VIDEO-ŠTETJE PROMETA

Comments

Transcription

VIDEO-ŠTETJE PROMETA
VIDEO-ŠTETJE PROMETA
Štetje prometa s pomočjo video posnetka
VIDEO ZAJEM
Štetje prometa v križiščih se izvaja za potrebe prometnih
Zajem video posnetka (do 40 ur)
inženirjev, in sicer predvsem za kapacitetno analizo križišč,
s pomočjo video kamere.
za potrebe prometnega planiranja ter za ponastavitve
krmilnih programov signalno varnostnih naprav. Do danes
se je štetje prometa v križiščih izvajalo predvsem s
Z B I R A N J E P O D A TK O V
klasičnim ročnim štetjem.
Pridobivanje števnih podatkov
vozil po strukturi prometa
zajema vseh kategorij vozil
V podjetju Provia d.o.o. izvajamo štetje prometa preko video
posnetka na terenu, kar prinaša številne prednosti.
zajem nemotoriziranega
prometa
A N A L I ZA P O D A T K O V
Priprava analize števnih
Prednosti
podatkov za potrebe prometnih
inženirjev:
Izračun konične ure
Diagram prometnih
obremenitev
Preverljivost in zanesljivost podatkov
Spremljanje dejanskega stanja na terenu
Možnost ponovnega vpogleda v dogajanje na terenu
Analiza zavijalcev po strukturi
prometa
Analiza prometne varnosti
Tabelarični prikaz 15 minutnih
obremenitev (4 kategorije
vozil)
Histogram nihanja prometa po
Podrobnejše analize odvijanja prometa (določitev
časovnih razmakov, določitev dejanskih dolžin kolon,…)
Hitrost štetja odvisna od prometnih obremenitev
priključkih
Izračun faktorja urne konice
Oprema na terenu ne poslabšuje prometne varnosti
(PHF)
Kranjska cesta 24
4202 Naklo
tel 08/205 64 26
fax 04/255 18 46
email [email protected]

Similar documents