Program

Comments

Transcription

Program
DRUŠTVO ZA OSKRBO RAN
SLOVENIJE - DORS
VAS VABI NA DVODNEVNO
STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE
Z UČNIMI DELAVNICAMI
V GRAND HOTELU METROPOL
Portorož
IZZIV ALI PROBLEM PRI OSKRBI RAN
15. 03. in 16. 03. 2013
Program:
Petek, 15.03.2013
08:00 - 09:00
Registracija udeležencev
09:00 - 09:10
Pozdravni govor
asist. Tanja Planinšek Ručigaj, dr.med., svetnica
predsednica društva
1. SKLOP:
DIABETIČNO STOPALO
Moderator:
doc.dr. Marija Petek Šter, dr.med.
asist. Tanja Planinšek Ručigaj, dr.med., svetnica
09:10 - 09:30
Kirurški pogled na diagnostiko in zdravljenje
sprememb na diabetični nogi
asist. Nadja Alikadič, dr.med.
09:30 - 09:50
Zdravstvena nega pacienta z diabetičnim stopalom
Slavica Mankoč, MS
09:50 - 10:10
Preventiva nastanka diabetičnega stopala
Majda Mori Lukančič, prof.zdr.vzg.
10:10 - 10:30
Vsaka diabetična rana ima svojo zgodbo
Irena Jovišič, dipl.m.s.
Adrijana Debelak, dipl.m.s., univ.dipl.org.
10:30 - 10:50
Razprava
10:50 - 11:20
Odmor
11:20 - 11:40
Celostna obravnava pacienta s kronično rano v
ambulanti zdravnika družinske medicine
doc.dr. Marija Petek Šter, dr.med.
11:40 - 12:00
Pacient s sladkorno boleznijo v referenčni ambulanti
Nataša Medved, dipl.m.s.
12:00 - 12:20
Zdravljenje venske bolezni pri pacientu s sladkorno
boleznijo
asist. Tanja Planinšek Ručigaj, dr.med., svetnica
12:20 - 12:40
Preprečevanje okužb pri oskrbi ran
Mojca Tomažič, dipl.m.s., spec.manag.
Mojca Dolinšek, viš.med.ses., univ.dipl.soc.ped.
12:40 - 13:00
Dejavniki stresa in sindrom izgorelosti
na področju ran
Helena Halbwachs, viš.med.ses., univ.dipl.org.
13:00 - 13:20
Razprava
13:20 - 14:50
Odmor za kosilo (v lastni režiji)
14:50 - 15:10
Diabetično stopalo: odkrivanje in zdravljenje
Živa Kavčič, dr.med.
UČNE DELAVNICE - menjaje
Učna delavnica A
15:15 - 15:55
Posebnosti pri oskrbi diabetične noge
Slavica Vujičič, dipl.m.s.
Učna delavnica B
16:00 - 16:40
Oskrba opeklinske rane
Slađana Cimirotić, dipl.m.s.
Učna delavnica C
16:45 - 17:25
Pripomočki za preprečevanje razjede zaradi pritiska
Karmen Bolta, strokovna sodelavka, Helpy d.o.o.
Otilija Mertelj, dipl.m.s.
Učna delavnica D
17:30 - 18:10
Zdravljenje kože v okolici rane
doc.dr. Nada Kecelj Leskovec, dr.med.
Justina Somrak, viš.med.ses.
18:15
Občni zbor
19:30
Skupna večerja
Sobota, 16.03.2013
07:30 - 08:30 Registracija
3. SKLOP:
OPEKLINE
Moderator: Nataša Čermelj, dipl.m.s.
08:40 - 09:00
Celostna obravnava opeklinske poškodbe
Tine Arnež, dr.med.
09:00 - 09:20
Ambulantna oskrba opeklin
Tea Jedlovčnik Štrumbelj, dr.med.
09:20 - 09:40
Oskrba opeklin v pred bolnišničnem okolju
Robert Sabol, ZT
09:40 - 10:00
Sprejem in oskrba poškodovanca z opeklinsko
rano v Urgentnem kirurškem bloku
Tina Gros, dipl.m.s.
10:00 - 10:20
Obravnava pacientov z opeklinami
v množični nesreči
Nataša Kermavnar, viš.med.ses., univ.dipl. ped.
10:20 - 10:45
Razprava
10:45 - 11:15
Odmor
3. SKLOP:
RAZJEDA ZARADI PRITISKA
Moderator: Vanja Vilar, viš.med.ses., dipl.ekon.
11:15 - 11:35
Vzroki za nastanek razjede zaradi pritiska
Otilija Mertelj, dipl.m.s.
11:35 - 11:55
Vloga mikroklime pri nastanku razjede zaradi pritiska
Vanja Vilar, viš.med.ses., dipl.ekon.
11:55 - 12:15
Razjeda zaradi pritiska, ki nastane kot posledica
uporabe pripomočkov za kisikovo terapijo
Katja Vrankar, dipl.m.s.
12:15 - 12:35
Preventivni pripomočki za obvladovanje mikroklime
Tereza Golenko, produktni vodja MM Surgical
12:35 - 13:00
Razprava in zaključek
Splošne informacije
Kotizacija vključno z DDV je:
170 EUR za člane DORS-a
200 EUR za nečlane DORS-a
50 EUR za upokojence in študente
25 EUR za dijake (brez večerje).
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun
Društva za oskrbo ran Slovenije,
Cigaletova ulica 9, 1000 Ljubljana
Številka TR: 02012-0254085451,
Sklic na številko 00 002013 odprt pri NLB.
Prijave pošljite do 13.03. 2013 po elektronski pošti:
[email protected] ali na naslov društva:
Društvo za oskrbo ran Slovenije, Cigaletova ulica 9,
1000 Ljubljana.
Ob registraciji je potrebno predložiti potrdilo o
plačani kotizaciji (virman).
Seminar je v postopku dodelitve licenčnih točk pri
Zdravniški zbornici Slovenije, ter vpisa v register
strokovnih izobraževanj pri Zbornici zdravstvene
in babiške nege Slovenije.
Hotelska namestitev
Hotel LUCIJA
Rezervacija sob:
Rezervacijska služba Bernardin group
Tel.: +386 5 690 7000
Fax: +386 5 690 7010
E-mail: [email protected]
Organizacijski odbor:
Branka Kokalj
Dragica Jošar
Mojca Bajec
Marinka Valentič
Strokovni odbor:
Vanja Vilar
Nataša Čermelj
Nada Kecelj Leskovec
Vljudno vabljeni!
Predsednica Društva za oskrbo
ran Slovenije
Tanja Planinšek Ručigaj

Similar documents