Patent Nikole Tesle Motor na izmenični tok Vir: Wikipedija

Comments

Transcription

Patent Nikole Tesle Motor na izmenični tok Vir: Wikipedija
Patent Nikole Tesle
Motor na izmenični tok
Vir: Wikipedija
Uporaba električne energije
Vidiki uporabe električne energije
– varnost (varovalke ščitijo nas in naprave)
– vrste uporabe
– posebne zahteve (vodotesnost, odpornost
proti redukciji in oksidaciji – elektrokemijski
potencial)
– zagotavljanje neprekinjene energijske
oskrbe
– učinkovitost uporabljenih naprav
Uporaba električne energije
p .. močnostna gostota (W/m3)
• Učinkovita raba, izkoriščenost
sistema
• Izkoristek
• Jouleov zakon (džul) (Joule, predstavitev v angl.)
• Posledice Jouleovega zakona J2
izgube (pri prenosu, uporabi)
2
P = I R podobnost s p =
γ
• Raba po področjih
– gospodinjstvo (žarnice, sijalke – večji tok
ob vžigu, omejitev toka z dušilko, sicer kratek
stik)
– industrija (taljenje kovin, gretje
surovin, motorji na izm. tok, večji tok ob
zagonu)
– promet (ne le porabniki - tudi pogon z
motorji na enosmerni tok, hibridna vozila)
Uporaba električne energije
• Primeri
– Prometna infrastruktura
• Signalizacija
• Razsvetljava
• Prezračevanje
•…
– Sijalka
• Plazma v sijalki? (stran v angleščini)
• Proizvodnja sijalk (film v angleščini)
http://www.youtube.com/watch?v=YwsDvINxA84
Uporaba električne energije
• Primer: delovanje sijalke
1. zažari tlivka
2. kontakt K se ukrivi
in kratko sklene
starter
3. povečanje toka
skozi žarilni nitki
(zažarita)
4. zaradi manjše
napetosti tlivka
ugasne
5. premalo toplote, K
odklopi
6. prekinitev sunkovito
zviša napetost med
elektrodama v plinu
Gustav Büscher, Elektrotehnika v slikah, TZS 1974, str. 218
7. začetek prevajanja
v plinu
Uporaba električne energije
• Gretje, kuhanje na indukcijo
Sklepi
• Zapomnimo si
– določitev koristne in vložene oblike energije, izgub in izkoristka
naprav (zakon o ohranitvi energije in Joulov zakon)
– uporaba električne energije v prometu
– večji porabniki električne energije so: …
– ukrepi za zagotavljanje varne uporabe električne energije
– načini zagotavljanje neprekinjene uporabe električne energije
– delovanje žarnice, delovanje sijalke, proces indukcijskega gretja
oz. kuhanja
Prihodnji teden
– kolokvij
– zanesljivost naprav
– (polprevodniške tehnologije)