3D digitalizacija in vizualizacija situle z Vač

Comments

Transcription

3D digitalizacija in vizualizacija situle z Vač
3D digitalizacija in vizualizacija situle z Vač
Avtor prispevka: Gregor Vidmar, 3D mundus, napredne informacijske tehnologije, Gregor Vidmar s.p.
Projekt 3D digitalizacije in vizualizacije situle z Vač je bil izveden v začetku leta 2011 v sodelovanju
Narodnega muzeja Slovenije, ki hrani situlo, in podjetja MFC.2 d.o.o., ki med drugim razvija in izvaja
tudi storitve 3D digitalizacije in vizualizacije.
Zastavljeni cilji projekta so bili zasnovani na način, da na enem samem, znamenitem in dragocenem
primeru predmeta kulturne dediščine pokažemo
- kaj nam omogočajo sodobne metode in tehnologije na področju 3D digitalizacije in vizualizacije,
- kako lahko varno in zelo kakovostno digitaliziramo objekte kulturne dediščine,
- kako veliko uporabno vrednost ima 3D zajem in vizualizacija pri varovanju, ohranjanju,
raziskovanju, izobraževanju in promociji kulturne dediščine.
Cilji projekta:
1. Kakovosten 3D zajem situle, njene oblike in teksture.
2. 3D predstavitev situle in njenih detajlov s strokovnimi opisi.
3. 3D stereoskopska projekcija s pregledovanjem s 3D očali in upravljanjem objekta na daljavo.
4. 3D računalniška animacija, ki predstavi nekatera dejstva o situli na podlagi strokovnih
interpretacij.
5. Javna predstavitev rezultatov projekta ob kulturnem prazniku 8. februarja 2011 v Narodnem
muzeju Slovenije.
1. Zajem 3D podatkov situle je bil izveden z nekontaktno aktivno metodo 3D skeniranja s
strukturirano belo svetlobo in sočasnim digitalnim zajemom teksture.
Natančnost 3D zajema: 0,1 mm.
Izhodni format: wrml, obj
Izhodni format za spletno pregledovanje: 3D pdf
2. Na podlagi visokokvalitetnih fotografij situle je bila izdelana 3D Flash animacija za pregledovanje
objekta in njegovih detajlov. Aplikacija za pregledovanje po vsebini je prirejena za interakcijo
preko zaslona na dotik. Omogočeno je rotiranje situle okoli vertikalne osi in interaktivno izbiranje
in pregledovanje vtolčenih prizorov na situli. S klikom na posamezni prizor na situli, se odpre
novo okno s fotografijo in strokovno interpretacijo prizora.
3. Za atraktivno javno predstavitev situle za obiskovalce na razstavi smo izdelali stereoskopsko
animacijo situle, ki lebdi in se vrti v atriju stavbe Narodnega muzeja. Obiskovalci so si lahko s
pomočjo 3D očal na velikem platnu ogledali animacijo in upravljali z lebdečo 3D situlo na daljavo
s kretnjami rok. Na ta način je bilo mogoče približevanje, oddaljevanje in rotiranje situle okoli
poljubne osi.
Oglejte si kratek odlomek iz animacije brez
stereoskopskega učinka. >>>
4. Izdelali smo 3 minutno 3D računalniško animacijo z naslovom »Zgodba situle z Vač«. Scenarij je
bil izdelan na podlagi strokovnih interpretacij. Animacija na kratko predstavi nastanek situle,
obdobje in ozemlja s situlsko umetnostjo, odkritje situle na Vačah konec 19. stoletja ter
uporabnost situl v obdobju njenega nastanka z animacijo ene izmed figuralnih upodobitev oz.
prizorov, ki so vtolčeni na situli. Animacija vsebuje tako besedilno, zvokovno kot slikovno
predstavitev.
Format 3D animacije: WMV in QuickTime
Oglejte si dva kratka odlomka iz računalniške animacije (©NMS): 1 >>>, 2 >>>
5. Po zaključku tehnične izvedbe ciljev projekta, smo želeli predstaviti rezultate in preveriti odziv
laične in strokovne javnosti. Odločili smo se za javno predstavitev z naslovom »Tretja dimenzija
situle z Vač«, in sicer na kulturni praznik, 8. februarja 2011 v atriju Narodnega muzeja na
Prešernovi v Ljubljani, ko je bil tam prost vstop za obiskovalce.
Obiskovalci so si lahko ogledali:
- situlo v 3D obliki na zaslonu na dotik in na ta način opazovali njene značilnosti ter
pregledovali risbe, fotografije in strokovne interpretacije figur s situle. Slika z zaslona na dotik
je bila prikazana tudi na velikem platnu, tako da si je prebiranje po vsebini hkrati lahko
ogledovalo veliko število prisotnih.
- Na ekranu velikega formata se je neprestano vrtela 3D računalniška animacija zgodbe o situli
z Vač.
- Preko 3D projektorja in elektronskih očal so si obiskovalci lahko ogledali stereoskopsko
animacijo, ki pričara 3D učinek enak tistemu v 3D kino dvoranah.
- Preizkusiti je bilo možno novo tehnologijo upravljanja s 3D objektom na daljavo.
- V živo si je bilo mogoče ogledati tudi postopek 3D skeniranja s profesionalno opremo za
zajem oblike in teksture objekta.
Predstavitev je trajala cel dan, ogledalo pa si jo je nekaj čez 1000, večinoma naključnih
obiskovalcev. Odzivi obiskovalcev vseh starosti in stopenj izobrazbe ter najrazličnejših strokovnih
profilov so bili odlični in samo dokazujejo, kako nujno je predstavljati našo kulturo in dediščino na
moderne načine z uporabo najnovejših tehnologij, ki pritegnejo tako laično kot tudi strokovno
javnost.
Z izvedbo projekta v opisanem obsegu smo pokazali uporabno vrednost novih 3D tehnologij zajema
in vizualizacije na področju kulturne dediščine, kot so:
- omogočanje množičnega in interaktivnega dostopa do 3D vsebin kulturne dediščine,
- dodano vrednost 3D digitalnih podatkov o objektu za izobraževalne in študijske namene, javne
predstavitve, razstave in promocijo dediščine,
- nove možnosti pri načinu podajanja informacij o objektih kulturne dediščine,
- uporabniku prijazen, intuitiven in atraktiven prikaz objektov v digitalnem oz. virtualnem okolju.