3. razred - OŠ Zbora odposlancev Kočevje

Comments

Transcription

3. razred - OŠ Zbora odposlancev Kočevje
DNEVI DEJAVNOSTI OŠ ZBORA ODPOSLANCEV
TRETJI RAZRED
KULTURNI DNEVI
Zap.
št
datum
naslov in kratka
vsebina
1
28.11.2014
RTM Kočevska
2
24.12.2014
3
maj
4
cilji
CENA
Nina Zver
Marija Margita Marinč
Evelin Malnar
/
Dan samostojnosti - spoznavanje praznikov v Sloveniji
Nina Zver
Marija Margita Marinč
Evelin Malnar
/
priprava na
- priprave na nastop
kulturno prireditev
ob zaključku
prvega triletja
Nina Zver
Marija Margita Marinč
Evelin Malnar
/
Ogled kulturne
prireditve v
Ljubljani
- pomen dela Petra Kozler ja za domači kraj
koordinator, odgovorni
- spoznavanje kulturne ustanove in umetnosti, ki se v njej Evelin Malnar, Niina Zver,
odvijajo
Marija Margita Marinč
vstopnic
a 7,5
evrov +
prevoz
NARAVOSLOVNI DNEVI
Zap.
št
datum
1
Oktober
2014
2
14.11.2014
3
naslov in kratka
vsebina
Gozd
Tradicionalni
slovenski zajtrk
cilji
koordinator, odgovorni
CENA
- spoznavanje življenjskega okolja gozd
Evelin Malnar, Nina Zver,
Marija Margita Marinč
- zavedanje o namenu čebelarstva in kmetijstva
Nina Zver
Marija Margita Marinč
Evelin Malnar
/
Nina Zver, Evelin Malnar,
Marija Margita Marinč
5 eur
Mladi znanstvenik -spoznavanje sveta mikrobioligije
Ažbe
TEHNIŠKI DNEVI
Zap.
št
datum
naslov in kratka
vsebina
cilji
koordinator, odgovorni
CENA
1
8.12.2014
Bazar
- izdelava izdelkov za bazar
Nina Zver
Marija Margita Marinč
Evelin Malnar
/
3
13.2.2015
Gledališka
karavana
- ogled lutkovne predstave in izdelava lutk
Nina Zver
Marija Margita Marinč
Evelin Malnar
/
3
marec 2015
- spoznavanje praznikov in izdelava prazničnega izdelka
Nina Zver
Marija Margita Marinč
Evelin Malnar
/
Praznični izdelki
ŠPORTNI DNEVI
Zap.
št
datum
naslov in kratka
vsebina
cilji
koordinator, odgovorni
1
december
2014
Tečaj plavanja
(ŠN)
- učenec se prilagodi na vodo, oz. preplava 25 metrov
Nina Zver
Marija Margita Marinč
Evelin Malnar
2
december
2014
Tečaj plavanja
(ŠN)
učenec se prilagodi na vodo, oz. preplava 25 metrov
Nina Zver
Marija Margita Marinč
Evelin Malnar
3
december
2014
Tečaj plavanja
(ŠN)
učenec se prilagodi na vodo, oz. preplava 25 metrov
Nina Zver
Marija Margita Marinč
Evelin Malnar
4
11.4.2015
Dan odprtih vrat
Šport in Špas
- športne delavnice
Nina Zver
Marija Margita Marinč
Evelin Malnar
5
24.6.2015
Igre med razredi
in učitelji
- športne igre
Nina Zver
Marija Margita Marinč
Evelin Malnar
CENA
120 EUR