ajpes podatki - Markacija doo

Comments

Transcription

ajpes podatki - Markacija doo
Podatki o subjektu MARKACIJA, marketing in komunikacija, d.o.o., maticna številka: 1813129000, vpisani v poslovni in sodni register in objavljeni
po 1. tocki drugega odstavka 7. clena ZSReg
na dan 11.01.2011 ob uri 08:48,
datum in ura izpisa: 11.01.2011 ob uri 08:50
Signature Not Verified
Digitally signed by Poslovni register Slovenije
Date: 2011.01.11 08:50:02 +01:00
Reason: Podpis e-izpiska PRS
Location: Ljubljana
Redni izpis iz sodnega/poslovnega registra
Pojasnilo: Datumi vpisa posameznega podatka v sodni register so prikazani v zgodovinskem izpisu.
OSNOVNI PODATKI O SUBJEKTU
status subjekta:
datum vpisa subjekta v sodni register:
matična številka:
vpisan
17.03.2003
1813129000
davčna številka:
firma:
skrajšana firma:
SI39005925
MARKACIJA, marketing in komunikacija, d.o.o.
MARKACIJA, d.o.o.
sedež:
poslovni naslov:
pravnoorganizacijska oblika:
osnovni kapital:
število delnic:
vrsta organa nadzora:
KROMBERK
KROMBERK, INDUSTRIJSKA CESTA 5, 5000 NOVA GORICA
Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.
8.763,00 EUR
ni vpisa
ni vpisa
DRUŽBENIKI
zap. št. družbenika:
identifikacijska številka:
osebno ime:
Naslov:
vrsta odgovornosti za obveznosti družbe:
datum vstopa:
436706
EMŠO - podatek ni javen
BIZJAK ERIK
VITOVLJE 63E, 5261 ŠEMPAS
ne odgovarja
10.03.2003
zap. št. družbenika:
identifikacijska številka:
osebno ime:
Naslov:
vrsta odgovornosti za obveznosti družbe:
datum vstopa:
436707
EMŠO - podatek ni javen
BIZJAK SIMON
ULICA BORISA KALINA 36, 5250 SOLKAN
ne odgovarja
10.03.2003
zap. št. družbenika:
identifikacijska številka:
osebno ime:
Naslov:
vrsta odgovornosti za obveznosti družbe:
datum vstopa:
662501
EMŠO - podatek ni javen
Rosa Blaž
POREČE 13A, 5272 PODNANOS
ne odgovarja
21.12.2010
POSLOVNI DELEŽI
zap. št. deleža:
osnovni vložek:
delež v odstotku ali ulomku:
imetniki:
23201
3.242,31 EUR
37,0000%
zap.št. družbenika 436706, BIZJAK ERIK
zap. št. deleža:
osnovni vložek:
delež v odstotku ali ulomku:
imetniki:
23202
4.819,65 EUR
55,0000%
zap.št. družbenika 436707, BIZJAK SIMON
zap. št. deleža:
osnovni vložek:
delež v odstotku ali ulomku:
povezava:
imetniki:
180897
262,89 EUR
3%
delež je nastal z odsvojitvijo dela poslovnega deleža po zaporedni št. 23201
zap.št. družbenika 662501, Rosa Blaž
Stran 1 od 2
Podatki o subjektu MARKACIJA, marketing in komunikacija, d.o.o., maticna številka: 1813129000, vpisani v poslovni in sodni register in objavljeni
po 1. tocki drugega odstavka 7. clena ZSReg
na dan 11.01.2011 ob uri 08:48,
datum in ura izpisa: 11.01.2011 ob uri 08:50
zap. št. deleža:
osnovni vložek:
delež v odstotku ali ulomku:
povezava:
imetniki:
180898
438,15 EUR
5%
delež je nastal z odsvojitvijo dela poslovnega deleža po zaporedni št. 23202
zap.št. družbenika 662501, Rosa Blaž
OSEBE, POOBLAŠČENE ZA ZASTOPANJE
zap. št. zastopnika:
474050
vrsta zastopnika:
prokurist
identifikacijska številka:
EMŠO - podatek ni javen
osebno ime:
Bizjak Erik
naslov:
VITOVLJE 63E, 5261 ŠEMPAS
datum podelitve pooblastila:
21.12.2010
način zastopanja:
samostojno
omejitve:
ni vpisa
zap. št. zastopnika:
vrsta zastopnika:
identifikacijska številka:
osebno ime:
naslov:
datum podelitve pooblastila:
način zastopanja:
omejitve:
324610
direktor
EMŠO - podatek ni javen
BIZJAK SIMON
ULICA BORISA KALINA 36, 5250 SOLKAN
10.03.2003
samostojno
ni vpisa
ČLANI ORGANA NADZORA
ni vpisov
SKUPŠČINSKI SKLEPI
datum skupščine:
vsebina sklepa:
22.12.2003
Sprememba družbene pogodbe z dne 11.12.2003.
RAZNO
ni vpisov
SPREMEMBA DRUŽBENE POGODBE / STATUTA
datum vpisa spremembe v sodni register:
29.12.2010
datum sklepa o spremembi:
21.12.2010
Stran 2 od 2

Similar documents