociologija, kulturologija
Inštitut za narodna vprašanja v Ljubljani /
Institute for Ethnic Studies (Ljubljana, SLO)
Čezmejno prostorsko načrtovanje in sodelovanje, GIS in
web tehnologije za prostorsko načrtovanje; trajnostni
Dela in raziskuje pri deželni upravi Furlanije razvoj in razvoj podeželja ter ruralnih območij;
Julijske krajine.
prostorske energetske politike in obnovljivi viri energije.
Etnija-nacija-spol, etnična identiteta, nacionalna
identiteta, transnacionalnost, transkulturnost,
memorija, spomin (v povezavi s fašizmom in
nacionalizmom), transgeneracijski prenos taboriščne
izkušnje, Slovenci na Koroškem (Avstrija), Slovenci v
Raziskovalka v javnem raziskovalnem
Furlaniji Julijski krajini (Italija), Trst.
zavodu.
Ul. dei Falchi 2, 34137 Trst
dr. Marianna Kosic
Psihologija, izobraževanje, sociologija
Slovenski raziskovalni inštitut SLORI (Trst,
ITA)
Raziskovalka v neakademski ustanovi.
mag. Jasna Merkù
Mediji in komunikacija
dr. Maja Mezgec
Izobraževanje
Giovanni Panjek
Državni licej s slovenskim učnim jezikom
Anton Martin Slomšek (Trst, ITA)
Pedagoška fakulteta, Univerza na
Primorskem (Koper, SLO)
Slovenski raziskovalni inštitut SLORI (Trst,
ITA)
Ekonomska zgodovina
+39 333 4154687
[email protected]
www.swg.it
[email protected]
Sociologija
dr. Devan Jagodic
4. Družboslovje
Inštitut za narodnostna vprašanja (SLO)
Socialno delo
Erik Dolhar
Ondina Gabrovec Mei
Slovenski raziskovalni inštitut SLORI (Trst,
ITA)
Upokojena univerzitetna profesorica,
raziskovalka.
+39 040 636663
+39 040 660703
[email protected]
www.slori.org
[email protected]
www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/pianificazione-gestione-territorio
[email protected]
www.inv.si
[email protected]
www.slori.org
Profesorica na srednji šoli druge stopnje,
ilustrator, publicist.
Založniška grafika, knjižna ilustracija.
Ul. di Monrupino 32/1, 34151 Trst
+39 040 214762
[email protected]
www.slomsek.it
Poučuje in/ali raziskuje na univerzi.
Izobraževanje v manjšinskih jezikih, andragogika,
funkcionalna pismenost.
Slori, Ul. Beccaria 6, 34133 Trst
+39 040 636663
[email protected]
www.slori.org
Upokojeni univerzitetni profesor,
raziskovalec.
Zgodovina kmetijstva, pomorska zgodovina, zgodovina
Primorske.
Ul. dei Berlam 22, 34136 Trst
+39 040 43677
[email protected]
Odvisnost in zasvojenost, adolescenca, družinska
psihoterapija.
Križ 444, 34151 Trst
+39 349 3595560
[email protected]
Dipartimento delle dipendenze da sostanze Zaposlena v javni upravi in privatnem
illegali, Zadruga La quercia (Trst, ITA)
sektorju.
www.ass1.sanita.fvg.it www.laquercia.it
Roberta Sulčič
Psihologija
Emidio Sussi
Sociologija
Upokojeni univerzitetni profesor,
raziskovalec.
Sociologija etničnih odnosov.
Ul. Hermada 16, 34151 Opčine, Trst
+39 040 211551
Robert Štoka
Pravo
Pravni urad firme.
Zaščitni zakon, šolstvo, delovanje lokalnih ustanov.
Prosek 79, Trst
340 8392273
[email protected]
Raziskovalka v neakademski ustanovi.
+39 040 636663
[email protected]
www.slori.org
Poučuje in/ali raziskuje na univerzi.
Upravljanje etnične in jezikovne različnosti v javni
upravi na večjezičnih in večkulturnih mejnih območjih;
narodne manjšine in njihove pravice v Italiji in Evropi;
mladinska in društvena participacija v slovenski narodni
skupnosti v Italiji.
Slori, Ul. Beccaria 6, 34133 Trst
Zgodovina tajnih služb, diplomacija in mednarodni
odnosi, jugoslovansko/slovensko-italijanski odnosi,
pravno-zgodovinski položaj manjšin, fašizem,
protifašizem in odporništvo.
Ul. delle Doccie 16, 34128 Trst
+386 5 66637700
[email protected]
www.zrs.upr.si
Doktorska študentka na Univerzi v Vidmu.
Slovanska filologija, razvoj jezika, narečja.
[email protected]
Slovenska književnost v medkulturnem položaju,
književnost Slovencev v Italiji, dnevniška literatura,
sodobna slovenska poezija.
[email protected]
dr. Zaira Vidau
Sociologija, politične vede
dr. Gorazd Bajc
Zgodovina in arheologija
Ilaria Banchig
Jeziki in književnost
Slovenski raziskovalni inštitut SLORI (Trst,
ITA)
Univerza na Primorskem, Znanstvenoraziskovalno središče (Koper, SLO)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za
humanistične študije (Koper, SLO)
dr. David Bandelj
Jeziki in književnost
Brez zaposlitve.
dr. Daria Betocchi
Jeziki in književnost
Doktorska študentka na Univerzi v Ljubljani. Kulturni kontekst v prevajanju.
Ul. Fortunio 10, 34100 Trst
+39 040 946764
[email protected]
www.fhs.upr.si
dr. Maria Bidovec
Jeziki in književnost
Università degli Studi di Udine (Videm, ITA) Poučuje in/ali raziskuje na univerzi.
dr. Milan Bufon
Družbena in politična geografija
Univerza na Primorskem (Koper, SLO)
dr. Jadranka Cergol
Jeziki in književnost
Univerza na Primorskem, Znanstvenoraziskovalno središče (Koper, SLO) Fakulteta
za humanistične študije (Koper, SLO)
Poučuje in/ali raziskuje na univerzi.
Daria Costantini
Jeziki in književnost, sociolingvistika
[email protected]
www.uniud.it
Geografija obmejnosti, procesi integracije.
[email protected]
www.upr.si
www.upr.si
Rimska književnost; latinski in starogrški jezik;
književnost Slovencev v Italiji; obmejno literarno
dogajanje.
UP ZRS, Garibaldijeva 1, 6000 Koper
+39 339 8682139
+386 30 244030
[email protected]
Doktorska študentka na Univerzi v Vidmu.
Priseljenci iz bivše Jugoslavije v Sloveniji.
Ul. Libertà 10/A, 33040 Torreano,
Videm
338 7155628
[email protected]
Doktorski študent na Univerzi na
Primorskem.
Italijansko-slovenski odnosi, zgodovina severnega
Jadrana, nacionalno vprašanje v Trstu na prehodu iz 19.
v 20. stoletje.
mag. Štefan Čok
Zgodovina in arheologija
dr. Tatiana Floreancig
Jeziki in književnost
Università degli Studi di Trieste (Trst, ITA)
Poučuje in/ali raziskuje na univerzi.
Primerjalna književnost.
dr. Marina Furlan
Psihologija
Univerza na Primorskem (Koper, SLO)
Poučuje in/ali raziskuje na univerzi.
Dvojezičnost, psihologija medijev, socialna psihologija.
mag. Iztok Furlanič
Zgodovina in arheologija
dr. Matejka Grgič
Jeziki in književnost, filozofija, religija in
etika
dr. Aleksej Kalc
mag. Tamara Kaluža Pocecco
5. Humanistika
Poučuje in/ali raziskuje na univerzi.
Valvasor, 17. stoletje, narativnost, ljudske povesti,
pravljice, deloma sodobna književnost.
Zgodovina in arheologija
Slovenski izobraževalni konzorcij - Slov.I.K.
(Gorica, ITA)
Univerza na Primorskem,
Znanstvenoraziskovalno središče in
Fakulteta za humanistične študije (Koper,
SLO)
Sodobna zgodovina, informbiro.
Politik.
Znanstvena direktorica Slovenskega
izobraževalnega konzorcija v Italiji; občasno
Semiotika, pragmatika, filozofija jezika, zgodovina
sodeluje kot gostujoča predavateljica na
jezikoslovnih ved, antropolingvistika.
različnih univerzah.
Poučuje in/ali raziskuje na univerzi.
[email protected]
Kontovel 240
389 9186774
[email protected]
www.units.it
[email protected]
www.fhs.upr.si/sl
[email protected]
Slov.I.K., Korzo Verdi 51, Gorica
0039 0481 530 412
[email protected]
www.slovik.org
Družbena zgodovina, historična demografija, zgodovina
migracij, urbana zgodovina, ustna zgodovina, kulturna
zgodovina.
Strada di Fiume 350, 34149 Trst
0039 338 1727724
[email protected]
www.zrs.upr.si in www.fhs.upr.si
Nacionalno preverjanje znanja slovenščine na šolah s
Doktorska študentka na Univerzi v Ljubljani. slovenskim učnim jezikom v Italiji.
Jeziki in književnost
www.zrs.upr.si
[email protected]
dr. Majda Kaučič-Baša
Jeziki in književnost
dr. Borut Klabjan
Zgodovina in arheologija
Univerza na Primorskem (Koper, SLO)
Poučuje in/ali raziskuje na univerzi.
Slovenski jezik v Italiji - sociolingvistična in jezikoslovna
vprašanja slovenski jezik - jezikoslovna in
sociolingvistična vprašanja.
Ul. Z. Pisoni 11, 34126 Trst
Zgodovina Trsta in Primorske, zgodovina severnega
Jadrana, zgodovina srednje in vzhodne Evrope, 19. in
20. stoletje, nacionalizem, manjšinska vprašanja, meje
in mejna območja.
Garibaldijeva 1, SI-6000 Koper
Miran Košuta
Jeziki in književnost
Università degli Studi di Trieste (Trst, ITA)
Poučuje in/ali raziskuje na univerzi.
Slovensko-italijanski literarni stiki, slovenska književnost
v Italiji, prevodoslovje.
Križ 25, 34014 Trst
dr. Bogomila Kravos
Gledališka dejavnost in dramatika
Samozaposlena raziskovalka.
Zgodovina slovenskega gledališča, specifika tržaškega
gledališča in dramatike.
dr. Irena Milanič
Etnične študije, izseljenstvo, jezik in
književnost
Profesorica na srednji šoli druge stopnje.
Anglistika, amerikanistika, etnične in ženske študije,
izseljenska književnost.
[email protected]
Upokojena univerzitetna profesorica,
raziskovalka.
Zgodovina slovenske književnosti; zgodovina srbske
književnosti; kulturna podoba srbske manjšine v Trstu;
potopis; prostor v literaturi; mesto v literaturi.
[email protected];
[email protected]
Poučuje in samozaposlena psihologinja psihoterapevtka ter raziskovalka.
Dvojezičnost; dvojezično procesiranje; dvojezičnost in
vzgoja in izobraževanje; večkulturnost in identiteta.
Ul. San Mauro 32, 34151 Trst
+39 347 9476007
[email protected]
Upokojena univerzitetna profesorica,
raziskovalka.
Slovenska literarna in kulturna zgodovina.
Ul. Commerciale 76, Trst
+39 040 420817
[email protected]
Trg E. De Amicis 2, Gorica
+39 0481 547541 (int. [email protected]
202)
.it
www.provincia.gorizia.it
dr. Marija Mitrovic
Jeziki in književnost, kulturologija
dr. Susanna Pertot
Psihologija, dvojezičnost, dvojezičnost in
vzgoja in izobraževanje
Poučuje in/ali raziskuje na univerzi.
Državni izobraževalni zavod "Jožef Stefan"
(Trst, ITA)
Samozaposlena (Trst, ITA)
Marija Pirjevec Paternu
Alessandro Quinzi
dr. Monica Rebeschini
Umetnost (umetnost, umetnostna
zgodovina, izvajanje umetnosti, glasba)
Musei provinciali di Gorizia (Gorica, ITA)
Zgodovina in arheologija
Univerza na Primorskem, Znanstveno
raziskovalno središče (Koper, SLO) Inštitut za
zgodovinske študije, Univerza v Ljubljani,
Filozofska fakulteta (Ljubljana, SLO)
Poučuje in/ali raziskuje na univerzi.
Zgodovina slovensko-italijanskega prostora v 20.
stoletju, biografika.
Državni Znanstveni Licej "France Prešeren" s Poučuje, raziskuje v sodelovanju s tržaško
slovenskim učnim jezikom (Trst, ITA)
univerzo in NŠK-jem.
Arheološka topografija v tržaški pokrajini in v Nadiških
dolinah; prazgodovinska gradišča; rimska najdišča na
Tržaškem; rimska keramika.
Lidia Rupel
Zgodovina in arheologija
Maja Smotlak
Jeziki in književnost
dr. Igor Škamperle
Filozofija, religija in etika, sociologija
kulture
dr. Ana Toroš
Jeziki in književnost
Kustos v pokrajinskih muzejih v Gorici
(Musei provinciali di Gorizia).
Doktorska študentka in mlada raziskovalka Literarne vede, slovenska književnost, slovenska
na Univerzi na Primorskem.
književnost v Italiji.
Filozofska fakulteta (Ljubljana, SLO)
Univerza v Novi Gorici (Nova Gorica, SLO)
Poučuje in/ali raziskuje na univerzi.
Poučuje in/ali raziskuje na univerzi.
+39 040 575506
+385 1 388909
040 220364
[email protected]
[email protected]
majda.kaucic-
[email protected]
www.zrs.upr.si www.fhs.upr.si
[email protected]
www.units.it
[email protected]
Prosek,64, Trst
+39 040 251055
Garibaldijeva 1, 6000 Koper
Osnove humanistične misli, religiologija, simboli,
sociologija kulture, umetnost.
Tbilisijska 36, Ljubljana
Literatura o Trstu in Tržaškem.
Univerza v Novi Gorici, Vipavska 13,
5000 Nova Gorica
+386 41 231529
www.jozefstefan.org
[email protected]
www.zrs.upr.si
[email protected]
www.preseren.it
[email protected]
www.zrs.upr.si
[email protected]
www.filozofska.fakulteta.ljubljana
[email protected]
www.ung.si
www.fhs.upr.si
mag. Loredana Umek
Jeziki in književnost
Poklicni zavod za trgovske in turistične
dejavnosti "Ivan Cankar" (Gorica, ITA)
Profesorica na srednji šoli druge stopnje.
Ivan Verč
Jeziki in književnost
Università degli Studi di Trieste (Trst, ITA)
Poučuje in/ali raziskuje na univerzi.
dr. Alessandro (Sandi) Volk
Zgodovina in arheologija
dr. Barbara Zlobec
Jeziki in književnost
Narodna in študijska knjižnica - Odsek za
zgodovino (Trst, ITA)
Raziskovalec pri neakademski ustanovi.
Profesorica na srednji šoli druge stopnje.
Tržaška književnost.
Ruska književnost, slovenska književnost, literarna
teorija.
Antifašizem in odporniško gibanje, nacifašistični
taboriščni sistem, povojni begunci iz Istre, povojni
obračuni (fojbe), povojna zgodovina italijanskoslovenskega obmejnega območja, biografija Antona
Ukmarja.
Didaktika latinščine in grščine, vplivi antične literature
na poznejšo književnost, antični viri za severo-vzhodni
Jadran, humanistična književnost, latinsko epsko
pesništvo, Ciceronovi govori.
www.potep.org
+39 040 5582361
[email protected]
www.units.it
0039 349 5015941
[email protected]
www.knjiznica.it
Ul. Petronio 4, Trst (trenutno zaradi
dopolnilne blagajne Ul. de Amicis 8,
Trst)
[email protected]