Datotečni sistem - Vegova

Comments

Transcription

Datotečni sistem - Vegova
Datotečni sistem
ERSŠG LJUBLJANA
ŠOLSKO LETO 2010/11
Vsebina
 Programska oprema
 Sistemska programska oprema
 Operacijski sistem
 Lupina (shell)
 Datotečni sistem
Programska oprema
 angl. Software (SW)
Deli se na:
 Sistemska programska oprema
 Uporabniška programska oprema
Programska oprema
Operacijski sistem
 Operacijski sistem (Operating System) je
skupek programov, ki nadzira in usklajuje
delovanje računalnika.
 Deluje kot vmesnik med strojno in uporabniško
programsko opremo.
 Operacijski sistem se zažene ob vklopu računalnika
in teče, dokler računalnika ne ugasnemo.
 Operacijski sistem upravlja celotno strojno opremo
in omogoča izvajanje programov.
Funkcije operacijskih sistemov
 Upravljanje s procesi (process managment),
 Upravljanje z glavnim pomnilnikom (memory






managment),
Dodeljevanje CPE (processor scheduling),
Komunikacija med procesi (interprocess
communication),
Rutine za vhod/izhod (I/O services),
Detekcija in popravljanje napak v delu sistema (error
logging and recovery),
Povezovanje v mreže (networking) ,
…
Delitev operacijskih sistemov
 Konzolski OS
 Grafični OS (uporablja GUI – Graphical User
Interface)
Delitev operacijskih sistemov
Osnovna delitev OS:
 Izvaja istočasno le en proces (single tasking)
 Delujejo v realnem času (real time)
 Dodeljuje časovne intervale (time sharing)
 Istočasno delovanje več procesov (multi tasking)
Sistemska orodja
Sistemska orodja (System Tools) so programi, ki so
namenjeni boljšemu prilagajanju oziroma boljšemu
izkoriščanju računalniških zmogljivosti.
Gonilniki
Gonilniki (Device Drivers)
so programi, ki skrbijo za
ustrezno delovanje
strojne opreme.
So nekakšni vmesniki med
strojno napravo in
operacijskim sistemom.
Datotečni sistem
Datotečni sistem
 Del operacijskega sistema za hranjenje
podatkov
 Razdeljen v datoteke in direktorije


Datoteke (podatki združeni z imenom)
Hierarhična urejena struktura direktorijev (map, področij)
 V operacijskem sistemu UNIX se prostor za ime
datoteke uporablja še za poimenovanje drugih stvari,
kot so procesi in naprave (devices).
Dober datotečni sistem
 biti lahek za uporabo in zmogljiv,
 učinkovito skrbeti za prenos informacij med glavnim
pomnilnikom in diski ter
 biti sposoben delati z zelo različnimi velikostmi
datotek.
Priporočila organiziranosti direktorijev
Ločimo direktorije za:
 Sistemske datoteke,
 Programe,
 Podatke, dokumente in podobno.
Zgradba datotečnega sistema
 Blok (segment) – velikosti 512 B, 1024 B ali 4096
B (4KiB)
 Inoda: Vsebuje informacije kateri je začetni blok
podatkov, ime (če je imenik), imena datotek (če je
imenik), velikost podatkov.
 Superblok: najbolj pomembna struktura za
datotečni sistem. Vsebuje metapodatke o lastnosti
datotečnega sistema kot so velikost, število inod,
število blokov …
Inoda
Inod (inode) se imenuje podatkovna struktura, s
pomočjo katere je ponazorjena vsaka datoteka in vsak
imenik v datotečnem sistemu.
V bistvu je kazalec, ki kaže na fizične podatke na disku.
Vsak inod:
 je celo število,
 ima zaporedno številko,
 hrani seznam blokov, ki predstavljajo datoteko,
 hrani informacijo, v katerem inodu se datoteka nadaljuje.
Večje datoteke so shranjene v večih inodih.
Inod (LINUX)
Velikost segmenta – size on disk (4 KB)
Atributi (lastnosti) datotek
 Ime
 Tip
 Lokacija (kazalec na napravo in na lokacijo datoteke




na tej napravi)
Velikost
Zaščita
Čas (tvorbe, zadnje spremembe ali zadnje uporabe)
Lastništvo
Zgradba OS Linux
Osnovni koncepti
Linuxa
Lupina (shell)
Jedro (kernel)
Procesi in programi
Lupina (shell) - Školjka
Ukazna lupina je program, katerega namen je
uporabniku omogočiti sporazumevanje z
jedrom.
Lupina Windowsa je program Explorer (Raziskovalec).
Lupina MS DOS (in prvih verzij Windows) je program
command.com .
Najbolj znani datotečni sistemi
 NTFS
 FAT32, FAT16
 ext2, ext3
FAT (File Allocation Table)
 Datotečni sistem FAT
 Za DOS in prve verzije Windows
 Nadomesti NTFS za Windows NT (OS za strežnike)
Največja slabost FAT je fragmentacija.
 Ko se izbrišejo stare, in na isto mesto shranijo nove
datoteke, se te razkosajo (fragmentirajo) in
razmečejo po celotnem mediju.
NTFS (New Technology File System)
 Standardni datotečni sistem za Windows NT (in
naslednikov)
 Prejšnje verzije Windows ne morejo brati NTFS
datotečnega sistema
NTFS – kontrola varnostnih dostopov
Windows 2000/XP
 Podpirajo tri različne datotečne sisteme FAT, FAT32
ali NTFS
 Razlika med FAT in NTFS?




izboljšana podpora za metadata
uporaba naprednejših podatkovnih struktur za izboljšanje
učinkovitosti, zanesljivosti,
dodatne končnice liste za kontrolo varnostnih dostopov,
dnevnik datotečnega sistema
Ext3 (Third extended filesystem)
 Predhodnik je Ext2
 Tretja verzija razširjenega datotečnega
sistema spada med dnevniške datotečne sisteme in
se ga uporablja v Linux distribucijah
 Od predhodnika se razlikuje po treh stvareh:



Pisanje dnevnika,
Mrežno spreminjanje velikosti datotečnega sistema,
Hashed tree ali H-tree indeksiranje map.
 Brez teh treh razširitev je vsak ext3 v bistvu ext2.
 Dobro kompatibilnost med tema dvema datotečnima
sistemoma.
Datotečni sistem Ext2 in Ext3
 Datoteke so na disku ponazorjene s podatkovno
strukturo imenovano inod;
Datoteke na diskih
Datotečni sistem Linuxa
Viri
 http://sl.wikipedia.org/wiki/Datote%C4%8Dni_sist




em
http://www.ssess.kr.edus.si/jagodic/rai/rom/snovPDF/OS.pdf
blog.pef.unilj.si/simonas/files/2008/11/predstavitev12.ppt
http://en.wikipedia.org/wiki/Ext2
http://wiki.fmf.uni-lj.si/wiki/Inod_(Linux)