CENIK pogrebnih in pokopaliških storitev v občini Mengeš

Comments

Transcription

CENIK pogrebnih in pokopaliških storitev v občini Mengeš
CENIK
pogrebnih in pokopaliških storitev v občini Mengeš
1.
Zap.
št.
1.1
1.2
1.3
2.
Zap.
št.
2.1
2.2
2.3
3.
Zap.
št.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4.
Zap.
št.
4.1
Stroški najema mrliške vežice:
Vrsta storitve
Najem mrliške vežice za 1 dan
Najem mrliške vežice za 2 dva ali več dni
Najem mrliške vežice do 5 ur
Enota
mere
kos
kos
kos
Cena
brez DDV
73,7300
132,2700
0,0000
DDV
9,5 %
7,0044
12,5657
0,0000
Cena z
DDV
80,7344
144,8357
0,0000
Stroški najema mrliške vežice za občane oziroma krajane drugih občin:
Vrsta storitve
Najem mrliške vežice za 1 dan
Najem mrliške vežice za 2 dva ali več dni
Najem mrliške vežice do 5 ur
Enota
mere
kos
kos
kos
Cena
brez DDV
93,2400
171,2900
0,0000
DDV
9,5 %
8,8578
16,2726
0,0000
Cena z
DDV
102,0978
187,5626
0,0000
Enota
mere
grob
grob
grob
grob
grob
Cena
brez DDV
4,5916
7,7166
14,6083
20,0333
27,0833
DDV
22 %
1,01
1,70
3,21
4,41
5,96
Cena z
DDV
5,60
9,42
17,82
24,44
33,04
Cena
brez DDV
22,3100
DDV
22 %
4,9082
Cena z
DDV
27,2182
Stroški vzdrževanja grobov:
Vrsta storitve
Žarni grob – letno
Enojni grob – letno
Dvojni grob – letno
Trojni grob – letno
Grobnica in grobovi izven standardnih dimenzij – letno
Stroški soglasja k spomeniku:
Vrsta storitve
Soglasje k spomeniku
Enota
mere
kos
Cenik se uporablja od 1.7.2013 dalje.
Domžale, 28.6.2013
Direktor:
Marko Fatur