OGLAS - MKV d.o.o._PDF

Comments

Transcription

OGLAS - MKV d.o.o._PDF
OSNOVNI PODATKI O DELODAJALCU
IN PROSTEM DELOVNEM MESTU
Polni naziv delodajalca: MKV, proizvodnja, trgovina, posredništvo, storitve, nepremičnine, najemi in druge dejavnosti d.o.o.
Skrajšan naziv delodajalca: MKV d.o.o.
Naslov: Potrčeva cesta 65 2250 PTUJ
PD št. GV25414
Lokacija dela: na terenu
Število potrebnih delavcev: 1
Število delavcev za izbor: 1
Poklicna kvalifikacija: Varilci ipd.
Delovno mesto/Opis delovnih obveznosti : VARENJE - M/Ž
Druge zahteve delodajalca: VARENJE KOTLOV NA OGLEDALO
Obdobje zaposlitve delavcev: 12 MESECEV MINIMALNO
Višina plače (bruto): 783,66
Namestitev je zagotovljena: DA
Vrsta namestitve in kdo nosi stroške: STANOVANJSKA HIŠA, DELODAJALEC
Cena, v kolikor stroške namestitve nosi delavec migrant: -Delodajalec želi, da se opravi razgovor: NE
Kontaktna oseba
Ime, priimek:
ROBERT TRBUC
Telefon:
041/253-633
Faks:
E-pošta:
[email protected]
ŠT.: 11153-9/2013-9900
SVETOVALEC: MOJCA MURN LENARČIČ
OSNOVNI PODACI O POSLODAVCU
I SLOBODNOM RADNOM MJESTU
Puni naziv poslodavca: MKV, proizvodnja, trgovina, posredništvo, storitve, nepremičnine, najemi in druge
dejavnosti d.o.o.
Skraćeni naziv poslodavca: MKV d.o.o.
Adresa:
2250 PTUJ
PD št.: GV25414
Lokacija rada: na terenu
Broj potrebnih radnika: 1
Broj radnika za selekciju: 1
Poklicna kvalifikacija: Varilci ipd.
Radno mjesto/Opis radnih obaveza: VARENJE - M/Ž
Drugi zahtjevi poslodavca: VARENJE KOTLOV NA OGLEDALO
Period, na koji se zapošljavaju radnici: 12 MESECEV MINIMALNO
Visina plaće (bruto): 783,66
Da li je osiguran smještaj: DA
Vrsta smještaja i ko snosi troškove: STANOVANJSKA HIŠA, DELODAJALEC
Cijena, ukoliko troškove smještaja snosi radnik migrant: -Poslodavac želi, da se obavi intervju: NE
Kontakt osoba
Ime, priimek:
ROBERT TRBUC
Telefon:
041/253-633
Faks:
E-pošta:
[email protected]
ŠT.: 11153-9/2013-9900
SVETOVALEC: MOJCA MURN LENARČIČ
Delovodna št.: 11153-9/2013-9900-5-1672
Datum: 10. 04. 2013
Centralna služba
Rožna dolina, Cesta IX / 6, 1000 Ljubljana
T: 01 300 49 40
F: 01 300 49 78
www.ess.gov.si
[email protected]
MKV, proizvodnja, trgovina, posredništvo, storitve, nepremičnine, najemi in druge dejavnosti d.o.o.
Potrčeva cesta 65
2250 PTUJ
OBVESTILO O ZAČETEM POSTOPKU POSREDOVANJA DELAVCEV IZ BIH
na podlagi Sporazuma o zaposlovanju državljanov BIH v RS
Spoštovani,
V zvezi z vašo vlogo za posredovanje delavcev iz BIH na osnovi vložene PD št. GV25414
vam sporočamo, da smo zahtevek za posredovanje odstopili Agenciji za rad i zapošljavanje BIH,
kontaktni podatki Agencije: [email protected], ki vas bo o ustreznih kandidatih oziroma pogovorih z
delavci neposredno obvestila.
V primeru dogovora o sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z delavci, morate za delavce vložiti vlogo za
izdajo delovnega dovoljenja na obrazcu TUJ-BIH- 1.
Po pooblastilu generalne direktorice
Pripravil:
Mojca Murn Lenarčič
MIHO ŠEPEC
Vročiti:
Vlagatelj: MKV, proizvodnja, trgovina, posredništvo, storitve, nepremičnine, najemi in druge dejavnosti
d.o.o.