Več

Comments

Transcription

Več
RAZPIS UČNIH MEST ZA IZOBRAŽEVANJE V NIŽJE IN SREDNJE POKLICNEM IZOBRAŽEVANJU
TER V
SREDNJE STROKOVNEM IN POKLICNO-TEHNIŠKEM IZOBRAŽEVANJU ZA ŠOLSKO
LETO 2014-2015
Razpis učnih mest je pripravljen po območnih zbornicah Gospodarske zbornice Slovenije z namenom, da se informacije in
podjetja čimbolj približajo
učencem in srednjim šolam.
Za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom se lahko sklene individualna ali kolektivna učna
pogodba. Individualno učno pogodbo skleneta
delodajalec in dijak ter njegovi starši oziroma zakoniti zastopnik, kolektivno učno pogodbo pa sklene šola
in delodajalec.
Informacije o tem, za katere izmed navedenih poklicev izvaja praktično izobraževanje posamezno podjetje, dobijo učenci v
posameznih podjetjih.
Razpis pa vsekakor ni ovira, da se učenci ne pozanimajo še v podjetjih, ki so jim bolj znana in
krajevno bližja.
Razpis učnih mest je objavljen tudi na spletnih straneh GZS, naslov: www.gzs.si.
OBMOČNA ZBORNICA LJUBLJANA, Dimičeva 9, 1000 LJUBLJANA (tel.: 01/58-98174)
Podjetje
Naslov in kraj
Program in naziv poklicne
izobrazbe
Število
Šolska ulica 44,
HORJUL
Cigaletova 5,
LJUBLJANA
administrator
1
administrator
3
AUTOCOMMERCE d.o.o. PE:
Ljubljana
Baragova ulica 5,
LJUBLJANA
avtokaroserist
3
AVTOHIŠA VIČ d.o.o.
Tbilisijska 49,
LJUBLJANA
avtokaroserist
1
AVTOTEHNA VIS d.o.o.
Celovška cesta 228,
LJUBLJANA
avtokaroserist
2
AUTOCOMMERCE d.o.o. PE:
Ljubljana
Baragova ulica 5,
LJUBLJANA
avtoserviser
8
Srednje poklicno izobraževanje (SPI)
OSNOVNA ŠOLA HORJUL
ŠENT
AVTO DETR d.o.o.
Slovenska cesta 66,
MENGEŠ
avtoserviser
1
AVTOELEKTRONIKA d.o.o.
Dunajska cesta 421,
LJUBLJANA
ČRNUČE
Tbilisijska 49,
LJUBLJANA
avtoserviser
2
avtoserviser
2
AVTOTEHNA VIS d.o.o.
Celovška cesta 228,
LJUBLJANA
avtoserviser
3
KAM - BUS d.d.
Perovo 30, KAMNIK
avtoserviser
2
KOTO d.o.o.
Agrokombinatska
cesta 80,
LJUBLJANA
Tržaška cesta 426,
BREZOVICA
avtoserviser
1
avtoserviser
1
SCANIA SLOVENIJA d.o.o.
Cesta v Gorice 28,
LJUBLJANA
avtoserviser
6
TEKNOXGROUP SLOVENIJA d.o.o.
Pod jelšami 10
avtoserviser
1
DOM STAREJŠIH LOGATEC
Gubčeva 8a,
LOGATEC
Cankarjev trg 6,
VRHNIKA
bolničar - negovalec
5
elektrikar
1
Dunajska cesta 421,
LJUBLJANA
ČRNUČE
Molkova pot 5,
KAMNIK
Medvedje Brdo 13,
ROVTE
elektrikar
2
elektrikar
2
gastronomske in hotelske
storitve - kuhar
1
DOM STAREJŠIH LOGATEC
Gubčeva 8a,
LOGATEC
gastronomske in hotelske
storitve - kuhar
1
GRAND HOTEL UNION d.d.
Miklošičeva cesta 1,
LJUBLJANA
gastronomske in hotelske
storitve - kuhar
6
HOTEL KRONA, BIBIČ SILVA
MARIJA s.p.
Ihanska cesta 2,
DOMŽALE
gastronomske in hotelske
storitve - kuhar
2
JANEŽIČ d.o.o.
Pšata 25, DOL PRI
LJUBLJANI
gastronomske in hotelske
storitve - kuhar
2
KRAJC HOTELI d.o.o.
Dalmatinova 15,
LJUBLJANA
gastronomske in hotelske
storitve - kuhar
3
MARCHE GOSTINSTVO d.o.o. PE:
LOM
Notranjska cesta 71,
LOGATEC
gastronomske in hotelske
storitve - kuhar
1
OKUSNO d.o.o.
Nazorjeva 8,
LJUBLJANA
gastronomske in hotelske
storitve - kuhar
1
OSNOVNA ŠOLA HORJUL
Šolska ulica 44,
HORJUL
gastronomske in hotelske
storitve - kuhar
1
RESTAVRACIJA ARBORETUM
d.o.o.
Volčji Potok 43g,
RADOMLJE
gastronomske in hotelske
storitve - kuhar
2
AVTOHIŠA VIČ d.o.o.
PLEŠKO CARS d.o.o.
ANVINA d.o.o.
AVTOELEKTRONIKA d.o.o.
ZARJA KOVIS d.o.o.
CŠOD PE: Dom Medved
TERME SNOVIK - KAMNIK d.o.o.
Molkova pot 5,
KAMNIK
gastronomske in hotelske
storitve - kuhar
2
VRTEC ANTONA MEDVEDA
KAMNIK
Novi trg 26b,
KAMNIK
gastronomske in hotelske
storitve - kuhar
1
GRAND HOTEL UNION d.d.
Miklošičeva cesta 1,
LJUBLJANA
gastronomske in hotelske
storitve - natakar
6
HOTEL KRONA, BIBIČ SILVA
MARIJA s.p.
Ihanska cesta 2,
DOMŽALE
gastronomske in hotelske
storitve - natakar
2
JANEŽIČ d.o.o.
Pšata 25, DOL PRI
LJUBLJANI
gastronomske in hotelske
storitve - natakar
2
KRAJC HOTELI d.o.o.
Dalmatinova 15,
LJUBLJANA
gastronomske in hotelske
storitve - natakar
3
MARCHE GOSTINSTVO d.o.o. PE:
LOM
Notranjska cesta 71,
LOGATEC
gastronomske in hotelske
storitve - natakar
1
OKUSNO d.o.o.
Nazorjeva 8,
LJUBLJANA
gastronomske in hotelske
storitve - natakar
1
RESTAVRACIJA ARBORETUM
d.o.o.
Volčji Potok 43g,
RADOMLJE
gastronomske in hotelske
storitve - natakar
2
TERME SNOVIK - KAMNIK d.o.o.
Molkova pot 5,
KAMNIK
gastronomske in hotelske
storitve - natakar
2
ENERGO PLUS STORITVE d.o.o.
Koprska ulica 108d,
LJULBJANA
inštalater strojnih inštalacij
1
VEPPO d.o.o.
Perovo 30, KAMNIK
inštalater strojnih inštalacij
4
ZARJA KOVIS d.o.o.
Molkova pot 5,
KAMNIK
Kotnikova ulica 5,
LJUBLJANA
inštalater strojnih inštalacij
2
izdelovalec oblačil
2
KONSTRUKCIJE SCHWARZMANN
d.o.o.
Pristava 12a,
POLHOV GRADEC
izdelovalec kovinskih
konstrukcij
5
TEKNOXGROUP SLOVENIJA d.o.o.
Pod jelšami 10
mehanik kmetijskih in
delovnih strojev
1
AVTOELEKTRONIKA d.o.o.
Dunajska cesta 421,
LJUBLJANA
ČRNUČE
Ponoviška cesta 13,
LITIJA
mehatronik operater
2
mehatronik operater
3
POHIŠTVO ISKRA d.o.o.
Barletova cesta 3,
MEDVODE
mizar
2
AUTOCOMMERCE d.o.o. PE:
Ljubljana
Baragova ulica 5,
LJUBLJANA
oblikovalec kovin - orodjar
3
K G L d.o.o.
Ponoviška cesta 13,
LITIJA
oblikovalec kovin - orodjar
4
KONSTRUKCIJE SCHWARZMANN
d.o.o.
Pristava 12a,
POLHOV GRADEC
oblikovalec kovin - orodjar
3
ZARJA KOVIS d.o.o.
Molkova pot 5,
KAMNIK
oblikovalec kovin - orodjar
1
MARTINETE d.o.o.
K G L d.o.o.
AVTOELEKTRONIKA d.o.o.
Dunajska cesta 421,
LJUBLJANA
ČRNUČE
Šolska ulica 44,
HORJUL
Miklošičeva cesta 1,
LJUBLJANA
računalnikar
2
računalnikar
1
slaščičar
4
Volčji Potok 43g,
RADOMLJE
slaščičar
1
KAM - BUS d.d.
Perovo 30, KAMNIK
ekonomski tehnik
3
OSNOVNA ŠOLA HORJUL
Šolska ulica 44,
HORJUL
Cigaletova 5,
LJUBLJANA
ekonomski tehnik
1
ekonomski tehnik
4
ANVINA d.o.o.
Cankarjev trg 6,
VRHNIKA
elektrotehnik
1
AUTOCOMMERCE d.o.o. PE:
Ljubljana
Baragova ulica 5,
LJUBLJANA
elektrotehnik
3
AVTOELEKTRONIKA d.o.o.
Dunajska cesta 421,
LJUBLJANA
ČRNUČE
Miklošičeva cesta 1,
LJUBLJANA
elektrotehnik
2
elektrotehnik
2
KOGAST GROSUPLJE d.d.
Adamičeva 36,
GROSUPLJE
elektrotehnik
1
ZAVOD RS ZA TRANSFUZIJSKO
MEDICINO LJUBLJANA
Šlajmerjeva 6,
LJUBLJANA
farmacevtski tehnik
2
CŠOD PE: Dom Medved
Medvedje Brdo 13,
ROVTE
gastronomija in turizem
1
KRAJC HOTELI d.o.o.
Dalmatinova 15,
LJUBLJANA
gastronomija in turizem
4
GRAND HOTEL UNION d.d.
Miklošičeva cesta 1,
LJUBLJANA
gastronomija in turizem gostinski tehnik
5
VRTEC ANTONA MEDVEDA
KAMNIK
Novi trg 26b,
KAMNIK
gastronomija in turizem gostinski tehnik
1
GRAND HOTEL UNION d.d.
Miklošičeva cesta 1,
LJUBLJANA
gastronomija in turizem turistični tehnik
5
KONSTRUKCIJE SCHWARZMANN
d.o.o.
Pristava 12a,
POLHOV GRADEC
gradbeni tehnik
4
AUTOCOMMERCE d.o.o. PE:
Ljubljana
Baragova ulica 5,
LJUBLJANA
logistični tehnik
4
GRAND HOTEL UNION d.d.
Miklošičeva cesta 1,
LJUBLJANA
medijski tehnik
2
OSNOVNA ŠOLA HORJUL
GRAND HOTEL UNION d.d.
RESTAVRACIJA ARBORETUM
d.o.o.
Srednje strokovno izobraževanje
(SSI)
ŠENT
GRAND HOTEL UNION d.d.
PIVOVARNA UNION d.d.
Pivovarniška 2,
LJUBLJANA
naravovarstveni tehnik
2
ARGO d.o.o.
Vrhniška cesta 30,
HORJUL
strojni tehnik
1
K G L d.o.o.
Ponoviška cesta 13,
LITIJA
strojni tehnik
5
KOGAST GROSUPLJE d.d.
Adamičeva 36,
GROSUPLJE
strojni tehnik
1
KONSTRUKCIJE SCHWARZMANN
d.o.o.
Pristava 12a,
POLHOV GRADEC
strojni tehnik
4
PIVOVARNA UNION d.d.
Pivovarniška 2,
LJUBLJANA
strojni tehnik
2
ZAVOD RS ZA TRANSFUZIJSKO
MEDICINO LJUBLJANA
Šlajmerjeva 6,
LJUBLJANA
tehnik laboratorijske
biomedicine
2
AVTOELEKTRONIKA d.o.o.
Dunajska cesta 421,
LJUBLJANA
ČRNUČE
Ponoviška cesta 13,
LITIJA
tehnik mehatronike
2
tehnik mehatronike
2
KOGAST GROSUPLJE d.d.
Adamičeva 36,
GROSUPLJE
tehnik mehatronike
1
AUTOCOMMERCE d.o.o. PE:
Ljubljana
Baragova ulica 5,
LJUBLJANA
tehnik računalništva
2
ENERGO PLUS STORITVE d.o.o.
Koprska ulica 108d,
LJULBJANA
tehnik računalništva
1
ŠENT
Cigaletova 5,
LJUBLJANA
tehnik zdravstvene nege
5
DOM STAREJŠIH LOGATEC
Gubčeva 8a,
LOGATEC
Šlajmerjeva 6,
LJUBLJANA
tehnik zdravstvene nege
5
tehnik zdravstvene nege
2
PIVOVARNA UNION d.d.
Pivovarniška 2,
LJUBLJANA
živilsko prehranski tehnik
2
VRTEC ANTONA MEDVEDA
KAMNIK
Novi trg 26b,
KAMNIK
živilsko prehranski tehnik
1
AUTOCOMMERCE d.o.o. PE:
Ljubljana
Baragova ulica 5,
LJUBLJANA
elektrikar
1
KRAJC HOTELI d.o.o.
Dalmatinova 15,
LJUBLJANA
gastronomija
4
K G L d.o.o.
ZAVOD RS ZA TRANSFUZIJSKO
MEDICINO LJUBLJANA
Poklicno - tehniško izobraževanje
(PTI)
Nižje poklicno izobraževanje (NPI)
K G L d.o.o.
Ponoviška cesta 13,
LITIJA
pomočnik v tehnoloških
procesih
3
223
ŠTAJERSKA GOSPODARSKA ZBORNICA, Ulica talcev 24, 2000 MARIBOR (tel.:
02/220-87-22)
Podjetje
Naslov in kraj
Program in naziv poklicne
izobrazbe
Število
IMPOL 2000 d.o.o.
Partizanska ulica 38,
SLOVENSKA
BISTRICA
administrator
1
KADRING d.o.o.
Trg svobode 26,
SLOVENSKA
BISTRICA
administrator
1
SAŠO BEŽIK s.p. PE: Perfect body
Plečnikova 3,
MARIBOR
Nasipna ulica 64,
MARIBOR
administrator
2
administrator
2
AVTOCENTER ORMOŽ d.o.o.
Hardek 44c, ORMOŽ
avtokaroserist
2
TAO d.o.o.
Meljska cesta 78,
MARIBOR
avtokaroserist
2
AMZS d.d. PE: Lenart
Industrijska ulica 26,
LENART V
SLOVENSKIH
GORICAH
avtoserviser
1
AMZS d.d. PE: Maribor
Zagrebška cesta 25,
MARIBOR
avtoserviser
1
AUTOCOMMERCE d.o.o. PE:
Maribor
Ptujska cesta 132,
MARIBOR
avtoserviser
3
AVTOCENTER ORMOŽ d.o.o.
Hardek 44c, ORMOŽ avtoserviser
2
TAO d.o.o.
Meljska cesta 78,
MARIBOR
avtoserviser
1
SNAGA d.o.o.
Nasipna ulica 64,
MARIBOR
avtoserviser
2
DOM STAREJŠIH IDILA d.o.o.
Vukovski Dol 30,
JARENINA
bolničar - negovalec
IMPOL FT d.o.o.
Partizanska ulica 38,
SLOVENSKA
BISTRICA
elektrikar
Srednje poklicno izobraževanje (SPI)
SNAGA d.o.o.
15
2
IMPOL LLT d.o.o.
Partizanska ulica 38,
SLOVENSKA
BISTRICA
elektrikar
1
IMPOL PCP d.o.o.
Partizanska ulica 38,
SLOVENSKA
BISTRICA
elektrikar
2
PERUTNINA PRUJ d.d.
Potrčeva cesta 10,
PTUJ
Slivniško Pohorje 39,
POHORJE
elektrikar
2
gastronomske in hotelske
storitve - kuhar
1
Veliki Boč 31a,
SELNICA OB
DRAVI
Spuhlja 34a, 2250
PTUJ
gastronomske in hotelske
storitve - kuhar
1
gastronomske in hotelske
storitve - kuhar
1
CŠOD PE: Mladinsko prenočišče Ptuj
Osojnikova 9, PTUJ
gastronomske in hotelske
storitve - kuhar
1
DIJAŠKI DOM LIZIKE JANČAR
Titova cesta 24a,
MARIBOR
gastronomske in hotelske
storitve - kuhar
4
DOM STAREJŠIH IDILA d.o.o.
Vukovski Dol 30,
JARENINA
gastronomkse in hotelske
storitve - kuhar
5
HIT d.d. NOVA GORICA PE: Šentilj
Sadjarska pot 15,
ŠENTILJ
gastronomske in hotelske
storitve - kuhar
2
HOT - TEN d.o.o.
Zrkovska cesta 114a,
MARIBOR
gastronomske in hotelske
storitve - kuhar
10
HOTEL LEONARDO d.o.o.
Konjiška cesta 6,
OPLOTNICA
gastronomske in hotelske
storitve - kuhar
4
TERME MARIBOR d.d.
Ulica heroja Šlandra
10, MARIBOR
gastronomske in hotelske
storitve - kuhar
10
ŽIHER d.o.o.
Moškanjci 1g,
GORIŠNICA
gastronomske in hotelske
storitve - kuhar
1
5 START d.o.o.
Uliva Eve Lovše 15,
MARIBOR
gastronomkse in hotelske
storitve - natakar
2
HIT d.d. NOVA GORICA PE: Šentilj
Sadjarska pot 15,
ŠENTILJ
gastronomske in hotelske
storitve - natakar
2
HOTEL LEONARDO d.o.o.
Konjiška cesta 6,
OPLOTNICA
gastronomske in hotelske
storitve - natakar
2
HOT - TEN d.o.o.
Zrkovska cesta 114a,
MARIBOR
gastronomske in hotelske
storitve - natakar
10
TERME MARIBOR d.d.
Ulica heroja Šlandra
10, MARIBOR
gastronomske in hotelske
storitve - natakar
10
ŽIHER d.o.o.
Moškanjci 1g,
GORIŠNICA
gastronomske in hotelske
storitve - natakar
1
CŠOD PE: Dom Planinka
CŠOD PE: Dom Škorpijon
CŠOD PE: Dom Štrk
ALUMERO d.o.o.
Kolodvorska 39,
SLOVENSKA
BISTIRCA
izdelovalec kovinskih
konstrukcij
3
SNAGA d.o.o.
Nasipna ulica 64,
MARIBOR
mehanik kmetijskih in
delovnih strojev
1
AUTOCOMMERCE d.o.o. PE:
Maribor
Ptujska cesta 132,
MARIBOR
mehatronik operater
2
IMPOL FT d.o.o.
Partizanska ulica 38,
SLOVENSKA
BISTRICA
mehatronik operater
10
IMPOL LLT d.o.o.
Partizanska ulica 38,
SLOVENSKA
BISTRICA
mehatronik operater
2
IMPOL PCP d.o.o.
Partizanska ulica 38,
SLOVENSKA
BISTRICA
mehatronik operater
8
SNAGA d.o.o.
Nasipna ulica 64,
MARIBOR
mehatronik operater
1
IMPOL FT d.o.o.
Partizanska ulica 38,
SLOVENSKA
BISTRICA
metalurg
2
IMPOL LLT d.o.o.
Partizanska ulica 38,
SLOVENSKA
BISTRICA
metalurg
1
IMPOL PCP d.o.o.
Partizanska ulica 38,
SLOVENSKA
BISTRICA
metalurg
2
SPLOŠNO MIZARSTVO IN
MANJŠA GRADBENA DELA
CIFREK FABIJAN S.P.
Zrkovska cesta 18,
MARIBOR
mizar
1
ALUMERO d.o.o.
Kolodvorska 39,
SLOVENSKA
BISTIRCA
oblikovalec kovin - orodjar
3
IMPOL PCP d.o.o.
Partizanska ulica 38,
SLOVENSKA
BISTRICA
oblikovalec kovin - orodjar
8
DIJAŠKI DOM LIZIKE JANČAR
Titova cesta 24a,
MARIBOR
slaščičar
5
SPLOŠNO MIZARSTVO IN
MANJŠA GRADBENA DELA
CIFREK FABIJAN S.P.
Zrkovska cesta 18,
MARIBOR
tesar
1
GRADBENO PODJETJE JAZBEC
d.o.o.
Žetale 14A, ŽETALE
zidar
2
SPLOŠNO MIZARSTVO IN
MANJŠA GRADBENA DELA
CIFREK FABIJAN S.P.
Zrkovska cesta 18,
MARIBOR
zidar
1
Kolodvorska 39,
SLOVENSKA
BISTIRCA
pomočnik v tehnoloških
procesih
3
AMZS d.d. PE: Maribor
Zagrebška cesta 25,
MARIBOR
avtoservisni tehnik
1
ALUMERO d.o.o.
Kolodvorska 39,
SLOVENSKA
BISTIRCA
ekonomski tehnik
3
GERMAR d.o.o.
Keleminova ulica 26,
MARIBOR
ekonomski tehnik
1
IMPOL 2000 d.o.o.
Partizanska ulica 38,
SLOVENSKA
BISTRICA
ekonomski tehnik
3
IMPOL FT d.o.o.
Partizanska ulica 38,
SLOVENSKA
BISTRICA
ekonomski tehnik
5
IMPOL LLT d.o.o.
Partizanska ulica 38,
SLOVENSKA
BISTRICA
ekonomski tehnik
1
IMPOL PCP d.o.o.
Partizanska ulica 38,
SLOVENSKA
BISTRICA
ekonomski tehnik
5
KADRING d.o.o.
Trg svobode 26,
SLOVENSKA
BISTRICA
ekonomski tehnik
1
PERUTNINA PRUJ d.d.
Potrčeva cesta 10,
PTUJ
Nasipna ulica 64,
MARIBOR
ekonomski tehnik
8
ekonomski tehnik
2
ALUMERO d.o.o.
Kolodvorska 39,
SLOVENSKA
BISTIRCA
elektrotehnik
3
IMPOL FT d.o.o.
Partizanska ulica 38,
SLOVENSKA
BISTRICA
elektrotehnik
3
Nižje poklicno izobraževanje (NPI)
ALUMERO d.o.o.
Srednje strokovno izobraževanje
(SSI)
SNAGA d.o.o.
IMPOL LLT d.o.o.
Partizanska ulica 38,
SLOVENSKA
BISTRICA
elektrotehnik
1
CŠOD PE: Dom Planinka
Slivniško Pohorje 39,
POHORJE
gastronomija in turizem
1
CŠOD PE: Dom Škorpijon
Veliki Boč 31a, DUH
NA OSTREM VRHU
gastronomija in turizem
1
CŠOD PE: Dom Štrk
Spuhlja 34a, 2250
PTUJ
Osojnikova 9, PTUJ
gastronomija in turizem
1
gastronomija in turizem
1
HIT d.d. NOVA GORICA PE: Šentilj
Sadjarska pot 15,
ŠENTILJ
gastronomija in turizem
4
HOTEL LEONARDO d.o.o.
Konjiška cesta 6,
OPLOTNICA
gastronomija in turizem
2
5 START d.o.o.
Uliva Eve Lovše 15,
MARIBOR
gastronomija in turizem gostinski tehnik
1
DOM STAREJŠIH IDILA d.o.o.
Vukovski Dol 30,
JARENINA
gastronomija in turizem gostinski tehnik
5
5 START d.o.o.
Uliva Eve Lovše 15,
MARIBOR
gastronomija in turizem turistični tehnik
1
COLUMBUS d.o.o.
Vita Kraigherja 5,
MARIBOR
gastronomija in turizem turistični tehnik
8
VITAL, GOSTINSTVO IN
TRGOVINA d.o.o.
Tovarniška cesta 007,
KIDRIČEVO
gastronomija in turizem turistični tehnik
1
PERUTNINA PRUJ d.d.
Potrčeva cesta 10,
PTUJ
Plečnikova 3,
MARIBOR
Zrkovska cesta 18,
MARIBOR
kemijski tehnik
3
lesarski tehnik
1
SNAGA d.o.o.
Nasipna ulica 64,
MARIBOR
logistični tehnik
1
SNAGA d.o.o.
Nasipna ulica 64,
MARIBOR
okoljevarstveni tehnik
1
ALUMERO d.o.o.
Kolodvorska 39,
SLOVENSKA
BISTIRCA
strojni tehnik
3
IMPOL FT d.o.o.
Partizanska ulica 38,
SLOVENSKA
BISTRICA
strojni tehnik
10
IMPOL LLT d.o.o.
Partizanska ulica 38,
SLOVENSKA
BISTRICA
strojni tehnik
1
CŠOD PE: Mladinsko prenočišče Ptuj
SAŠO BEŽIK s.p. PE: Perfect body
SPLOŠNO MIZARSTVO IN
MANJŠA GRADBENA DELA
CIFREK FABIJAN S.P.
kozmetični tehnik
14
IMPOL PCP d.o.o.
Partizanska ulica 38,
SLOVENSKA
BISTRICA
strojni tehnik
20
PERUTNINA PRUJ d.d.
Potrčeva cesta 10,
PTUJ
Ptujska cesta 132,
MARIBOR
strojni tehnik
2
tehnik mehatronike
1
BELTA d.o.o.
Otiški vrh 26A,
ŠENTJANŽ PRI
DRAVOGRADU
tehnik mehatronike
1
IMPOL FT d.o.o.
Partizanska ulica 38,
SLOVENSKA
BISTRICA
tehnik mehatronike
5
IMPOL PCP d.o.o.
Partizanska ulica 38,
SLOVENSKA
BISTRICA
tehnik mehatronike
5
DOM STAREJŠIH IDILA d.o.o.
Vukovski Dol 30,
JARENINA
tehnik zdravstvene nege
DIJAŠKI DOM LIZIKE JANČAR
Titova cesta 24a,
MARIBOR
živilsko prehranski tehnik
2
Tovarniška cesta 007,
KIDRIČEVO
gastronomija
1
AUTOCOMMERCE d.o.o. PE:
Maribor
15
Poklicno - tehniško izobraževanje
(PTI)
VITAL, GOSTINSTVO IN
TRGOVINA d.o.o.
314
OBMOČNA ZBORNICA KOROŠKA DRAVOGRAD, Koroška cesta 47, 2370 DRAVOGRAD (tel.: 02/8723-250)
Podjetje
Naslov in kraj
Program in naziv poklicne
izobrazbe
Število
Na Produ 97,
PREVALJE
Mariborska cesta 60,
DRAVOGRAD
administrator
1
avtoserviser
1
MONTER DRAVOGRAD d.o.o.
Otiški vrh 177,
ŠENTJANŽ PRI
DRAVOGRADU
avtoserviser
2
DOM STAREJŠIH NA FARI
Na Fari 50,
PREVALJE
Libeliška Gora 34,
LIBELIČE
bolničar - negovalec
5
gastronomske in hotelske
storitve - kuhar
1
Breg 13, MEŽICA
gastronomske in hotelske
storitve - kuhar
1
Srednje poklicno izobraževanje (SPI)
TESNILA GK d.o.o.
AMZS d.d. PE: Dravograd
CŠOD PE: Dom Ajda
CŠOD PE: Dom Peca
DOM STAREJŠIH NA FARI
Na Fari 50,
PREVALJE
gastronomske in hotelske
storitve - kuhar
1
DOM STAREJŠIH NA FARI
Na Fari 50,
PREVALJE
Dobrava 42, RADLJE
OB DRAVI
izdelovalec oblačil
1
mizar
5
MONTER DRAVOGRAD d.o.o.
Otiški vrh 177,
ŠENTJANŽ PRI
DRAVOGRADU
mehatronik operater
2
TESNILA GK d.o.o.
Na Produ 97,
PREVALJE
Otiški vrh 177,
ŠENTJANŽ PRI
DRAVOGRADU
mehatronik operater
2
oblikovalec kovin - orodjar
2
Na Fari 50,
PREVALJE
slaščičar
1
Otiški vrh 177,
ŠENTJANŽ PRI
DRAVOGRADU
pomočnik v tehnoloških
procesih
2
CENTER ZA SOCIALNO DELO
RAVNE NA KOROŠKEM
Gozdarska pot 17,
RAVNE NA
KOROŠKEM
ekonomski tehnik
2
MONTER DRAVOGRAD d.o.o.
Otiški vrh 177,
ŠENTJANŽ PRI
DRAVOGRADU
ekonomski tehnik
2
TESNILA GK d.o.o.
ekonomski tehnik
1
CŠOD PE: Dom Ajda
Na Produ 97,
PREVALJE
Libeliška Gora 34,
LIBELIČE
gastronomija in turizem
1
CŠOD PE: Dom Peca
Breg 13, MEŽICA
gastronomija in turizem
1
AMZS d.d. PE: Dravograd
Mariborska cesta 60,
DRAVOGRAD
strojni tehnik
1
MONTER DRAVOGRAD d.o.o.
Otiški vrh 177,
ŠENTJANŽ PRI
DRAVOGRADU
strojni tehnik
6
BELTA d.o.o.
Otiški vrh 26A,
ŠENTJANŽ PRI
DRAVOGRADU
strojni tehnik
1
TESNILA GK d.o.o.
Na Produ 97,
strojni tehnik
2
GAŠPER TRŽENJE d.o.o. PE:
Dobrava
MONTER DRAVOGRAD d.o.o.
DOM STAREJŠIH NA FARI
Nižje poklicno izobraževanje (NPI)
MONTER DRAVOGRAD d.o.o.
Srednje strokovno izobraževanje
(SSI)
PREVALJE
MONTER DRAVOGRAD d.o.o.
Otiški vrh 177,
ŠENTJANŽ PRI
DRAVOGRADU
tehnik mehatronike
2
TESNILA GK d.o.o.
Na Produ 97,
PREVALJE
tehnik mehatronike
2
Poklicno - tehniško izobraževanje
(PTI)
48
REGIONALNA GOSPODARSKA ZBORNICA CELJE - RGZC - samostojna regionalna zbornica, Ljubljanska cesta
14/II., 3000 CELJE (tel.: 03/42-67-400)
Podjetje
Naslov in ,
Program in naziv poklicne
izobrazbe
Število
A2S d.o.o.
Mariborska cesta 140,
CELJE
avtokaroserist
4
SELMAR d.o.o.
Mariborska cesta 119,
CELJE
avtokaroserist
3
AMZS d.d. PE: Celje
Ljubljanska cesta 35,
CELJE
avtoserviser
1
AMZS d.d. PE: CVV
Čeplje 29b,
VRANSKO
Prvomajska ulica 35,
ROGAŠKA
SLATINA
Rimska cesta 98b,
ŠEMPETER V
SAVINJSKI DOLINI
avtoserviser
1
avtoserviser
1
avtoserviser
1
A2S d.o.o.
Mariborska cesta 140,
CELJE
avtoserviser
4
SELMAR d.o.o.
Mariborska cesta 119,
CELJE
avtoserviser
3
CŠOD PE: Gorenje
Gorenje pri Zrečah 19, gastronomske in hotelske
ZREČE
storitve - kuhar
1
MARCHE GOSTINSTVO d.o.o. PE:
TEPANJE
Spodnej Grušovje 10b,
SLOVENSKE
KONJICE
Spodnej Grušovje 10b,
SLOVENSKE
KONJICE
Mariborska cesta 2,
CELJE
gastronomske in hotelske
storitve - kuhar
1
gastronomske in hotelske
storitve - natakar
1
gastronomske in hotelske
storitve - natakar
2
SEBA d.o.o.
Lava 9a, CELJE
2
PANLES d.o.o.
Tekačevo 62b,
ROGAŠKA
SLATINA
izvajalec suhomontažne
gradnje
mizar
Srednje poklicno izobraževanje (SPI)
AMZS d.d. PE: Rogaška Slatina
AMZS d.d. PE: Šempeter v Savinjski
dolini
MARCHE GOSTINSTVO d.o.o. PE:
TEPANJE
ZAVOD CMLC
2
MARCHE GOSTINSTVO d.o.o. PE:
TEPANJE
MARCHE GOSTINSTVO d.o.o. PE:
TEPANJE
VRTNARSTVO IN GRADNJE
ROGAŠKA d.o.o.
VRTNARSTVO IN GRADNJE
ROGAŠKA d.o.o.
Spodnej Grušovje 10b,
SLOVENSKE
KONJICE
Spodnej Grušovje 10b,
SLOVENSKE
KONJICE
Cerovec pod Bočem,
ROGAŠKA
SLATINA
Cerovec pod Bočem,
ROGAŠKA
SLATINA
pek
1
slaščičar
1
vrtnar
2
zidar
1
Nižje poklicno izobraževanje (NPI)
Srednje strokovno izobraževanje
(SSI)
CŠOD PE: Gorenje
Gorenje pri Zrečah 19, gastronomija in turizem
ZREČE
1
ZAVOD CMLC
Mariborska cesta 2,
CELJE
gastronomija in turizem
2
ZAVOD CELEIA CELJE
Krekov trg 3, CELJE
gastronomija in turizem turistični tehnik
8
VRTNARSTVO IN GRADNJE
ROGAŠKA d.o.o.
Cerovec pod Bočem,
ROGAŠKA
SLATINA
Tekačevo 62b,
ROGAŠKA
SLATINA
hortikulturni tehnik
1
lesarski tehnik
2
PANLES d.o.o.
Poklicno - tehniško izobraževanje
(PTI)
46
SAVINJSKO-ŠALEŠKA GOSPODARSKA ZBORNICA - samostojna regionalna zbornica, Rudarska cesta 6 A, 3320
VELENJE (tel.: 03/89-84-202)
Podjetje
Naslov in kraj
Program in naziv poklicne
izobrazbe
Število
Tlaka 28, GORNJI
GRAD
Tlaka 28, GORNJI
GRAD
bolničar - negovalec
7
gastronomske in hotelske
storitve - kuhar
2
Srednje poklicno izobraževanje (SPI)
DEOS d.o.o. PE: Gornji Grad
DEOS d.o.o. PE: Gornji Grad
Nižje poklicno izobraževanje (NPI)
Srednje strokovno izobraževanje
(SSI)
DEOS d.o.o. PE: Gornji Grad
Tlaka 28, GORNJI
GRAD
tehnik zdravstvene nege
4
Poklicno - tehniško izobraževanje
(PTI)
13
OBMOČNA ZBORNICA ZA GORENJSKO KRANJ, Bleiweisova 16, 4000 KRANJ (tel.: 04/20-18300)
Podjetje
Naslov in kraj
Program in naziv poklicne
izobrazbe
Število
KMETIJSKA ZADRUGA CERKLJE
z.o.o.
Slovenska cesta 2,
CERKLJE NA
GORENJSKEM
administrator
1
AVTOHIŠA VRTAČ d.o.o.
Delovska cesta 4,
KRANJ
Delovska cesta 4,
KRANJ
Hraška cesta 19,
LESCE
Bleiweisova 36,
KRANJ
Češnjica 48b,
ŽELEZNIKI
avtokaroserist
2
avtoserviser
3
avtoserviser
1
avtoserviser
1
elektrikar
1
AZUL d.o.o.
Šuceva 26, KRANJ
gastronomske in hotelske
storitve - kuhar
1
HIT d.d. NOVA GORICA PE: Hotel
Korona Kranjska Gora
Vršiška 23,
KRANJSKA GORA
gastronomske in hotelske
storitve - kuhar
2
CŠOD PE: Dom Bohinj
Ribčev Laz 63,
BOHINJSKO
JEZERO
Vitranška 9,
KRANJSKA GORA
gastronomske in hotelske
storitve - kuhar
1
gastronomske in hotelske
storitve - kuhar
1
CŠOD PE: Dom Planica
Rateče 167, RATEČE
- PLANICA
gastronomske in hotelske
storitve - kuhar
1
CŠOD PE: Dom Trilobit
Javorški Rovt 25,
JESENICE
gastronomske in hotelske
storitve - kuhar
1
KRANJSKI VRTCI
Ulica Nikole Tesle 2,
KRANJ
gastronomske in hotelske
storitve - kuhar
2
PERKOVIČ d.o.o. PE: Penzion LIPA
Koroška 14,
KRANJSKA GORA
gastronomske in hotelske
storitve - kuhar
1
Srednje poklicno izobraževanje (SPI)
AVTOHIŠA VRTAČ d.o.o.
AMZS d.o.o. PE Lesce
AMZS d.o.o. PE Kranj
ALPLES d.d.
CŠOD PE: Dom Kranjska Gora
AZUL d.o.o.
Šuceva 26, KRANJ
gastronomske in hotelske
storitve - natakar
1
HIT d.d. NOVA GORICA PE: Hotel
Korona Kranjska Gora
Vršiška 23,
KRANJSKA GORA
gastronomske in hotelske
storitve - natakar
2
PERKOVIČ d.o.o. PE: Penzion LIPA
Koroška 14,
KRANJSKA GORA
gastronomske in hotelske
storitve - natakar
1
ALPLES d.d.
Češnjica 48b,
ŽELEZNIKI
mizar
6
MIZARSTVO ŠTEFAN JESENKO
s.p.
Draga 22, 4220
ŠKOFJA LOKA
mizar
1
GOODYEAR DUNLOP SAVA TIRES Škofjeloška 6, KRANJ oblikovalec kovin - orodjar
d.o.o.
1
MAPRO d.o.o.
Industrijska ulica 12,
ŽIRI
Kidričeva cesta 99,
ŠKOFJA LOKA
oblikovalec kovin - orodjar
5
oblikovalec kovin - orodjar
2
KRANJSKI VRTCI
Ulica Nikole Tesle 2,
KRANJ
predšolska vzgoja
LOTRIČ d.o.o.
Selca 163, SELCA
računalnikar
2
KMETIJSKA ZADRUGA CERKLJE
z.o.o.
Slovenska cesta 2,
CERKLJE NA
GORENJSKEM
vrtnar
1
Ulica Nikole Tesle 2,
KRANJ
pomočnik v biotehniki in
oskrbi
5
ALPLES d.d.
Češnjica 48b,
ŽELEZNIKI
ekonomski tehnik
1
KMETIJSKA ZADRUGA CERKLJE
z.o.o.
Slovenska cesta 2,
CERKLJE NA
GORENJSKEM
ekonomski tehnik
1
KRANJSKI VRTCI
Ulica Nikole Tesle 2,
KRANJ
ekonomski tehnik
3
LOTRIČ d.o.o.
Selca 163, SELCA
ekonomski tehnik
2
UNIVERZITETNA KLINIKA ZA
PLJUČNE BOLEZNI IN ALERGIJO
GOLNIK
Golnik 36, GOLNIK
ekonomski tehnik
2
ALPLES d.d.
Češnjica 48b,
ŽELEZNIKI
elektrotehnik
1
LOTRIČ d.o.o.
Selca 163, SELCA
elektrotehnik
2
SIBO G. d.o.o.
30
Nižje poklicno izobraževanje (NPI)
KRANJSKI VRTCI
Srednje strokovno izobraževanje
(SSI)
AZUL d.o.o.
Šuceva 26, KRANJ
gastronomija in turizem
2
CŠOD PE: Dom Bohinj
Ribčev Laz 63,
BOHINJSKO
JEZERO
Vitranška 9,
KRANJSKA GORA
gastronomija in turizem
1
gastronomija in turizem
1
CŠOD PE: Dom Planica
Rateče 167, RATEČE
- PLANICA
gastronomija in turizem
1
CŠOD PE: Dom Trilobit
Javorški Rovt 25,
JESENICE
gastronomija in turizem
1
HIT d.d. NOVA GORICA PE: Hotel
Korona Kranjska Gora
Vršiška 23,
KRANJSKA GORA
gastronomija in turizem
2
AGENCIJA OSKAR, TURIZEM IN
POTOVANJA d.o.o.
Gregoričeva ulica 7,
KRANJ
gastronomija in turizem turistični tehnik
1
PERKOVIČ d.o.o. PE: Penzion LIPA
Koroška 14,
KRANJSKA GORA
gastronomija in turizem turistični tehnik
1
KMETIJSKA ZADRUGA CERKLJE
z.o.o.
Slovenska cesta 2,
CERKLJE NA
GORENJSKEM
hortikulturni tehnik
1
KMETIJSKA ZADRUGA CERKLJE
z.o.o.
Slovenska cesta 2,
CERKLJE NA
GORENJSKEM
kmetijsko podjetniški tehnik
ALPLES d.d.
Češnjica 48b,
ŽELEZNIKI
lesarski tehnik
4
MIZARSTVO ŠTEFAN JESENKO
s.p.
Draga 22, ŠKOFJA
LOKA
lesarski tehnik
1
CŠOD PE: Dom Kranjska Gora
10
GOODYEAR DUNLOP SAVA TIRES Škofjeloška 6, KRANJ oblikovalec kovin - orodjar
d.o.o.
1
LOTRIČ d.o.o.
Selca 163, SELCA
strojni tehnik
2
MAPRO d.o.o.
Industrijska ulica 12,
ŽIRI
Kidričeva cesta 99,
ŠKOFJA LOKA
strojni tehnik
5
strojni tehnik
4
ALPETOUR POTOVALNA
AGENCIJA d.d.
Mirka Vadnova 8,
KRANJ
tehnik mehatronike
2
LOTRIČ d.o.o.
Selca 163, SELCA
tehnik mehatronike
2
UNIVERZITETNA KLINIKA ZA
PLJUČNE BOLEZNI IN ALERGIJO
GOLNIK
Golnik 36, GOLNIK
tehnik računalništva
2
Mirka Vadnova 8,
KRANJ
tehnik mehatronike
2
SIBO G. d.o.o.
Poklicno - tehniško izobraževanje
(PTI)
ALPETOUR POTOVALNA
AGENCIJA d.d.
131
OBMOČNA ZBORNICA POSTOJNA, Cankarjeva 6, 6230 POSTOJNA (tel.: 05/72 -0111)
Podjetje
Naslov in kraj
Program in naziv poklicne
izobrazbe
Število
AMZS d.d. PE: Postojna
Industrijska cesta 1,
POSTOJNA
avtoserviser
1
CŠOD PE: Dom Rak
Rakov Škocjan 2,
CERKNICA
gastronomske in hotelske
storitve - kuhar
1
Rakov Škocjan 2,
CERKNICA
gastronomija in turizem
1
Srednje poklicno izobraževanje (SPI)
Srednje strokovno izobraževanje
(SSI)
CŠOD PE: Dom Rak
3
OBMOČNA ZBORNICA ZA SEVERNO PRIMORSKO NOVA GORICA, Trg Edvarda Kardelja 3, 5000 NOVA
GORICA (tel.: 05/33-06-030)
Podjetje
Naslov in kraj
Program in naziv poklicne
izobrazbe
Število
AMZS d.d. PE: Nova Gorica
Cesta IX. Korpusa 48,
SOLKAN
avtoserviser
1
AVTOMAGAZIN d.o.o.
Vipavska cesta 16A,
NOVA GORICA
avtoserviser
1
CŠOD PE: Dom Kavka
Livške Ravne 9,
KOBARID
gastronomske in hotelske
storitve - kuhar
1
CŠOD PE: Dom Soča
Dijaška ulica 14,
TOLMIN
gastronomske in hotelske
storitve - kuhar
1
CŠOD PE: Dom Vojsko
Vojsko 21, IDRIJA
gastronomske in hotelske
storitve - kuhar
1
HIT d.d. NOVA GORICA PE: Hotel
Lipa
gastronomske in hotelske
storitve - kuhar
2
HIT d.d. NOVA GORICA PE: Hotel
Park
Trg Ivana Roba 7,
ŠEMPETER PRI
GORICI
Delpinova ulica 5,
NOVA GORICA
gastronomske in hotelske
storitve - kuhar
5
HIT d.d. NOVA GORICA PE: Hotel
Perla
Kidričeva ulica 7,
NOVA GORICA
gastronomske in hotelske
storitve - kuhar
5
HIT d.d. NOVA GORICA PE: Hotel
Sabotin
Cesta IX. Korpusa 35,
SOLKAN
gastronomske in hotelske
storitve - kuhar
2
Srednje poklicno izobraževanje (SPI)
HIT d.d. NOVA GORICA PE: Hotel
Lipa
gastronomske in hotelske
storitve - natakar
2
HIT d.d. NOVA GORICA PE: Hotel
Park
Trg Ivana Roba 7,
ŠEMPETER PRI
GORICI
Delpinova ulica 5,
NOVA GORICA
gastronomske in hotelske
storitve - natakar
5
HIT d.d. NOVA GORICA PE: Hotel
Perla
Kidričeva ulica 7,
NOVA GORICA
gastronomske in hotelske
storitve - natakar
5
HIT d.d. NOVA GORICA PE: Hotel
Sabotin
Cesta IX. Korpusa 35,
SOLKAN
gastronomske in hotelske
storitve - natakar
2
NEBESA d.o.o.
Vojkova 10, IDRIJA
gastronomske in hotelske
storitve - natakar
2
GOSTOL - GOPAN d.o.o.
Prvomajska 37,
NOVA GORICA
mehatronik operater
2
PELOZ d.o.o.
Loke 1a, NOVA
GORICA
mesar
2
ILES LESNA INDUSTRIJA d.o.o.
Spodnja Kanomlja
23a, SPODNJA
IDRIJA
Prvomajska 37,
NOVA GORICA
mizar
2
oblikovalec kovin - orodjar
2
HIT d.d. NOVA GORICA PE: Hotel
Park
Delpinova ulica 5,
NOVA GORICA
slaščičar
4
HIT d.d. NOVA GORICA PE: Hotel
Perla
Kidričeva ulica 7,
NOVA GORICA
slaščičar
4
HIT d.d. NOVA GORICA
Delpinova 7a, NOVA
GORICA
ekonomski tehnik
1
PELOZ d.o.o.
Loke 1a, NOVA
GORICA
elektrotehnik
1
CŠOD PE: Dom Kavka
Livške Ravne 9,
KOBARID
gastronomija in turizem
1
CŠOD PE: Dom Soča
gastronomija in turizem
1
CŠOD PE: Dom Vojsko
Dijaška ulica 14,
TOLMIN
Vojsko 21, IDRIJA
gastronomija in turizem
1
HIT d.d. NOVA GORICA PE: Hotel
Perla
Kidričeva ulica 7,
NOVA GORICA
gastronomija in turizem
2
ILES LESNA INDUSTRIJA d.o.o.
Spodnja Kanomlja
23a, SPODNJA
IDRIJA
Prvomajska 37,
NOVA GORICA
lesarski tehnik
2
strojni tehnik
2
GOSTOL - GOPAN d.o.o.
Nižje poklicno izobraževanje (NPI)
Srednje strokovno izobraževanje
(SSI)
GOSTOL - GOPAN d.o.o.
HIT d.d. NOVA GORICA
Delpinova 7a, NOVA
GORICA
tehnik računalništva
2
PELOZ d.o.o.
Loke 1a, NOVA
GORICA
živilsko prehranski tehnik
1
Vojkova 10, IDRIJA
gastronomija
2
Poklicno - tehniško izobraževanje
(PTI)
NEBESA d.o.o.
65
PRIMORSKA GOSPODARSKA ZBORNICA - samostojna regionalna zbornica, Ferrarska ulica 2, 6000 KOPER
(tel.: 05/66-25-830)
Podjetje
Naslov in kraj
Program in naziv poklicne
izobrazbe
Število
AMZS d.d. PE: Koper
Sermin 7c, BERTOKI
avtoserviser
1
AUTOCOMMERCE d.o.o. PE: Koper
Vojkovo nabrežje 32,
KOPER
avtoserviser
2
ADRIA TURISTIČNO PODJETJE
d.o.o.
Jadranska cesta 25,
ANKARAN
gastronomske in hotelske
storitve - kuhar
2
CŠOD PE: Dom Breženka
Fiesa 80, PIRAN
gastronomske in hotelske
storitve - kuhar
1
CŠOD PE: Dom Burja
Seča 152,
PORTOROŽ
gastronomske in hotelske
storitve - kuhar
1
ADRIA TURISTIČNO PODJETJE
d.o.o.
Jadranska cesta 25,
ANKARAN
gastronomske in hotelske
storitve - natakar
2
UNIEM d.o.o.
Ferrarska ulica 14,
KOPER
inštalater strojnih inštalacij
3
CŠOD PE: Dom Breženka
Fiesa 80, PIRAN
gastronomija in turizem
1
CŠOD PE: Dom Burja
Seča 152,
PORTOROŽ
Obala 77,
PORTOROŽ
gastronomija in turizem
1
kozmetični tehnik
2
Srednje poklicno izobraževanje (SPI)
Nižje poklicno izobraževanje (NPI)
Srednje strokovno izobraževanje
(SSI)
ACQUA RELAX, KALAPČIEV
SUBAN OLGA s.p.
Poklicno - tehniško izobraževanje
(PTI)
16
GOSPODARSKA ZBORNICA DOLENJSKE IN BELE KRAJINE - samostojna regionalna zbornica, Novi trg 11,
8000 NOVO MESTO (tel.: 07/33-22-182)
Podjetje
Naslov in kraj
Program in naziv poklicne
izobrazbe
Število
Srednje poklicno izobraževanje (SPI)
AMZS d.d. PE: Kočevje
Podjetniško naselje
avtoserviser
Kočevje 14,
KOČEVJE
Ob železnici 2,
avtoserviser
RIBNICA
Belokranjska cesta 30, avtoserviser
ČRNOMELJ
1
AMZS d.d. PE: Otočec
Grajska cesta 5,
OTOČEC OB KRKI
1
AKTIV plus d.o.o.
Podbevškova ulica 11, gastronomske in hotelske
NOVO MESTO
storitve - kuhar
2
CŠOD PE: Dom Čebelica
Dolenja vas pri Čatežu gastronomske in hotelske
19, VELIKA LOKA
storitve - kuhar
1
CŠOD PE: Dom Jurček
Cesta na stadion 5,
KOČEVJE
gastronomske in hotelske
storitve - kuhar
1
CŠOD PE: Dom Fara
Fara 3, KOSTEL
gastronomske in hotelske
storitve - kuhar
1
CŠOD PE: Dom Lipa
Črmošnjice 27,
SEMIČ
gastronomske in hotelske
storitve - kuhar
1
CŠOD PE: Dom Radenci
Gorenji Radenci 1a,
STARI TRG OB
KOLPI
Cesta Majde Šilc 1,
SODRAŽICA
gastronomske in hotelske
storitve - kuhar
1
gastronomske in hotelske
storitve - kuhar
1
AKTIV plus d.o.o.
Podbevškova ulica 11, gastronomske in hotelske
NOVO MESTO
storitve - natakar
2
PAPILOS d.o.o.
Cesta Majde Šilc 1,
SODRAŽICA
gastronomske in hotelske
storitve - natakar
1
FRAGMAT d.o.o.
Cesta Majde Šilc 1,
SODRAŽICA
izdelovalec kovinskih
konstrukcij
1
FRAGMAT d.o.o.
Cesta Majde Šilc 1,
SODRAŽICA
oblikovalec kovin - orodjar
1
AMZS d.d. PE: Kočevje, poslovalnica
Ribnica
AMZS d.d. PE: Črnomelj
PAPILOS d.o.o.
Nižje poklicno izobraževanje (NPI)
Srednje strokovno izobraževanje
avtoserviser
1
1
(SSI)
AMZS d.d. PE: Črnomelj
Belokranjska cesta 30, avtoservisni tehnik
ČRNOMELJ
1
DANA d.o.o.
Glavna cesta 34,
ekonomski tehnik
MIRNA
Dolenja vas pri Čatežu gastronomija in turizem
19, VELIKA LOKA
1
CŠOD PE: Dom Fara
Fara 3, KOSTEL
gastronomija in turizem
1
CŠOD PE: Dom Jurček
Cesta na stadion 5,
KOČEVJE
gastronomija in turizem
1
CŠOD PE: Dom Lipa
Črmošnjice 27,
SEMIČ
Gorenji Radenci 1a,
STARI TRG OB
KOLPI
Glavna cesta 34,
MIRNA
Cesta Majde Šilc 1,
SODRAŽICA
gastronomija in turizem
1
gastronomija in turizem
1
kmetijsko podjetniški tehnik
1
strojni tehnik
1
CŠOD PE: Dom Čebelica
CŠOD PE: Dom Radenci
DANA d.o.o.
FRAGMAT d.o.o.
1
26
Poklicno - tehniško izobraževanje
(PTI)
OBMOČNA ZBORNICA ZASAVJE, ZAGORJE OB SAVI, Podvine 36, 1410 ZAGOREJ OB SAVI (tel.:
03/5634 375)
Podjetje
Naslov in kraj
Program in naziv poklicne
izobrazbe
Cesta zmage 4,
ZAGORJE OB SAVI
avtoserviser
Število
Srednje poklicno izobraževanje (SPI)
INTEGRAL ZAGORJE d.o.o.
1
1
OBMOČNA ZBORNICA POSAVJE, KRŠKO, Bohoričeva ulica 9, 8270 KRŠKO (tel.:
07/49-22-387)
Podjetje
Naslov in kraj
Program in naziv poklicne
izobrazbe
Število
KOSTAK d.d.
Leskovška cesta 2a,
KRŠKO
avtoserviser
2
TERME ČATEŽ d.d.
Topliška cesta 35,
ČATEŽ OB SAVI
bolničar - negovalec
2
Srednje poklicno izobraževanje (SPI)
TANIN SEVNICA d.d.
Hermanova 1,
SEVNICA
Topliška cesta 35,
ČATEŽ OB SAVI
elektrikar
3
elektrikar
2
GOSTINSKO PODJETJE SEVNICA
d.o.o.
Trg svobode 1,
SEVNICA
gastronomske in hotelske
storitve - kuhar
1
KULINARIKA POLENTARSKA
POLICA, Andrej Fric s.p.
Cesta izgnancev 3,
BRESTANICA
gastronomske in hotelske
storitve - kuhar
2
MARCHE GOSTINSTVO d.o.o. PE:
OBREŽJE
Jesenice 32b,
JESENICE NA
DOLENJSKEM
Grajska cesta 4,
OTOČEC OB KRKI
gastronomske in hotelske
storitve - kuhar
2
gastronomske in hotelske
storitve - kuhar
1
TERME ČATEŽ d.d.
Topliška cesta 35,
ČATEŽ OB SAVI
gastronomske in hotelske
storitve - kuhar
10
KULINARIKA POLENTARSKA
POLICA, Andrej Fric s.p.
Cesta izgnancev 3,
BRESTANICA
gastronomske in hotelske
storitve - natakar
2
MARCHE GOSTINSTVO d.o.o. PE:
OBREŽJE
Jesenice 32b,
JESENICE NA
DOLENJSKEM
Grajska cesta 4,
OTOČEC OB KRKI
gastronomske in hotelske
storitve - natakar
1
gastronomske in hotelske
storitve - natakar
1
TERME ČATEŽ d.d.
Topliška cesta 35,
ČATEŽ OB SAVI
gastronomske in hotelske
storitve - natakar
10
LES - KRO d.o.o.
Savska cesta 24,
SEVNICA
mizar
1
STILLES d.d.
Savska cesta 13,
SEVNICA
mizar
8
TANIN SEVNICA d.d.
Hermanova 1,
SEVNICA
Gabrijele 6a,
KRMELJ
Jesenice 32b,
JESENICE NA
DOLENJSKEM
Topliška cesta 35,
ČATEŽ OB SAVI
oblikovalec kovin - orodjar
3
pek
1
pek
1
pek
2
Gabrijele 6a,
KRMELJ
Jesenice 32b,
JESENICE NA
DOLENJSKEM
Topliška cesta 35,
ČATEŽ OB SAVI
slaščičar
1
slaščičar
1
slaščičar
2
Savska cesta 13,
SEVNICA
tapetnik
2
TERME ČATEŽ d.d.
RESTAVRACIJA ŠOFERSKA,
Kramarič Branko s.p.
RESTAVRACIJA ŠOFERSKA,
Kramarič Branko s.p.
BRUNO GABRIJELE d.o.o.
MARCHE GOSTINSTVO d.o.o. PE:
OBREŽJE
TERME ČATEŽ d.d.
BRUNO GABRIJELE d.o.o.
MARCHE GOSTINSTVO d.o.o. PE:
OBREŽJE
TERME ČATEŽ d.d.
STILLES d.d.
Nižje poklicno izobraževanje (NPI)
TERME ČATEŽ d.d.
Topliška cesta 35,
ČATEŽ OB SAVI
pomočnik v biotehniki in
oskrbi
1
KOSTAK d.d.
Leskovška cesta 2a,
KRŠKO
ekonomski tehnik
2
TANIN SEVNICA d.d.
Hermanova 1,
SEVNICA
Leskovška cesta 2a,
KRŠKO
ekonomski tehnik
2
elektrotehnik
2
Hermanova 1,
SEVNICA
Topliška cesta 35,
ČATEŽ OB SAVI
elektrotehnik
3
gastronomija in turizem turistični tehnik
4
KOSTAK d.d.
Leskovška cesta 2a,
KRŠKO
gradbeni tehnik
2
TANIN SEVNICA d.d.
Hermanova 1,
SEVNICA
Savska cesta 13,
SEVNICA
kemijski tehnik
6
lesarski tehnik
2
KOSTAK d.d.
Leskovška cesta 2a,
KRŠKO
strojni tehnik
2
TANIN SEVNICA d.d.
Hermanova 1,
SEVNICA
Topliška cesta 35,
ČATEŽ OB SAVI
strojni tehnik
3
strojni tehnik
2
TERME ČATEŽ d.d.
Topliška cesta 35,
ČATEŽ OB SAVI
tehnik zdravstvene nege
2
TERME ČATEŽ d.d.
Topliška cesta 35,
ČATEŽ OB SAVI
živilsko prehranski tehnik
2
TERME ČATEŽ d.d.
Topliška cesta 35,
ČATEŽ OB SAVI
gastronomija
10
STILLES d.d.
Savska cesta 13,
SEVNICA
lesarski tehnik
4
Srednje strokovno izobraževanje
(SSI)
KOSTAK d.d.
TANIN SEVNICA d.d.
TERME ČATEŽ d.d.
STILLES d.d.
TERME ČATEŽ d.d.
Poklicno - tehniško izobraževanje
(PTI)
162
POMURSKA GOSPODARSKA ZBORNICA, MURSKA SOBOTA - samostojna regionalna zbornica, Lendavska 5 A,
9000 MURSKA SOBOTA (tel.: 02/52-13-650)
Podjetje
Srednje poklicno izobraževanje (SPI)
Naslov in kraj
Program in naziv poklicne
izobrazbe
Število
AMZS d.d. PE: Murska Sobota
Noršinska ulica 2,
MURSKA SOBOTA
ARCONT d.d.
Ljutomerska cesta 29, elektrikar
GORNJA RADGONA
12
ARCONT d.d.
Ljutomerska cesta 29, inštalater strojnih inštalacij
GORNJA RADGONA
10
MONTAŽA LENDAVA d.o.o.
Industrijska 4b,
LENDAVA
inštalater strojnih inštalacij
2
ARCONT d.d.
Ljutomerska cesta 29, mizar
GORNJA RADGONA
10
ARCONT IP d.o.o.
Ljutomerska cesta 30, mizar
GORNJA RADGONA
5
MEGRAS d.o.o.
Noršinska ulica 25,
MURSKA SOBOTA
mehatronik operater
2
MIZAR FM d.o.o.
Lipovci 177a,
BELTINCI
Noršinska ulica 25,
MURSKA SOBOTA
mizar
2
oblikovalec kovin - orodjar
2
MEGRAS d.o.o.
avtoserviser
1
Nižje poklicno izobraževanje (NPI)
Srednje strokovno izobraževanje
(SSI)
ARCONT d.d.
Ljutomerska cesta 29, ekonomski tehnik
GORNJA RADGONA
1
ARCONT IP d.o.o.
Ljutomerska cesta 30, ekonomski tehnik
GORNJA RADGONA
1
GOR TURIZEM d.o.o.
Rogašovci 12,
ROGAŠOVCI
ekonomski tehnik
1
MAKOTER d.o.o.
Cven 99d,
ekonomski tehnik
LJUTOMER
Jurkovičeva 5,
ekonomski tehnik
GORNJA RADGONA
1
RADGONSKE GORICE GORNJA
RADGONA d.d.
2
ARCONT d.d.
Ljutomerska cesta 29, elektrotehnik
GORNJA RADGONA
12
MAKOTER d.o.o.
elektrotehnik
1
GOR TURIZEM d.o.o.
Cven 99d,
LJUTOMER
Rogašovci 12,
ROGAŠOVCI
gastronomija in turizem
2
BOUTIQUE HOTEL d.o.o.
Banovci 3c, VERŽEJ
gastronomija in turizem gostinski tehnik
4
BOUTIQUE HOTEL d.o.o.
Banovci 3c, VERŽEJ
gastronomija in turizem turistični tehnik
4
KGZS - ZAVOD MS
KGZS - ZAVOD MS
RADGONSKE GORICE GORNJA
RADGONA d.d.
Ulica Štefana Kovača hortikulturni tehnik
40, MURSKA
SOBOTA
Ulica Štefana Kovača kmetijsko podjetniški tehnik
40, MURSKA
SOBOTA
Jurkovičeva 5,
kmetijsko podjetniški tehnik
GORNJA RADGONA
5
10
4
Ulica arhitekta
kozmetični tehnik
Novaka 13, MURSKA
SOBOTA
Ljutomerska cesta 29, lesarski tehnik
GORNJA RADGONA
6
ARCONT IP d.o.o.
Ljutomerska cesta 30, lesarski tehnik
GORNJA RADGONA
5
ARCONT d.d.
Ljutomerska cesta 29, logistični tehnik
GORNJA RADGONA
3
ARCONT IP d.o.o.
Ljutomerska cesta 30, logistični tehnik
GORNJA RADGONA
1
RADGONSKE GORICE GORNJA
RADGONA d.d.
Jurkovičeva 5,
logistični tehnik
GORNJA RADGONA
2
ARCONT d.d.
Ljutomerska cesta 29, okoljevarstveni tehnik
GORNJA RADGONA
1
ARCONT IP d.o.o.
Ljutomerska cesta 30, okoljevarstveni tehnik
GORNJA RADGONA
1
ARCONT d.d.
Ljutomerska cesta 29, strojni tehnik
GORNJA RADGONA
10
ARCONT IP d.o.o.
Ljutomerska cesta 30, strojni tehnik
GORNJA RADGONA
5
MEGRAS d.o.o.
Noršinska ulica 25,
MURSKA SOBOTA
strojni tehnik
2
MEGRAS d.o.o.
Noršinska ulica 25,
MURSKA SOBOTA
tehnik mehatronike
1
MAKOTER d.o.o.
Cven 99d,
LJUTOMER
tehnik računalništva
1
KOZMETIKA, PEDIKURA,
MASAŽA Lidija Pustai Šafarič s.p.
ARCONT d.d.
5
Poklicno - tehniško izobraževanje
(PTI)
137
Skupaj najava učnih mest:
Skupaj
1185