OBVESTILA UPORABNIKOM - Komunala doo Sevnica

Comments

Transcription

OBVESTILA UPORABNIKOM - Komunala doo Sevnica
OBVESTILA UPORABNIKOM
1. ODVOZ ODPADKOV NA PRAZNIČNI DAN
Četrtek, 31.10. 2013 (dan reformacije): odpadke odvažamo.
Petek, 01.11.2013 (dan spomina na mrtve): odpadkov ne odvažamo, storitev se bo opravila z
enodnevnim zamikom, to je v soboto.
2. ZABOJNIK ZA ODPADNA OBLAČILA, OBUTEV IN HIŠNI TEKSTIL
V sodelovanju s podjetjem Recikliranje tekstila bodo v
začetku oktobra po občini Sevnica postavljeni beli
namenski zabojniki za zbiranje odpadnih oblačil in obutve
na 8 lokacijah: v Sevnici (ekološki otok-EO Bazen), Loki (EO
pri zadrugi), Šentjanžu (EO na avtobusnem postajališču),
Boštanju (EO pri stari pošti), na Studencu (EO nad
gasilskim domom), na Blanci (EO pri trgovini), v Krmelju
(EO v centru) in v Tržišču (EO pri trgovini Urban). Prosimo,
da jih uporabljate izključno za odlaganje uporabnih
rabljenih oblačil (moška, ženska, otroška), uporabno
rabljeno obutev, hišni tekstil (posteljnino, prte, brisače,
zavese,…), modne dodatke (torbice, šale, kape, rokavice,
plišaste igrače). Ves material v zabojnik odlagajte v
plastičnih vrečkah - zaradi lažjega nadaljnjega transporta.
Odpadnih oblačil in obutve pred oddajo ni potrebno
posebej prati, likati, vendar pa naj bodo primerno čista in
uporabna za ponovno uporabo ali recikliranje.
3. VODNO POVRAČILO
Skladno z Zakonom o vodah (Ur.l. RS, št. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdrl-A, 41/04 – ZVO – 1,
57/08-ZV1A) je Občina Sevnica pridobila vodna dovoljenja za vodovode, na katerih mora zagotavljati
izvajanje javne službe oskrbe s pitno vodo. Iz naslova pridobljenih vodnih dovoljenj izhaja obveza
plačila vodnega povračila. Skladno z Uredbo o vodnih povračilih (Ur.l. RS, št. 103/02, 122/07) je
zavezanec za plačilo vodnega povračila Občina Sevnica, ki je s Komunalo d.o.o. Sevnica sklenila
pogodbo o načinu obračunavanja vodnega povračila na javnih vodovodih. Na osnovi pogodbe je pri
obračunu komunalnih storitev za mesec september obračunano vodno povračilo za leto 2012 in
predstavlja enkratni znesek, ki se obračuna enkrat letno. Pri uporabnikih pitne vode, kjer upravljanje
vodovoda izvaja Komunala d.o.o. Sevnica, se vodno povračilo tekoče mesečno obračunava glede na
porabo pitne vode.
Informacije
Tel: (07) 81 64 700
Fax: (07) 81 64 711
E-mail:
[email protected]
Spletna stran:
www.komunala-sevnica.si
Dežurna služba:
Vodovod: 041-355-631
Pogrebna: 031-547-744
Kanalizacija, ČN: 051-366-108
STANJE ŠTEVCA
sporočite na
(07)81 64 712
ali
[email protected]
komunala-sevnica.si
ZBIRNI CENTER
Redni odpiralni čas:
00
00
Ponedeljek
7 -15
00
00
Torek
10 -17
00
00
Sreda
10 -17
00
00
Četrtek
7 -15
00
00
Petek
7 -15
2. sobota v mesecu
00
00
8 -12
nedelje, prazniki zaprto