tukaj

Comments

Transcription

tukaj
REFERENČNA LISTA
ELABORATI EKSPLOZIJSKE OGROŽENOSTI
Zap.
št.
Investitor
Objekt / dejavnost
Številka
elaborata
Odgovorni
projektant
EEO
Leto
izdelave
Certifikat
1
Butan plin d.d.
Skladišče in polnilnica plina
02/2006
Robert Kušter
2006
SIQ
2
Belinka perkemija d.o.o.
Proizvodnja vodikovega peroksida – obrat AO – objekt 18
06/2006
Robert Kušter
2006
SIQ
3
JP Komunala Tržič d.o.o.
Deponija komunalnih odpadkov Kovor pri Tržiču
24/2006
Robert Kušter
2006
SIQ
4
ATC Kanin Bovec d.o.o.
Sistem namernega proženja snežnih plazov
70/2007
Robert Kušter
2007
SIQ
5
Henkel Slovenija d.o.o.
Polnilna linija Kugler 6M/P
74/2007
Branko Voje
2007
SIQ
6
Color d.d. Medvode
Obrat II - Premazi
78/2007
Robert Kušter
2007
ni v postopku
7
Henkel Slovenija d.o.o.
Proizvodnja lasne kozmetike
81/2007
Branko Voje
2007
SIQ
8
Petrol d.d Ljubljana
Bencinski servisi – skupaj 19 servisov
Robert Kušter
2007
SIQ
9
Količevo karton d.o.o.
Anaerobna stopnja čistilne naprave Količevo Karton
82/2007
Robert Kušter
2007
SIQ
10
Non Ferrum Kranj d.o.o.
Proizvodnja aluminijevega prahu
83/2007
Robert Kušter
2007
SIQ
11
NIS a.d. Novi Sad
Obdelava odpadnih lužnic v Rafineriji nafte Pančevo
84/2007
Robert Kušter
2007
ni podatka
12
Plinstal d.d.
Nadstrešnica za skladiščenje plinov v Kranju
85/2007
Branko Voje
2007
SIQ
13
Kamnik-Schlenk d.o.o.
Suho mletje in sejanje – objekt 51 in 52
86/2007
Robert Kušter
2007
v postopku
14
Belinka – Kemostik d.o.o.
Eksplozijsko ogroženi objekti na lokaciji Belinka –Kemostik
87/2008
Branko Voje
2007
SIQ
15
Komunala Novo mesto d.o.o.
Center za ravnanje z odpadki Dolenjske
88/2008
Robert Kušter
2007
ni podatka
16
Rondal d.o.o.
Proizvodnja aluminijevih rondel
90/2007
Robert Kušter
2007
ni v postopku
PROJEKS_Reference EEO_september 2011.doc
Stran 1 od 8
REFERENČNA LISTA
ELABORATI EKSPLOZIJSKE OGROŽENOSTI
Zap.
št.
Investitor
Objekt / dejavnost
Številka
elaborata
Odgovorni
projektant
EEO
Leto
izdelave
Certifikat
17
TDR Metalurgija d.d.
Primarna finalizacija silicijevih zlitin (SiCa)
100/2007
Branko Voje
2007
BVQI
18
Komunala Slovenj gradec d.o.o.
Deponija komunalnih odpadkov Misljinska Dobrava
101/2007
Branko Voje
2007
SIQ
19
Fragmat Izolirka d.o.o.
Prostor medfaznega skladiščenja predpenjenega granulata
102/2007
Branko Voje
2007
SIQ
20
Komunala d.o.o. Gornji Grad
Odlagališče nenevarnih odpadkov Bočna
105/2007
Branko Voje
2007
SIQ
21
Melamin d.d. Kočevje
Smole II. s pripadajočima skladiščema
106/2007
Robert Kušter
2007
v postopku SIQ
22
Henkel Slovenija d.o.o.
Linija za izdelavo zobnih past – PRO 2 in 1
108/2007
Branko Voje
2007
SIQ
23
Biofutura d.o.o. Trzin
Bioplinska naprava Ilirska Bistrica
109/2008
Robert Kušter
2007
SIQ
24
Kamnik-Schlenk d.o.o.
Proizvodnja aluminijevega prahu in past– obj. 150
110/2007
Robert Kušter
2007
v postopku SIQ
25
ETA Cerkno d.o.o.
DE plošče
113/2007
Robert Kušter
2007
SIQ
26
ETA Cerkno d.o.o.
DE grelec
114/2007
Branko Voje
2007
SIQ
27
Fibran Nord d.o.o.
Proizvodni obrat Sodražica - proizvodna XPS
115/2007
Branko Voje
2007
SIQ
28
Občina Mislinja
Sprejem vsebine septičnih jam v sklopu ČN Mislinja
123/2007
Robert Kušter
2007
SIQ
29
Exoterm - IT
Mešalnica in pakirnica exotermnih in izolacijskih mešanic
124/2007
Branko Voje
2007
SIQ
30
Butan plin d.d.
Skladišče utekočinjenega naftnega plina CALCIT
124/2007
Branko Voje
2007
ni v postopku
31
Občina Kočevje
Centralna čistilna naprava Kočevje
127/2008
Robert Kušter
2008
SIQ
32
Občina Nova Gorica
Odlagališče nenevarnh odpadkov Stara gora pri Novi gorici
128/2008
Branko Voje
2008
SIQ
PROJEKS_Reference EEO_september 2011.doc
Stran 2 od 8
REFERENČNA LISTA
ELABORATI EKSPLOZIJSKE OGROŽENOSTI
Zap.
št.
Investitor
Objekt / dejavnost
Številka
elaborata
Odgovorni
projektant
EEO
Leto
izdelave
Certifikat
33
Občina Brežice
Sprejem vsebine septičnih jam na Čistilni napravi Brežice
129/2008
Robert Kušter
2008
SIQ
34
TKK Srpenica d.d
Eksplozijsko ogroženi objekti na lokaciji TKK Srpenica
130/2008
Branko Voje
2008
ni v postopku
35
TDR Metalurgija d.d.
Primarna finalizacija silicijevih zlitin (SiCa)
131/2008
Branko Voje
2008
BVQI
36
HELIOS, d.o.o.
Proizvodnja pigmentiranih premazov - objekt 23
132/2008
Branko Voje
2008
ni v postopku
37
Mestna občina Koper
Sprejem vsebine septičnih jam na CČN Koper
134/2008
Robert Kušter
2008
ni podatka
38
Lafarge Cement
Cementarna Trbovlje d.d.
Alternativna goriva v Cementarni Trbovlje - Skladiščenje in
doziranje odpadne plastike
135/2008
Branko Voje
2008
v postopku SIQ
39
Kamnik-Schlenk d.o.o.
Homogeniziranje prahu in skladiščenje – objekt 126
138/2008
Robert Kušter
2008
ni v postopku
40
Kraški zidar d.d.
Mešalnica gotovih malt Sežana
142/2008
Robert Kušter
2008
ni v postopku
41
HELIOS, d.o.o.
Centralno skladišče topil – objekt 30
144/2008
Branko Voje
2008
v postopku BVQI
42
JP Komunala Trbovlje, d.o.o.
Dograditev proizvodnje toplotne in električne energije
(STPE2) v toplarni Polaj Trbovlje
149/2008
Branko Voje
2008
ni v postopku
43
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Sekundarna plinska regulacijska postaja RS 10
150/2008
Branko Voje
2008
SIQ
44
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Sekundarna plinska regulacijska postaja RS 11
151/2008
Branko Voje
2008
SIQ
45
Savatech, d.oo
Brušenje gumenih površin
152/2008
Branko Voje
2008
SIQ
46
Avtotransporti Kastelec-Kastelec
Lado s.p.
Legalizacija prizidav k servisnemu centru vozil s trafo postajo
in plinsko postajo
153/2009
Branko Voje
2009
ni v postopku
47
Mestna občina Ljubljana
Skladišče in pretakališče metanola na čistilni napravi za
izcedne vode iz deponije nenevarnih odpadkov Barje
155/2009
Robert Kušter
2009
ni v postopku
PROJEKS_Reference EEO_september 2011.doc
Stran 3 od 8
REFERENČNA LISTA
ELABORATI EKSPLOZIJSKE OGROŽENOSTI
Zap.
št.
Investitor
Objekt / dejavnost
Številka
elaborata
Odgovorni
projektant
EEO
Leto
izdelave
Certifikat
48
Bio Futura d.o.o.
Bioplinska naprava Ilirska Bistrica
156/2009
Robert Kušter
2009
SIQ
49
Občina Sevnica
Postaja za sprejem vsebine greznic na ČN Sevnica
158/2009
Robert Kušter
2009
SIQ
50
LEK d.d.
Proizvodnja Lizinopril-p – objekt 45C
Priprava vodne raztopine Perindopril TBA – objekt 45D
163/2009
Branko Voje
2009
SIQ
51
Belinka Belles d.o.o.
Skladišče in pretakališče vnetljivih tekočin
164/2009
Robert Kušter
2009
SIQ
52
Henkel Slovenija d.o.o.
Raztehtalnica pigmentov
165/2009
Branko Voje
2009
SIQ
53
ČD-SHW d.o.o.
Pralnik bioplina na Čistilni napravi Laško
166/2009
Robert Kušter
2009
ni v postopku
54
LEK d.d.
Večnamenska linija – objekt 04A
167/2009
Branko Voje
2009
SIQ
55
Mestna občina Ljubljana
Fekalna kanalizacija in objekti zunanje ureditve – Barje
168/2009
Robert Kušter
2009
ni v postopku
56
Belinka Belles d.o.o.
Plinska postaja UNP za ogrevanje skladiščnega šotora v
tovarni Belinka
168/2009
Branko Voje
2009
SIQ
57
AGROSAAT d.o.o.
Sprejem, čiščenje, skladiščenje in izdaja žitaric.
174/2009
Branko Voje
2009
v postopku SIQ
58
MITOL, tovarna lepil, d.d., Sežana
Eksplozijsko ogroženi objekti na lokaciji Mitol d.d., Sežana
183/2009
Branko Voje
2009
v postopku SIQ
59
Snaga Javno podjetje d.o.o.
Plinsko črpališče na Odlagališču nenevarnih odpadkov Barje
188/2009
Robert Kušter
2009
v postopku SIQ
60
Javno podjetje KOVOD Postojna
d.o.o., Postojna
Centralna čistilna naprava Postojna
192/2009
Robert Kušter
2009
ni v postopku
61
LEK d.d.
Regeneracija topil objekt 45E
193/2010
Branko Voje
2009
ni v postopku
62
Hidmetal d.o.o.
Skladišče in pretakališče metanola na ČN Barje
196/2010
Robert Kušter
2010
ni v postopku
PROJEKS_Reference EEO_september 2011.doc
Stran 4 od 8
REFERENČNA LISTA
ELABORATI EKSPLOZIJSKE OGROŽENOSTI
Zap.
št.
Investitor
Objekt / dejavnost
Številka
elaborata
Odgovorni
projektant
EEO
Leto
izdelave
Certifikat
63
Riko d.o.o.
Fekalna kanalizacija in objekti zunanje ureditve na ČN Barje
197/2010
Robert Kušter
2010
ni v postopku
64
Kamnik Schlenk d.o.o.
Homogeniziranje Al prahu in skladiščenje – objekt 126
198/2010
Robert Kušter
2010
BVQI
65
Melamin d.d.
Plinska postaja za UNP
200/2010
Robert Kušter
2010
SIQ
66
Cinkarna Celje d.d.
Praškasti laki
203/2010
Branko Voje
2010
v postopku SIQ
67
Energetika Ljubljana d.o.o.
Plinska regulatorska postaja RS 14
204/2010
Branko Voje
2010
SIQ
68
Energetika Ljubljana d.o.o.
Plinska regulatorska postaja RV 34
205/2010
Branko Voje
2010
SIQ
69
Energetika Ljubljana d.o.o.
Plinska regulatorska postaja RS 15
206/2010
Branko Voje
2010
SIQ
70
Exoterm IT d.o.o.
Obrat za proizvodnjo livarskih premazov
207/2010
Branko Voje
2010
v postopku SIQ
71
HIS d.o.o.
Zajem in sežig odlagališčnega plina – Gajke pri Spuhlji
208/2010
Branko Voje
2010
SIQ
72
Inles d.d.
Sistem za odpraševanje strojev za obdelavo lesa
210/2010
Robert Kušter
2010
v postopku SIQ
73
BSH Hišni aparati d.o.o.
Proizvodni prostori, polnilnica akumulatorjev in skladišče
214/2010
Robert Kušter
2010
ni v postopku
74
Hidroinženiring d.o.o.
Črpalni jašek 5 na odlagališču Barje
215/2010
Robert Kušter
2010
ni v postopku
75
SIQ Ljubljana
Ex preskuševališče Zagorje ob Savi
216/2010
Branko Voje
2010
SIQ
76
SwatyComet d.o.o.
220/2010
Branko Voje
2010
v izdelavi
77
Lek d.d.
Impregnacijska linija, mešalnica, skladišče in pretakališče
smole
Simvastatin
221/2010
Branko Voje
2010
SIQ
78
Chemcolor
Proizvodnja barv, lakov in kemikalij
225/2011
Branko Voje
2011
v izdelavi
PROJEKS_Reference EEO_september 2011.doc
Stran 5 od 8
REFERENČNA LISTA
ELABORATI EKSPLOZIJSKE OGROŽENOSTI
Zap.
št.
Investitor
Objekt / dejavnost
Številka
elaborata
Odgovorni
projektant
EEO
Leto
izdelave
Certifikat
79
Henkel d.d.
RPTP – Mešalnica PRO Tekoči
226/2011
Branko Voje
2011
v postopku
80
Avtotransporti Kastelec, Grosuplje
Servisni center vozil
229/2011
Branko Voje
2011
v postopku
81
KMAG-Kia Motors Adria Group
Lakirnica
230/2011
Robert Kušter
2011
v izdelavi
82
Kamnik-Schlenk
Pilotna naprava za termično obdelavo Al prahu
231/2011
Robert Kušter
2011
v postopku
83
Pivovarna Laško
Polilna postaja zemeljskega plina in bioplina
232/2011
Branko Voje
2011
v postopku
84
KO-Lovec
Lakirnica za praškasto barvanje
233/2011
Branko Voje
2011
v postopku
85
HOFER
Bencinski servis - Kranj Primskovo Hofer
234/2011
Robert Kušter
2011
v postopku
86
LEK
Lek Mengeš - Objekt 04A - Dodatek 2
235/2011
Branko Voje
2011
v postopku
87
Petrol
Železniška polnilnica Zidani Most
236/2011
Robert Kušter
2011
v postopku
88
Petrol
Železniška polnilnica Novo mesto
237/2011
Robert Kušter
2011
v postopku
89
Petrol
Železniška polnilnica Murska Sobota
238/2011
Robert Kušter
2011
v postopku
90
Petrol
Železniška polnilnica Pragersko
239/2011
Robert Kušter
2011
v postopku
91
Petrol
Železniška polnilnica Celje
240/2011
Robert Kušter
2011
v postopku
92
Hofer
Bencinski servis Hofer Ljubljana Toplarniška 101
241/2011
Robert Kušter
2011
v postopku
93
Hofer
Bencinski servis Hofer Ljubljana Gerbičeva 102
242/2011
Robert Kušter
2011
v postopku
94
Hofer
Bencinski servis Hofer Postojna 601
243/2011
Robert Kušter
2011
v postopku
PROJEKS_Reference EEO_september 2011.doc
Stran 6 od 8
REFERENČNA LISTA
ELABORATI EKSPLOZIJSKE OGROŽENOSTI
Zap.
št.
Investitor
Objekt / dejavnost
Številka
elaborata
Odgovorni
projektant
EEO
Leto
izdelave
Certifikat
95
Hofer
Bencinski servis Hofer Ivančna Gorica 103
244/2011
Robert Kušter
2011
v postopku
96
Hofer
Bencinski servis Hofer Jesenice 402
245/2011
Robert Kušter
2011
v postopku
97
Hofer
Bencinski servis Hofer Ilirska Bistrica 603
246/2011
Robert Kušter
2011
v postopku
98
Hofer
Bencinski servis Hofer Hoče pri Mariboru 202
247/2011
Robert Kušter
2011
v postopku
99
Hofer
Bencinski servis Hofer Sežana 602
248/2011
Robert Kušter
2011
v postopku
100
Hofer
Bencinski servis Hofer Slovenska Bistrica 203
249/2011
Robert Kušter
2011
v postopku
101
Hofer
Bencinski servis Hofer Ptuj - Zagrebška 201
250/2011
Robert Kušter
2011
v postopku
102
LEK
LEK OTO2
252/2011
Robert Kušter
2011
v postopku
103
Petrol
Železniška polnilnica Divača
253/2011
Robert Kušter
2011
v postopku
104
Henkel
Mešalnica gelov in krem
254/2011
Branko Voje
2011
v postopku
105
Petrol
Železniška polnilnica Nova Gorica
255/2011
Robert Kušter
2011
v postopku
106
Petrol
Železniška polnilnica Ljubljana
256/2011
Robert Kušter
2011
v postopku
107
Petrol
Železniška polnilnica Maribor
257/2011
Robert Kušter
2011
v postopku
108
Energetika Ljubljana
Skladišče THT Koseze
259/2011
Branko Voje
2011
v postopku
109
Hofer
Bencinski servis Hofer Litija 104
260/2011
Robert Kušter
2011
v postopku
110
Hofer
Bencinski servis Hofer Ajdovščina 501
261/2011
Robert Kušter
2011
v postopku
PROJEKS_Reference EEO_september 2011.doc
Stran 7 od 8
REFERENČNA LISTA
ELABORATI EKSPLOZIJSKE OGROŽENOSTI
Zap.
št.
Investitor
Objekt / dejavnost
Številka
elaborata
Odgovorni
projektant
EEO
Leto
izdelave
Certifikat
111
Hofer
Bencinski servis Hofer Medvode 106
262/2011
Robert Kušter
2011
v postopku
112
TDR Legure
Finalizacija FeSiMg
265/2011
Branko Voje
2011
v postopku
Odgovorni osebi iz zgornje tabele sta v podjetju Bartec Varnost v letih 2000 do konca leta 2006 izdelali nekaj 100 elaboratov eksplozijske ogroženosti v slovenskih industrijskih
objektih (kemija, farmacija, oskrba s plinom, naftnimi derivati, energetika, proizvodnja cementa,…).
PROJEKS_Reference EEO_september 2011.doc
Stran 8 od 8