SOFTNET VoIP - Kabelska televizija Nova Gorica

Comments

Transcription

SOFTNET VoIP - Kabelska televizija Nova Gorica
Erjavčeva 2, 5000 NOVA GORICA
Tel.: 05/330 46 50
CENIK IP TELEFONIJE –
SOFTNET VoIP
DUO PAKET
Paket
DUO PAKET
Vsebina
Televizija, IP telefonija
Cena v EUR
z 20% DDV
15,00
Cena mesečne storitve za DUO PAKET zajema eno telefonsko številko, za vsako dodatno
telefonsko številko je doplačilo 3,00 € mesečno.
BASIC PAKET – Je namenjen tistim, ki telefonirajo manj: minimalna poraba 5€/
mesec, pogoj je KTV in internetni priključek.
PREMIUM PAKET- je namenjen tistim, ki telefonirajo več; minimalna poraba
15€ / mesec, pogoj je KTV in internetni priključek.
TRIO PAKETI
Paket
TROJČEK
OSNOVNI
TROJČEK
LAHKI
TROJČEK
RAZŠIRJEN
TROJČEK
POSPEŠENI
TROJČEK
PLUS
TROJČEK
DRUŢINSKI
TROJČEK
ULTRA
Vsebina
Cena v EUR
z 20% DDV
Televizija, telefonija, internet 512 kbps/ 128 kbps 24,00
Televizija, telefonija, internet 1 Mbps / 256 kbps
Televizija, telefonija, internet 3 Mbps / 384 kbps
Televizija, telefonija, internet 3 Mbps / 1,5 Mbps
28,00
34,00
36,00
Televizija, telefonija, internet 4 Mbps / 768 Kbps
38,00
Televizija, telefonija, internet 10 Mbps / 1 Mbps
42,00
Televizija, telefonija, internet 20 Mbps / 1 mbps
50,00
Cena mesečne storitve za trojček za osnovni, lahki, razširjen, pospešeni in plus paket
zajema eno telefonsko številko, za vsako dodatno telefonsko številko je doplačilo 3,00 €
mesečno. Prehodi med paketi so možni, prehod v nižji paket je plačljiv z enkratnim
zneskom 15,02 €.
Cena mesečne storitve za Trojček Družinski in trojček Ultra
pa zajema dve
telefonski številki. Za vsako dodatno telefonsko številko je doplačilo 3,00 €
mesečno.
Vse cene zajemajo 20 % DDV.
Cenik velja od 01.02.2011 dalje.
IP Telefonija - (imenovana tudi VoIP, internetna telefonija) vedno bolj nadomešča
klasične telefonske rešitve
Softnet VoIP telefonija je sodobna komunikacijska storitev, kjer se za prenos govora
uporablja širokopasovno kabelsko omrežje (kabelski internet), uporaba pa je enaka
kot pri klasični telefoniji, ki ste je že vajeni.
Za uporabo lahko obdržite svoj stari telefonski aparat, v kolikor je analogni s tonskim
izbiranjem (večina telefonskih aparatov). Digitalni aparati (ISDN) in zelo stari
telefonski aparati, ki nimajo možnosti tonske izbire niso ustrezni.
Naročnik VoIP lahko obdrži svojo obstoječo telefonsko številko, v tem primeru mora
operaterju predložiti kopijo zadnjega računa operaterja dajalca (trenutnega operaterja
telefonije) in davčno naročnika. Na sedežu operaterja se tako podpiše obrazec za
prenos telefonske številke. Telefonsko številko lahko prenese samo nosilec
pogodbene obveznosti pri operaterju dajalcu ali oseba, ki jo le-ta pooblasti.
Za priklop IP telefonije potrebujete individualno interno inštalacijo in internetni
priključek (velja tudi za Duo paket). V kolikor še vedno uporabljate staro, zaporedno
vezano inštalacijo (od stanovanja do stanovanja) si morate, preden izvedete kakršne
koli aktivnosti s prenosom številk zagotoviti novo individualno inštalacijo.
Telefonski aparat je priključen v modem, zato je lokacija modema v vašem
stanovanju tesno povezana z lokacijo telefonskega aparata. V kolikor želite da je
telefonski aparat na drugi lokaciji kot modem, je to možno narediti s predelavo
telefonske inštalacije. Storitev vzpostavitve internetne povezave in druga dela interne
inštalacije so plačljiva po dejanski porabi materiala in dela.
Stroške uporabe telefonskih storitev lahko brezplačno spremljate preko
spletnega portala, in sicer 24 ur na dan, vse dni v letu.
Zakaj se odločiti Softnet IP Telefonijo?






Ker znižuje stroške klicev in ponuja večje število novih, še neizkoriščenih
funkcij, ki olajšajo vsakodnevno uporabo.
Brezplačni klici znotraj omrežja SoftNET
Nižje cene pogovorov v primerjavi s Telekom Slovenije
Prihranek pri mesečni naročnini
Enostavna uporaba
Ohranitev telefonske številke – s prehodom na IP telefonijo lahko obdržite
stare telefonske številke.

Similar documents