poročilo o tekmovanjih 2010_2011 157.58 Kb

Comments

Transcription

poročilo o tekmovanjih 2010_2011 157.58 Kb
Stran 1 od 8
TEKMOVANJA V ŠOLSKEM LETU 2010/2011
PREDMET,
UČITELJ
ŠOLSKO –
število učencev razred
SLOVENŠČINA –
za Cankarjevo
priznanje
DOSEŽKI
bronasto priznanje
Barbara Bezjak,
Mateja Vargazon
11
2.
Romana Rojko
Maja Damijan,
Ireneja Hanžekovič
20
3.
Lea Potočnik,
Edita Župevc
Anja Sorko
22
4.
Zlatka Razboršek,
Renata Planinšek
15
5.
Petra Trstenjak
6
6.
REGIJSKO
– število
učen.
razred
DOSEŽKI
DRŽAVNO
– število
učencev
raz.
DOSEŽKI
srebrno priznanje
6
Katrin Evelin benčič, Mateo
Paulec, Alja Podvinšek,
Tiana Meglič, Šteharnik,
Noemi Aina Virtič, Rea
Vogrin
10
Anja Beras, Manja Jelčič,
Nejc Pauman, Barbara
Prevalnik, Ana Žiger, Alex
Kovačec, Melanie Nelly
Prelog Mlakar, Aljaž
Majcenovič, Nika Ritonja,
Jure Štern
9
Nuša Brdnik, Anemarie
Hraš, Matic Kozel, Žanet
Rauš, Kaja Pučko, Žan
Šteharnik, Vid Greif, Vito
Koren, Katarina Renčelj
5
Nika Benotič, Nuša Pangerl,
Nuša Trlep, Tin Voh, Nik
Kovačevič
2
Ajda Lipnik, Vanesa
Majcenovič
1
Stran 2 od 8
PREDMET,
UČITELJ
ŠOLSKO –
razred
število učencev
SLOVENŠČINA
DOSEŽKI
REGIJSKO
– število
učen.
razred
bronasto priznanje
Karmen Soban
5
7.
Petra Trstenjak
2
8.
Petra Trstenjak
2
9.
2
Vita Lipnik, Maja Lorbek
1
Jure Gerečnik
1
Tjaša Pangerl
MATEMATIKA
DOSEŽKI
DRŽAVNO
– število
učencev
raz.
DOSEŽKI
srebrno priznanje
1
8
1
Jure Gerečnik
/
/
/
1
9
1
Tjaša Pangerl
/
/
/
bronasto priznanje
Milena Gerečnik,
Suzana Kodrič
40
1.
Barbara Bezjak,
Mateja Vargazon,
20
2.
Romana Rojko,
Maja Damijan,
Ireneja Hanžekovič
18
3.
15
Žiga Kozel, Lana Kronaveter,
Matevž Prevalnik, Jakob
Renčelj, Samo Rogl, Amelie
Kalo Virtič, Uroš Vodušek,
Izak Jakolič, Jaka Kranjc,
Lana Ogrizek, Ela Plečko,
Lara Razboršek, Lan Rudolf,
Sara Šmirmaul, Lara Žigon
6
Katrin Eveline Benčič, Luka
Timotej Hadjar, Mateo
Paulec, Noemi Aina Virtič,
Markom Žigart, Luneja
Mihajlovič
6
Anja Beras, Tanej Morović,
Aljaž Majcenovič, Nejc
Pauman, Jure Štern, Urban
Ferlinc,
2
Stran 3 od 8
PREDMET,
UČITELJ
ŠOLSKO –
razred
število učencev
Lea Potočnik,
Edita Župevc,
Anja Sorko
25
4.
Zlatka Razboršek,
Renata Planinšek
17
5.
Stanislav Gerečnik,
Franc Gosak
21
6.
DOSEŽKI
REGIJSKO
– število
učen.
razred
DOSEŽKI
DRŽAVNO
– število
učencev
raz.
DOSEŽKI
8
Tadej Plečko, Pino Kokol
Matic Kozel, Katarina
Kulovec, Katarina Renčelj,
Matevž Semprimožnik, Miha
Simonič, Ines Kramer Kozel,
5
Nela Jakopec, Nik
Kovačevič, Benjamin Habinc,
Luka Ogrizek, Urban
Kolman
7
Nika Kramberger, Klavdija
Prešeren, Lucija Pauko,
Uroš Jakolič, Lucija Pišek,
Klemen Jaušovec, Vito
Kurnik
MATEMATIKA
srebrno priznanje
Magda Pipenbaher
20
7.
Magda Pipenbaher
14
8.
Franc Gosak
16
9.
7
Aljaž Topolovec, Maja
Lorbek, Rebeka Koren, Tim
Rajtmajer, Nala Stoicev,
Lana Kovačevič, Urška
Regvat
4
Jure Gerečnik, Lara Visket,
Teja Lešnik, Manca Pišek
6
Jan Marko, Denis Repnik,
Tim Kmetec Rene Gojić,
Patricija Krlej, Tjaša Pangerl
3
7
2
Maja Lorbek,
Aljaž Topolovec
2
8
1
Jure Gerečnik
2
9
2
Jan Marko,
Denis Repnik
3
Stran 4 od 8
PREDMET,
UČITELJ
ŠOLSKO –
razred
število učencev
LOGIKA
Renata Planinšek
DOSEŽKI
REGIJSKO
– število
učen.
razred
DOSEŽKI
DRŽAVNO
– število
učencev
raz.
srebrno
priznanje
bronasto priznanje
43
5 – 9.
Matematika –
RAČUNANJE JE
IGRA
Barbara Bezjak
9
2
Mateja Vargazon
10
2
Romana Rojko
9
3a
Maja Damijan
10
3b
Ireneja Hanžekovič
10
3c
Lea Potočnik,
Edita Župevc,
18
4
22
5. r – Urban Kolman, Nuša
Pangerl, Nika Benotič,
Benjamin Habinc, Nuša
Trlep, Jaka Auguštin
6. r – Lucija Pišek, Ajda
Lipnik, Laura Majcen
7. r – Lara Pučko, Maja
Lorbek, Nala Stoicev
8. r – Jure Gerečnik, Sanja
Kolman, Matija Lešnik, Tjaša
Škrabel
8. r – Špela Zidarič, Tim
Kmetec, Denis Repnik, Jan
Marko, Andreja Divjak
DOSEŽKI
/
/
/
3
7. – 9
1
Lara Pučko
zlato priznanje
1
Alja Podvinšek
1
Tiana Meglič Šteharnik
3
Aljaž Majcenovič, Barbara
Ferlinc, Urban Ferlinc
2
Tanej Morović, Nejc Pauman
1
Lucija Iskra
5
Maksim Rozman, Matic
4
Stran 5 od 8
Anja Sorko
Zlatka Razboršek
9
5
Renata Planinšek
9
5
FIZIKA
bronasto priznanje
Stane Gerečnik
11
8., 9.
KEMIJA
Tanja Blaznik,
Franc Gosak
20
8., 9.
3
Jure Gerečnik, Denis
Repnik, Tjaša Pangerl
3
8., 9.
1
Jure Gerečnik
1
8.
/
7
Teja Lešnik, Tjaša Pangerl,
Jan Marko, Denis Repnik,
Andreja Divjak, Rene Gojič,
Jure Gerečnik
/
/
/
4
8., 9.
/
7., 9.
/
/
/
/
8.,9
/
bronasto priznanje
32
7. – 9.
ZGODOVINA
Anita Kaube
srebrno priznanje
bronasto priznanje
GEOGRAFIJA
Anita Kaube
Kozel, Vid Greif, Nika
Pučko, Žan Šteharnik
2
Nik Kovačevič,Urban Kolman
2
Nuša Trlep, Tin Voh
11
3
Lana Kovačevič, Maja
Lorbek, Urška Potisk, Jan
Marko, Tjaša Pangerl, Mitja
Vračko, Tim Kmetec, Miha
Leitinger, Manca Pišek, Lara
Pučko, Blaž Ritonja
bronasto priznanje
15
8. – 9.
5
Mihael Ratajec, Tjaša
Pangerl, Jure Gerečnik,
Matic Kolar, Manca Pišek
2
5
Stran 6 od 8
PREDMET,
UČITELJ
ŠOLSKO –
razred
število učencev
BIOLOGIJA
Tanja Blaznik
Tekmovanju iz
znanja o sladkorni
bolezni
Tanja Blaznik
DOSEŽKI
razred
/
/
DOSEŽKI
DRŽAVNO
– število
učencev
raz.
DOSEŽKI
bronasto priznanje
19
8., 9.
1
Miha Leitinger
/
1
8.
/
srebrno srebrna
priznanja
bronasto priznanje
29
8. , 9.
ANGLEŠČINA
9
Andreja Divjak, Teja Lešnik,
Lara Kunstič, Manca Pišek,
Pia M. Leitinger, Tjaša
Škrabel, Sanja Kolman, Miha
Leitinger, Maša Hebar
/
/
/
3
8., 9.
3
Teja Lešnik,
Lara Kunstič,
Andreja Divjak
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
1
9.
/
/
/
bronasto priznanje
Sonja Votolen
9
8.
4
Manca Pišek, Sanja Kolman,
Jure Gerečnik, Nicol Arnečič
Sonja Votolen
5
9.
4
Maša Hebar, Urška Komar,
Tjaša Pangerl, Tim Kmetec,
ANGLEŠČINA
bralna značka
Katarina Žebavec
REGIJSKO
– število
učen.
79
5.
6.
7.
dosežki
2 zlati priznanji
16 srebrnih priznanj
4 zlata priznanja
13 srebrnih priznanj
10 srebrnih priznanj
/
/
/
6
Stran 7 od 8
Lea Potočnik
25
8.
9.
5 srebrnih priznanj
1 srebrno priznanje
4.
6 zlatih
Ana Florjančič, Matic Kozel,
Nuša Brdnik, Mojca
Deutchman, Metka Lobnik,
Katarina Kulovec
17 srebrnih priznan
NEMŠČINA
bralna značka
Katarina Žebavec
dosežki
30
4.
5.
7.
ASTRONOMIJA
OTROŠKI PEVSKI
ZBOR
Mira Prel
/
/
/
/
/
bronasto priznanje
Stane Gerečnik
CICI VESELA
ŠOLA
Renata Planinšek
5 srebrnih priznanj
6 srebrnih priznanj
3 zlata priznanja
4 srebrna priznanja
11
121
7. – 9.
3
Jure Gerečnik,Tim Kmetec,
Tjaša Pangerl
/
/
/
1
1., 2.,
3.
Vsi sodelujoči učenci so
dobili pohvalo
/
/
/
/
/
srebrno
priznanje
1
Jure Gerečnik
8.
/
/
srebrno priznanje
/
/
/
2. – 4.
32
srebrno priznanje
MEDNARODNO ZBOROVSKO TEKMOVANJE – SLOVAKIA CANTAT,
Bratislava
bronasto priznanje
7
Stran 8 od 8
OTROŠKA
VARNOSTNA
OLIMPIJADA
Lea Potočnik
ŠOLSKI PLESNI
FESTIVAL
Anja Sorko
EKOKVIZ
Anja Sorko
ŠPORT ŠPORT
/
/
/
10
4
bronasta priznanja
28
2. – 8.
2. r – 7
3. r. – 4
4. r. – 7
5. r. – 4
8. r. – 6
16
6. – 8.
16 priznanj
6. MESTO
srebrna priznanja
12
4.,5.,8.
12
Kaja Pučko, Nika
Pučko, Miša Mlaj, Nika
Benotič, Blažka Vogrin,
Maja Brezočnik, Miha
Leitinger, Pia Melanie
Leitinger, Tjaša
Škrabel, Manca Pišek,
Nicol Arnečič, Teja
Lešnik
zlato priznanje
1
8
1
Miha Leitinger
Bojan Krempl
KOŠARKA: starejše pionirke; 1. mesto na regijskem prvenstvu, 1. mesto v ¼ finalu državnega prvenstva in uvrstitev v polfinale državnega prvenstva.
mlajši pionirji – 3. mesto na regijskem prvenstvu OŠ;
mlajše pionirke - 3. mesto na regijskem prvenstvu OŠ;
NOGOMET: starejši pionirji – 8. mesto na regijskem tekmovanju;
Mlajši pionirji: 2. mesto na medobčinskem tekmovanju, 3. mesto na regijskem prvenstvu.
SMUČANJE: veleslalom, 6 tekmovalcev na področnem prvenstvu in 3 tekmovalci v finalu;
ORGANIZACIJA 30. FESTIVALA MINI KOŠARKE – sodelovala je 1 ekipa OŠ Slivnica, vseh sodelujočih ekip je bilo 13.
Zbrala in zapisala
pomočnica ravnatelja:
Mira Prel, prof.
ravnatelj:
Anton Obreht, prof.
8