Milniki in osvežilci

Comments

Transcription

Milniki in osvežilci
sanitar
Milniki in osvezˇilci
Milniki Harper so uporaben pripomocˇek za umivanje rok, ki PokonËen milnik
je iz prosojne
prispeva tudi k varcˇni porabi mila. Izdelani so v vecˇ razlicˇicah, po Izdelan
dimljene plastike,
zˇelji in kjer je to potrebno, jih lahko polnimo tudi s sˇamponom ali zato je nivo mila viden
penecˇo kopeljo. Obliko milnika izbiramo glede na mesto uporabe in ga lahko pravocˇasno
dolijemo.
in ostalo opremo ob umivalniku. Milniki Harper so namenjeni
uporabi v javnih toaletnih prostorih, hotelih, sˇolah in restavracijah,
frizerskih in kozmeticˇnih salonih, ordinacijah ter v gospodinjstvih.
Vrsta
stenski milnik
material: plastika
barva: bela
volumen: 0,9 l
dimenzije:
v 230 mm, π 113, g 90 mm
©tevilka artikla
45236
Vrsta
stenski milnik s kljuËavnico
material: plastika
barva: bela
volumen: 1 l
dimenzije:
v 295 mm, π 103, g 115 mm
©tevilka artikla
45250
stenski milnik material: plastika
barva: bela
volumen: 1 l
dimenzije:
v 235 mm, π 115, g 95 mm
dodatek: kovinska roËica
za komolËno doziranje
45238
stenski milnik s kljuËavnico
material: plastika
barva: dimljena
volumen: 1 l
dimenzije:
v 295 mm, π 103, g 115 mm
45252
stenski milnik
material: plastika
barva: bela
volumen: 1 l
dimenzije:
v 235 mm, π 115, g 95 mm
dodatek: kovinska roËica
za komolËno doziranje
45240
stenski milnik s kljuËavnico in zaprtim sistemom doziranja
material: plastika
barva: bela
volumen: 1 l
dimenzije:
v 295 mm, π 103, g 115 mm
45254
stenski milnik
material: plastika
barva: bela
volumen: 1 l
dimenzije:
v 235 mm, π 115, g 95 mm
dodatek: kovinska roËica
za komolËno doziranje
45242
stenski milnik s kljuËavnico
material: plastika
barva: bela
volumen: 0,35 l
dimenzije: ø 163 mm
45256
stenski milnik s foto celico
material: plastika
barva: bela
volumen: 0,75 l
dimenzije:
v 230 mm, π 113, g 90 mm
45244
stenski milnik s kljuËavnico
material: plastika
barva: bela
volumen: 2 l
dimenzije:
v 335 mm, π 185, g 90 mm
45258
stenski milnik s foto celico
material: plastika
barva: dimljena
volumen: 1 l
dimenzije:
v 195 mm, π 95, g 130 mm
45246
stenski milnik s kljuËavnico
material: plastika
barva: bela
volumen: 0,375 l
dimenzije:
v 200 mm, π 100, g 75 mm
45260
stenski milnik s foto celico
material: plastika
barva: bela
volumen: 1 l
dimenzije:
v 165 mm, π 160, g 130 mm
45248
stenski milnik material: plastika
barva: bela
volumen: 0,8 l
dimenzije:
v 280 mm, π 145, g 125 mm
45262
Okrogel milnik
Lep in trpezˇen
milnik iz bele plastike
je posebej primeren
za toaletne prostore
v hotelih, apartmajih,
bungalovih ali doma.
Pritrdi se z vijaki
in je opremljen
s kljucˇavnico.
Vrsta
stenski milnik s kljuËavnico
material: plastika
barva: dimljena
volumen: 1,1 l
dimenzije:
v 192 mm, π 125, g 90 mm
©tevilka artikla
45264
Vrsta
stenski milnik s kovinsko kljuËavnico in kovinsko roËico
material: jeklena ploËevina
barva: bela
volumen: 1,2 l
dimenzije:
v 300 mm, π 145, g 120 mm
©tevilka artikla
45278
stenski milnik s kljuËavnico material: plastika
barva: bela
volumen: 0,75 l
dimenzije:
v 225 mm, π 80, g 75 mm
45266
45280
barva: dimljena
45268
stenski milnik s kovinsko roËico
za komolËno doziranje
material: nerjaveËa
jeklena ploËevina
barva: materiala
volumen: 0,5 l
dimenzije: 240 x 80 x 90 mm
material: eloksiran aluminij
stenski milnik s kljuËavnico
material: plastika
barva: bela
volumen: 1,1 l
dimenzije:
v 200 mm, π 110, g 95 mm
45270
Ërpalka - roËna material: plastika, kovina
za volumen: 10 l
45284
barva: dimljena
45272
stenski milnik s kljuËavnico
material: plastika
barva: bela
volumen: 0,35 l
dimenzije:
v 140 mm, π 80, g 75 mm
45274
Ërpalka - roËna material: plastika, kovina
za volumen: 5 l
45286
barva: dimljena
45276
za volumen: 1 l 45288
45282
NameπËeni
osveæilec prostora
Osveæilec prostora
Osvezˇilec prostora
pritrdimo na zˇeleno mesto.
Vgrajena fotocelica reagira
na premike v prostoru in
samodejno sprozˇi razprsˇilec.
Osvezˇilec ima estetski
videz in v prostor
enakomerno oddaja
vonj po svezˇini.
Osvezˇilci HARPER delujejo proti neprijetnim vonjavam in disˇavijo
zrak v sanitarijah, garderobah, shrambah za cˇevlje, hodnikih,
cˇakalnicah in drugih javnih prostorih, kjer se zadrzˇuje veliko ljudi.
Osvezˇilci delujejo permanentno, na cˇasovne intervale ali rocˇno
po zˇelji.
Vrsta
baterijski osveæilec prostora
material: plastika
barva: bela
dimenzije:
v 250 mm, π 110, g 90 mm
©tevilka artikla
45550
Vrsta
baterijski osveæilec prostora
material: plastika
barva: bela
dimenzije:
v 240 mm, π 85, g 80 mm
©tevilka artikla
45558
osveæilec prostora Solar
material: plastika
barva: bela
dimenzije:
v 235 mm, π 95, g 120 mm
45552
baterijski osveæilec prostora
material: plastika
barva: bela
dimenzije:
v 210 mm, π 140, g 85 mm
45560
baterijski osveæilec prostora
material: plastika
barva: bela
dimenzije:
v 240 mm, π 84, g 90 mm
45554
mehanski osveæilec prostora
material: plastika
barva: bela
dimenzije:
v 186 mm, π 115, g 40 mm
45562
baterijski osveæilec prostora
material: plastika
barva: bela
dimenzije:
v 210 mm, π 80, g 75 mm
45556
osveæilec prostora material: plastika
barva: bela
dimenzije:
v 155 mm, π 95, g 85 mm
45564
HARPER d.o.o., Ljubljana / [email protected]
HARPER d.o.o., Ljubljana / [email protected]